[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#پهلوی_ها

17 posts

TOP POSTS

#پهلوی_ها

تاریخ نگاری بدون تکیه بر منابع ، مدارک و اسناد معتبر به حوزه ی داستانسرایی و قصه گویی نزدیک خواهد شد و اولین وظیفه مورخ تکیه بر اسناد دست اول و اصیل است ، اثر پیش رو مجموعه ی سه جلدی((خاندان پهلوی به روایت اسناد )) است و شامل ارائه انبوهی از مدارک و اسناد در خصوص شخص رضا شاه می باشد. اسنادی که بدون کم و زیاد یا تحلیل و تفسیر به مخاطب گرامی عرضه میشود و از این روی در بین قابل اعتنا ترین و قابل استناد ترین کتب تاریخی با محوریت" خاندان پهلوی" قرار می گیرد. ارائه بیش از 40 صفحه تصاویر و عکس های مرتبط با رضاخان و دوران حاکمیت وی ، از دیگر ویژگی های قابل ذکر این اثر سراسر مستند است .هر بخش مقدمه ای بسیار کوتاه دارد که در معرفی اسناد و فرد مورد مطالعه ، مطالبی اخبار گونه ( غیر تحلیلی) به مخاطب ارائه می دهد . کلیه اسناد بدون هیچ گونه حذفی بطور کامل استنساخ یافته و تعداد اندکی از اسناد بدون استنساخ ارائه شده است.
برای مطالعه ی اسناد اصولا آنها را تقسیم بندی می کنند و در تقسیم بندی اسناد شیوه های گوناگونی وجود دارد. اما شیوه ی ارائه اسناد در مجموعه ی حاضر بر مبنای افراد است . بدین صورت که هریک از افراد خاندان پهلوی تعدادی از اسناد را به خود اختصاص داده که ممکن است از اسناد محرمانه دولتی تا نامه های خصوصی و خانوادگی ، اسناد مالی و ... مربوط به آن شخص در بخش مورد نظر آمده باشد . بدین ترتیب مجموعه حاضر از تنوع خاصی برخوردار است ، مضاف به اینکه عکسها و اسناد ارائه شده برای اولین بار انتشار می یابد.

#با_کتاب_آشتی_کنیم
#تابستانه_کتاب
#مطالعه_کنیم
#کتابکده_فرهنگ_زنجان

#یادداشتهای_روزانه_محمدعلی_فروغی از #کنفرانس_صلح_پاریس یکی از خواندنی‌ترین کتابها در نوع خودش هست. مردانی که در عین #وطن_پرستی با دست‌های بسته و در تضاد با منویات رئیس‌الوزرای وقت به مجمعی جهانی رفتند تا حقوق‌ِ ایرانیان را از تجاوزهای فاتحان جنگ‌جهانی بازستانند.
نقشِ #انگلستان و #روسیه در مسیر راه و روزهای کنفرانس و نحوه‌ی تعامل هیأت ایرانی با #فرانسه و #امریکا بسیار قابل تأمل هست.
خلاصه اینکه چشم‌ها رو به بررسی وقایع از دیدگاه مردی تأثیرگذار مانند فروغی میسپاریم و از زاویه‌ی او به تاریخ می‌نگریم. اویی که در روی کار آمدن و دوام #پهلوی_ها جزء مؤثرین بود.
کتاب رو #نشرسخن به خواستاری #ایرج_افشار و به همت محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش درآورده؛ در سختی کار همین بس که آقای فروغی بخش زیادی از خاطرات رو با مداد و روی کاغذ کاهی نوشته بودن و تصور کنین پیاده‌سازیش چقدر سخت بوده!
خلاصه اینکه اگر به این دوره علاقه‌مندید از دستش ندید.

