[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران

59 posts

TOP POSTS

.
تردد وسایل نقلیہ در میدان امام همدان ممنوع شد
.
در ادامہ اجراے طرح پیاده‌راہ سازے تردد وسایل نقلیہ در میدان امام ، ممنوع شد.
.
این اقدام با توجہ بہ خاڪبردارے و گودبردارے در میدان امام بہ منظور بہ روزرسانے تأسیسات توسط شرڪت‌هاے خدمات‌رسان انجام شدہ است.
.
تردد در دور میدان امام از دیروز دیگر امڪان پذیر نبودہ و تنها خیابان‌هاے "شهدا بہ تختی" و "باباطاهر بہ شریعتی" دسترسے دارند.
.
اخبار تڪمیلے و چگونگے محل استقرار تاڪسے ها و اتوبوس ها بہ شرح زیرمیباشد👇
.
خیابان شریعتے بہ سمت میدان امام خودروها از انتهاے این خیابان بہ شڪل دوربرگردان مجدداً می‌توانند بہ خیابان شریعتے وارد شوند.
.
خودروها از خیابان شریعتے اجازہ ورود بہ خیابان باباطاهر را نیز دارند.
.
معاون فنے و عمرانے شهردارے همدان بیان ڪرد:این شرایط براے خیابان باباطاهر نیز برقرار است و بخش دوم طرح ترافیڪے مصوب شوراے ترافیڪ استان در خیابان تختے و شهدا اجرا شد.
.
رسولے توضیح داد: خیابان تختے و شهدا عملڪرد دوربرگردان پیدا ڪردہ است و تردد بین خیابان شریعتے و باباطاهر برقرار است ضمن اینڪہ این دو خیابان دوربرگردان نیز محسوب می‌شوند اما خیابان شهدا و تختے ڪارڪرد دوربرگردان دارند.
.
#روزنامہ_هگمتانہ
_______________________________________
📷 اقای اسکندری
.
#hamedan #hamedani
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
.
#همداني #همدان #بوعلی_سینا
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #ایران #کافه_همدان

.️
" ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ " ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ ... ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ،
.
" ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ " ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ ... ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ
.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍنﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ،
.
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ...
.
بہ ڪسے ڪہ دوستش دارے "دلبسته" باش نہ وابستہ !
.
📷 az!n
_____________________________________________
#hamedan #hamedani #street #persia #persian
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
#beetroot #mountain
.
#همداني #همدان
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ_شهر_خوبان
#همه_دانا #ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #بوعلی #ارامگاه_بوعلی_سینا #تابستان

.
پیرمرد لاغر و نحیفی بود،لباس های مندرس ولی تمیزی داشت،با دستان پینه بسته،تابستان و زمستان کنار خیابان می نشست و کفش می دوخت...سرما و گرما هم سرش نمیشد،انگار سرما را حس نمیکرد.

مشتری ای نداشت.ولی اگر هر از گاهی کسی راه گم می کرد و مشتری اش میشد،پیرمرد ثابت می کرد بهترین کفاشی است که تابحال دیده است.فقط شانس نیاورده بود،با ماشینی شدن دوخت کفش حرفه ی سنتی او هم از بین رفته بود.

هر روز صبح که از آن خیابان عبور میکردم میدیدمش.در سرمای زمستان که اشک از چشم جاری میشد و دست در جیب به راهم ادامه میدادم،دستان نحیف او را میدیدم که همچنان مشغول تعمیر کفش بود.مریض نمیشد؟! مگر میشد در آن سرما کنار خیابان نشست و کار کرد؟! یک روز ظهر که صدای اذان همه جارا پر کرده بود جوانی را دیدم که غذایی برایش آورد و گفت: "حاج آقا میدانم این روزها مشتری نداری،برای همین این غذا را من برای شما گرفتم." پیرمرد لبخندی زد و گفت:"لطف داری،تشکر،ولی نمیتوانم قبول نمیکنم ،نگران نباش پسرم،غذا دارم،یک نفر آدم که خرجی ندارد." آن روزبود که آرزو کردم ای کاش کفشم پاره میشد... در سرمای زمستان روز های متمادی همچنان میدیدمش،ولی نمیتوانستم به او نگاه کنم!آنقدر بزرگ منش بود که تحمل نگاه کردن به چشمان معصوم و مظلومش را نداشتم.انگار در مقابل عزت نفس او شرمنده میشدم!
روزی که کفشم پاره شد به سراغش رفتم ولی ....بجای او برگه ی کاغذی همراه با عکسش رابر دیوار دیدم.

