#پالان

MOST RECENT

حکایت نموده اند که در روزگاران قدیم، الاغهای دِه، از پالان دوزشان بسیار ناراضی بودند.
زیرا پالانی که برایشان میدوخت پشت شان را زخمی میکرد. در نهایت تصمیم گرفتند که جایی جمع شوند و دعایی بکنند تا شاید پالان دوز دیگری به ده شان بیاید.

از آنجا که دل صاف و ساده ای داشتند، دعاهایشان قبول درگاه آمد و پالان دوزی جدید وارد دهشان گشت... اما چه فایده که این پالان دوز هم لنگه همان پالان دوز سابق نه تنها پالان راحتی بر تن خر ها نمیدوخت، بلکه از مواد اولیه پالانها نیز کم میگذاشت و اینبار نه تنها پشتشان زخمی میشد، بلکه به جای دیگرشان نیز فشار می آمد. بازهم تصمیم گرفتند که جمع شوند و برای آمدن پالان دوز جدید دعایی بکنند.
این دفعه نیز به لطف دل پاک و بی غل و غششان، دعایشان مقبول گردید و پالان دوز جدید هم آمد، اما صد افسوس، و چه فایده.... این یکی به غیر از دوخت بد و دزدی از مواد اولیه ی پالانها، از صاحبان خرها خواسته بود که خرها را در گرسنگی نگهدارد تا شاید پالانها به تنشان اندازه شود... و اینبار نه تنها پالان شان راحت نبود و پشتشان همچنان زخمی، بلکه دلسوخته و از کرده پشیمان، که چرا قدر همان پالان دوز اولی را ندانسته و ناشکری کرده بودند... خلاصه .... هی جمع شدند و هی دعا کردند و این پالاندوز آمد و آن پالاندوز رفت
اما زخم پشتشان خوب نشد که هیچ بدتر هم شد.

تا اینکه تصمیم گرفتند جمع شوند و این بار نه برای رهایی از پالان دوز بلکه برای رهایی از خریت خود دعایی بکنند!! #حکایت #خر #الاغ #پالان #پالان_دوز #دعا #خریت #دعا

.
دیر زمانیست اصحاب رسانه اصرار عجیبی بر تحمیق و ابله شمردن توده مردم دارند, از تک تک کارهایشان میشود این را فهمید, از سلام کردنشان بگیر تا فیلم و برنامه تلویزیونی ساختن, این پوستر تنها نمونه کوچکی از این داستان همیشگی ست , لابد تهیه کننده و کارگردان فیلم انتظار دارند بعد از دیدن علی پروین بگوییم ای وااااای سلطان هم در فیلم بازی میکند برویم ببینیم و به یکباره فیلم فروش کند , خیلی وقتها به این فکر میکنم خودمان مقصریم , خود ما مردم , کدام الاغی را دیده اید از پالانش بنالد و جفتکی اعتراض آمیز تقدیم بیضه های مبارک صاحبش کند؟ باید گاو بود گاوهای مراسم گاوبازی که فوق فوقش چند ثانیه سواری می دهند و با تکانهای شدیدشان کاری می کنند که گاوسوار بیچاره تا یک ماه هر چه خورد بالا بیاورد
این تحمیق و ابله انگاری نه فقط در سینما و تلویزیون بلکه در نشر و انتشارات نیز گستره وسیع و بی پایانی دارد , تا به حال شده پشت ویترین یک کتابفروشی بایستید و به کتابها نگاهی بیندازید؟ خاطرات یک الاغ , چگونه مادرشوهر را به خاک بیفکنیم , گوسفند نباشید , قورباغه ات را قورت بده و ...
آیا فرقی بین کتابفروشی ها و آجیل فروشی ها می بینید؟ هر دو کاسب هستند , اما خیانت ناشر و کتابفروش کجا و خیانت آجیل فروش کجا , خوردن چند فندق و بادام گندیده را توان تحمل کردن و لیک کتاب را چه؟
آیا جز این است که ناشر به عنوان فرد آگاه باید دست مرا بگیرد مرا از تاریکی برهاند و چراغی روشن کند تا به چاله نیفتم؟ اگر نیت ناشر تجارت است خب چرا پوستین فروش نگشت؟ چرا کتاب؟ آیا خیانت فقط جاسوسی برای موساد و سی آی ای است؟
کی میشود که بفهمند مخاطبی که برایش فیلم میسازند , کتاب چاپ میکنند ,برنامه میسازند شعور دارد و می فهمد؟ کی میخواهند بفهمند مخاطب , ریای مجری چرب زبان را از چند فرسخی تشخیص می دهد و اگر روزی مجری را از نزدیک ببیند تمام یاوه گویی هایش را به روی صورتش بالا می آورد؟
.
.
.
#حس_خوب_زندگی
#علی_پروین
#خیانت
#نشر
#انتشارات
#اعتراض
#تحمیق
#مجری
#کتاب
#علی_انصاریان
#حدیث_فولادوند
#نیما_شاهرخ_شاهی
#رسانه
#مردم
#الاغ
#پوستر
#سلطان
#کتابفروشی
#آجیل
#آجیل_فروشی
#مادرشوهر
#گوسفند
#موساد
#ریا
#تظاهر
#گاو
#گاوبازی
#پالان
#فرناز_امینی
#پرسپولیس

