#چادرگلدوزی

MOST RECENT

.
.
تمامی اجناس فوق رو جنس کرپ قجری درجه یک انجام شده و ۱۸ عدد گل ۲۰ سانتی متری روی هر قواره بهمراه نگین درجه یک کار شده
.
.
😊❤👌☝️☝️☝️☝️☝️
.
.
.
#چادر  #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

چادر گلدوزی و نگین در طرح های متنوع و پارچه های درجه یک در حجاب نورا .
.
.
.
🌷🇰🇷🌷🇯🇵🌷🇰🇷🌷🇯🇵🌷
.
.
#چادر  #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

چادر گلدار مشکی نگین کاری شده پنلی ژاپن در طرح های متفاوت 🇯🇵 🇯🇵👌👍
.
.
.
‌.
#چادر  #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

چادر گلدار مشکی نگین کاری شده پنلی ژاپن در طرح های متفاوت 🇯🇵 🇯🇵👌👍
.
.
.
‌.
#چادر  #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

چادر مشکی نگین کاری شده ژاپن در طرح های متفاوت 🇯🇵 🇯🇵👌👍
.
.
.
‌.
#چادر  #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

چادر گلدار مشکی نگین کاری شده ژاپن در طرح های متفاوت 🇯🇵 🇯🇵👌👍
.
.
.
‌.
#چادر  #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

چادر گلدار مشکی نگین کاری شده ژاپن در طرح های متفاوت 🇯🇵 🇯🇵👌👍
.
.
.
‌.
#چادر  #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

.🇯🇵
.
چادر مشکی گلدار نگین کاری ژاپن در طرح های متنوع و متفاوت
.🇯🇵 👌👍
.
‌.
#چادر #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

🇯🇵🇯🇵
.
.
چادر گلدار مشکی نگین کاری شده ژاپن در طرح های متفاوت 🇯🇵 🇯🇵
👌👍
.
.
.
‌.
#چادر #مشکی #نگیندار #نگین #نگین_کاری #ژاپن #سوالون #سالون #حجاب #گلدار #گلدوزی #چادر-گلدوزی #چادرگلدوزی

سری جدید #چادرگلدوزی
.
.
.
پارچه #خاویاری گل #۳۰×۴۰ سانتی #نگین های درجه یک .
.
❄❤❄❤❄❤❄❤❄❤❄

سری جدید #چادرگلدوزی
.
.
.
پارچه #خاویاری #۲۰گل #۱۵×۱۲سانتی #نگین های درجه یک .
.
❄❤❄❤❄❤❄❤❄❤❄

Most Popular Instagram Hashtags