#چوک_بندری

MOST RECENT

یاد تو
وقتی که یادِ تو اَکــَــم
اشک تویِ چشـــمُوم اَبــُـو جَم
هَمَه اَپُرسِن که چِـــتِن
مه ناتــونُــوم چیـــزی بِگَــــم
دوبارَه یادِ تو اَکـــَــم
تمُومِ روزُونِ قدیــــم
با تو اَتا جلو چشــُـوم
@mixbanderi
@mehran.mirrostami
برگ اَزَنــُوم خاطِره اوم
با هر کـــدوم آه اَکَشُوم ... دوبارَه یادِ تو اَکـــَــم ...
صدایِ سوز و آهِ مــه
بال اَگِرِت از پَنجـــِـرَه
با کَفتَرُون رو تیرِ بـــرق
صدا مه اَخارِت گِــــرَه
کَفتَـــرو با غصه ی مه
سر اَنوسِن رو بالِ هَـــم
گناهِ مه چِــن که ایــــطُو
نَخواستَــه یادِ تو اَکَــــم ... دوبارَه یادِ تو اَکـــَــم ...
محالِن یک لیوان ِ هُـــو
جایِ یه دیریا بِگِـــرِت
بعید بودُون به غیــــرِتو
هیچکسی تو دِلُوم بِرِیت
تو عینِ دیریا اَمـــُونـــی
که هر رو دیدِنـــــی اَرَم
با دیدِنت نه دیدِنـــِـش
اشک تویِ چشمُــوم اَبُو جَم ... دوبارَه یادِ تو اَکـــَــم .
وقتی که یاد تو اکم -مهران میررستمی
#میکس_بندری#مهران_میررستمی#ترانه#شعر
#عشق#هرمزگان #قشم #کیش#میناب #بندر_خمیر #سورو#دخت_بندر #بندر #جنوب #آهنگ #بندرعباس#لاو #احساس #بندری#عاشقانه#عشق #چوک_بندری #بستک#دخت_بندری #گاوبندی#کنگ #موزیک#چوک_بندری#جزیرتی#بندرعباس#بندری#بندریها
#لنگ

نظر و امتیاز بدین به این به این  دوست عزیز از
یکــــ ۱ـ  تا بیستــــ ۲۰ــ
مدیریت پیج : @mamad._pv_
#پسر#دختر#سلفی#جذاب#دختر_پسر#دخت_بندر#دختربندر#چوک_بندری#بندرعباس#قشم#کیش#بندر_لنگه#هرمز#میناب#تهران#ایران#اصفهان#آبادان#شیراز#مشهد#بندر_کنگ#هرمزگان#رودان#مدل#برند#شیک#مدل_مو#بستک

عکس های نا مناسب و نا متعارف شات نمی شوند.
#تبلیغات_ارزان
#تبلیغات_هرمزگان

like&tag best frind
🔒 دوستانتون رو زیر عکس تگ کنید

نظر و امتیاز بدین به این دوست عزیز از یــــــ۱ـــــک تا بـــــیـــــ۲۰ـــــســت

@shikposh_bnd

#پسر#دختر#سلفی#جذاب#دختر_پسر#دخت_بندر#دختربندر#چوک_بندری#بندرعباس#قشم#کیش#بندر_لنگه#هرمز#میناب#تهران#ایران#اصفهان#آبادان#شیراز#مشهد#بندر_کنگ#هرمزگان#رودان#مدل#برند#شیک#مدل_مو#بستک

عکس های نا مناسب و نا متعارف شات نمی شوند.
#تبلیغات_ارزان
#تبلیغات_هرمزگان

admin: @shikposh_bnd
like&tag best frind
🔒 دوستانتون رو زیر عکس تگ کنید

نظر و امتیاز بدین به این به این  دوست عزیز از
یکــــ ۱ـ  تا بیستــــ ۲۰ــ
مدیریت پیج : @mamad._pv_
#پسر#دختر#سلفی#جذاب#دختر_پسر#دخت_بندر#دختربندر#چوک_بندری#بندرعباس#قشم#کیش#بندر_لنگه#هرمز#میناب#تهران#ایران#اصفهان#آبادان#شیراز#مشهد#بندر_کنگ#هرمزگان#رودان#مدل#برند#شیک#مدل_مو#بستک

