[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#پسر_کو_ندارد_نشان_از_پدر

210 posts

TOP POSTS

قسمتی از کنسرت سی همایون جان شجریان که البته من که دورم و خرما هم بر نخیل ولی هر کی رفت خوشا بحالش😅😕
پ.ن اول اینکه:#پسر_کو_ندارد_نشان_از_پدر
پ.ن دوم اینکه البته #ژن_خوب که میگن ایشونن😉
#همایون_جان_شجریان
#اصل_ژن_خوب
#کنسرت_سی😓

راحت نوشتیم بابا نان داد
بی آنکه بدانیم بابا چه سخت ، برای نان همه جوانیش را داد 😖
#دلتنگتم 💞
#پسر_کو_ندارد_نشان_از_پدر 😇😎

...
همایون باداا

خجسته زادروز همایون شجریان عزیز

#مهدیه_باقرزاده #همایون_شجریان #پسر_کو_ندارد_نشان_از_پدر #آواز_ایرانی

#پسر_کو_ندارد_نشان_از_پدر

روز پنجم لا به لای دفتر شعرم فقط

مینویسم قاسم و میخوانمش ابن الکریم...

.
جیگرتو
.
.
یادتونه گفتم چند روزه پیش این چندتا فسقلی چه آتیشایی که نسوزوندن ...
.
بعدازظهر که از بیمارستان اومدیم؛ بانو این کاغذ رو پیدا کرده !!! 😮
بمیرم الاهی نمیدونم بچه م وول خورده یا نع
ولی مطمئنم تلاش خودشو کرده 😉
.
پسرم اولین شکست زندگیت مبارک
مهم اینه که خودت بودی و این عالیه بابا
.
#پسرم #امیرحسین
#پسر_کو_ندارد_نشان_از_پدر
.
عکس نوشت : الاهی دور امضات بگردم بابایی 😆😅😄😍😛

MOST RECENT

درون خلوت ما غیر در نمیگنجد
برو که هر که نه یار منست بار منست
😍😍👌👌👌
سعدی شیدا کننده جانهاست💜
#صدای_بهشت
#همایون_خان_شجریان
#پسر_کو_ندارد_نشان_از_پدر
#سلطاان_قلبها

قسمتی از کنسرت سی همایون جان شجریان که البته من که دورم و خرما هم بر نخیل ولی هر کی رفت خوشا بحالش😅😕
پ.ن اول اینکه:#پسر_کو_ندارد_نشان_از_پدر
پ.ن دوم اینکه البته #ژن_خوب که میگن ایشونن😉
#همایون_جان_شجریان
#اصل_ژن_خوب
#کنسرت_سی😓

Most Popular Instagram Hashtags