#چرخه_طبيعت

80 posts

TOP POSTS

در #طبیعت هم #حیوانات درنده حیوانات دیگر را میکشند. چرا ما نکشیم ؟؟؟؟؟!!!!!!
🐅🐕🐊🐑🐖🐾 هیچ شکی در بازی مرگ و زندگی، کشتن و کشته شدن یا خوردن و خورده شدن طبیعت وجود ندارد ولی:

1- در طبیعت حیوانات برای ادامۀ بقا حیوانات دیگر را میکشند و نه از روی لذت.زمانی که 15 درصد مردم دنیا گیاهخوار و 3 تا 4 درصد وگان هستند و نتایج تمام تحقیقات و آمارهای ارائه شده ثابت می‌کنند این افراد از سلامتی جسمی و روحی بیشتر برخوردار هستند و بیشتر عمر میکنند،آیا اصرار افراد گوشت‌خوار برای ادامۀ این رویه،قتل از روی عیش و نوش نیست؟

2- بیشتر مردم از آنچه در دامداریها و مخصوصاً در دامداریهای صنعتی میگذرد بی اطلاعند.نظام خلق شده توسط انسان کوچکترین شباهتی به نظام طبیعت ندارد.درطبیعت، هیچ حیوانی برای شکنجه شدن پا به جهان نمی‌گذارد.هر حیوان آزاد و رها به دنیا می ‌آید، می‌تواند از نور و هوای طبیعی،محبت مادر،هم‌زیستی با هم‌نوعان،ارضاء غرایز،محبت به فرزندان و ... لذت ببرد،آزادانه حرکت کند،هنگام احساس خطر حداقل سعی کند از خود دفاع یا فرار کند.درطبیعت،هیچ حیوان شکارچی شکار خود را چند ماه یا چند سال آزار و شکنجه نمی‌دهد،شاخ‌ها یا دم یا نوک یا دندان‌هایش را نمی‌کند،به او داغ نمی‌زند،فرزندانش را در چند ساعت بعد از تولد از او نمی‌گیرد،با تغییرات ژنتیکی وزنش را آنقدر زیاد نمی‌کند تا زیر وزن خود درد بکشد،با تلقیح مصنوعی او را پی در پی باردار نمی‌کند تا شیرش را بدوشد، مواد شیمیایی و هورموني به او نمی‌خوراند، او را در بدترین شرایط ممکن،در سرما وگرمای طاقت‌ فرسا، ساعت‌ها و روزها و هفته ‌ها در جاده ‌ها یا اقیانوس‌ها نگه نمی‌دارد تا او را درنقطه ‌ای دیگر بکشد... در طبیعت، هیچ حیوانی لزومآ برای مرگ زودرس به دنیا نمی‌آید. یک حیوان ممکن است یک دقیقه،چندروز،چند ماه پس از تولد بر اثر گرسنگی،تشنگی یا بیماری بمیرد یا شکار شود ولی این امکان نیز وجود دارد که همین حیوان سال‌های سال زندگی کند و از زندگی خود لذت برد.اگر کسانی که دم از قانون طبیعت می‌زنند تنها چند ساعت از وقت خود را صرف تحقیق در مورد زندگی حیوانات پرورشی کنند دیگر هرگز آنچه را در صنعت تولید گوشت و یا حتی در دامداری‌های سنّتی اتفاق می‌افتد با طبیعت مقایسه نخواهند کرد.
3- اگر ادعا میکنیم که #اشرف_مخلوقات هستیم و از طرف دیگر وجود این همه گیاهخوار ثابت میکند که خوردن گوشت در زمان و شرایط ما نه از روی اجبار بلکه از روی انتخاب است،باید تکلیف خود را با اخلاقیات و انسانیتمان مشخص کنیم.#گياهخواري #قانون_طبيعت #چرخه_طبيعت #حقوق_حیوانات #وگنيسم #وگن #گياهخوار

شكوفه ها
فروردين و ارديبهشت از ماه هاي استثنائي سال است از نيمه هاي فروردين شكوفه ها باز شده و شهر و باغ راسرشار از زيبايي ميكنند و اوج شكوه گلها را ميتوان در ارديبهشت نظاره كرد.
اين چرخه طبيعت اميد را در دل انسان زنده ميكند كه پس از هر زمستان سرد بهاري را نيز به نظاره خواهيم نشست
زندگيتان پر از شكوفه هاي رنگارنگ باد.
#شكوفه#فروردين#ارديبهشت#اميد#چرخه_طبيعت #محمد_باقر_نحوي#محمدباقر_نحوي

