#پاشنه_تخم_مرغی

MOST RECENT

#غیرت #سینما ی فارسی تو را با غیرت بدرقه خواهیم کرد
بدان هنوز هستند کسانی که تو را و هنرمندانی در سطح تو را ارج نهند و قدر بدانند گرچه خیلی از ما بچه های نسلهای بعد ( #دهه_شصتیها ) هستیم اما برای درک آثارت و سنجیدن کیفیت هنرت نیازی نیست که در آن دوره بوده باشیم پس پساپس تو را دیدیم لمس کردیم و از دیدنت و شنیدنت لذت بردیم و تو همانی هستی که برای امثال من دهه شصتی یا قبل تر و بعد تر الگو شدی
#کاش_همه_مانندتومدرانه_بمیرند
#ناصرملک_مطیعی #تشییع #مراسم_ناصر_ملك_مطيعي #هنرمندملی #فیلم_فارسی #داش_مشتیا #آقاجونا #کلاه_مخملی #لوتیا #لوتی #پاشنه_تخم_مرغی #عشقیا #عشق_است #جاهل #جاهلا #قیصر #فرمون #آمتی_پاشنه_طلا #پوری_بنایی #بابک_صحرایی #خانه_سینما #خیابان_وصال #یادش_بخیر

گرین تو جشن قهرمانی گلدن استیت شروع میکنه به ور رفتن و کل کل با لبرون و جمله جیمز تو کنفرانس خبری مبنی بر سوپرتیم بودن گلدن استیت و صحبتها پیرامون گلدنی ها.
گرین میگه داداش خودت سوپرتیم درست کردن رو اول شروع کردی
و دوتایی رفتن تو فاز درگیری که فعلا این درگیریها تو فصای مجازی جریان داره و هر دوتاشون عکسی از هم.تو صفحه شخصیشون گذاشتن و مشعول تسویه حسابهای شخصی هستن

#چی_دادش
#دستمال_یزدی
#تیزی
#کفش_قیصری
#شلوار_شیش_پیل
#پاشنه_تخم_مرغی
#پاچه_گشاد
#یقه_خرگوشی

Most Popular Instagram Hashtags