#پسرم_رهان_معرکه_هست

MOST RECENT

اردیبهشت 1397
#تهران
#خانه_موزه_استاد_معین
#پسرم_رهان_معرکه_هست
_____________________________________

به خدا گل ز تو آموخت شکر خندیدن

#مولوی

اردیبهشت 1397

#خانه_موزه_استاد_معین
#من_و_حسرت_ی_عکس_تنهایی
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#جای_شما_خالی
______________________________

شعری از استاد دکتر #محمد_معین

ای دل عشاق را تو سوخته/ای تو ما را عاشقی آموخته/تو عروسان چمن پرورده ای/در دل بلبل تو عشق آورده ای/بلبل اندر گل،رخ زیبایت دید/گل ز دست عشق تو،جامه درید/ناله ی مرغ سحر از بحر چیست؟/راز گوید محرم آن راز کیست؟/با تو میگوید منم دل سوخته/از دبستان تو عشق آموخته/شمس گوید من ز تو نور افکنم/ماه گوید من ز تو سیمین تنم/خود نماید گل که من زیبای تو/غنچه بگشاید که من رعنای ت./هم به تعظیم تو ریزد آبشار/هم به تکریم تو خیزد کوهسار/گریه ی ابر بهاری از چه بود؟/برق از چه لب به خنده گشود/گریه بخشیدی بدین/آفرین بر شاهکارت،آفرین

تهران خیابان پیروزی چهارصد دستگاه

اسفند ماه سال 1395
به بهانه روز ملی #خلیج_فارس
ساحل جزیره #قشم
#خلیج_فارس
#پسرم_رهان_معرکه_هست
تو تا ابد #خلیج_همیشه_فارس خواهی ماند
می بوسمت از دور
_________________________________________

ســوداگران خیره ســر و رهـزنان بـاد
گم می شــوند در شــکم موجهای تـو
دنیای تو همیشه خروشان خلیج فارس
تــاریخ پـر حماســه ایـران بـهای تــو

1397/2/4

#موزه_ملی_ایران
#موزه_لوور_در_تهران
#پسرم_رهان_معرکه_هست
______________________________________

جان
هر
زنده دلی
بسته
به جانی
دگر
است

1397/2/4
#موزه_ملی_ایران
#موزه_لوور_در_تهران
#من_و_حسرت_ی_عکس_تنهایی
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#جای_شما_خالی
بالاخره موزه لوِور،لووُر،لور،لووووور، ما رو هم طلبید و رفتیم دیدیم
___________________________________

هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است

او چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است

#خاقانی

فروردین نود و شش

#سعدیه
#آرامگاه_سعدی
#شیراز جان
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#من_و_حسرت_ی_عکس_تنهایی
#جای_شما_خالی
به بهانه اول اردیبهشت روز حضرت سعدی
_____________________________

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت

چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بدیم

پرده برانداختی کار به اتمام رفت

ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت

سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت

مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشید عشق

خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

عارف مجموع را در پس دیوار صبر

طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی

حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت

آخر عمر از جهان چون برود خام رفت

ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان

راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت

همت سعدی به عشق میل نکردی ولی

می چو فرو شد به کام عقل به ناکام رفت

حضرت #سعدی

فروردین 1396
#شیراز جان
#سعدیه
#آرامگاه_سعدی
#پسرم_رهان_معرکه_هست
به بهانه روز سعدی
________________________________________
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد
سر مویی به غلط در همه اندامم نیست

گو همه شهر به جنگم به درآیند و خلاف
من که در خلوت خاصم خبر از عامم نیست

به خدا و به سراپای تو کز دوستیت
خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست

دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی
به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست

حضرت#سعدی شیرازی

2فروردین97

#مسجد_آقا_بزرگ
#مسجد_آقابزرگ
#کاشان
#من_و_حسرت_ی_عکس_تنهایی
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#جای_شما_خالی
یاد روزهایی که تنها تو این مسجد بودم بخیر
الان که دیگه جای خلوتی بحساب نمیاد
________________________________________

دنيا مطلب تا همه دينت باشد
دنيا طلبي نه آن و اينت باشد
بر هر كه حسد بري امير تو شود 
وز هر كه فرو خوري اسير تو شود
#بابا_افضل_کاشانی