🐎
وقت شد بخوانید
حکایت نموده اند که در روزگاران قدیم، الاغهای دِه، از پالان دوزشان بسیار ناراضی بودند. 
زیرا پالانی که برایشان میدوخت پشت شان را زخمی میکرد. در نهایت تصمیم گرفتند که جایی جمع شوند و دعایی بکنند تا شاید پالان دوز دیگری به ده شان بیاید.

از آنجا که دل صاف و ساده ای داشتند، دعاهایشان قبول درگاه آمد و پالان دوزی جدید وارد دهشان گشت... اما چه فایده که این پالان دوز هم لنگه همان پالان دوز سابق... نه تنها پالان راحتی بر تن خر ها نمیدوخت، بلکه از مواد اولیه پالانها نیز کم میگذاشت و اینبار نه تنها پشتشان زخمی میشد، بلکه به جای دیگرشان نیز فشار می آمد. بازهم تصمیم گرفتند که جمع شوند و برای آمدن پالان دوز جدید دعایی بکنند.
این دفعه نیز به لطف دل پاک و بی غل و غششان، دعایشان مقبول گردید و پالان دوز جدید هم آمد، اما صد افسوس، و چه فایده.... این یکی به غیر از دوخت بد و دزدی از مواد اولیه ی پالانها، از صاحبان خرها خواسته بود که خرها را در گرسنگی نگهدارد تا شاید پالانها به تنشان اندازه شود... و اینبار نه تنها پالان شان راحت نبود و پشتشان همچنان زخمی، بلکه دلسوخته و از کرده پشیمان، که چرا قدر همان پالان دوز اولی را ندانسته و ناشکری کرده بودند... خلاصه .... هی جمع شدند و هی دعا کردند و این پالاندوز آمد و آن پالاندوز رفت
اما زخم پشتشان خوب نشد که هیچ بدتر هم شد.
تا اینکه تصمیم گرفتند جمع شوند و این بار نه برای رهایی از پالان دوز بلکه برای رهایی از خریت خود دعایی بکنند!!
پ.ن : بماند برای بعدها....
#رسول_ایزدی
#خبرنگار
#پالان
#خر
#آبادی