محيط_زيست#
به راستي بايد يكي از دغدغه هاي جدي همه جوامع باشد بي توجهي به ان يعني ناديده گرفتن #حيات و #زندگي
اخيراً با پيگيري #مردم در #امريكا يكي از #سدهاى بزرگ را #تخريب كرده اند تا نظام #چرخه_طبيعت به وضعيت طبيعي خود بر گردد.
شعاري كه برروي اين تابلو نوشته است بسيار گويا و بيان يك حقيقت است
"اگر به راستي فكر ميكنيد كه اهميت محيط زيست كمتر از #اقتصاد است كافيست نفس خود را حبس كنيد و انوقت پولهاي خود را بشماريد"
ما همين امروز بايستي به محيط زيست خودمان حساسيت داشته باشيم و از تخريب ان جلوگيري كنيم. امروز يازدهم دسامبر #روز_جهاني #كوهستان است. و كشور عزيز مان ايران يكي از #زيباترين جلوه هاي اين پديده طبيعيت را دارا مي باشد ان را قدر بدانيم.
#محمد_باقر_نحوي

MOST RECENT

#خانه_هنر_و_سلامت_مهرنيكا #چهارفصل #چرخش #چرخه_طبيعت
ثانيه ها را در كنار هم چيده ايم با هر انچه از عشق و اگاهي در توان داشته ايم .....
ميخواهيم كنار هم بچرخيم و فصل به فصل اگاهتر و عاشقتر شويم
به ما بپيونديد تا كاملتر شويم.... 💛

در #طبیعت هم #حیوانات درنده حیوانات دیگر را میکشند. چرا ما نکشیم ؟؟؟؟؟!!!!!!
🐅🐕🐊🐑🐖🐾 هیچ شکی در بازی مرگ و زندگی، کشتن و کشته شدن یا خوردن و خورده شدن طبیعت وجود ندارد ولی:

1- در طبیعت حیوانات برای ادامۀ بقا حیوانات دیگر را میکشند و نه از روی لذت.زمانی که 15 درصد مردم دنیا گیاهخوار و 3 تا 4 درصد وگان هستند و نتایج تمام تحقیقات و آمارهای ارائه شده ثابت می‌کنند این افراد از سلامتی جسمی و روحی بیشتر برخوردار هستند و بیشتر عمر میکنند،آیا اصرار افراد گوشت‌خوار برای ادامۀ این رویه،قتل از روی عیش و نوش نیست؟

2- بیشتر مردم از آنچه در دامداریها و مخصوصاً در دامداریهای صنعتی میگذرد بی اطلاعند.نظام خلق شده توسط انسان کوچکترین شباهتی به نظام طبیعت ندارد.درطبیعت، هیچ حیوانی برای شکنجه شدن پا به جهان نمی‌گذارد.هر حیوان آزاد و رها به دنیا می ‌آید، می‌تواند از نور و هوای طبیعی،محبت مادر،هم‌زیستی با هم‌نوعان،ارضاء غرایز،محبت به فرزندان و ... لذت ببرد،آزادانه حرکت کند،هنگام احساس خطر حداقل سعی کند از خود دفاع یا فرار کند.درطبیعت،هیچ حیوان شکارچی شکار خود را چند ماه یا چند سال آزار و شکنجه نمی‌دهد،شاخ‌ها یا دم یا نوک یا دندان‌هایش را نمی‌کند،به او داغ نمی‌زند،فرزندانش را در چند ساعت بعد از تولد از او نمی‌گیرد،با تغییرات ژنتیکی وزنش را آنقدر زیاد نمی‌کند تا زیر وزن خود درد بکشد،با تلقیح مصنوعی او را پی در پی باردار نمی‌کند تا شیرش را بدوشد، مواد شیمیایی و هورموني به او نمی‌خوراند، او را در بدترین شرایط ممکن،در سرما وگرمای طاقت‌ فرسا، ساعت‌ها و روزها و هفته ‌ها در جاده ‌ها یا اقیانوس‌ها نگه نمی‌دارد تا او را درنقطه ‌ای دیگر بکشد... در طبیعت، هیچ حیوانی لزومآ برای مرگ زودرس به دنیا نمی‌آید. یک حیوان ممکن است یک دقیقه،چندروز،چند ماه پس از تولد بر اثر گرسنگی،تشنگی یا بیماری بمیرد یا شکار شود ولی این امکان نیز وجود دارد که همین حیوان سال‌های سال زندگی کند و از زندگی خود لذت برد.اگر کسانی که دم از قانون طبیعت می‌زنند تنها چند ساعت از وقت خود را صرف تحقیق در مورد زندگی حیوانات پرورشی کنند دیگر هرگز آنچه را در صنعت تولید گوشت و یا حتی در دامداری‌های سنّتی اتفاق می‌افتد با طبیعت مقایسه نخواهند کرد.
3- اگر ادعا میکنیم که #اشرف_مخلوقات هستیم و از طرف دیگر وجود این همه گیاهخوار ثابت میکند که خوردن گوشت در زمان و شرایط ما نه از روی اجبار بلکه از روی انتخاب است،باید تکلیف خود را با اخلاقیات و انسانیتمان مشخص کنیم.#گياهخواري #قانون_طبيعت #چرخه_طبيعت #حقوق_حیوانات #وگنيسم #وگن #گياهخوار

Most Popular Instagram Hashtags