#پلاتوی_باغ_آلبالو

201 posts

TOP POSTS

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر از دیگر اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را با حضور گرم #جناب_آقای_لطیفی ریاست سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل (که دوران ریاست ایشان، سالهای خوب اجراهای هنری هنرمندان بابل به شمار میرود) و #جناب_آقای_عزیزالله_محمدپور رئیس سابق حوزه هنری استان مازندران سپری کرد.
سپاس از همراهی این عزیزان و همینطور از حضور مجدد آقایان بابک ناصری و علی محمدی حاجی عزیز.
#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

...
پانزدهمین شب اجرای #نمایش_خداحافظ با حضور استاد گرامی و گرانقدر هنرمند پرافتخار در عرصه بین الملل #استاد_احمد_نصراللهی و عزیزان فرهیخته جناب آقای #حسن_گل_بابازاده و جناب آقای #کاظم_عبداللهی و #مهندس_امیر_اولیایی از پشتیبانان و حامیان قدیمی و همیشگی تئاتر در #تماشاخانه_باغ_آلبالو به شبی گرم و به یادماندنی تبدیل شد.
#آموزشگاه_آزاد_هنرهای_نمایشی_باغ_آلبالو
#پروژه_نمایشی_ازمتن_تا_اجرا
#نمایش #هنر #پروژه_نمایشی #اجرا #تئاتر #پلاتوی_باغ_آلبالو #علی_محمدی_کلاگر #محمد_یعقوبی #رقص_کاغذ_پاره_ها #خداحافظ
#۲خردادماه

MOST RECENT

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر از دیگر اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را با حضور گرم #جناب_آقای_لطیفی ریاست سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل (که دوران ریاست ایشان، سالهای خوب اجراهای هنری هنرمندان بابل به شمار میرود) و #جناب_آقای_عزیزالله_محمدپور رئیس سابق حوزه هنری استان مازندران سپری کرد.
سپاس از همراهی این عزیزان و همینطور از حضور مجدد آقایان بابک ناصری و علی محمدی حاجی عزیز.
#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر به دلیل حضور و استقبال سازمان ها و گروه های مختلف اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشت

گفتنیست
اجرای ویژه یکی ازین شبها با حضور #ایلیا_شمس مدیر صفحه رسمی #تئاتربازها و #روابط_عمومی_برتر_نمایش کشور در سال ۹۲ سپری شد .

#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر از دیگر اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را با حضور گرم #جناب_آقای_لطیفی ریاست سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل (که دوران ریاست ایشان، سالهای خوب اجراهای هنری هنرمندان بابل به شمار میرود) و #جناب_آقای_عزیزالله_محمدپور رئیس سابق حوزه هنری استان مازندران سپری کرد.
سپاس از همراهی این عزیزان و همینطور از حضور مجدد آقایان بابک ناصری و علی محمدی حاجی عزیز.
#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر به دلیل حضور و استقبال سازمان ها و گروه های مختلف اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشت

گفتنیست
اجرای ویژه یکی ازین شبها با حضور #ایلیا_شمس مدیر صفحه رسمی #تئاتربازها و #روابط_عمومی_برتر_نمایش کشور در سال ۹۲ سپری شد .

#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر از دیگر اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را با حضور گرم #جناب_آقای_لطیفی ریاست سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل (که دوران ریاست ایشان، سالهای خوب اجراهای هنری هنرمندان بابل به شمار میرود) و #جناب_آقای_عزیزالله_محمدپور رئیس سابق حوزه هنری استان مازندران سپری کرد.
سپاس از همراهی این عزیزان و همینطور از حضور مجدد آقایان بابک ناصری و علی محمدی حاجی عزیز.
#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر به دلیل حضور و استقبال سازمان ها و گروه های مختلف اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشت

گفتنیست
اجرای ویژه یکی ازین شبها با حضور #ایلیا_شمس مدیر صفحه رسمی #تئاتربازها و #روابط_عمومی_برتر_نمایش کشور در سال ۹۲ سپری شد .

#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر از دیگر اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را با حضور گرم #جناب_آقای_لطیفی ریاست سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل (که دوران ریاست ایشان، سالهای خوب اجراهای هنری هنرمندان بابل به شمار میرود) و #جناب_آقای_عزیزالله_محمدپور رئیس سابق حوزه هنری استان مازندران سپری کرد.
سپاس از همراهی این عزیزان و همینطور از حضور مجدد آقایان بابک ناصری و علی محمدی حاجی عزیز.
#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر به دلیل حضور و استقبال سازمان ها و گروه های مختلف اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشت

گفتنیست
اجرای ویژه یکی ازین شبها با حضور #ایلیا_شمس مدیر صفحه رسمی #تئاتربازها و #روابط_عمومی_برتر_نمایش کشور در سال ۹۲ سپری شد .

#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر از دیگر اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را با حضور گرم #جناب_آقای_لطیفی ریاست سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل (که دوران ریاست ایشان، سالهای خوب اجراهای هنری هنرمندان بابل به شمار میرود) و #جناب_آقای_عزیزالله_محمدپور رئیس سابق حوزه هنری استان مازندران سپری کرد.
سپاس از همراهی این عزیزان و همینطور از حضور مجدد آقایان بابک ناصری و علی محمدی حاجی عزیز.
#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

#نمایش_خداحافظ نوشته #محمد_یعقوبی و به #کارگردانی_علی_محمدی_کلاگر به دلیل حضور و استقبال سازمان ها و گروه های مختلف اجراهای ویژه ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشت

گفتنیست
اجرای ویژه یکی ازین شبها با حضور #ایلیا_شمس مدیر صفحه رسمی #تئاتربازها و #روابط_عمومی_برتر_نمایش کشور در سال ۹۲ سپری شد .

#پلاتوی_باغ_آلبالو
#نمایش #تئاتر
#آموزشگاه_آزاد_هنری_باغ_آلبالو
#writre_mohammad_yaghoubi
#alimohammadikolagar
#director_ali_mohammadi_kolagar

Most Popular Instagram Hashtags