Demonstrators Protest Shah, U.S. Aid to Iran at 1979 _Washington D.C.
#دوران #طلایی #امام #خمینی و #سیاهی در #عصر #پهلوی_ها.
ﺩﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﻃﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ۵۷ ﺳﺎﻝ
ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ !!
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﺯﻣﯿﺪﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍﻩ
ﺁﻫﻦ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ : " ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﺯﺍﮎ ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺲ !!" ﻫﻤﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺮﺍﺧﻢ ﭼﺸﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ، ﺩﺭ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺷﭙﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻭﺩ !
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۶ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ۵۰۰ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ،
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺍ ۱۰۰۰ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺷﺪ !
ﻣﺮﺩﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۱۵ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺰ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ،
ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﺪ ! ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻼﺩ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ
ﻧﺠﺲ ﺍﺳﺖ !! ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﯾﺰﺩﯼ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﻮﺩ !! ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺍز
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ !
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۸ ﺗﺎ ۱۳۲۶ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻭﺑﺎ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۹ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺩﻧﺪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ۲۴
ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۲۹۹ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﭙﺮ ﻭﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻧﺪ !! ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۲۰ ﺭﻓﺖ، ﺍﺯ " ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺭﻓﺖ ﻧﻪ ﺩﻩ ﮐﻮﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺍﯾﺮﺍﻥ !! ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ !
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﻮﺏ ﺁﺏ ﻧﺌﺸﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻨﺪ ﻭ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮﺩ !! ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﭙﻖ ﮐﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺁﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ
ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺎﺭﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻫﻞ
ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ! ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ
ﺷﭙﺶ ﺯﺩﻩ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ ﺭﺍ به ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ۷۲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ بخصوص کشورهای
ﺍﺭﻭﭘﺎ یی ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ !! ﻣﻠﺖ ﭼﭙﻖ ﮐﺶ نئشه ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﭘﻮﻟﺸﺎﻥ
ﺟﺰﺀ ۱۰ ﺍﺭﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ !! ﻣﻠﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺮﺍﺧﻤﯽ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ۵۷ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯿﺎﻥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ
ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !! ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .....
دکتر نادر گرامیان

#کتاب
لینک دانلود در بیو
#پهلوی_ها
#مختار_حدیدی
#تاریخ

پهلوی آخرین دوران شاهنشاهی ایران بود که این دوران شاهنشاهی از سال 1304 با به قدرت رسیدن رضا شاه به وجود آمد و با انقلاب در سال 1357 این دوره از شاهنشاهی هم از بین رفت.در این دو جلد کتاب با این دوره از شاهنشاهی بیشتر آشنا خواهید شد.

#ارگ_علیشاه #تبریز یکی از #مظلوم_ترین بناهای تاریخی در جهان که در طول صد سال اخیر با دستان پر توان #پهلوی_ها و #ناماز_جومعه محترم مورد انواع ناملایمتی و تخریب ها شده است.

عکس بالا: سال 1335
عکس پایین: سال 1395
#جنبش_نافرمانی_املایی
#ترکمان
#فارث#عاريایی
#فارصی#فردوصی#خاخاممنش
#یهودی#شیراظ#طخط_جمشید
#قشقای_یورد
#ايل_قشقایی
#تبریز
#اورمو
#زنجان
#اردبیل
#تهران
#کرج
#همدان
#قزوین
#قم
#مرکزی
#رشت

MOST RECENT

#یادداشتهای_روزانه_محمدعلی_فروغی از #کنفرانس_صلح_پاریس یکی از خواندنی‌ترین کتابها در نوع خودش هست. مردانی که در عین #وطن_پرستی با دست‌های بسته و در تضاد با منویات رئیس‌الوزرای وقت به مجمعی جهانی رفتند تا حقوق‌ِ ایرانیان را از تجاوزهای فاتحان جنگ‌جهانی بازستانند.
نقشِ #انگلستان و #روسیه در مسیر راه و روزهای کنفرانس و نحوه‌ی تعامل هیأت ایرانی با #فرانسه و #امریکا بسیار قابل تأمل هست.
خلاصه اینکه چشم‌ها رو به بررسی وقایع از دیدگاه مردی تأثیرگذار مانند فروغی میسپاریم و از زاویه‌ی او به تاریخ می‌نگریم. اویی که در روی کار آمدن و دوام #پهلوی_ها جزء مؤثرین بود.
کتاب رو #نشرسخن به خواستاری #ایرج_افشار و به همت محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش درآورده؛ در سختی کار همین بس که آقای فروغی بخش زیادی از خاطرات رو با مداد و روی کاغذ کاهی نوشته بودن و تصور کنین پیاده‌سازیش چقدر سخت بوده!
خلاصه اینکه اگر به این دوره علاقه‌مندید از دستش ندید.

