#پرسپولیسی

MOST RECENT

دستور حذف پرسپولیس و حذف کریمی رسید
دست به دست هم دهیم
محبوبها را حذف کنیم تا بهتر و بیشتر و راحت تر بخوریم
.
بله
شیر همیشه تنهاست
ولی کفتارها همیشه باهمند
ولی
این دفعه فرق میکنه
شیر تنها نیست
ما پشتشیم
فقط کافیه لَب تَر کُنه
اون فدراسیون و اون دلال و دار و دسته تا صبح فراریش میدیم
طرفداران گوش به زنگ باشید
برای بزرگترین تجمع تاریخ ایران
تا بهشون بفهمونیم که هر غلطی که میخوان نمیتونن بکنن
. . .

علی کریمی #شرف_فوتبال_ایران . .
.
تو اسطوره قلبهایی آهای علی کریمی .
پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi.
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#علی_کریمی
#پرسپولیس
#استقلال
#پرسپولیسی
#محبوب
#فوتبال
#کاپیتان
#محبوب_ملی
#مرد
#aliiiiiiiikarimi8
#alikarimi
#perspolis
#ali_karimi
#esteghlal

@aliiiiiiiikarimi8 🌹🙏8🙏🌹 دستور حذف پرسپولیس و حذف کریمی رسید
دست به دست هم دهیم
محبوبها را حذف کنیم تا بهتر و بیشتر و راحت تر بخوریم
.
بله
شیر همیشه تنهاست
ولی کفتارها همیشه باهمند
ولی
این دفعه فرق میکنه
شیر تنها نیست
ما پشتشیم
فقط کافیه لَب تَر کُنه
اون فدراسیون و اون دلال و دار و دسته تا صبح فراریش میدیم
طرفداران گوش به زنگ باشید
برای بزرگترین تجمع تاریخ ایران
تا بهشون بفهمونیم که هر غلطی که میخوان نمیتونن بکنن
. . .

علی کریمی #شرف_فوتبال_ایران . .
.
تو اسطوره قلبهایی آهای علی کریمی .
پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi.
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#علی_کریمی
#پرسپولیس
#پرسپولیسی
#محبوب
#فوتبال
#کاپیتان
#محبوب_ملی
#مرد
#aliiiiiiiikarimi8
#alikarimi
#perspolis
#ali_karimi

@aliiiiiiiikarimi8 ❤🌹8🌹❤ #بعد_از_تو_اسطوره_ای_نخواهم_داشت_آهای_علی_آقام_کریمی🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🙏😍😍😙😙😙 #علی_کریمی_سلطان_عشق_اسطوره_فوتبال_آسیا_اسطوره_فوتبال_ایران_جادوگر_آسیا_مارادونای_آسیا_تعصب_غیرت_هشت_ما_هشت_مونیخه
@vahid_esmaeili_official 🌹

@v.d6019 🌹

@alisadeghi.ak8 🌹

@sophia_abolhasani8 🌹

@nadya_n68 🌹

@morrrrrrrri.ak8 🌹

@zeinab_perspolisi_ak8 🌹

@sadaf91ahmadi 🌹

@ak8_pax_originalll 🌹

@ara6hak8 🌹

@ahmadi.ak8 🌹

@arad_l_ak8 🌹

@boy_red_ak8 🌹

@mohammadreza_saalarsaalehi8 🌹

@aliolamai 🌹

@etehade_havadarane_ali_karimi 🌹

@parasto_mirzaee6 🌹

@alli.karimii 🌹

@havash_karimi 🌹

@hirsakrimi 🌹

@hiiiiiiiima8 ❤❤😍😚

دستور حذف پرسپولیس و حذف کریمی رسید
دست به دست هم دهیم
محبوبها را حذف کنیم تا بهتر و بیشتر و راحت تر بخوریم
.
بله
شیر همیشه تنهاست
ولی کفتارها همیشه باهمند
ولی
این دفعه فرق میکنه
شیر تنها نیست
ما پشتشیم
فقط کافیه لَب تَر کُنه
اون فدراسیون و اون دلال و دار و دسته تا صبح فراریش میدیم
طرفداران گوش به زنگ باشید
برای بزرگترین تجمع تاریخ ایران
تا بهشون بفهمونیم که هر غلطی که میخوان نمیتونن بکنن
. . .

