#پهلوون_ابوالفضل_جوان

MOST RECENT

منی که اینم حرف اثری روم نمیذاره دوستان نگران کامنتای افراد بی فرهنگ نباشین
ایرونت باشه
.
.
.
#پهلوون_ابوالفضل #ایرانی #ابوالفضل_جوان #ایرانیان
#پهلوون_ابوالفضل_جوان #من #تصویری #عکس #حقیقت #سخن #سینما #بازیگران #بازیگر #ایرونت_باشه

⭕️➕ 7 خصوصیت افراد قوی

1- افراد قوی در ناکامی و شکست ها کمتر نا امید می شوند.

2- افراد قوی با تغییرات خود را سازگار می کنند.

3- افراد قوی نیازهای خود را می شناسند و ابراز می کنند.

4- افراد قوی به جای تمرکز بر روی موانع, بر چگونگی گریز از موانع تمرکز می کنند.

5- افراد قوی قادرند از اشتباهات و انتقادات درس بگیرند.

6- افراد قوی در چالش ها و شرایط بحرانی به دیدن چشم انداز وسیع تری, تمایل دارند.

7- افراد قوی, قادرند از زخم های عاطفی مانند شکست و بی وفایی, سریع تر بهبود یابند. ✨✨✨✨✨✨
👉❤🙏❤🙏❤🙏❤🙏❤🙏❤🙏
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

منی که اینمو زندگی واسم اینه پس حرفای خوبو بدکسی روم اثرنمیذاره.حرف خوب از لطفه ولی هندونه زیربغلم نمیکنه حرف بدم از رو فرهنگ ضعیفوکوچیکیه که ناراحتم نمیکنه
ایرونت باشه
.
.
.
#پهلوون_ابوالفضل #ایرانی #ابوالفضل_جوان #ایرانیان
#پهلوون_ابوالفضل_جوان #من #تصویری #عکس #حقیقت #سخن #سینما #بازیگران #بازیگر #ایرونت_باشه

منوداداشموآقایزدان ازکرمانشاه جاتون خالی
👉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
⭕️➕ نداشته هایت رافراموش کن
غصه هایت رافراموش کن
همین امروزنفس کشیده ای
خوش بحالت عمیق نفس بکش
عشق را زندگی رابودن رابچش،
ببین،لمس کن
وباتک تک سلول هایت لبخندبزن
زندگی زیباست💝 ✨✨✨✨✨✨
دوستان جهت حضورم درجشنهاوتبلیغات دایرکت درخدمتم
👉🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

رقص باباکرم تقدیم بشماهموطنان عزیزگرامی
.
⭕️➕ آنان که هدفشان را به اهداف کوچک و دست یافتنی تر تقسیم میکنند کمتر دچار سردگمی میشوند و زودتر به هدفشان میرسند ✨✨✨✨✨✨
⭕️➕ وقتی همه چیز و همه کس
بر علیه تو هستند
مثبت بودن
حماقت نیست قدرت است! ✨✨✨✨✨✨
👉🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
کمال تشکردارم ازدوست خوبم سلطان آقاسلمان ازشهررشت که منوشرمنده محبتشون کردن
@salman.nazarhaghighi.@salman.nazarhaghighi
@salman.nazarhaghighi.@salman.nazarhaghighi
@salman.nazarhaghighi.@salman.nazarhaghighi
👉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
دوستان جهت حضورم درتبلیغات وجشنهادایرکت درخدمتم
👉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

⭕️➕ امروز هرچه بخندیم وهرچه عاشق باشیم ازمحبت دنیا کم نمیشود
پس بخندیم وعشق بورزیم تادیگران در کنارما آرام باشند. ✨✨✨✨✨✨
آدم های باهوش فکر میکنن.
آدم های شجاع صحبت میکنن.
و آدم های بزرگ عمل میکنن. ✨✨✨✨✨✨
رفقاجهت حضورم درتبلیغات وجشنهادایرکت درخدمتم
👉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
منتظرکلیپهاولایوهای شادمن باشید
👉🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
مهران جان فدای محبتت بابت ارسال کلیپهام وهمه چی
👉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@mehrandehghan_official
@mehrandehghan_official
@mehrandehghan_official
👉🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

یه شب عالی مهمان آقامهران دوست رفیق خوبم بودم قبل ازماه رمضان جاتوخالی.ازآقامهران برادرگرامیشون وپدربزرگوارشون بابت لطفشون واقعاسپاسگذارم
👉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
پهلوون بعدازماه رمضان طوفانی شروع میکنه
منتظرکلیپهای جدیدم ولایوهای جدیدم باشیددوستان
جهت حضورم درجشنهاتبلیغاتتون دایرکت درخدمتم
👉🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@mehrandehghan_official
@mehrandehghan_official
@mehrandehghan_official
@mehrandehghan_official
👉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

کلاه مخملی بمن میاد.عشقم کشیده اینجورباشم حالیته.........
.
⭕️➕ جوری تلاش می کنم که تمام کسانی که بهم میگفتن نمیشه ، یه روز آرزوشون باشه که در کنارم باشند. ✨✨✨✨✨
آدم های باهوش فکر میکنن.
آدم های شجاع صحبت میکنن.
و آدم های بزرگ عمل میکنن. ✨✨✨✨✨
⭕️➕ افراد موفق هر روز زمانی را هم
برای بهبود خود اختصاص می‌دهند... ✨✨✨✨✨
.
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