طرف با
#کفش_چینی
#ایپد_امریکایی
#لباس_ترکیه ای
دنبال #گرین_کارت و #ویزای_شینگنه
عاشق زبان انگلیسیه
#ایئتیست هم هست
خواننده مورد علاقشم #شاهین_نجفی

بعد هفت ابان میره قبر #کورش سجده میکنه که من #اریایی ام و وطن پرست

ی زمانی #شاه_اریایی و میهن پرستشون هم میگفت #کورش_اسوده_بخواب_ما_بیداریم

ولی #حق_توحش میداد به امریکاییها که مردمش وحشی هستن

#هفت_ابان
#کورش
#اریایی
#وطن_پرستی
#شاه
#کاپیتالاسیون
#حق_توحش
#پهلوی_ها

Demonstrators Protest Shah, U.S. Aid to Iran at 1979 _Washington D.C.
#دوران #طلایی #امام #خمینی و #سیاهی در #عصر #پهلوی_ها.
ﺩﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﻃﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ۵۷ ﺳﺎﻝ
ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ !!
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﺯﻣﯿﺪﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍﻩ
ﺁﻫﻦ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ : " ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﺯﺍﮎ ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺲ !!" ﻫﻤﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺮﺍﺧﻢ ﭼﺸﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ، ﺩﺭ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺷﭙﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻭﺩ !
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۶ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ۵۰۰ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ،
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺍ ۱۰۰۰ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺷﺪ !
ﻣﺮﺩﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۱۵ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺰ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ،
ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﺪ ! ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻼﺩ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ
ﻧﺠﺲ ﺍﺳﺖ !! ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﯾﺰﺩﯼ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﻮﺩ !! ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺍز
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ !
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۸ ﺗﺎ ۱۳۲۶ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻭﺑﺎ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۹ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺩﻧﺪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ۲۴
ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۲۹۹ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﭙﺮ ﻭﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻧﺪ !! ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۲۰ ﺭﻓﺖ، ﺍﺯ " ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺭﻓﺖ ﻧﻪ ﺩﻩ ﮐﻮﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺍﯾﺮﺍﻥ !! ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ !
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﻮﺏ ﺁﺏ ﻧﺌﺸﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻨﺪ ﻭ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮﺩ !! ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﭙﻖ ﮐﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺁﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ
ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺎﺭﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻫﻞ
ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ! ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ
ﺷﭙﺶ ﺯﺩﻩ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ ﺭﺍ به ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ۷۲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ بخصوص کشورهای
ﺍﺭﻭﭘﺎ یی ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ !! ﻣﻠﺖ ﭼﭙﻖ ﮐﺶ نئشه ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﭘﻮﻟﺸﺎﻥ
ﺟﺰﺀ ۱۰ ﺍﺭﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ !! ﻣﻠﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺮﺍﺧﻤﯽ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ۵۷ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯿﺎﻥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ
ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !! ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .....
دکتر نادر گرامیان

'
کمی با سیاست... .

وقتی تاریخ #معاصر را می خوندم، خیلی دوست داشتم ببینم که چگونه قسمتی هایی از ایران را #جدا می‌کردند و #درباریان خوشحال بودند، چطور بهترین قسمت های ایران را به انگلیسی ها روس ها و... میدادن و #داد کسی در نمیومد
تا اینکه دولت یازدهم، دولت #تدبیر_و_امید، دولت خدمتگذار، دولت... این قسمت تاریخ را برایم #اجرا کرد
فاز 11 پارس‌جنوبی که یکی از فاز های مهم ایران است طی قراردادی نزدیک به #80درصد آن در اختیار #فرانسه و #چین قرار گرفته و تنها #19.9درصد در اختیار #ایران است.
وقتی این قرارداد و خوشحالی های دولت مردان یازدهم را دیدم، متوجه شدم که چرا #قاجاری_ها و #پهلوی_ها در آن زمان به خود افتخار و خوشحالی می کردند
البته #بی_انصافی است اگر در مورد دیگر #مسئولین این قرارداد حرفی نزیم
کسانی که #برجام را در #20دقیقه به تصویب رسانند

