#چالش_پیتزا۸۰سانت

MOST RECENT

<<<<<
پیتزا هشتاد سانت با هشت طعم بی نظیر
مناسب برای ۶ تا ۱۰ نفر
بیرون بر برای تمام نقاط تهران

@pinarfood
@pinarfood

تهرانپارس, بزرگراه باقری (شمال به جنوب), خیابان ۱۹۶ غربی، شماره ۱۸۸
تلفن: ۷۷۸۷۳۷۶۹ - ۷۷۸۷۳۷۹۴ - ۷۷۸۷۳۷۹۸

#پینار #فست_فود #بزرگراه_باقری #پیتزا #تهرانپارس #هنرمندان #دنج
#هشتادسانت #چالش_پیتزا۸۰سانت

@pinarfood
@pinarfood
@pinarfood

<<<<<
با کیا دلت میخاست بری بخوری😍😍😍؟؟
تگشون کن🙋🙋 #
پیتزا هشتاد سانت با هشت طعم بی نظیر
مناسب برای ۶ تا ۱۰ نفر
بیرون بر برای تمام نقاط تهران

@pinarfood
@pinarfood

تهرانپارس, بزرگراه باقری (شمال به جنوب), خیابان ۱۹۶ غربی، شماره ۱۸۸
تلفن: ۷۷۸۷۳۷۶۹ - ۷۷۸۷۳۷۹۴ - ۷۷۸۷۳۷۹۸

#پینار #فست_فود #بزرگراه_باقری #پیتزا #تهرانپارس #هنرمندان #دنج
#هشتادسانت #چالش_پیتزا۸۰سانت

@pinarfood
@pinarfood
@pinarfood

>>>>>
تا حالا پیتزا پپرونی رو از نزدیک نگاه کردی؟
تماشا اینقدر لذت داره ببین مزش چقدر عالیه...
پاشو بیا امتحان کن.

#پینار #فست_فود #بزرگراه_باقری #پیتزا #تهرانپارس #هنرمندان #دنج #هشتادسانت #چالش_پیتزا۸۰سانت

@pinarfood

>>>>>
عکس ارسالی مشتری از دو تا خوش تیپ، دوتا خوش خوراک و بامزه با پیتزا هشتاد سانت

#پینار #فست_فود #بزرگراه_باقری #پیتزا #تهرانپارس #هنرمندان #دنج #هشتادسانت #چالش_پیتزا۸۰سانت

@pinarfood

<<<<<
پیتزا هشتاد سانت با هشت طعم بی نظیر
مناسب برای ۶ تا ۱۰ نفر
بیرون بر برای تمام نقاط تهران ( هزینه جعبه و آژانس دارد )

@pinarfood
@pinarfood

تهرانپارس, بزرگراه باقری (شمال به جنوب), خیابان ۱۹۶ غربی، شماره ۱۸۸
تلفن: ۷۷۸۷۳۷۶۹ - ۷۷۸۷۳۷۹۴ - ۷۷۸۷۳۷۹۸

#پینار #فست_فود #بزرگراه_باقری #پیتزا #تهرانپارس #هنرمندان #دنج
#هشتادسانت #چالش_پیتزا۸۰سانت

@pinarfood
@pinarfood
@pinarfood

>>>>>
دوست خوبمون از پیتزا ۸۰ سانت بیرون بر عکس ارسال کردند.
نوش جانشون

#پینار #فست_فود #بزرگراه_باقری #پیتزا #تهرانپارس #هنرمندان #دنج #هشتادسانت #چالش_پیتزا۸۰سانت

@pinarfood

<<<<<
پیتزا هشتاد سانت با هشت طعم بی نظیر
مناسب برای ۶ تا ۱۰ نفر
بیرون بر برای تمام نقاط تهران

@pinarfood
@pinarfood

تهرانپارس, بزرگراه باقری (شمال به جنوب), خیابان ۱۹۶ غربی، شماره ۱۸۸
تلفن: ۷۷۸۷۳۷۶۹ - ۷۷۸۷۳۷۹۴ - ۷۷۸۷۳۷۹۸

#پینار #فست_فود #بزرگراه_باقری #پیتزا #تهرانپارس #هنرمندان #دنج
#هشتادسانت #چالش_پیتزا۸۰سانت

@pinarfood
@pinarfood
@pinarfood

Most Popular Instagram Hashtags