اشک در چشمانم حلقه زد...کاش آرزوی دیگری کرده
بودم...
.
پ ن : این متن مربوط به کفاش عزیزی که در تصویر مشاهده میکنید نیست و تنها جهت اینکه کمی با کفاش های شهرمان مهربان تر باشیم نوشته شده است.
.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ_شهر_خوبان

_____________________________________________
#hamedan #hamedani #street #persia #persian
#hmd_style18 #18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
#beetroot
.
#همداني #همدان
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ_شهر_خوبان
#همه_دانا #ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #بوعلی #ارامگاه_بوعلی_سینا #مسافر #نوروز #گنجنامه_همدان

.
آرامگاه بوعلی سینا با رشد 30 درصدی بازدیدکننده رکورد دار اماکن تاریخی همدان شد.
.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان همدان با اعلام خبر رشد 30 درصدی بازدید از اماکن گردشگری همدان گفت: آرامگاه بوعلی سینا بیشترین سهم را در پذیرایی از مسافران نوروزی داشته است و آرامگاه باباطاهر و تپه هگمتانه در رتبه های بعدی قرار دارند.

#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ_شهر_خوبان

_____________________________________________
#hamedan #hamedani #street #persia #persian
#hmd_style18 #h️#18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
#beetroot
.
#همداني #همدان
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ_شهر_خوبان
#همه_دانا #ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #بوعلی #ارامگاه_بوعلی_سینا #مسافر #نوروز #گنجنامه_همدان

MOST RECENT

همدان از سه‌شنبہ حال و هواے پاییزے بہ خود می‌گیرد
.
ڪارشناس مسئول مرڪز هواشناسے استان همدان از ڪاهش محسوس دماے هوا از روز سه‌شنبہ خبر داد و گفت: استان همدان از اواسط هفتہ حال و هواے پاییزے بہ خود می‌گیرد.
ـ
Location 👉 سراب گیان
.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ
#پايــــٺــــخــــــــتِ
#تـــــــاريـــــــخ_و_تمـــــــــــــدڹ
#ايــــــــــــــــــراڹ

_______________________________________
📷آقای رفعتی
.
#hamedan #hamedani
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
.
#همداني #همدان #بوعلی_سینا
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #ایران #کافه_همدان ‌‌#پاییز

.
ڪارت‌هاے تلفن همگانے در همدان حذف مي‌شود
.
مدیر مخابرات منطقہ همدان با تاڪید بہ اینڪہ بہ زودے ڪارت‌هاے تلفن همگانے حذف خواهند شد، گفت: این امر گامے مهم در راستاے ڪاهش هزینہ و تحقق اقتصاد مقاومتے خواهد بود. :|
.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ
#پايــــٺــــخــــــــتِ
#تـــــــاريـــــــخ_و_تمـــــــــــــدڹ
#ايــــــــــــــــــراڹ

_______________________________________
📄روزنامه هگمتانه
#hamedan #hamedani
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
.
#همداني #همدان #بوعلی_سینا
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #ایران #کافه_همدان #کیوسک #تلفن #تلفن_سکه_ای #کیوسک_تلفن

.
اینم یہ شعر قدیمے همدانے... 😅👇
.
دختر :
ڪاسہ بہ دست میرے ماس بسانے
ڪاسہ ات بشڪنہ ماست بیریزہ اگہ منہ نسانے
.
میسانے بسان نمیسانے قبرسان
حڪمتہ هشتم ڪلم چشمہ ے هف پسان
.
پسر :
افادہ نڪن افادہ خشڪ خالے
خودوم میدانم تو دختر حَمّالے
.
اِفادہ نڪن اِفادہ خشڪہ خشڪہ
خودوم پول دادم نشاندمت درشڪہ
.
عسڪِ تِ بدہ بے یلم رو طخچہ
هرڪے بیوینہ بِگہ خدا بِوَخشہ
.
دختر :
اگہ اے سفر بپاے بہ مَ بخندے
ڪِشدہ میزنم بہ دیوار نخش بِوَندے
.
صد دفہ گفدم شانتِ نزن شانُم
اُ ننہ ے مُردت میشہ دشمنِ جانُم
.
پسر:
جیگرت قربان ڪہ بہ جیگرُم بندِ
حرفاتِ زدن همش شڪر و قندِ
.
قربانت برم ڪہ قربانے گرانہ
صد تا قربانے زیر پاے تو ویلانہ