پی نوشت: در دولت آقای خاتمی مانند این قرار داد امضا و قرار شد ایران طی 25 سال گاز را به یک شرکت اماراتی به نام #کرسنت با #کمترین_قیمت بدهد، ولی ایران زیر باز چنین قراردادی نرفت و این قرارداد در دادگاه بین الملل بسته شد، تا اینکه دولت آقای روحانی، آقای زنگه را به عنوان #وزیر خود معرفی کرد و با شروع کار آقای زنگه، کرسنت از دست ایران شکایت کرد، این بار ایران در دادگاه بین الملل #مجرم شناخت شد و ایران را #۱۴_میلیارد_دلار جریمه کردند، در سال 94 هم آقای زنگنه یک قراردادی را به همین سبک با یک شرکت #ترکیه ای انعقاد می‌کند و ایران این قرارداد را اجرا نمی کند، در شکایت ترکیه عیله ایران، ایران محکوم به پرداخت #2میلیارد_دلار شد.
حال با چنین شرایطی و تجربه‌های گذشته آیا دولت یازدهم و دوازدهم می توانند این قرارداد را اجرا کنند یا باید منتظر #رای_دادگاه عیله ایران باشیم!!؟ #توتال
#بازگشت_به_گذشته!
#سیاست_بخور_و_ببر!!
#دست_های_کثیف

.
.
.
کمی طولانیه ولی ارزش خوندن داره

#جمهوری_اسلامی_رای_نمیخواد_صف_میخواد
باور کنید که اگر هر کسی هشت سال به جای احمدی نژاد انتصاب می‌شد در سال نود ودو وضعیت کشور و جامعه همان می‌شد که با احمدی نژاد شد، یا اگر در سال نود ودو به جای روحانی شخص دیگر انتصاب می‌شد امروز وضع کشور همین بود که الان هست، باید به این درک برسید که با تغییر دولت‌ها سیاست‌ها و خط مشی رژیم‌ها و حکومت‌ها تغییری نمی‌کند و این موضوع در بسیاری از کشورها صادق است، هرکس که به روی کار می‌آید موظف است از چاچوب و برنامه‌ای که برای او تدارک داده شده تبعیت کند. امروز پس از گذشت نزدیک به چهل سال از عنقلاب و تشکیل رژیم جمهوری اسلامی دیگر برای کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان استکبار ستیز و دشمن شرق و غرب نبوده و نیست، بلکه با نگاهی درست به رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی در این چهار دهه، متوجه خواهید شد که واقعیت کاملا عکس این دشمنی‌های ظاهری را نشان می‌دهد، حتی کوچکترین تحرکات و تصمیماتی که در جمهوری اسلامی گرفته می‌شود به نفع قدرت‌های جهانی اتخاذ می‌شود، که این خود رمز بقای رژیم است، رژیم منحوس جمهوری اسلامی به هیچ وجه استکبار ستیز نیست بلکه کاملا نوکر و مستعمره استکبار و بشدت #ایرانی_ستیز است. من طرفدار سلطنت نیستم ولی به کارنامه‌ی پهلوی ها افتخار می‌کنم، #پهلوی_ها ایران را مانند روستایی دورافتاده و عقب مانده از #قاجار تحویل گرفتند و در طول سه دهه سلطنت خود خدمات بسیار ارزنده و گرانبهایی به ایران ارائه کردند، از دهه پنجاه که سرعت پیشرفت و ترقی ایران به اوج خودش رسیده بود و محمدرضا پهلوی با غرور سرشار و بلندپروازی هایش برای پیشرفت، آبادانی و درخشش ایران در جهان، برای قدرت‌های جهانی خط و نشان می‌کشید و حاظر به مصالحه و کوتاه آمدن در برابر مفت فروشی انرژی به آن‌ها نشد، پروژه تخریب و سنگ اندازی در حکومت و تشویش افکار عمومی علیه سلطنت شاه توسط ابرقدرت ها به اوج خودش رسید، و نهایتا این تخریب ها به شورش مردم، سقوط حکومت پهلوی، ورود خمینی که مهره ی غربی‌ها بود و آغاز دروغی به اسم جمهوری اسلامی در ایران منجر شد، (بگذریم که طبق اسنادی که منتشر شده خامنه‌ای هم مهره ی شرق از آب درآمد) بگذریم...
اما حالا تصمیم دارم قضاوت را به شما هم میهنان گرامی واگذار کنم
پس با چشمان باز نگاه کنید و ببینید،
#ادامه_در_کامنت↓↓↓