#حکایت نموده اند که در #روزگاران_قدیم ، الاغهای ده، از #پالان دوزشان بسیار ناراضی بودند. زیرا پالانی که برایشان میدوخت پشت شان را زخمی میکرد. در نهایت #تصمیم گرفتند که جایی جمع شوند و دعایی بکنند تا شاید پالان دوز دیگری به ده شان بیاید.
از آنجا که #دل صاف و ساده ای داشتند، دعاهایشان قبول درگاه آمد و پالان دوزی جدید وارد دهشان گشت... اما چه فایده که این پالان دوز هم لنگه همان پالان دوز سابق... نه تنها پالان راحتی بر تن #خر ها نمیدوخت، بلکه از مواد اولیه پالانها نیز کم میگذا...شت و اینبار نه تنها پشتشان زخمی میشد، بلکه به جای دیگرشان نیز فشار می آمد. بازهم تصمیم گرفتند که جمع شوند و برای آمدن پالان دوز جدید دعایی بکنند.
این دفعه نیز به لطف دل پاک و بی غل و غششان، دعایشان مقبول گردید و پالان دوز جدید هم آمد، اما صد #افسوس ، و چه فایده.... این یکی به غیر از دوخت بد و دزدی از مواد اولیه ی پالانها، از صاحبان خرها خواسته بود که خرها را در #گرسنگی نگهدارد تا شاید پالانها به تنشان اندازه شود... و اینبار نه تنها پالان شان راحت نبود و پشتشان همچنان زخمی، بلکه #دلسوخته و از کرده پشیمان، که چرا قدر همان پالان دوز اولی را ندانسته و #ناشکری کرده بودند... خلاصه .... هی جمع شدند و هی دعا کردند و این پالاندوز آمد و آن پالاندوز رفت
اما زخم پشتشان خوب نشد که هیچ بدتر هم شد.
تا اینکه تصمیم گرفتند جمع شوند و این بار نه برای رهایی از پالان دوز بلکه برای رهایی از خریت خود دعایی بکنند!! پ ن : #دنیای_این_روزای_من
#داریوش_اقبالی #مرگ_بر_خریت 😂

حکایت نموده اند که در روزگاران قدیم، الاغهای ده، از پالان دوزشان بسیار ناراضی بودند. زیرا پالانی که برایشان میدوخت پشت شان را زخمی میکرد. در نهایت تصمیم گرفتند که جایی جمع شوند و دعایی بکنند تا شاید پالان دوز دیگری به ده شان بیاید.
از آنجا که دل صاف و ساده ای داشتند، دعاهایشان قبول درگاه آمد و پالان دوزی جدید وارد دهشان گشت... اما چه فایده که این پالان دوز هم لنگه همان پالان دوز سابق... نه تنها پالان راحتی بر تن خر ها نمیدوخت، بلکه از مواد اولیه پالانها نیز کم میگذا...شت و اینبار نه تنها پشتشان زخمی میشد، بلکه به جای دیگرشان نیز فشار می آمد. بازهم تصمیم گرفتند که جمع شوند و برای آمدن پالان دوز جدید دعایی بکنند.
این دفعه نیز به لطف دل پاک و بی غل و غششان، دعایشان مقبول گردید و پالان دوز جدید هم آمد، اما صد افسوس، و چه فایده.... این یکی به غیر از دوخت بد و دزدی از مواد اولیه ی پالانها، از صاحبان خرها خواسته بود که خرها را در گرسنگی نگهدارد تا شاید پالانها به تنشان اندازه شود... و اینبار نه تنها پالان شان راحت نبود و پشتشان همچنان زخمی، بلکه دلسوخته و از کرده پشیمان، که چرا قدر همان پالان دوز اولی را ندانسته و ناشکری کرده بودند... خلاصه .... هی جمع شدند و هی دعا کردند و این پالاندوز آمد و آن پالاندوز رفت
اما زخم پشتشان خوب نشد که هیچ بدتر هم شد.
تا اینکه تصمیم گرفتند جمع شوند و این بار نه برای رهایی از پالان دوز بلکه برای رهایی از خریت خود دعایی بکنند!!
#پالان

#نسیم‌شمال اورا به تیمارستان شهر نو (دارالمجانین) بردند. من نفهمیدم چه نشانه جنونی در این مرد بزرگ بود. همان بود که همیشه بود. مقصود از این کار چه بود؟ این یکی از بزرگترین معماهای حوادث این دوران زندگی ماست!

