[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#پهلوی_ها

14 posts

TOP POSTS

#پهلوی_ها

تاریخ نگاری بدون تکیه بر منابع ، مدارک و اسناد معتبر به حوزه ی داستانسرایی و قصه گویی نزدیک خواهد شد و اولین وظیفه مورخ تکیه بر اسناد دست اول و اصیل است ، اثر پیش رو مجموعه ی سه جلدی((خاندان پهلوی به روایت اسناد )) است و شامل ارائه انبوهی از مدارک و اسناد در خصوص شخص رضا شاه می باشد. اسنادی که بدون کم و زیاد یا تحلیل و تفسیر به مخاطب گرامی عرضه میشود و از این روی در بین قابل اعتنا ترین و قابل استناد ترین کتب تاریخی با محوریت" خاندان پهلوی" قرار می گیرد. ارائه بیش از 40 صفحه تصاویر و عکس های مرتبط با رضاخان و دوران حاکمیت وی ، از دیگر ویژگی های قابل ذکر این اثر سراسر مستند است .هر بخش مقدمه ای بسیار کوتاه دارد که در معرفی اسناد و فرد مورد مطالعه ، مطالبی اخبار گونه ( غیر تحلیلی) به مخاطب ارائه می دهد . کلیه اسناد بدون هیچ گونه حذفی بطور کامل استنساخ یافته و تعداد اندکی از اسناد بدون استنساخ ارائه شده است.
برای مطالعه ی اسناد اصولا آنها را تقسیم بندی می کنند و در تقسیم بندی اسناد شیوه های گوناگونی وجود دارد. اما شیوه ی ارائه اسناد در مجموعه ی حاضر بر مبنای افراد است . بدین صورت که هریک از افراد خاندان پهلوی تعدادی از اسناد را به خود اختصاص داده که ممکن است از اسناد محرمانه دولتی تا نامه های خصوصی و خانوادگی ، اسناد مالی و ... مربوط به آن شخص در بخش مورد نظر آمده باشد . بدین ترتیب مجموعه حاضر از تنوع خاصی برخوردار است ، مضاف به اینکه عکسها و اسناد ارائه شده برای اولین بار انتشار می یابد.

#با_کتاب_آشتی_کنیم
#تابستانه_کتاب
#مطالعه_کنیم
#کتابکده_فرهنگ_زنجان

#ارگ_علیشاه #تبریز یکی از #مظلوم_ترین بناهای تاریخی در جهان که در طول صد سال اخیر با دستان پر توان #پهلوی_ها و #ناماز_جومعه محترم مورد انواع ناملایمتی و تخریب ها شده است.

عکس بالا: سال 1335
عکس پایین: سال 1395
#جنبش_نافرمانی_املایی
#ترکمان
#فارث#عاريایی
#فارصی#فردوصی#خاخاممنش
#یهودی#شیراظ#طخط_جمشید
#قشقای_یورد
#ايل_قشقایی
#تبریز
#اورمو
#زنجان
#اردبیل
#تهران
#کرج
#همدان
#قزوین
#قم
#مرکزی
#رشت

#کتاب
لینک دانلود در بیو
#پهلوی_ها
#مختار_حدیدی
#تاریخ

پهلوی آخرین دوران شاهنشاهی ایران بود که این دوران شاهنشاهی از سال 1304 با به قدرت رسیدن رضا شاه به وجود آمد و با انقلاب در سال 1357 این دوره از شاهنشاهی هم از بین رفت.در این دو جلد کتاب با این دوره از شاهنشاهی بیشتر آشنا خواهید شد.

Demonstrators Protest Shah, U.S. Aid to Iran at 1979 _Washington D.C.
#دوران #طلایی #امام #خمینی و #سیاهی در #عصر #پهلوی_ها.
ﺩﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﻃﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ۵۷ ﺳﺎﻝ
ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ !!
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﺯﻣﯿﺪﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍﻩ
ﺁﻫﻦ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ : " ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﺯﺍﮎ ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺲ !!" ﻫﻤﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺮﺍﺧﻢ ﭼﺸﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ، ﺩﺭ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺷﭙﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻭﺩ !
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۶ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ۵۰۰ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ،
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺍ ۱۰۰۰ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺷﺪ !
ﻣﺮﺩﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۱۵ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺰ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ،
ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﺪ ! ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻼﺩ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ
ﻧﺠﺲ ﺍﺳﺖ !! ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﯾﺰﺩﯼ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﻮﺩ !! ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺍز
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ !
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۸ ﺗﺎ ۱۳۲۶ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻭﺑﺎ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۹ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺩﻧﺪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ۲۴
ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۲۹۹ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﭙﺮ ﻭﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻧﺪ !! ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۲۰ ﺭﻓﺖ، ﺍﺯ " ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺭﻓﺖ ﻧﻪ ﺩﻩ ﮐﻮﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺍﯾﺮﺍﻥ !! ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ !
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﻮﺏ ﺁﺏ ﻧﺌﺸﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻨﺪ ﻭ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮﺩ !! ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﭙﻖ ﮐﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺁﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ
ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺎﺭﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻫﻞ
ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ! ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ
ﺷﭙﺶ ﺯﺩﻩ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ ﺭﺍ به ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ۷۲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ بخصوص کشورهای
ﺍﺭﻭﭘﺎ یی ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ !! ﻣﻠﺖ ﭼﭙﻖ ﮐﺶ نئشه ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﭘﻮﻟﺸﺎﻥ
ﺟﺰﺀ ۱۰ ﺍﺭﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ !! ﻣﻠﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺮﺍﺧﻤﯽ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ۵۷ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯿﺎﻥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ
ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !! ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .....
دکتر نادر گرامیان

