#پارسارويش

123 posts

TOP POSTS

.
🔶
🔸
آبان
ماه ميلادم بود
پيش از
به دل نشستنِ
مهرت
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#ماه
#شعر_كوتاه#تولد#آبان#مهر

.
🔶
🔸
پسِ پشت آينه هايت
پنهان كردم
در سُكْرِ جنون آور موسيقى باد
با سماع صوفيانه اش
در شكنج پريشان زلف بيد
تمامت گل را
شكوفانيدم از لبت
بويش را
وام گرفتم از نفست
و روشن كردم
چشم شامه ها را
به نور عطر نشاط
لمس تنت را
آواز دادم
از سنگ آرميده در آغوش عريان رود
از روشنايت سرودمُ
قنديل مهر را
در سقف نيلگون
به اهل زمين سراغ دادم
به استعاره چشمت
از ستاره دم زدم
نامت را پشت رو كردم
و گوشوار "هلال" را
به گوش آسمان آويختم
...
نمى توانستم سخنى بگويم
بى كه از تو گفته باشم
و نمى توانستم از تو گفته باشم
بى كه رقص چشمان غرق تماشا را
بر بالايت تاب نياورده باشم
گفتمت
بى كه گفته باشمت
معشوقم!
من بايد
يا لال مى شدم
يا شاعر
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#راز#شاعر#لال#خاموش#پنهان#نهان

.
🔶
🔸
...
بار ديدنت را
كدام ديده آيا
به دوش خواهد كشيد
وقتى
كنار درك تماشايت
چشم دل ها
دشت شقايق استُ
قامت پلك ها
بيد مجنون!
◽️
حيرتم
را
درياب
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
______________________________
پ. ن:
بخش پايانى يكى از اشعار
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#پلك
#ديده#چشم_دل#بيد_مجنون
#دشت_شقايق#قامت_پلك#درك

.
🔶
🔸
سرگرانى مكن اى تيغِ به خون تشنه ى دوست
كه مرا سر به تن از شوقِ سرافشانى هاست
.
خلق را بگذر و بگذار كه در خلوت عشق
بين ما "آنچه كه مى دانم و مى دانى" هاست
🔸
🔶
@parsarooyesh
#كلاسيك_پيشتاز
#پارسا_رويش
#محسن_حججى
________________________________________
پ. ن١:
دو بيت از غزلى كه تصور نمى كردم در طى ايام و سال هاى پيش رو تمايل به عرضه اش داشته باشم؛ چه اينكه بخوام جايى بخونمش يا متنش رو منتشر كنم؛ ولى اين شهيد عزيز در عالم امر نفوذ بيشترى داشت و اين دو بيت رو به نام خودش ثبت كرد و اين البته افتخارى بود براى من. جالب اينكه اين غزل هم بى سره و فعلا نتونستم مطلع در خورى براش بگم.
به هر تقدير عزيز دلم تو پاى چيزى كه من فقط حرفش رو زدم ايستادى و مطلع درخشان شاه بيت هاى عاشقانه رو از مشرق سربلندى با خون رقم زدى.
پ. ن٢:
خيلى حرف داشتم كه بزنم؛ خيلى! اونقدر كه در يك پست نمى گنجيد. حرف هايى داشتم با دنياى روشنفكرنمايى؛ حرف هايى از جنس تاريخ، فلسفه و هنر و فرهنگ
اما نگاهت ...!
براى نگاهت صفتى نميارم كه محدودش كنه
نگاهت حرفى براى گفتن باقى نگذاشت
اشك هايى كه پاى اين دلنوشته ريخته شد بدرقه راهت محسن جان! سلام به عشقم برسون شايد ما رو هم طلبيد
يا على
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#شهيد#سرافشانى#سوريه#مدافع_حرم

.
🔶
🔸
قنارى من!
آواز خاموشت
زلزال ديگربار بم بود
كه عمارت قلبم را
خشت به خشت
به ارگ ويرانى سپرد
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#آتنا_اصلانى
#دختر_ايران
_______________________________________________
پ. ن:
هر چه بيشتر بهت نگاه مى كنم كمتر باورم مى شه!
تو اين سال ها هيچ خبرى به اين شدت تكونم نداده بود. واقعا قلبم اين مدت درد گرفته ...
با اينكه فرشته ها همبازيتن و دورت شلوغه، گاهى از بهشت نور نگاهى به دنياى تاريك ما هم بينداز و برامون دعا كن. تو كه مظلوم رفتى؛ تو كه معصوم رفتى ...
خوش بگذره قنارى خوشگلم!
من اى صبا ره رفتن به كوى دوست ندانم
تو مى روى به سلامت، سلام ما برسانى
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#آتنا
#قنارى_من#آواز_خاموش#بم
#زلزال#ارگ_ويرانى#عمارت_قلب

.
🔶
🔸
اى آرزوى محال
تو را به دست آورده ام
پس هستم
اگرچه
فرض محال!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#آرزو#آرزوى_محال#فرض#فرض_محال