خر همان است و عوض گردیده پالان... از کتاب خاطرات سیاسی، ادبی، جوانی به روایت سعید نفیسی/ علیرضا اعتصام

پ.ن
برای اینکه نبینیم وسعت خود را
نگاه آینه را خدشه دار می‌کردند
#مرتضی‌دهقان

#سیداشرف‌الدین‌حسینی‌گیلانی
#نسیم_شمال
#سیاست
#خر
#پالان
#مشروطه
#روایت
#شعرزمان‌ما
#اخبار
#دکلمه

آن یکی خر داشت، پالانش نبود
یافت پالان، گرگ خر را در ربود!

کوزه بودش، آب می‌‌نامد به دست
آب را چون یافت، خود کوزه شکست

#شعر#مولانا#عکس#عکاسی#خر#الاغ#ایمان#اخلمد#روستا#عشوه_خرکی #سرد#کاپشن#سیاه_سفید #پالان#دوستانه_جان

تنها چیزیکه نصیبتان میشود قانون کاپیتولاسیون میباشد
نه امنیت جان دارید نه امنیت مال دارید
نه امنیت ناموسی دارید. ..
قانون کاپیتولاسیون قانون بردگی که در زمان پهلوی اول تصویب شده. ..
اگر ناموسمند هستید بفهمید. ...
یعنی چه. ..
#الپهلوی# پهلوی #پالانی #پالان. ...#

میر حسین موسوی. ..
چه فتنه‌ای با چراغ سبز علی اکبر هاشمی رفسنجانی وحمایت سید محمد خاتمی رییس‌جمهور های اسبق بپا نکرد. ..
چه خونها که بناحق ریخته شد. ..
شادی انگلیس خبیث استکبار جهانی وصهیونیسم فراماسونری وهابیت یزیدی اسلام ستیز را بهمراه داشت. ..
پهلوی حامی فتنه. ...نژاد پرستان حامی فتنه. ..منافقین سلطنت طلبان واسلام ستیزان همان خوکسگان خوکصفت سگانحار جهنمی حامیان فتنه. ..
صدایمان یزیدی توهین به مقدسات اسلامی نمودند. ..
لعنتبر این# خوکصفتان #سگانحار# فتنعگر جهنمی. ...آل سعود# الپهلوی# پالانی# #صهیونیسمی #فراماسونری #لائیک #
#لیبرالیسم# سکولار #منافقین# سلطنت #طلب #پالان#اصطبلیان زاده #
#انگلیس مآب خبیث #فاسد جنایتکار# وطنفروش #سربازان# صهیونیسم#😷🐒🐵🐖🐷🐽🐄🐮🐴🐗🐸🐍🐒🐵👹👺😷

هرچه به ان دوران وزمان مفت خوری خاندان #پهلوی می نگرم حسرت می خورم حیف البته مفت خوری ها خاندان #پالان به مدد دزدی بزرگ سال ۵۷هیچ وقت تمام نشد اما حیف که دیگر نمی توانند ثروت ملت ایران را دزدی کنند به قول سطلعن طلب های طرفدارامان اگر دزدی می کردند لااقل خوب خرجش می کردند اما الان چه🤔😐 به هرحال هموطنانم اگر می خواهید مفت خوری ها و لاکچری لایف خاندان پالان تا هزار نسل بعد تضمین شود زودتر #براندازی(#برعندازی) کنید خسته شدیم اخه😭😭😭 فقط کامنت مجازی که برای پهلوی ما دلار نمیشود پول جیب خود را همچون نیم قرن پیش به پهلوی بسپارید قول می دهیم درد نداشته باشد حداقل با یک وبای درجه یک میمیرید اما اموالتان جایش امن خواهد بود
#رضاپهلوی#رضاپالان
#ربع_پهلوی
#الپهلوی
#عیاش_پهلوی
#فرح