( قدرت اجتمایی دفاع نظامی ندارد ( قسمت دوم 
راه های اطلاع رسانی  کاری از فداییان ایران  فرصت زیادی به روز رستاخیز نمونده  #هموطن_به_پا_خیز
نوشتن آدرس کانال سعید شمیرانی و روز تاریخ رستاخیز بر روی پول چون پول در گردشه و دست به دست میشه با این کار مردم عزیز هم با جنبش اشنا میشن هم به جنبش مردمی فداییان ایران می پیوندند هم  اطلاع از زمان رستاخیز خواهشن اطلاع رسانی کنید از طریق کلامی  شبکه های اجتمایی و از طریق شعار نویسی و اشنا کردن مردم عزیز با جنبش فداییان ایران با این کار روز به رواتحادمون بیشتر و بیشتر میشه  #ما_بیشماریم  #همه_با_هم  #روز_رستاخیز
#آماده_میشیم_برای_پسگیری_ایران_عزیزمون_از_مزدوران #جنبش_فداییان_ایران  #سعید_شمیرانی
#سه_روز_مانده_تا_انتخابات_ریاست_جمهوری
#سرنگونی_رژیم_جمهوری_اسلامی  #مرگ_بر_دیکتاتور
#شمال#جنوب#شرق#غرب#کشور #آزاد_اندیشها
#پهلوی_ها #غیرت_ایرانی #تعصب_ایرانی #ایران_ایرانی #ایران_آریایی  #شاهزاده_رضاپهلوی 
#شاهزاده_برگرد  #ما_پیروزیم

MOST RECENT

Demonstrators Protest Shah, U.S. Aid to Iran at 1979 _Washington D.C.
#دوران #طلایی #امام #خمینی و #سیاهی در #عصر #پهلوی_ها.
ﺩﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﻃﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ۵۷ ﺳﺎﻝ
ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ !!
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﺯﻣﯿﺪﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍﻩ
ﺁﻫﻦ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ : " ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﺯﺍﮎ ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺲ !!" ﻫﻤﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺮﺍﺧﻢ ﭼﺸﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ، ﺩﺭ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺷﭙﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻭﺩ !
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۶ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ۵۰۰ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ،
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺍ ۱۰۰۰ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺷﺪ !
ﻣﺮﺩﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۱۵ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺰ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ،
ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﺪ ! ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻼﺩ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ
ﻧﺠﺲ ﺍﺳﺖ !! ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﯾﺰﺩﯼ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﻮﺩ !! ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺍز
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ !
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۲۹۸ ﺗﺎ ۱۳۲۶ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻭﺑﺎ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۹ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺩﻧﺪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ۲۴
ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۲۹۹ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﭙﺮ ﻭﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻧﺪ !! ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۲۰ ﺭﻓﺖ، ﺍﺯ " ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺭﻓﺖ ﻧﻪ ﺩﻩ ﮐﻮﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺍﯾﺮﺍﻥ !! ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ !
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﻮﺏ ﺁﺏ ﻧﺌﺸﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻨﺪ ﻭ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮﺩ !! ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﭙﻖ ﮐﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺁﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ
ﻭ ﺳﻔﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺎﺭﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻫﻞ
ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ! ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ
ﺷﭙﺶ ﺯﺩﻩ ﺳﻮﺯﺍﮐﯽ ﺭﺍ به ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ۷۲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ بخصوص کشورهای
ﺍﺭﻭﭘﺎ یی ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ !! ﻣﻠﺖ ﭼﭙﻖ ﮐﺶ نئشه ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﭘﻮﻟﺸﺎﻥ
ﺟﺰﺀ ۱۰ ﺍﺭﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ !! ﻣﻠﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺮﺍﺧﻤﯽ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ۵۷ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯿﺎﻥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ
ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !! ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .....
دکتر نادر گرامیان

'
کمی با سیاست... .

