[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#چک_برگشتی

MOST RECENT

ماده ۱۱ ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد
واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد⬅⬅درصورتی كه درایران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد
و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ⬅⬅ دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است
و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ⬅⬅خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد
#چک_حقوقی #چک #چک_تضمینی #چک_کیفری #چک_بلامحل #چک_برگشتی #وکیل #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_چک #وکیل_تهران #ظهرنویسی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی_تهران #طلاق_توافقی_کرج #طلاق_سریع #طلاق_فوری #وکیل_تهران
#چک #چک_تضمینی #چک_کیفری #چک_بلامحل #چک_برگشتی #وکیل #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_تهران #ظهرنویسی #ضمانت_چک #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی_تهران #طلاق_توافقی_کرج #وکیل_طلاق_توافقی #وکیل_تهران #مهریه #دادخواست_مهریه #وکیل_مهریه #خلع_ید #ابطال_سند #ارث #وکیل_ملکی

❇️ #قرارداد #اجاره #موجر یا #مستاجر 👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
👈🏽 آیا می دانید قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره البته خارج از مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، تقاضای فسخ آن را کند. 👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
✅ به این ترتیب در مواردی که قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده باشد، از قبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره یا در صورتی که طرفین در قرارداد در این زمینه توافق کرده باشند، موجر یا مستاجر می‌تواند برای فسخ همچنین تخلیه عین مستاجره تقاضای خود را در قالب تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم کند.
👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️ #موسسه #حقوقی #دادورزان_پارسا #مجهول_المكان #دادگاه #وکیل #وکالت #موسسه_حقوقی #جلب #مجلوب #دستگیری #اجرای_احکام #کیفری #کاراگاه #کاراگاه_خصوصی #دعوی #چک #چک_برگشتی #توقیف_اموال #توقیف #اموال #کشف_اموال #شناسایی_اموال#شناسایی #وصول

#چک از جمله #اسناد_تجاری مهم در روابط مالی هر فردی است.
این #سند آنقدر مهم است که وقتی شما امضاء کردی و در اختیار دیگری قرار دادی براحتی ادعاهای شما برای پرداخت و ...قبول نمی شود و تا زمانیکه #اصل_چک دست #طلبکار قرار دارد شما بدهکار هستی .
بدهی چک تنها شامل اصل مبلغ تنها نیست بلکه #خسارت_تاخیر_تادیه_چک هم به آن تعاق می گیرد و هم #خسارت_دادرسی دقت در صدور چک بحث ماست نکات ذیل در #صدور_چک مهم است:
✔۱_مشخصات مندرج در ته چک را اول بنویسید و همیشه چک و تمامی متن آنرا در هر شرایطی خودتان با یک نوع خودکار و با آرامش بنویسید و از قلم خوردگی و خط خوردگی پرهیز کنید در متن چک بنویسید چک بدون قلم خوردگی است و اگر چک خط خوردگی داشت حتما در ظهر توضیح و امضاء کنید مطلب را در پشت چک به نحوی بنویسید که بالای آن جای اضافه کردن نوشته ای نباشد و بلافاصله آنرا امضاء کنید و جای برای الحاق نوشته یا عددی نگذارید و هرگز چک را با دستخط دیگری ننویسید.
✔۲_تاریخ و مبلغ چک را هم به حروف بنویسید و هم به عدد و به نوعی بنویسید که کمترین جا برای الحاق نقطه یا عدد باقی بماند و جلوی مبلغ را خط بکشید و معمولا با چسب مبلغ را پوشاندن هم بهتر است .
✔۳_در قسمت گیرنده همیشه نام دریافت کننده و اینکه چک را از چه بابت صادر می کنید را بنویسید و از صدور چک در وجه حامل تاجاییکه می شود پرهیز کنید.
✔۴_نمونه امضاء خود را در بانک و چک امضاء ساده انتخاب نکنید و در امضاء خود بهتر است حتما اسم و فامیل خود را بنویسید.
✔۵_تا حد امکان حتما تحویل چک و اینکه از چه بابت چک را صادر کرده اید را بهمراه مشخصات کامل چک شامل شماره تاریخ مبلغ بانک در قرارداد یا رسید بنویسید و از دریافت کننده امضاء بگیرید.
در خصوص #چک و #مقررات_چک در آتی بحث خواهیم کرد.با آرزوی موفقیت ✅
#وکیل_چک #چک_برگشتی #چک_بر_گشتی