سخنی از مادر عروس.😑😑😑 #الپهلوی
#دزد
#قاچاقچی
#پالان
#بی_غیرت

.
🔷️آفرین به #همت #غیرت و #توانایی مهندسان و کارشناسان صنایع #دفاعی و #نظامی جمهوری اسلامی ایران...
و اما بعد:
🔹️همیشه دشمنان داخلی و خارجی نظام موذیانه در حال تخریب و کوچک شمردن دستاوردهای ارزشمند جوانان مومن، انقلابی و ولایتمدار جمهوری اسلامی بوده، هستند و خواهند بود، در این مورد اخیر یعنی بومی سازی ۱۰۰ درصدی جنگندهِ اف ۵ امریکایی و ارتقاء نسبی آن نیز قلم به دستانِ مُغرض و کاسه لیسِ اربابانِ امریکایی و غربیشان دست به کار شده و سعی در کوچک شمردن و کم اهمیت نشان دادن چُنین دستاورد فنی و مهندسی بزرگی هستند این ناشران اکاذیب و لجن پراکنان ضدِ #نظام همواره در مقالات و مجلاتشان چُنان با آب و تاب به استقبال صنایع نظامی غربی میروند که انسان کاملا یقین پیدا میکند اینها تبعهِ های آن کشورهای غربیند و نه یک ایرانیِ ایران دوست، این به #اصطلاح کارشناسان غرب زده همواره با اغراق از صنایع نظامی غربی مینویسند و سعی در القای این موضوع دارند که ایران و ایرانی نمیتواند و در واقع میخواهند بگویند که باید نوکر و پادوی امریکا و انگلیس باشیم مثل #رضا #پالان و #پسرش تا مُستشاران آنها کل کشور را به #پادگان خود تبدیل کنند و حتی ۱ درصد #انتقال تکنولوژی ندهند، #بومی سازی که توی سرشون بخورد...
🔷️بله دوستان #اپوزسیون #داخلی هزاران بار پَست تر و دشمن تر از دشمن #بیگانه است و باید کاملا #بصیر و آماده باشیم... 🔹️امروز و با این دستاورد بزرگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک گام بلند به سوی ورود به باشگاه #دارندگان و #سازندگانِ تکنولوژی و صنایع هوایی نظامی برداشتند و به فضل خدای متعال و با وجود دانشمندان انقلابیِ #نظام، آینده از آن #جمهوری #اسلامیست☝️✌

رفتار انگلیس خبیث مثل رفتار پهلوی خبیث آمریکایی
که قانون کاپیتولاسیون بردگی ایرانیان را تصویب کرد
لعنتبر# پهلوی# خبیث #پالانی #پالان #اصطبل زاده #الپهلوی لعنتی #عمال انگلیس وامریکای خبیث لعنتی #

کی میخواهیم درس بگیریم از گذشته
آمریکا فقط هدفش فساد جنایت در کشورهاست..
تامنابع معدنی کشورها را غارت کند. .
در زمان حکومت پهلوی پالان پالان پالانیها اصطبل اصطبل زادهها ...
قانون کاپیتولاسیون را تصویب کرد استکبار توسط عمال خبیثش پالانیها. ...
واین# قانون کاپیتولاسیون# افتخار #نژاد پرستان# #سلطنت #طلب #بهائیت #وهابیت# یزیدی# #فراماسونری #صهیونیسم# لیبرالیسم #سکولار# لائیک# #انگلیس مآب# #
#منافق ا#سلام ستیز #فاسد# جنایتکار #لعنتی# جهنمی# #پهلوی# پالانیها #پالانی #پالان #فراماسونری #لیبرالیسم #سکولار#
#میباشد #الپهلوی #لائیک #انگلیس خبیث#
#منافقین #لعنتی# جهنمی #صهیونیسم#
#لعنتی# جهنمی #

اعتقادات یقینی نداشتن به یکتا پرستی
نتیجه آن گمراهی وشیطان پرستیست..
#جهل #گمراهی# فساد #جنایت #مواد #مخدر #
#بهائیت # تباهی #جهنم #وهابیت#_ملعون #
#یزدی #فراماسونری #پهلوی#پالانی#پالان#
#اصطبل زاده #الپهلوی #نژاد پرست #لعنتی#