⭕️➕ بخند تاعادت کنی به خندیدن
دنیا اونقدر هم که فکر می کنی
جدی نیست😄 ✨✨✨✨✨✨
⭕️➕ وقتی هنگام اندوه، شادی کنی خواهی دید که به تدریج عنصر پست به عنصر برتر یعنی طلا تبدیل می شود هنگامی که رمز و کلید این کار را بیابی، زندگی ات بکلی دگرگون خواهد شد و هیچ گاه مانند سابق نخواهد بود با این کلید می توانی هر دری را بگشایی و این شاه کلید چیزی جز "جشن" نیست. ✨✨✨✨✨✨
منودوست خوبم آقای حجت علیپورکه دلم حسابی براش تنگ شده.نوکرتم رفیق
👉🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
رفقاجهت حضورم درجشنهاوتبلیغات دایرکت درخدمتم
👉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@hojatalipour.@hojatalipour.@hojatalipour
@hojatalipour.@hojatalipour.@hojatalipour
👉🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

سلام دوستان عزیز
خاستم تشکر کنم از آقای میلاد صیدکرمی دوست عزیزم هکر خوب کشورمون
شخصی که یک فیک پیج زده بود و با درست کردن تصاویر جعلی میخواست با آبرویه من بازی کنه از اقای صیدکرمی خواستم تا پیجش را هک کنه و ادبش کنه تا هشداری باشه برای کسانی که بی ادبی و گستاخی میکنند
👉🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
@milad.seidkarami.@milad.seidkarami
👉🙏🔝🔱🙏🔝🔱🙏🔝🔱🙏🔝🔱🙏🔝🔱🙏
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

دست پنجه سلطان آقای یعقوبی دردنکنه
سلطان آقای یعقوبی محبت فرمودن وامروزبنده ودوستان دعوت فرمودن وماروشرمنده کردن همینجاتشکرمیکنم بابت همه چی مخصوصاکادویی که لطف فرمودن وبه بنده عنایت فرمودن.همیجاجاداره تشکرویژه ای کنم ازسلطان آقاحمیدفلکه که من واقعانمیدونم چطورازشرمندگی ایشون دربیام بابت محبتهاشون.کمال تشکردارم ازسلاطین محترم پهلوان آقارحیم.آقاسعیدفلکه.آقامهدی.آقافرشید.داداشم مهدی.آقایزدان کرمانشاه.آقااحسان.آقاامید.آقارضا.وپسرم امیرعلی.دست مبارک این عزیزان میبوسم
👉🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏
@hamid_falakeh.@hamid_falakeh.@hamid_falakeh
@hamid_falakeh.@hamid_falakeh.@hamid_falakeh
@hamid_falakeh.@hamid_falakeh.@hamid_falakeh
👉👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
@saeed.falakeh021_.@saeed.falakeh021_
@saeed.falakeh021_.@saeed.falakeh021_
@saeed.falakeh021_.@saeed.falakeh021_
👉🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱
@rahim.shokrzade.@rahim.shokrzade
@rahim.shokrzade.@rahim.shokrzade
@rahim.shokrzade.@rahim.shokrzade
👉🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝
@mehdi_in60.@mehdi_in60.@mehdi_in60
@mehdi_in60.@mehdi_in60.@mehdi_in60
@mehdi_in60.@mehdi_in60.@mehdi_in60
👉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@farshid_shokrzade.@farshid_shokrzade
@farshid_shokrzade.@farshid_shokrzade
@farshid_shokrzade.@farshid_shokrzade
👉🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

⭕️➕ هشت راه برای افزایش خوش‌بینی
1.حداقل یک اتفاق خوب را در هر روز پیدا کنید.
2. به اتفاق یا اتفاق‌های خوشایند روزانه‌ی خود فکر کنید و یا با فردی دیگر پیرامون آن(ها) صحبت کنید.
3.روز خود را با قلبی قدردان و شکرگزار آغاز نمایید.
4.فهرستی از توانایی‌های خود را آماده و چگونگی استفاده از آن‌ها را بررسی کنید.
5. هدف دست‌یافتنی خود را مشخص و فرایند رسیدن به آن را یادداشت نمایید.
6. عوامل استرس‌زا را شناسایی کنید و به‌دنبال راه‌های کنترل آن‌ها باشید.
7. لبخند بزنید و با اطرافیان خود مهربان باشید.
8. در لحظه زندگی کنید و به ‌جای افسوس بر گذشته و نگرانی از آینده، بر حال تمرکز کنید. ✨✨✨✨✨✨
درودبرمردم شریف بامرام استان گیلان
ممنون وسپاسگذارم بابت مهمان نوازیتون رفقا
👉🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏
رفقاجهت حضورم درجشنهاوتبلیغات دایرکت درخدمتم
👉🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#پهلوون_ابوالفضل #ابوالفضل_جوان #پهلوون_ابوالفضل_جوان #ایرانیان #ایرانی #ویدیو #تماشا #تفکر #فکر #معرکه #حقیقت #نگاه #اینستاگرام #irani #iranian #pahlewonabolfazl #جوانان #pahlewonabolfazl #سینما  #abolfazljavan #بازیگر #بازیگران #رجز #عشق
#celebrity
#myradiojavan
#turkey
#Estanbul

Most Popular Instagram Hashtags