❇️ جايگاه #اسناد_تجاري در حقوق تجارت
#قسمت_اول 👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
👈🏽 وضع مقررات خاص و حمايت‌هاي قانوني از اسناد تجاري به خصوص چك، به خاطر آن است كه اين اسناد جايگزين پول نقد شود. زيرا حجم زياد و حمل غيرمطمئن پول و سياستهاي جلوگيري از خروج پول از سيستم بانكي و كاهش نقدينگي نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امكان برنامه‌ريزي دقيق و اعمال سياستهاي پولي و بانكي، دولتها را بر آن داشته كه با وضع مقررات خاص و حمايت‌هاي قانوني، اسناد تجاري را در مبادلات تجاري رواج دهند.
👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
امروزه اسناد تجاري به عنوان وسيله پرداخت نقشي نظير پول دارند، با اين تفاوت كه پول با برخورداري از پشتوانه دولتي، پراخت آن تضمين شده و قابليت گردش نامحدود را دارد، ولي اعتبار اسناد تجاري متكي به اعتبار متعهد يا متعهدين آن و در نتيجه پرداخت وجه سند غيرمطمئن است و قابليت گردش محدود و مقيد دارد.
نكته ديگر در خصوص اسناد تجاري اين است كه آنها داراي كاركردهاي متفاوتي هستند. 👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
✔️ به عنوان مثال چك و سفته و برات و اعتبارات اسنادي نقش پرداخت پول و مبادلات پولي را بر عهده دارند كه در اين ميان سفته و برات براي پرداخت‌هاي وعده دار و چك براي پرداختهاي نقدي و اعتبارات اسنادي صرفاً براي پرداختهاي بين المللي بكار مي‌رود. فاكتور نيز بيانگر بيع تجاري است. انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اينكه حاكي از وجود نوعي قرارداد حمل و نقل و انبارداري(امانت) است،‌دليل مالكيت كالا به حساب مي‌آيد. 🔸ضمانت‌نامه بانكي سند تعهد پرداخت بي‌قيد و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف ميزان مشاركت اشخاص در سرمايه گذاري‌ها وشركت‌هاي تجاري است.
👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️ #موسسه #حقوقی #دادورزان_پارسا #مجهول_المكان #دادگاه #وکیل #وکالت #موسسه_حقوقی #جلب #مجلوب #دستگیری #اجرای_احکام #کیفری #کاراگاه #کاراگاه_خصوصی #مهریه #دعوی #چک #چک_برگشتی #توقیف_اموال #توقیف #اموال #کشف_اموال #شناسایی_اموال#شناسایی #وصول

ماده ۴۳۷ آیین دادرسی مدنی
با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :
الف - چنانچه محكوم به غیرمالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حكم ادامه می یابد .
ج - در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب موردمطابق بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد .
#چک_حقوقی #چک #چک_تضمینی #چک_کیفری #چک_بلامحل #چک_برگشتی #وکیل #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_چک #وکیل_تهران #ظهرنویسی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی_تهران #طلاق_توافقی_کرج #طلاق_سریع #طلاق_فوری #وکیل_تهران
#چک #چک_تضمینی #چک_کیفری #چک_بلامحل #چک_برگشتی #وکیل #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_تهران #ظهرنویسی #ضمانت_چک #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی_تهران #طلاق_توافقی_کرج #وکیل_طلاق_توافقی #وکیل_تهران #مهریه #دادخواست_مهریه #وکیل_مهریه #خلع_ید #ابطال_سند #ارث #وکیل_ملکی #اعاده_دادرسی

برو #شیر درنده باش ای دغل
میانداز خود را چو #روباه شل
چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر
چه باشی چو روبه به وامانده سیر

#گاهی_وقتها_شیرها_روزهای_زیادی_گرسنه_میخوابند... روایت چهل سال صبر و تحمل #خاندان_پهلوی به دور از مام میهن و از دست دادن غریبانه فرزندان برومندشان که حتی سرکردگان #نظام_آخوندی از وحشت #براندازی ورود گرد اجساد عزیزانشان رو به #ایران قدغن کردند اما غافل از اینکه #عاقبت_خاک_گل_کوزه_گران_شد و سرانجام #نور بر #تاریکی غریبانه سرزمین مان پیروز خواهد شد.