در روزگاران گذشته ، تاجر ثروتمندی به قصد سفر کوتاهی خانه و کاشانه‌ی خود را ترک کرد. غذا و مایحتاج مختصری برداشت و سوار بر اسبش به صحرا رفت. مرد فکر می‌کرد مسافت شهرش تا شهری که قصد سفر به آن را دارد کوتاه است چون دیده بود مردم معمولاً دو روزه می‌روند و برمی‌گردند. او با خود می‌گفت: صبح زود می‌روم تا ظهر می‌رسم کارم را انجام می‌دهم، شب را در کاروانسرایی استراحت می‌کنم و فردا صبح دوباره به شهرم بازمی گردم.
بازرگان ابتدای مسیر را خوب رفت ولی هرچه به ظهر نزدیک‌تر می‌شد، هوا گرم‌تر می‌شد. حوالی ظهر مرد تاجر به دوراهی رسید. کلافه شده بود به اشتباه به راهی که او را به وسط صحرا می‌کشاند رفت. مرد دید هرچه می‌رود به جایی نمی‌رسد فقط صحرا بود. کم کم هوا تاریک می‌شد که چند مرد صحرانشین را دید. امیدی تازه گرفت که شاید آنها بتوانند کمکش کنند و یا بتواند شب را در کنار آنها بماند و فردا به فکر راه چاره‌ای باشد.
به سرعت خود را به آنها رساند. سلام کرد و گفت: من تاجر سرشناس و پولداری در شهر فلان هستم ولی امشب راه را گم کرده‌ام. من می‌خواهم که شما امشب به من غذا و جای خواب بدهید.
مردان صحرانشین که در چادر خود در حال غذا خوردن بودند به رسم مردم صحرانشین که به مردم در راه مانده کمک می‌کنند و فارغ از اینکه او کیست و چه شغلی دارد او را در غذای خود سهیم کردند، بعد هم نمدی به او دادند، و گفتند برو و آن گوشه‌ی چادر بخواب. مرد که اصلاً توقع چنین رفتاری را نداشت و می‌خواست به واسطه‌ی موقعیت شغلی‌اش بهترین غذا و بهترین جای چادر بخوابد خیلی ناراحت شد و قبول نکرد که نمد را به دور خود بپیچد و بخوابد، مردان صحرانشین که خیلی خسته بودند، نمد را به دو خود پیچیدند و خوابیدند.
ساعتی از شب که رفت، سرمای شب‌های صحرا بر او غلبه کرد و رفت نمد را به دور خود پیچید تا بخوابد، کمی خوابید ولی پس از مدتی دوباره از شدت سرما و لرز بیدار شد، هرچه نگاه کرد چیزی برای گرم کردن خود پیدا نکرد. شروع کرد به داد و بیداد که این چه رسم مهمان نوازی است، شما باید آتشی روشن کنید تا من گرم شوم. یکی از مردها با حالت خواب آلود گفت: زیر چادر نمی‌شود آتش روشن کنیم. چادر سریع آتش می‌گیرد و می‌سوزد مرد تاجر گفت: پس من چه کار کنم دارم یخ می‌زنم؟ گفت: چیزی نداریم. اگر می‌خواهی پالان خر آن گوشه هست آن را می‌خواهی برایت بیاورم. تاجر اول ناراحت شد و هیچ نگفت و خواست بخوابد ولی نتوانست سرما به حدی بر او غلبه کرد که گفت: باشه خودش را بیار، ولی اسمش را نیار.
#خودشو_بیار_ولی_اسمشو_نیار
#بازرگان#پالان#خر#مهمان_نوازی#خواب#ضرب_المثل

حرامی ترامپ رییس‌جمهور آمریکا میخواد همان قانون کاپیتولاسیون را که در زمان پهلوی نفهم به تصویب رساندند در ترکیه اجرایی کند گویا سلطنت طلبان نژاد پرست اسلام ستیز بهایی وهابی یزیدی فراماسونری صهیونیسمی مسلک از این قانون حمایت کامل دارند که سگناموسیست برا همین حامی پهلوی هستند ...😷
#الپهلوی #پهلوی #پالانی #پالان# اصطبلیان #حرومی #

Most Popular Instagram Hashtags