وقتی تاریخ #معاصر را می خوندم، خیلی دوست داشتم ببینم که چگونه قسمتی هایی از ایران را #جدا می‌کردند و #درباریان خوشحال بودند، چطور بهترین قسمت های ایران را به انگلیسی ها روس ها و... میدادن و #داد کسی در نمیومد
تا اینکه دولت یازدهم، دولت #تدبیر_و_امید، دولت خدمتگذار، دولت... این قسمت تاریخ را برایم #اجرا کرد
فاز 11 پارس‌جنوبی که یکی از فاز های مهم ایران است طی قراردادی نزدیک به #80درصد آن در اختیار #فرانسه و #چین قرار گرفته و تنها #19.9درصد در اختیار #ایران است.
وقتی این قرارداد و خوشحالی های دولت مردان یازدهم را دیدم، متوجه شدم که چرا #قاجاری_ها و #پهلوی_ها در آن زمان به خود افتخار و خوشحالی می کردند
البته #بی_انصافی است اگر در مورد دیگر #مسئولین این قرارداد حرفی نزیم
کسانی که #برجام را در #20دقیقه به تصویب رسانند

پی نوشت: در دولت آقای خاتمی مانند این قرار داد امضا و قرار شد ایران طی 25 سال گاز را به یک شرکت اماراتی به نام #کرسنت با #کمترین_قیمت بدهد، ولی ایران زیر باز چنین قراردادی نرفت و این قرارداد در دادگاه بین الملل بسته شد، تا اینکه دولت آقای روحانی، آقای زنگه را به عنوان #وزیر خود معرفی کرد و با شروع کار آقای زنگه، کرسنت از دست ایران شکایت کرد، این بار ایران در دادگاه بین الملل #مجرم شناخت شد و ایران را #۱۴_میلیارد_دلار جریمه کردند، در سال 94 هم آقای زنگنه یک قراردادی را به همین سبک با یک شرکت #ترکیه ای انعقاد می‌کند و ایران این قرارداد را اجرا نمی کند، در شکایت ترکیه عیله ایران، ایران محکوم به پرداخت #2میلیارد_دلار شد.
حال با چنین شرایطی و تجربه‌های گذشته آیا دولت یازدهم و دوازدهم می توانند این قرارداد را اجرا کنند یا باید منتظر #رای_دادگاه عیله ایران باشیم!!؟ #توتال
#بازگشت_به_گذشته!
#سیاست_بخور_و_ببر!!
#دست_های_کثیف

#سایه_جنگ_رو_اینا_👆_از_کشور_دور_کردن .
.
🔺دسته اول⬅#قاجارها= این دسته با پیشنهاد اروپائیان مبنی بر #بد_بو_و_مضر_بودن_نفت ☝اولا:خطر این ماده ی بد بو و ✌دوما:خطر جنگ رو از ایران دور کردن و با ایجاد قرار دادهایی مثل #رویتر #ترکمنچای #گلستان و یا مثلا طاق زدن دوربین یا سفر فرنگ با یه قطعه از خاک کشور کارای خوبی کردن خدا خیرشون بده! پس بزن به افتخار قشر اول هووو👏👏👏
.
🔺دسته دوم⬅#پهلوی_ها= قبل اینکه بگم اول یه دست بزنید به افتخارشون 👏😂👏 که از جمله کارایی که در جهت دور کردن سایه جنگ کردن #اجبار_کشف_حجاب بود! افتخارای دیگه مثل قرارداد #دارسی یا #کاپیتولاسیون که ارزش یه سگ خارجی از یه ایرانی بالاتر رفت هم در کارنامه این قشر هست! و بقیه افتخارات پهلوی مثل #تقدیم_چهارمین استان کشور👈بحرین👉به بیگانه و یا حضور #۸۰هزار نیروی آمریکایی در کشور یا #۲۰۰_بهایی در راس امور کشور و غیره هم در کارنامشون میدرخشه. به هرحال افتخارات این گروه هم زیاده و مجال گفتن نیست یه کف مرتب بزنید تا بریم سراغ قشر بعدی...
.
🔺دسته سوم⬅#تدبیری_ها+#اصلاحاتی ها =☚#تزویری ها +#افسادیها= اینا که دیگه #اعجوبه_ی دور کردن #جنگ از کشور بودن من میشمارم شما دست بزنید به افتخارشون:
🔹قراردادکرسنت که روی رویتر و دارسی رو سفید کرد!
🔹به به آقا برجام... که به کاپیتولاسیون و ترکمنچای و همه قرار دادای دیگه گفت #زکی برید کنار من اومدم.😅
🔹#زانو_زدن_وزیر_خارجمون_جلو_پای_امیر_کویت😔😞
🔹ریختن بتن در قلب راکتورها در قبال هیچ
🔹اجازه ندادن پرتاب ماهواره بخاطر عدم رضایت همون کشوری که سالها کشور رو تحریم کرد! و دانشمندامونو ترور کرد!
🔹لبخندزدن در قبال فاجعه هایی مثل منا؛ فرودگاه جده و گرجستان و عدم جرات بیان و اعتراض به اینها!
🔹تعطیل کردن کارخانه ها و ایجاد رکود در کشور
🔹مقابله با نیروهای نظامی با این بهانه که دوره؛ دوره ی گفتمان وتعامل است نه موشک وسلاح
و....
🔘دوسوال هرکی بلد بود جواب بده!:
☝یک: فرق #برجام_و_کرسنت با کاپیتولاسیون و دارسی و رویتر چیه؟🤔
✌دو: آیا بیگانه مریض یا 👈🦄 است که با وجود همچین اقشاری به جنگ با ایران بیاد؟

