#پیپر

1103 posts

TOP POSTS

مــــــنـــــمــــــ بـــــا یـــــهـــــ نـــــخــــســــــیـــــگــــار بـــــا عــــــادتـــــــایـــــ قـــــدیـــــمــــــ نـــــدیـــــمــــــ🚬☠🔞🌿 چــــــشــــــمــــــ بـــــهـــــ در دیـــــؤار تـــــــؤ عــــــالـــــمــــــایـــــ عــــــجــــــیـــــبـــــ غـــــریـــــبـــــ...🐾💯☄👀
#گل #گل_سم #ویید #رول #پک #پیپر #ساتیبا #بیک #ماریجوانا #چت #چت_بازی #سکسی #تهران #پارتی #اسید #ال_اس_دی #بنگ #اویل #فضا #ناب #بانگ
#marijuana #mushroom #sexy #party #tehran #for_sell #Ak_47 #kush #love

نظر سنجی
کدام یکی از رول ها جواب گوی شماست؟؟؟😉
به فرض این که گل نابی داخلشه😍
۱ : کوچک
۲ : متوسط
۳ : بزرگ
الکی نگیدها😜
#رول #پیپر #گراس #نابی #ماریجوانا

#گل #پیپر 💀💀💀

#پیپر ocb
درجه یک
درجه دو

#گل #پیپر 💀💀💀

#پیپر شدن بلدی؟؟!!!

MOST RECENT

مــــــنـــــمــــــ بـــــا یـــــهـــــ نـــــخــــســــــیـــــگــــار بـــــا عــــــادتـــــــایـــــ قـــــدیـــــمــــــ نـــــدیـــــمــــــ🚬☠🔞🌿 چــــــشــــــمــــــ بـــــهـــــ در دیـــــؤار تـــــــؤ عــــــالـــــمــــــایـــــ عــــــجــــــیـــــبـــــ غـــــریـــــبـــــ...🐾💯☄👀
#گل #گل_سم #ویید #رول #پک #پیپر #ساتیبا #بیک #ماریجوانا #چت #چت_بازی #سکسی #تهران #پارتی #اسید #ال_اس_دی #بنگ #اویل #فضا #ناب #بانگ
#marijuana #mushroom #sexy #party #tehran #for_sell #Ak_47 #kush #love

یک ویوی کوتاه از سفارش مشتری
با گل های ما مجالستان را زیباتر کنید
#عروسی
#تولد
#تزیین
#گل دیواری
#پیپر فلاور
#اهواز

یـــــهـــــ مــــــؤقـــــعــــــ هـــــایـــــیـــــ هـــــســــــتـــــــ ڪهـــــ حــــــالـــــ هـــــیـــــچــــــیـــــ نـــــیـــــ💣⏱😫
نـــــهـــــ حــــــالـــــ حــــــرفـــــ زدنـــــ نـــــهـــــ حــــــالـــــ پـــــیـــــشــــــ بـــــیـــــنـــــیـــــ🚷〽️🔰
فـــــقـــــطــــــ دؤســــــتـــــــ داریـــــ ڪامــــــ ؤیـــــد بـــــگــــیـــــریـــــؤ
یـــــهـــــ مــــــســــــیـــــر صـــــافـــــ ؤ پـــــر پـــــیـــــچــــــ مــــــیـــــبـــــیـــــنـــــیـــــ🚬🚪🖼 #چت #چت_بازی #ماریجوانا #پارتی #تریپ #تهران #ویید #گل #گل_سم #رول #چت_مغز #قفلی #مغز_ردی #بنگ‌ #سیگاری #چیلیم #حشیش #ماشروم #ساتیبا #ایندیکا #سکسی #پیپر #اسید #علف
#smoke #marijuana #weed #love #lsd #paper

.
دیگه همه رو کشیدیم میگیم از این کم کاشتن..
دنیا رنگی انگار اسید ورداشتم..
امشب دیگه علف تمومه..
ولی خونه رو که بگردی حشیش چندجاش هست....
ارسالی از
@majidpbx
.
#گل_سم #تهران #گل #حشیش #اسید #چت #فاز_چتی #شاهدانه #ال_اس_دی #علف #ماریجوانا #ماری_جوانا #علف #گل #گراس #سیگار #مارلبورو #وینستون #پیپر
#پنیر #چلیم #چیلیم #grass# #420#thc#pack#marijuana #weed

هی دلم میگه نکش 😉
بعد مغزم میگه گه نخوریه رل ک اشکالی نداره😒

#ایمان #نولاو
#نو_لاو #دیس_لاو
#گل #گلی
#پیپر #رول
#نکش #بکش
#iman #imamnolove
#iman_nolove #nolove
#gol #roll #goli

Most Popular Instagram Hashtags