#چون_نه_مثل_کفتارها_لاشخورند_و_نه_مثل_روباه_ها_دزد.
البته #کفتار و #روباه جلوی سران رژیم ولایتمدار و خائن روسفیدند. هزینه کردن از جیب مردم برای پرورش ژنهای معیوب شان در کشوری که مردم ساده لوح #ایران را وادار به سردادن شعار #مرگ_بر_ ... میکنند...
ایرانیان گرامی برایتان تا بحال سوال نشده که چرا مردم فهیم #آمریکا تا بحال پاسخ شما را با #مرگ نداده اند و تمام این مرگ ها مثل #چک_برگشتی و#بی_محل برایمان شده است؟
#شهبانو_فرح_پهلوی #شاهزاده #رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #زلزله #کرمانشاه #دراویش_گنابادی
I apologize #Americans for the motto of "death to them" by a number of simple people from #IRAN. #Iranians has become regretful 🙏 since they badly received it feedback. They also want to change the regime as soon as possibile✌️✌️✌️✊✊✊✊.
#Nikki_Haley #president #Donald_John_Trump

❇️ نحوه پرداخت #دیه از بیت المال
#قسمت_اول
‏👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
👈🏽 مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی در هفت مورد خلاصه شده که از جمله آن عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله او در قتل خطای محض است. ✔️ مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:
‏👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
1️⃣ عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ی او در قتل خطای محض «در صورتیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله‌ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»
‏👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️ #موسسه #حقوقی #دادورزان_پارسا #مجهول_المكان #دادگاه #وکیل #وکالت #موسسه_حقوقی #جلب #مجلوب #دستگیری #اجرای_احکام #کیفری #کاراگاه #کاراگاه_خصوصی #مهریه #چک #چک_برگشتی #توقیف_اموال #توقیف #اموال #کشف_اموال #شناسایی_اموال#شناسایی #وصول

ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن
مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
‌ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و
پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به
دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و
در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف
نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه
می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهدشد.
#چک_حقوقی #چک #چک_تضمینی #چک_کیفری #چک_بلامحل #چک_برگشتی #وکیل #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_چک #وکیل_تهران #ظهرنویسی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی_تهران #طلاق_توافقی_کرج #طلاق_سریع #طلاق_فوری #وکیل_تهران
#چک #چک_تضمینی #چک_کیفری #چک_بلامحل #چک_برگشتی #وکیل #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_تهران #ظهرنویسی #ضمانت_چک #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی_تهران #طلاق_توافقی_کرج #وکیل_طلاق_توافقی #وکیل_تهران #مهریه #دادخواست_مهریه #وکیل_مهریه #اعتراض_ثالث #اعتراض_ثالث_اجرایی

ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن
مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
‌ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و
پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به
دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و
در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف
نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه
می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهدشد.
#چک_حقوقی #چک #چک_تضمینی #چک_کیفری #چک_بلامحل #چک_برگشتی #وکیل #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_چک #وکیل_تهران #ظهرنویسی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی_تهران #طلاق_توافقی_کرج #طلاق_سریع #طلاق_فوری #وکیل_تهران
#چک #چک_تضمینی #چک_کیفری #چک_بلامحل #چک_برگشتی #وکیل #وکیل_پایه_یک #وکیل_دادگستری #وکیل_تهران #ظهرنویسی #ضمانت_چک #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی #طلاق_توافقی_تهران #طلاق_توافقی_کرج #وکیل_طلاق_توافقی #وکیل_تهران #مهریه #دادخواست_مهریه #وکیل_مهریه #اعتراض_ثالث #اعتراض_ثالث_اجرایی

...
#چک ✳️ #چک_سفید_امضا چیست؟ آیا می‎توان چک تضمین #تخلیه را اجرا گذاشت؟
🔹منظور از سفید امضاء بودن چک، امضاء نداشتن چک نیست. .
🔸زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی‌باشد (دارای اعتبار نمی‌باشد) بلکه حالتی را بیان می‌کند که چک امضاء دارد، اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است. .
🔹در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب #کیفری خود را از دست می‌دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می‌توان نسبت به آن اقدام کرد؛ .
🔸بنابراین در این حالت مطالب و ادعا‌های مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد.
.
🔹چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
.
🔸به طور مثال چکی را که #مستاجر بابت #تخلیه_ملک در سر وعده به #موجر می‌دهد.
.
🔹بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت #اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی‌تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، #شکایت_کیفری مطرح نماید.
.
🔸این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.
.
💥مطالب بیشتر در سایت گروه وکلای ره جویان عدالت👇
rahjooyan.co/Visitory/check

