[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#پستو_خونه

174 posts

MOST RECENT

کم کم یاد خواهی گرفت
تفاوت ظریف میان نگهداشتن یک دست و زنجیر کردن یک روح را
اینکه عشق تکیه کردن نیست و رفاقت، اطمینان خاطر
و یاد می‌گیری که بوسه‌ها قرارداد نیستند
و هدیه‌ها، معنی عهد و پیمان نمی‌دهند.
کم کم یاد میگیری
که حتی نور خورشید هم می‌سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری
باید باغ ِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه
منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد
یاد میگیری که میتوانی تحمل کنی
که محکم باشی پای هر خداحافظی
یاد می‌گیری که خیلی می‌ارزی.
خورخه لوییس بورخس

#پستو_خونه #عاشقانه #شاعرانه #ناب #زیبا #قصار #شعر #ادبیات #دیالوگ #پستوخونه #جملات #نوستالوژی #خورخه_لوییس_بورخس #گل #تحمل #محکم #بورخس #خداحافظی #باغ_خودت #خیلی_می_ارزی

@pastookhoneh

@pastookhoneh

@pastookhoneh

آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست كه زنده است
این را دانستم 
و می دانم كه
آدم به آدم است كه زنده است؛
آدم به عشق آدم زنده است...
محمود دولت آبادی

#پستو_خونه #عاشقانه #شاعرانه #ناب #زیبا #قصار #شعر #ادبیات #دیالوگ #پستوخونه #جملات #نوستالوژی #محمود_دولت_آبادی #آدم #عشف #نان #هوا #آب #آدمیزاد #زنده
@pastookhoneh

@pastookhoneh

@pastookhoneh

پرِ پرواز ندارم
امّا
دلی دارم و حسرتِ دُرناها.
و به هنگامی که مرغانِ مهاجر
در دریاچه‌ی ماهتاب
پارو می‌کشند،
خوشا رها کردن و رفتن!
خوابی دیگر
به مُردابی دیگر!
خوشا ماندابی دیگر به مُردابی دیگر!
خوشا ماندابی دیگر 
به ساحلی دیگر
به دریایی دیگر!
خوشا پر کشیدن، خوشا رهایی،
خوشا اگر نه رها زیستن، مردن به رهایی!
آه، این پرنده
در این قفسِ تنگ
نمی‌خواند.
شاملو

#پستو_خونه #عاشقانه #شاعرانه #ناب #زیبا #قصار #شعر #ادبیات #دیالوگ #پستوخونه #جملات #نوستالوژی #پرکشیدن #رهایی #زیستن #مردن #شاملو #احمد_شاملو #قفس
@pastookhoneh

@pastookhoneh

@pastookhoneh

Most Popular Instagram Hashtags