#پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران

MOST RECENT

غصه نخور قصه نویس خداست
خدای خلیل تو دل آتش
خدای ابراهیم در حال بریدن سر اسماعیل
خدای یوسف درون چاه
خدای محمد امین و پناهش به غار حرا
خدای نوح و کشتی بزرگ او
خدای مورچه دانه کش تا درخت های غول پیکر
و....... در پناه خدا

#استقلال #پرسپولیس #طرفدار #ایران#مشهد #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران#همدان
#خدا #دین#مذهب #پیامبر #عشق#ایمان #فداکاری #صلح #برادری #برابری #کهکشان #ستاره #جمهوری_اسلامی_ایران #همه_یکی_هستیم #مسلمانان_باهم_برادرند #حقیقت #حکمت #معرفت #امید و#ناامیدی از#زمین تا #آسمان #است

.
روستاے محلمدرہ همدان ماسولہ ے غرب ڪشور
.
روستایے بہ قدمت مادها اما ناشناختہ...
.
ملحمدرہ یڪے از روستاهاے شهرستان اسدآباد است ڪہ از نظر تاریخے قدمت طولانے دارد و بہ سبب اینڪہ ساختار منازل این روستا حالت پلڪانے دارد بہ عنوان "ماسولہ غرب ڪشور" مشهور است.
.
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ
#پايــــٺــــخــــــــتِ
#تـــــــاريـــــــخ_و_تمـــــــــــــدڹ
#ايــــــــــــــــــراڹ
_______________________________________
📷 ؟؟؟؟
.
#hamedan #hamedani
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan

#همداني #همدان #بوعلی_سینا
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #ایران #کافه_همدان ‌‌#پاییز
#برف #برفی #بازار

.
شب جمعہ ڪوجا بریم
بلوار

ڪوجا دور دور ڪنیم ...
بلوار

عروس گردان
بلوار

ورزش صبحگاہ
بلوار

ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ...
بلوار

هرڪے رییس ﺟﻤﻬﻮﺭﺷﺪ ﺑﺮﯾﻢ
بلوار

تیم ملے رفت جام جهانے بریم
بلوار

چهارشنبہ سورے...
بلوار (میبندنش ولی :| )

مهمان از شهرستان امِدہ ببریمش
بلوار
.
حوصلہ مان سر رفتہ...
بلوار

چے؟
بلوار

ﮐﯽ؟
بلوار

ﮐﺠﺎ؟
بلوار

چرا؟
بلوار

میاے؟
بلوار😅

#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ
#پايــــٺــــخــــــــتِ
#تـــــــاريـــــــخ_و_تمـــــــــــــدڹ
#ايــــــــــــــــــراڹ

_______________________________________
📷 @m.j.kasaei
.
#hamedan #hamedani
#hmd_style18 #tourist
#civilzation #historic #hamadan

#همداني #همدان #بوعلی_سینا
#هِــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــداڹ.
#ایران18 #پایتخت_تاریخ_تمدن_ایران
#هگمتانه #تاریخ #تمدن #ایران #کافه_همدان ‌‌#پاییز
#برف #برفی #گنجنامه #کوه

Most Popular Instagram Hashtags