چشاتہ قربان چشات میمانہ آهو
لبات بہ دَنـُـــم میمانہ برگ ڪاهو
.
دختر :
اے بُرو بُرو تو شالاتان عالمے
بشت شے بگم ڪہ پسر خالہ مے
.
سِرِ دوچرخہ باد اِفدادہ پیر انت
دوراَ جان م ... ننت بشہ قربانت
.
بِووات بیمیرہ ننت برہ گدایے
خوآرات بفتن بہ روز بینوایے
.
اگہ ماخوایتُم عقدم بڪن شبانہ
یہ جورے بڪن ننہ ے مردت ندانہ
.
مے یلم میرم میمانے بسوز بسوز
صد سال بینیشے تاے م ندارے دلسوز
.
پسر :
انگشتریمِ ماخوام بڪنم دو تا
حرفِ مردمِ برات موڪونم ڪوتا
.
سرت میڪنم چادراے گران گران
بیاے رد بشے ازے دِرِ گازران
.
دختر :
سرم نڪنے چادراے لیمو لیمو
ازُ میترسم سِرُم بیارے هبو
.
اے برو برو منہ بہ تو نمیدن
چاقو ضامندار زیر ڪت تو دیدن
.
ڪم برو بیا در حیاط خط بڪش
مِنہ نیمیدن بہ تو خجالت بڪش
.
شو وَر مُڪُنم بہ اُ بالا بالاها
شو وَر مُڪُنم بہ اُ دندان طلاها
.
پسر :
مے یَلَم میرم خودت تئنا مے مانے
اَ تئنا گیرے قدرِ منہ میدانے
.
آواز ماخانم غم ادلُم درایہ
بَتَر یہ غمے سر غمُم میایہ
.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ
#پايــــٺــــخــــــــتِ
#تـــــــاريـــــــخ_و_تمـــــــــــــدڹ
#ايــــــــــــــــــراڹ

_______________________________________
📷آقای افخم
.
#hamedan #hamedani
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
.
#همداني #همدان #بوعلی_سینا
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #ایران #کافه_همدان

.
تردد وسایل نقلیہ در میدان امام همدان ممنوع شد
.
در ادامہ اجراے طرح پیاده‌راہ سازے تردد وسایل نقلیہ در میدان امام ، ممنوع شد.
.
این اقدام با توجہ بہ خاڪبردارے و گودبردارے در میدان امام بہ منظور بہ روزرسانے تأسیسات توسط شرڪت‌هاے خدمات‌رسان انجام شدہ است.
.
تردد در دور میدان امام از دیروز دیگر امڪان پذیر نبودہ و تنها خیابان‌هاے "شهدا بہ تختی" و "باباطاهر بہ شریعتی" دسترسے دارند.
.
اخبار تڪمیلے و چگونگے محل استقرار تاڪسے ها و اتوبوس ها بہ شرح زیرمیباشد👇
.
خیابان شریعتے بہ سمت میدان امام خودروها از انتهاے این خیابان بہ شڪل دوربرگردان مجدداً می‌توانند بہ خیابان شریعتے وارد شوند.
.
خودروها از خیابان شریعتے اجازہ ورود بہ خیابان باباطاهر را نیز دارند.
.
معاون فنے و عمرانے شهردارے همدان بیان ڪرد:این شرایط براے خیابان باباطاهر نیز برقرار است و بخش دوم طرح ترافیڪے مصوب شوراے ترافیڪ استان در خیابان تختے و شهدا اجرا شد.
.
رسولے توضیح داد: خیابان تختے و شهدا عملڪرد دوربرگردان پیدا ڪردہ است و تردد بین خیابان شریعتے و باباطاهر برقرار است ضمن اینڪہ این دو خیابان دوربرگردان نیز محسوب می‌شوند اما خیابان شهدا و تختے ڪارڪرد دوربرگردان دارند.
.
#روزنامہ_هگمتانہ
_______________________________________
📷 اقای اسکندری
.
#hamedan #hamedani
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
.
#همداني #همدان #بوعلی_سینا
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #ایران #کافه_همدان

.
⬅قدم زن تو بوعلے
.
⬅غذا خوردن توگنج نامہ
.
⬅دور دور تو بلوار
.
⬅ڪافے شاپ هاے مهدیہ
ـ
⬅خوشتیپ ترین پسرا
.
⬅خوشگل ترین دخترا
.
⬅ماشین هاے پلاڪ ایران 18...
.
⬅سفرہ خانہ هاے حیدره✔
.
⬅غیرتے بودن مرداش💯✔
.
⬅شباے بام ♚همدان♚
.
⬅اقتدار برج زاگرس
.
⬅بچہ هاے ڪافہ تنهایے
.
⬅فروشندہ هایہ شهر آرا و الماسو آریان
.
⬅گریہ هاے دلتنگے تو امامزادہ عبداللہ
.
⬅شهرے ڪہ شبا بیدارہ.....صبح زودم بیدارہ...
.
⬅من عاشق این شهرم
.
⬅عشق من 👈0813👉
.
⬅"وفا گرم" "هوا سرد"
.
⬅بہ سلامتے بچہ های♚ همدان ♚
.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ
#پايــــٺــــخــــــــتِ
#تـــــــاريـــــــخ_و_تمـــــــــــــدڹ
#ايــــــــــــــــــراڹ

_______________________________________
📷 @parhhhhhham
.
#hamedan #hamedani
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan #worth_seeing
.
#همداني #همدان #بوعلی_سینا
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #ایران #کافه_همدان #بوعلی_سینا

Most Popular Instagram Hashtags