( قدرت اجتمایی دفاع نظامی ندارد ( قسمت دوم 
راه های اطلاع رسانی  کاری از فداییان ایران  فرصت زیادی به روز رستاخیز نمونده  #هموطن_به_پا_خیز
نوشتن آدرس کانال سعید شمیرانی و روز تاریخ رستاخیز بر روی پول چون پول در گردشه و دست به دست میشه با این کار مردم عزیز هم با جنبش اشنا میشن هم به جنبش مردمی فداییان ایران می پیوندند هم  اطلاع از زمان رستاخیز خواهشن اطلاع رسانی کنید از طریق کلامی  شبکه های اجتمایی و از طریق شعار نویسی و اشنا کردن مردم عزیز با جنبش فداییان ایران با این کار روز به رواتحادمون بیشتر و بیشتر میشه  #ما_بیشماریم  #همه_با_هم  #روز_رستاخیز
#آماده_میشیم_برای_پسگیری_ایران_عزیزمون_از_مزدوران #جنبش_فداییان_ایران  #سعید_شمیرانی
#سه_روز_مانده_تا_انتخابات_ریاست_جمهوری
#سرنگونی_رژیم_جمهوری_اسلامی  #مرگ_بر_دیکتاتور
#شمال#جنوب#شرق#غرب#کشور #آزاد_اندیشها
#پهلوی_ها #غیرت_ایرانی #تعصب_ایرانی #ایران_ایرانی #ایران_آریایی  #شاهزاده_رضاپهلوی 
#شاهزاده_برگرد  #ما_پیروزیم

( قدرت اجتمایی دفاع نظامی ندارد ( قسمت دوم 
راه های اطلاع رسانی  کاری از فداییان ایران  فرصت زیادی به روز رستاخیز نمونده  #هموطن_به_پا_خیز
نوشتن آدرس کانال سعید شمیرانی و روز تاریخ رستاخیز بر روی پول چون پول در گردشه و دست به دست میشه با این کار مردم عزیز هم با جنبش اشنا میشن هم به جنبش مردمی فداییان ایران می پیوندند هم  اطلاع از زمان رستاخیز خواهشن اطلاع رسانی کنید از طریق کلامی  شبکه های اجتمایی و از طریق شعار نویسی و اشنا کردن مردم عزیز با جنبش فداییان ایران با این کار روز به رواتحادمون بیشتر و بیشتر میشه  #ما_بیشماریم  #همه_با_هم  #روز_رستاخیز
#آماده_میشیم_برای_پسگیری_ایران_عزیزمون_از_مزدوران #جنبش_فداییان_ایران  #سعید_شمیرانی
#سه_روز_مانده_تا_انتخابات_ریاست_جمهوری
#سرنگونی_رژیم_جمهوری_اسلامی  #مرگ_بر_دیکتاتور
#شمال#جنوب#شرق#غرب#کشور #آزاد_اندیشها
#پهلوی_ها #غیرت_ایرانی #تعصب_ایرانی #ایران_ایرانی #ایران_آریایی  #شاهزاده_رضاپهلوی 
#شاهزاده_برگرد  #ما_پیروزیم

#کتاب
لینک دانلود در بیو
#پهلوی_ها
#مختار_حدیدی
#تاریخ

پهلوی آخرین دوران شاهنشاهی ایران بود که این دوران شاهنشاهی از سال 1304 با به قدرت رسیدن رضا شاه به وجود آمد و با انقلاب در سال 1357 این دوره از شاهنشاهی هم از بین رفت.در این دو جلد کتاب با این دوره از شاهنشاهی بیشتر آشنا خواهید شد.

.
8مورد #بد_عهدی_آمریکا در مساله #مذاکره از سال1358 تا1395 نسبت به #ایران
مورد اول :
#مذاکرات #دولت_موقت با #غرب که ناراحتی و اعتراض #امام_راحل را بدنبال داشت
#مذاکره بر سر12/5 میلیارد دلار پول #ایران که در بانکهای غرب بود که توسط #پهلوی_ها انتقال داده شده بود و تقاضای پس گرفتن آنها را داشتیم و هم چنین مقادیر بسیار زیادی #سلاح و #ناو و #تجهیزات_جنگی که از #غرب خریده بودیم که پول آنها به صورت نقد پرداخت شده بود و در تحویل آنها تاخیر کرده بودند که به تقاضای #ایران قرار شد پول این اجناس را پس دهند و از دریافت آنها منصرف شویم
در این #مذاکره که توسط #دولت_موقت انجام گرفت هیچ یک از تعهدات انجام نشد و هنوز12/5 میلیارد از دارایی های #ایران در بانک های #غرب موجود است .
#بد_عهدی #بد_عهدی_آمریکا #بد_عهدی_آمریکایی #بد_عهدی_آمریکا_نسبت_به_ایران #بد_عهدی_ایالات_متحده #مذاکره #دولت_موقت #ایران #مذکرات #سلاح #ناو #تجهیزات_جنگی #ایالات_متحده_آمریکا #بدعهدی #بدعهدی_ایالات_متحده_نسبت_به_ایران #بدعهدی_آمریکایی
#Iran #united_states_of_america #america #abjuration_of_america
#american_abjuration #islamic_republic_of_iran #imam_khamenei #seyed_ali_khamenei

#ارگ_علیشاه #تبریز یکی از #مظلوم_ترین بناهای تاریخی در جهان که در طول صد سال اخیر با دستان پر توان #پهلوی_ها و #ناماز_جومعه محترم مورد انواع ناملایمتی و تخریب ها شده است.