عکس های نا مناسب و نا متعارف شات نمی شوند.
#تبلیغات_ارزان
#تبلیغات_هرمزگان

like&tag best frind
🔒 دوستانتون رو زیر عکس تگ کنید

نظر و امتیاز بدین به این به این  دوست عزیز از
یکــــ ۱ـ  تا بیستــــ ۲۰ــ
مدیریت پیج : @mamad._pv_
#پسر#دختر#سلفی#جذاب#دختر_پسر#دخت_بندر#دختربندر#چوک_بندری#بندرعباس#قشم#کیش#بندر_لنگه#هرمز#میناب#تهران#ایران#اصفهان#آبادان#شیراز#مشهد#بندر_کنگ#هرمزگان#رودان#مدل#برند#شیک#مدل_مو#بستک

عکس های نا مناسب و نا متعارف شات نمی شوند.
#تبلیغات_ارزان
#تبلیغات_هرمزگان

like&tag best frind
🔒 دوستانتون رو زیر عکس تگ کنید

نظر و امتیاز بدین به این به این  دوست عزیز از
یکــــ ۱ـ  تا بیستــــ ۲۰ــ
مدیریت پیج : @mamad._pv_
#پسر#دختر#سلفی#جذاب#دختر_پسر#دخت_بندر#دختربندر#چوک_بندری#بندرعباس#قشم#کیش#بندر_لنگه#هرمز#میناب#تهران#ایران#اصفهان#آبادان#شیراز#مشهد#بندر_کنگ#هرمزگان#رودان#مدل#برند#شیک#مدل_مو#بستک

عکس های نا مناسب و نا متعارف شات نمی شوند.
#تبلیغات_ارزان
#تبلیغات_هرمزگان

like&tag best frind
🔒 دوستانتون رو زیر عکس تگ کنید

نظر و امتیاز بدین به این دوست عزیز از یــــــ۱ـــــک تا بـــــیـــــ۲۰ـــــســت

@mahdi75.20m

#پسر#دختر#سلفی#جذاب#دختر_پسر#دخت_بندر#دختربندر#چوک_بندری#بندرعباس#قشم#کیش#بندر_لنگه#هرمز#میناب#تهران#ایران#اصفهان#آبادان#شیراز#مشهد#بندر_کنگ#هرمزگان#رودان#مدل#برند#شیک#مدل_مو#بستک

عکس های نا مناسب و نا متعارف شات نمی شوند.
#تبلیغات_ارزان
#تبلیغات_هرمزگان

admin: @shikposh_bnd
like&tag best frind
🔒 دوستانتون رو زیر عکس تگ کنید

نظر و امتیاز بدین به این دوست عزیز از یــــــ۱ـــــک تا بـــــیـــــ۲۰ـــــســت

@amirhossein.gholampor

#پسر#دختر#سلفی#جذاب#دختر_پسر#دخت_بندر#دختربندر#چوک_بندری#بندرعباس#قشم#کیش#بندر_لنگه#هرمز#میناب#تهران#ایران#اصفهان#آبادان#شیراز#مشهد#بندر_کنگ#هرمزگان#رودان#مدل#برند#شیک#مدل_مو#بستک

عکس های نا مناسب و نا متعارف شات نمی شوند.
#تبلیغات_ارزان
#تبلیغات_هرمزگان

admin: @shikposh_bnd
like&tag best frind
🔒 دوستانتون رو زیر عکس تگ کنید

نظر و امتیاز بدین به این به این  دوست عزیز از
یکــــ ۱ـ  تا بیستــــ ۲۰ــ
مدیریت پیج : @mamad._pv_
#پسر#دختر#سلفی#جذاب#دختر_پسر#دخت_بندر#دختربندر#چوک_بندری#بندرعباس#قشم#کیش#بندر_لنگه#هرمز#میناب#تهران#ایران#اصفهان#آبادان#شیراز#مشهد#بندر_کنگ#هرمزگان#رودان#مدل#برند#شیک#مدل_مو#بستک

عکس های نا مناسب و نا متعارف شات نمی شوند.
#تبلیغات_ارزان
#تبلیغات_هرمزگان

like&tag best frind
🔒 دوستانتون رو زیر عکس تگ کنید

Most Popular Instagram Hashtags