#ترکمنچای#برجام#جنگ#رویتر#پهلوی#قاجار#تدبیر#تزویر#رضاخان#گلستان#ماهواره#منا#کاپیتولاسیون

( قدرت اجتمایی دفاع نظامی ندارد ( قسمت دوم 
راه های اطلاع رسانی  کاری از فداییان ایران  فرصت زیادی به روز رستاخیز نمونده  #هموطن_به_پا_خیز
نوشتن آدرس کانال سعید شمیرانی و روز تاریخ رستاخیز بر روی پول چون پول در گردشه و دست به دست میشه با این کار مردم عزیز هم با جنبش اشنا میشن هم به جنبش مردمی فداییان ایران می پیوندند هم  اطلاع از زمان رستاخیز خواهشن اطلاع رسانی کنید از طریق کلامی  شبکه های اجتمایی و از طریق شعار نویسی و اشنا کردن مردم عزیز با جنبش فداییان ایران با این کار روز به رواتحادمون بیشتر و بیشتر میشه  #ما_بیشماریم  #همه_با_هم  #روز_رستاخیز
#آماده_میشیم_برای_پسگیری_ایران_عزیزمون_از_مزدوران #جنبش_فداییان_ایران  #سعید_شمیرانی
#سه_روز_مانده_تا_انتخابات_ریاست_جمهوری
#سرنگونی_رژیم_جمهوری_اسلامی  #مرگ_بر_دیکتاتور
#شمال#جنوب#شرق#غرب#کشور #آزاد_اندیشها
#پهلوی_ها #غیرت_ایرانی #تعصب_ایرانی #ایران_ایرانی #ایران_آریایی  #شاهزاده_رضاپهلوی 
#شاهزاده_برگرد  #ما_پیروزیم

( قدرت اجتمایی دفاع نظامی ندارد ( قسمت دوم 
راه های اطلاع رسانی  کاری از فداییان ایران  فرصت زیادی به روز رستاخیز نمونده  #هموطن_به_پا_خیز
نوشتن آدرس کانال سعید شمیرانی و روز تاریخ رستاخیز بر روی پول چون پول در گردشه و دست به دست میشه با این کار مردم عزیز هم با جنبش اشنا میشن هم به جنبش مردمی فداییان ایران می پیوندند هم  اطلاع از زمان رستاخیز خواهشن اطلاع رسانی کنید از طریق کلامی  شبکه های اجتمایی و از طریق شعار نویسی و اشنا کردن مردم عزیز با جنبش فداییان ایران با این کار روز به رواتحادمون بیشتر و بیشتر میشه  #ما_بیشماریم  #همه_با_هم  #روز_رستاخیز
#آماده_میشیم_برای_پسگیری_ایران_عزیزمون_از_مزدوران #جنبش_فداییان_ایران  #سعید_شمیرانی
#سه_روز_مانده_تا_انتخابات_ریاست_جمهوری
#سرنگونی_رژیم_جمهوری_اسلامی  #مرگ_بر_دیکتاتور
#شمال#جنوب#شرق#غرب#کشور #آزاد_اندیشها
#پهلوی_ها #غیرت_ایرانی #تعصب_ایرانی #ایران_ایرانی #ایران_آریایی  #شاهزاده_رضاپهلوی 
#شاهزاده_برگرد  #ما_پیروزیم

#کتاب
لینک دانلود در بیو
#پهلوی_ها
#مختار_حدیدی
#تاریخ

پهلوی آخرین دوران شاهنشاهی ایران بود که این دوران شاهنشاهی از سال 1304 با به قدرت رسیدن رضا شاه به وجود آمد و با انقلاب در سال 1357 این دوره از شاهنشاهی هم از بین رفت.در این دو جلد کتاب با این دوره از شاهنشاهی بیشتر آشنا خواهید شد.

Most Popular Instagram Hashtags