عکس بالا: سال 1335
عکس پایین: سال 1395
#جنبش_نافرمانی_املایی
#ترکمان
#فارث#عاريایی
#فارصی#فردوصی#خاخاممنش
#یهودی#شیراظ#طخط_جمشید
#قشقای_یورد
#ايل_قشقایی
#تبریز
#اورمو
#زنجان
#اردبیل
#تهران
#کرج
#همدان
#قزوین
#قم
#مرکزی
#رشت

...
سراب زندگی
گوشه های مکتومی از تاریخ معاصر ایران
خاطرات تیمسار منوچهر ریاحی
قیمت:50000 تومان
انتشارات تهران
تلفن:22545219/22569801
برای آگاهی از تازه های نشر و بهره مندی از تخفیفات دوره ای فروشگاه انتشارات تهران لطفا به کانال تلگرام زیر بپیوندید:
telegram.me/tehranpublication
@tehranpublication
#کتاب#سراب_زندگی#تاریخ#تاریخ_معاصر
#منوچهر_ریاحی#تیمسار#پهلوی_ها#رضاشاه
#گوشه_های_مکتوم_تاریخ_معاصر_ایران
#خاطرات_تیمسارریاحی#خاطرات
#تاریخ_معاصرایران
#کتاب_خوب#کتابدوست#کتابخوان
#کتاب_خوب_بخوان
#انتشارات_تهران#نشرتهران#نشر_تهران
#کتابفروشی_تهران

#پهلوی_ها

تاریخ نگاری بدون تکیه بر منابع ، مدارک و اسناد معتبر به حوزه ی داستانسرایی و قصه گویی نزدیک خواهد شد و اولین وظیفه مورخ تکیه بر اسناد دست اول و اصیل است ، اثر پیش رو مجموعه ی سه جلدی((خاندان پهلوی به روایت اسناد )) است و شامل ارائه انبوهی از مدارک و اسناد در خصوص شخص رضا شاه می باشد. اسنادی که بدون کم و زیاد یا تحلیل و تفسیر به مخاطب گرامی عرضه میشود و از این روی در بین قابل اعتنا ترین و قابل استناد ترین کتب تاریخی با محوریت" خاندان پهلوی" قرار می گیرد. ارائه بیش از 40 صفحه تصاویر و عکس های مرتبط با رضاخان و دوران حاکمیت وی ، از دیگر ویژگی های قابل ذکر این اثر سراسر مستند است .هر بخش مقدمه ای بسیار کوتاه دارد که در معرفی اسناد و فرد مورد مطالعه ، مطالبی اخبار گونه ( غیر تحلیلی) به مخاطب ارائه می دهد . کلیه اسناد بدون هیچ گونه حذفی بطور کامل استنساخ یافته و تعداد اندکی از اسناد بدون استنساخ ارائه شده است.
برای مطالعه ی اسناد اصولا آنها را تقسیم بندی می کنند و در تقسیم بندی اسناد شیوه های گوناگونی وجود دارد. اما شیوه ی ارائه اسناد در مجموعه ی حاضر بر مبنای افراد است . بدین صورت که هریک از افراد خاندان پهلوی تعدادی از اسناد را به خود اختصاص داده که ممکن است از اسناد محرمانه دولتی تا نامه های خصوصی و خانوادگی ، اسناد مالی و ... مربوط به آن شخص در بخش مورد نظر آمده باشد . بدین ترتیب مجموعه حاضر از تنوع خاصی برخوردار است ، مضاف به اینکه عکسها و اسناد ارائه شده برای اولین بار انتشار می یابد.

#با_کتاب_آشتی_کنیم
#تابستانه_کتاب
#مطالعه_کنیم
#کتابکده_فرهنگ_زنجان

Most Popular Instagram Hashtags