#چمن_شناور

MOST RECENT

آذربایجان غربی ـ تکاب ـچملی ـ چمن شناور . چند کیلومتری تخت سلیمان
نی های به هم فشرده و انباشته شده در گذر زمان
#چَملی#چمن_شناور#تکاب#آذربایجان_غربی#مژگان_ربانی

#chamli#azarbayjan#takab#mojganrabani

آذربایجان غربی ـ تکاب
راه سنگی رفتن به چمن شناور چملی در چند کیلومتری تخت سلیمان
#چملی#تکاب#آذربایجان_غربی#چمن_شناور#مژگان_ربانی#chamli#takab#azarbayjan

آذربایجان غربی ـ تکاب
چملی ـ چمن شناور
در چند کیلومتری تخت سلیمان و راه سنگلاخ بسیار زیبا که در عکس های قبل مشخص است:به صورتی که چمن داخلی در اثر وزش باد در داخل بیضی خارجی شناور می شود . چمن در اثر انباشت سالها از نی و محکم شدن آن بوجود آمده است.
#چملی#چمن_شناور#تکاب#آذربایجان_غربی#مژگان_ربانی
#chamli#takab#mojganrabani#azarbayjan

Most Popular Instagram Hashtags