علی کریمی #شرف_فوتبال_ایران . .
.
تو اسطوره قلبهایی آهای علی کریمی .
پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi.
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#علی_کریمی
#پرسپولیس
#استقلال
#پرسپولیسی
#محبوب
#فوتبال
#کاپیتان
#محبوب_ملی
#مرد
#aliiiiiiiikarimi8
#alikarimi
#perspolis
#ali_karimi
#esteghlal

دستور حذف پرسپولیس و حذف کریمی رسید
دست به دست هم دهیم
محبوبها را حذف کنیم تا بهتر و بیشتر و راحت تر بخوریم
.
بله
شیر همیشه تنهاست
ولی کفتارها همیشه باهمند
ولی
این دفعه فرق میکنه
شیر تنها نیست
ما پشتشیم
فقط کافیه لَب تَر کُنه
اون فدراسیون و اون دلال و دار و دسته تا صبح فراریش میدیم
طرفداران گوش به زنگ باشید
برای بزرگترین تجمع تاریخ ایران
تا بهشون بفهمونیم که هر غلطی که میخوان نمیتونن بکنن
. . .

علی کریمی #شرف_فوتبال_ایران . .
.
تو اسطوره قلبهایی آهای علی کریمی .
پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi.
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#علی_کریمی
#پرسپولیس
#استقلال
#پرسپولیسی
#محبوب
#فوتبال
#کاپیتان
#محبوب_ملی
#مرد
#aliiiiiiiikarimi8
#alikarimi
#perspolis
#ali_karimi
#esteghlal

دستور حذف پرسپولیس و حذف کریمی رسید
دست به دست هم دهیم
محبوبها را حذف کنیم تا بهتر و بیشتر و راحت تر بخوریم
.
بله
شیر همیشه تنهاست
ولی کفتارها همیشه باهمند
ولی
این دفعه فرق میکنه
شیر تنها نیست
ما پشتشیم
فقط کافیه لَب تَر کُنه
اون فدراسیون و اون دلال و دار و دسته تا صبح فراریش میدیم
طرفداران گوش به زنگ باشید
برای بزرگترین تجمع تاریخ ایران
تا بهشون بفهمونیم که هر غلطی که میخوان نمیتونن بکنن
. . .

علی کریمی #شرف_فوتبال_ایران . .
.
تو اسطوره قلبهایی آهای علی کریمی .
پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi.
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#علی_کریمی
#پرسپولیس
#استقلال
#پرسپولیسی
#محبوب
#فوتبال
#کاپیتان
#محبوب_ملی
#مرد
#aliiiiiiiikarimi8
#alikarimi
#perspolis
#ali_karimi
#esteghlal

دستور حذف پرسپولیس و حذف کریمی رسید
دست به دست هم دهیم
محبوبها را حذف کنیم تا بهتر و بیشتر و راحت تر بخوریم
.
بله
شیر همیشه تنهاست
ولی کفتارها همیشه باهمند
ولی
این دفعه فرق میکنه
شیر تنها نیست
ما پشتشیم
فقط کافیه لَب تَر کُنه
اون فدراسیون و اون دلال و دار و دسته تا صبح فراریش میدیم
طرفداران گوش به زنگ باشید
برای بزرگترین تجمع تاریخ ایران
تا بهشون بفهمونیم که هر غلطی که میخوان نمیتونن بکنن
. . .

علی کریمی #شرف_فوتبال_ایران . .
.
تو اسطوره قلبهایی آهای علی کریمی .
پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi
‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi.
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#اتحاد_هواداران_علی_کریمی
#علی_کریمی
#پرسپولیس
#استقلال
#پرسپولیسی
#محبوب
#فوتبال
#کاپیتان
#محبوب_ملی
#مرد
#aliiiiiiiikarimi8
#alikarimi
#perspolis
#ali_karimi
#esteghlal

+مخالفت گرشاسبی با انتقال میزبانی بازی با ادحیل
+عالیشاه:هرچهار تیم نیمه نهایی قدرتمند هستند
پیج ارتش پرسپولیس
@army6persepolis
#پرسپولیس #پرسپولیسی #ارتش_سرخ
#قرمزته

