#پشتون

MOST RECENT

🔶 #دست_و_پا_زدن_پان_لک‌ها
#در_دریای_پر_تلاطم_دروغ

#دروغ_تاریخ_مصرف_دارد، این سخن از گذشتگان به مارسیده است.
یک سال پیش پان‌لک‌ها لهجه لکی را در میراث فرهنگی ثبت کردند، این ثبت یک ثبت معنوی بود و ارزش و اعتباری برای لهجه لکی به دنبال نداشت، هم‌چنان‌که پیش از لکی، افتخاری برای لهجه سرخه‌ای و کرمانجی خراسان نیاورد چرا که هر دوی این لهجه‌ها به نام زبان در میراث فرهنگی ثبت شده بودند. رسم است که در نهادهای رسمی به اشتباه به لهجه وگویش زبان می‌گویند. مثلا سازمان یونسکو اعلام کرده چند زبان درایران از بین رفته و 23زبان در معرض خطرند. یونسکو می‌نویسد زبان، اما منظور لهجه است. مثلا می‌گوید زبان نطنزی و خوانساری و... درمعرض خطرند. می‌نویسد زبان و در اصل منظور لهجه است.
و اما هدف از ثبت لهجه‌ها چیست؟ میراث وقتی می‌بیند لهجه‌ای در خطرِ از بین رفتن است، آن را ثبت می‌کند تا تمهیداتی برای جلوگیری ازانقراض آن اندیشیده شود. چند سال پیش من و چند تن ازدوستان بر روی لهجه سوزمانی که بیش از 200 نفر گویشور ندارد برای سازمان ملل کار کردیم و دریونسکو این لهجه ثبت شد، برای اینکه ازبین نرود.
داستان ثبت لهجه‌ی لکی هم همین است.
گفتیم که لهجه لکی یک سال پیش ثبت شد. پان‌لک‌ها این اتفاق را در بوق و کرنا کردندکه لهجه ما زبان است و(ما نه کُردیم نه لر، زبانمان تک است). خودشان می‌دانستند دروغ می‌گویند. هدفشان گول زدن مردم عادی و قوم شریف #لک بود.
این دوستان در #نورآباد مراسمی تحت عنوان ادبیات لکی و شعر لکی برگزار کردند و به دروغ گفتند مراسم ثبت زبان لکی‌ست. مسئولین وقت ارشاد استان و شهرستان اعتراض خود را اعلام کردند ولی کار از کارگذشته بود.
حتی درآن جلسه از #تمبر_یاد_بود_ثبت زبان لکی پرده‌برداری کردند. تمبر یادبود را اداره پست چاپ می‌کند ولی پان‌لک‌ها خودشان تمبر را جعل کرده و درفضای مجازی منتشر نمودند و به مردم گفتند تا دوماه دیگر اداره پست تمبر یادبود را چاپ می کند. یک سال و اندی از این ماجرا می‌گذرد اما خبری از تمبر یادبود نیست.

درسالگرد این حادثه دست اندرکاران ثبت، به فکر چاره افتادند که لک‌های عزیزرا دیگر بار فریب دهند. لذا به شهرداری‌های #نورآباد ، #الشتر، #هرسین و #کوهدشت گفتند که لااقل درسالروز این رویداد بنری نصب کنند، که شهرداری‌های این شهرها زیر بار سنگین این دروغ نرفتند. تقبل هزینه کردند، سود نبخشید. به اداره ارشاد این شهرها رفتند باز نتیجه نگرفتند. به میراث فرهنگی رفتند دست خالی برگشتند.
ادامه 👇👇👇

🌸🍂🍂🌸
🍂🌸
🍂 🔶 #دست_و_پا_زدن_پان_لک‌ها
#در_دریای_پر_تلاطم_دروغ

#دروغ_تاریخ_مصرف_دارد، این سخن از گذشتگان به مارسیده است.
یک سال پیش پان‌لک‌ها لهجه لکی را در میراث فرهنگی ثبت کردند، این ثبت یک ثبت معنوی بود و ارزش و اعتباری برای لهجه لکی به دنبال نداشت، هم‌چنان‌که پیش از لکی، افتخاری برای لهجه سرخه‌ای و کرمانجی خراسان نیاورد چرا که هر دوی این لهجه‌ها به نام زبان در میراث فرهنگی ثبت شده بودند. رسم است که در نهادهای رسمی به اشتباه به لهجه وگویش زبان می‌گویند. مثلا سازمان یونسکو اعلام کرده چند زبان درایران از بین رفته و 23زبان در معرض خطرند. یونسکو می‌نویسد زبان، اما منظور لهجه است. مثلا می‌گوید زبان نطنزی و خوانساری و... درمعرض خطرند. می‌نویسد زبان و در اصل منظور لهجه است.
و اما هدف از ثبت لهجه‌ها چیست؟ میراث وقتی می‌بیند لهجه‌ای در خطرِ از بین رفتن است، آن را ثبت می‌کند تا تمهیداتی برای جلوگیری ازانقراض آن اندیشیده شود. چند سال پیش من و چند تن ازدوستان بر روی لهجه سوزمانی که بیش از 200 نفر گویشور ندارد برای سازمان ملل کار کردیم و دریونسکو این لهجه ثبت شد، برای اینکه ازبین نرود.
داستان ثبت لهجه‌ی لکی هم همین است.
گفتیم که لهجه لکی یک سال پیش ثبت شد. پان‌لک‌ها این اتفاق را در بوق و کرنا کردندکه لهجه ما زبان است و(ما نه کُردیم نه لر، زبانمان تک است). خودشان می‌دانستند دروغ می‌گویند. هدفشان گول زدن مردم عادی و قوم شریف #لک بود.
این دوستان در #نورآباد مراسمی تحت عنوان ادبیات لکی و شعر لکی برگزار کردند و به دروغ گفتند مراسم ثبت زبان لکی‌ست. مسئولین وقت ارشاد استان و شهرستان اعتراض خود را اعلام کردند ولی کار از کارگذشته بود.
حتی درآن جلسه از #تمبر_یاد_بود_ثبت زبان لکی پرده‌برداری کردند. تمبر یادبود را اداره پست چاپ می‌کند ولی پان‌لک‌ها خودشان تمبر را جعل کرده و درفضای مجازی منتشر نمودند و به مردم گفتند تا دوماه دیگر اداره پست تمبر یادبود را چاپ می کند. یک سال و اندی از این ماجرا می‌گذرد اما خبری از تمبر یادبود نیست.

درسالگرد این حادثه دست اندرکاران ثبت، به فکر چاره افتادند که لک‌های عزیزرا دیگر بار فریب دهند. لذا به شهرداری‌های #نورآباد ، #الشتر، #هرسین و #کوهدشت گفتند که لااقل درسالروز این رویداد بنری نصب کنند، که شهرداری‌های این شهرها زیر بار سنگین این دروغ نرفتند. تقبل هزینه کردند، سود نبخشید. به اداره ارشاد این شهرها رفتند باز نتیجه نگرفتند. به میراث فرهنگی رفتند دست خالی برگشتند🔻🔻

Most Popular Instagram Hashtags