#وکالت #وکیل_مدافع #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #موسسه_حقوقی #مشاوره_حقوقی #مشاوره_رایگان #چک_برگشتی #وکیل_چک #مطالبه_وجه_چک #دفتر_وکالت #وکیل #وکیل_خوب #وکیل_چک_در_تهران #وکیل_در_تهران
#چک_تخلیه #چک_سفید

❇️ از #کودک_آزاری بیشتر بدانید
👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
👈🏽 هرگونه فعل يا ترک فعلي که باعث آزار روحي و جسمي و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک کودک شود، «کودک آزاري» گفته مي‌شود که برخي از اين آثار مي‌تواند مخفي باشد. حتي ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس کردن کودک در حمام يا زير زمين اشکال مخفي کودک آزاري است. ✅ هر گونه تنبيه بدني و تجاوز جنسي به کودک هم از انواع کودک آزاري فيزيکي محسوب مي‌شود.
👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️ #موسسه #حقوقی #دادورزان_پارسا #مجهول_المكان #دادگاه #وکیل #وکالت #موسسه_حقوقی #جلب #مجلوب #دستگیری #اجرای_احکام #کیفری #کاراگاه #کاراگاه_خصوصی #مهریه #طلاق #املاک #دعوی #چک #پول #چک_برگشتی #توقیف_اموال #توقیف #اموال #کشف_اموال #شناسایی_اموال#شناسایی #وصول

#دانستنی 🔶شرایط اعطای دسته #چک🔶

1️⃣ اصلی ترین شرط ارائه دسته چک جدید به مشتریان استعلام از بانک مرکزی از نظر #چک_برگشتی و نداشتن تسهیلات غیرجاری است.
"به عبارت دیگر اگر مشتری حتی یک برگ چک در شبکه بانکی داشته باشد که برگشت شده و رفع سوء اثر نشده باشد هیچ بانکی نباید به وی دسته چک جدید اعطا کند. " .
2️⃣ همچنین یکی دیگراز استعلاماتی که از پرتال بانک مرکزی اخذ میشود استعلام #تسهیلات است.
"بر اساس قوانین موجود هر مشتری که خواهان دسته چک است نباید تسهیلات غیر جاری نزد شبکه بانکی داشته باشد." .
3️⃣ پاس شدن حداقل ۸۰ درصد برگهای دسته چک تحویل شده ،یکی دیگرازمواردتخصیص دسته چک به وی است.بطورمثال ازدسته چک ۵۰برگی بایستی حداقل ۴۰برگ آن ازحساب مشتری پاس وشماره ی سریال چک درحساب ثبت شده باشد.
#پادس
#پادس_راهكاري_براي_كسب_وكارشما
#چک
#آموزش
#نرم_افزار_حسابداری
#رستورانی
#فروشگاهی
http://telegram.me/Pades_acc
@padesacc_org

❇️ مواردی که زن می تواند از مرد #تمکین نکند
👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
👈🏽 مانع مشروع به آن قبیل عذر های شرعی و قانونی اطلاق می شود که زن با وجود آنها از انجام وظایف زوجیت معذور است ، مانند حیض و نفاس ، روزه واجب ، انجام هر گونه عمل واجبی که وقت ان مضیق باشد ، و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش ممنوع کرده است ، زن با داشتن موانع مشروع می تواند از تمکین خودداری و امتناع کند و این باعث از بین رفتن حق نفقه و سایر حقوق زن نخواهد بود و باعث نشوز او هم نمی شود.
👨🏽‍⚖️ @dadvarzanparsa 🕵🏻‍♂️
#موسسه #حقوقی #دادورزان_پارسا #مجهول_المكان #دادگاه #وکیل #وکالت #موسسه_حقوقی #جلب #مجلوب #دستگیری #اجرای_احکام #کیفری #کاراگاه #کاراگاه_خصوصی #مهریه #طلاق #املاک #دعوی #چک #پول #چک_برگشتی #توقیف_اموال #توقیف #اموال #کشف_اموال #شناسایی_اموال#شناسایی #وصول

Most Popular Instagram Hashtags