زندگی مثل دوربین عکاسیـه! روی مسائل بااهمیت
تمرکز کن "لحظات خوب و زیبا رو ثبت کن"
نکات مثبتت رو تقویت کن و اگه کارِت خوب پیش
نرفت کافیه فقط یه عکس دیگـــه بگیری! بله، فقط
یه عکس دیگه، پس لبخند بزن همیشه😎☺
.
.
.
.
.
💠لایک شما=انرژی ادمین😍
💠کامنتاتون حتما خونده میشه☺️
💠پست های قبلی رو هم ببینید🙏❤️
💠یادتون نره پیج رو فالو کنید😊
👉 @hiradsss7 @hiradsss7 🎥😍
👉 @hiradsss7 @hiradsss7 🎥😍
هر روز کلی سرگرمتون میکنیم 😝🙈❤️
____________________________________________________________
#آذربایجان#تراکتور#تبریز#تهران#اورمیه#زنجان#hiradsss7 #خوزستان#مشهد#خندوانه #دورهمی#دختر #رقص #پرسپولیسی #استقلال #سپاهان#عشق #شعر#محمدرضا_گلزار #محسن_یگانه #شهرزاد #عاشقانه #خدا#برف#شادمهرعشق#موزیک_جدید #رونالدو#لیونل_مسی#سلناگومز#اینستاگرام

6 💖💖💖💖 4
.
مدیر برنامه تیام امروز اعلام کرده که
تیام از تیم الکویت پیشنهاد
3 میلیون دلاری داره
یعنی اگه تیام رو تیم کیسه میخواد نگه داره
( وزیر ورزش ) باید چیزی حدود
20 میلیارد هزینه کنه
😐😐😐😐
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#fcpersepolis_ir #persepolisfc #persepolis #perspolisi
#perspolistehran
#پرسپولیس
#پرسپولیسی
#شیشتاییا #چهارتاییا
#ارتش_سرخ
#اتحاد_سرخ
#esteghlal
#استقلال

دوستداریدکدوم برگرده من خودم دوستدارم نیلسون برگرده😎#پرسپولیس❤ #پرسپولیسیاااااا6اتیشه🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #پرسپولیسی #کیسه_کش

.
فکر کن دختر باشی میبرنت #بازداشتگاه میگن #جرمت چیه؟؟؟باید بگی میخواستم برم #فوتبال ببینم😒واقعا مسخرس🖕
.
#مملکت نیس که دیوونه خونس😒
بابا با چه زبونی بگیم ما هم سهمی داریم ما هم عاشقیم ما هم میخوایم تیممونو تو #استادیوم تشویق و #حمایت کنیم😢
@zeinab_perspolisi_ak8
.
#استادیوم #آزادی #دختر #پرسپولیس #پرسپولیسی #استقلال #استقلالی
#girl #stadium #azadi #afc #fifa

.
با اعلام پندار توفیقی، سید حسین حسینی دروازه بان استقلال به زودی قرارداد خود را به مدت 5 سال با این باشگاه تمدید می کند‌.
.
#استقلال#استقلالی#استقلالیا#استقلال_تهران#تاج#ایران#لیگ_برتر#فوتبال#فالو#لایک#کامنت#نظرسنجی#Esteghlal#Football#taj#iran#خبر#اخبار#perspolis#پرسپولیس#پرسپولیسی#fcperspolis#fcesteghlal#فرهادمجیدی

.
محصولات بهاره مخصوص فصل رسید😍💙❤
#ورق_بزن
.
با قیمت های فوق العاده برای شما هواداران استقلال 💙😎
.
برای خرید و کسب‌ اطلاعات بیشتر کافیه کد محصول مورد نظر رو که در عکس‌ درج شده به سامانه 100081 پیامک کنید.
.
پ.ن: ست های استقلالی رو به اتمام است برای خرید عجله کنید💙💙💙💙💙

‌سوالی بود دایرکت😉

.
.
#استقلال#استقلالی#استقلالیا#استقلال_تهران#تاج#ایران#لیگ_برتر#فوتبال#فالو#لایک#کامنت#نظرسنجی#Esteghlal#Football#taj#iran#خبر#اخبار#perspolis#پرسپولیس#پرسپولیسی#fcperspolis#fcesteghlal#فرهادمجیدی

مًًًــٍٍٍـن כَڔ رۅیآیـًًًـــٍٍٍٍٍے زِندڱۍ مًًًـٍٍٍـیکُنݦ ڪھ ھــرگِز نــًًــٍٍٍـمّے خـوآهم از آن بـــًًًـــٍٍٍٍٍـیכآڔ شـًًًًـۅم🌟⚽👑 #فوتبال #پرسپولیسی

Most Popular Instagram Hashtags