1397/1/2
#کاشان
#خانه_
#پسرم_رهان_معرکه_هست
_________________________________

زندگی خالی نیست

مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

#سهراب_سپهری

1397/1/2
#کاشان
#خانه
#من_و_حسرت_ی_عکس_تنهایی
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#جای_شما_خالی
اهل کاشان نیستم عاشق کاشانم
______________________________________
هر کجا هستم باشم
آسمان مال من است
پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین
مال من است
#سهراب_سپهری
سهراب جان سپهری

2/1/97
ساقیا آمدن عید مبارک بادت

#پسرم_رهان_معرکه_هست
___________________________________

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی
حضرت #حافظ شیرازی علیه رحمه

1396/12/19

#تولد پسرم #رهان
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#جای_شما_خالی
_______________________________

خبر مرگ مرا هر کسی آورد بخند
زنده ام می کند آخر
خبر خنده تو
#حسین_صیامی

19/12/1396
تولدت بهانه ایی بود برای زندگی
#پسرم_رهان_معرکه_هست 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞
__________________________

عمر بسیار
بباید
پدر پیر فلک را
تا دگر
مادر گیتی
چون تو فرزند بزاید

بهار سال 1395
#آموزان
#منجیل
#پسرم_رهان_معرکه_هست
___________________________________________________

گفته بودم بی تو می میرم،ولی این بار نه
گفته بودی عاشقم هستی،ولی انگار نه

هر چه گویی دوستت دارم،به جز تکرار نیست
خو نمی گیرم به این،تکرار طوطی وار نه

تا که پابندت شوم از خویش می رانی مرا
دوست دارم همدمت باشم ،ولی سربار نه

دل فروشی می کنی،گویا گمان کردی که باز
با غرورم می خرم آن را،در این بازار نه

قصد رفتن کرده ای،تا باز هم گویم بمان
بار دیگر می کنم خواهش،ولی اصرار نه

گه مرا پس می زنی،گه باز پیشم می کشی
آنچه دستت داده ام نامش دل است،افسار نه

میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز
میکنی گاهی فراموشم ولی انکار نه

سخت میگیری به من،با اینهمه از دست تو
میشوم دلگیر شاید نازنین، بیزار نه

#شهریار
#استاد_شهریار

بهار سال 1395

#آغوزبن
#منجیل
#من_و_حسرت_ی_عکس_تنهایی
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#جای_شما_خالی
___________________________________________________ «آری، همه باخت بود سرتاسر عمر
دستی که به گیسوی تو بردم، بردم»

به بهانه نود سالگی #هوشنگ_ابتهاج
#امیر_هوشنگ_ابتهاج

بهمن ماه1396
#کافه_گالری_چهار
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#من_و_حسرت_ی_عکس_تنهایی
#جای_شما_خالی
________________________________________

به دست آهن تفته کردن خمیر
به از دست بر سینه پیش امیر
عمر گرانمایه در این صرف شد
تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا
ای شکم خیره به تایی بساز
تا نکنی پشت به خدمت دو تا

حضرت#سعدی_شیرازی رحمه الله

بهمن1396

#کافه_گالری_چهار
#تهران
#پسرم_رهان_معرکه_هست
____________________________________________________ .....قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
بر آستان تو مشکل توان رسید آری
عروج بر فلک سروری به دشواریست
سحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیدم
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
دلش به ناله میازار و ختم کن #حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست

حضرت#حافظ علیه رحمه

بهمن ماه 1396
#تهران
#کافه_گالری_چهار
#پسرم_رهان_معرکه_هست
_________________________________________
سفر کردم به هر شهری دویدم
چو شهر عشق من شهری ندیدم
ندانستم از اوّل قدر آن شهر
ز نادانی بسی غربت کشیدم
#جلال_الدین_محمد_بلخی

بهمن ماه 1396
#کافه_گالری_چهار
#من_و_حسرت_ی_عکس_تنهایی
#پسرم_رهان_معرکه_هست
#جای_شما_خالی
روز عشق
یکی از بهترین کافه هایی که رفتم کافه گالری چهار بود دیدن آثار هنری در کنار کافه ایی که تو حیاط گالری قرار داشت واقعاً لذت بخشِ
پیشنهاد میکنم شما هم برید و از فضای دلنشین اونجا لذت ببرید
_________________________________________

ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم،

بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم،

آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب،

نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب،

مهرماه1396
#تهران
#منزل_مدرس
محله#امام_زاده_یحیی
#پسرم_رهان_معرکه_هست
______________________________________

گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن
گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم
اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم... #جلال_الدین_محمد_بلخی

Most Popular Instagram Hashtags