.
🔶
🔸
اين فاخته را درياب
اين مرغ نيمْ بسمل را
ميان سينه ى من
كه به خون خويش غلتان
بازمى طلبد
تيغ ابروان تو را
به نواى نبضى مغموم:
"كو"
"كو"
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#زين_همرهان_سست_عناصر_دلم_گرفت
#شير_خدا_و_رستم_دستانم_آرزوست
#مولوى
__________________________________
پ. ن:
ديدن فيلم #گتسبى_بزرگ (The great Gatsby) با كارگردانى #باز_لورمن (Baz Luhrmann) و بازى #لئوناردو_دى_كاپريو (Leonardo Wilhelm DiCaprio) رو كه بر اساس رمانى با همين نام به نويسندگى #اف_اسكات_فيتز_جرالد (F.Scott Fitzgerald) كه در #ايران به نام #طلا_و_خاكستر به چاپ رسيده است، به عزيزانم مخصوصا آقايون توصيه مى كنم.
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#ابرو
#شعر_كوتاه#فاخته#نيم_بسمل

.
🔶
🔸
ز خامى ام شرف خاكسارى ام دادند
كه در نهاد تو اى بذر پخته رويش نيست
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#در_وزن_عروض
#تك_بيت
____________________________
پ. ن١ :
عزيزان فارسى زبان و فرهيخته بايد بدانند پيش از آنكه #هايكو و نوادگان مشروع و نامشروعش پا به عرصه وجود بگذارند #بيت_سرايى (تك_بيت) و حتى #مصراع_سرايى كوتاهترين نمونه شعرى در جهان، بين ايرانيان مرسوم بوده و از اين جهت #رباعى را نيز پشت سر گذاشته كه متاسفانه منسوخ شده است. از معاصرين تنها #اخوان_ثالث به طور جدى به اين گونه ادبى علاقه نشان داده كه نمونه هايى از تك بيت هايش در اواخر كتاب ارزشمند #از_اين_اوستا به چاپ رسيده است.
(بسيارى از اديبان و شاعران برجسته از وجود آن در ادبيات فارسى آگاه نبوده اند كه #شاملو نيز در ديدار و مناظرات ادبى كه در حضور يك خبرنگار آمريكايى بين او، #اخوان، #سهراب، #فروغ و #م_آزاد صورت گرفته، اذعان به بى اطلاعى دارد)
تصور نمى كنم كشف و نوآورى اى در شعر دنيا موجود باشد كه ايرانيان پيشتر بدان دست نيافته باشند؛ از جمله شعر سپيد كه نمونه اى از موفق ترين هايش را جناب دكتر #شفيعى_كدكنى در كتاب #موسيقى_شعر از #خاقانى ذكر مى كند و هم در چند كتاب، #بايزيد_بسطامى را بزرگترين شاعر #شعر_منثور جهان بر مى شمارد
پ. ن٢:
دكتر #حسين_كاخى در كتاب #باغ_بى_برگى توضيحات مفصل شاعر #آخر_شاهنامه را در اينباره آورده است.
عزيزان علاقه مند در كتاب #گفت_و_گوى_شاعران نيز مى توانند به اين ره آورد دست يابند
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#شعر_كوتاه#ادبيات_معاصر

.
🔶
🔸
به تعداد مردمى كه نمى دانند
آدمى تنهاست
حجم دانايى را
با خويش
مثل من
در حضورِ "يك جهانم تو"
كه مى دانم
چقدر
دوستت دارم
و اصلا
نمى دانى
كه
دوستت دارم!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#يك_جهانم_تو#حجم_دانايى#آدمى

MOST RECENT

.
🔶
🔸
سرگرانى مكن اى تيغِ به خون تشنه ى دوست
كه مرا سر به تن از شوقِ سرافشانى هاست
.
خلق را بگذر و بگذار كه در خلوت عشق
بين ما "آنچه كه مى دانم و مى دانى" هاست
🔸
🔶
@parsarooyesh
#كلاسيك_پيشتاز
#پارسا_رويش
#محسن_حججى
________________________________________
پ. ن١:
دو بيت از غزلى كه تصور نمى كردم در طى ايام و سال هاى پيش رو تمايل به عرضه اش داشته باشم؛ چه اينكه بخوام جايى بخونمش يا متنش رو منتشر كنم؛ ولى اين شهيد عزيز در عالم امر نفوذ بيشترى داشت و اين دو بيت رو به نام خودش ثبت كرد و اين البته افتخارى بود براى من. جالب اينكه اين غزل هم بى سره و فعلا نتونستم مطلع در خورى براش بگم.
به هر تقدير عزيز دلم تو پاى چيزى كه من فقط حرفش رو زدم ايستادى و مطلع درخشان شاه بيت هاى عاشقانه رو از مشرق سربلندى با خون رقم زدى.
پ. ن٢:
خيلى حرف داشتم كه بزنم؛ خيلى! اونقدر كه در يك پست نمى گنجيد. حرف هايى داشتم با دنياى روشنفكرنمايى؛ حرف هايى از جنس تاريخ، فلسفه و هنر و فرهنگ
اما نگاهت ...!
براى نگاهت صفتى نميارم كه محدودش كنه
نگاهت حرفى براى گفتن باقى نگذاشت
اشك هايى كه پاى اين دلنوشته ريخته شد بدرقه راهت محسن جان! سلام به عشقم برسون شايد ما رو هم طلبيد
يا على
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#شهيد#سرافشانى#سوريه#مدافع_حرم

.
🔶
🔸
پسِ پشت آينه هايت
پنهان كردم
در سُكْرِ جنون آور موسيقى باد
با سماع صوفيانه اش
در شكنج پريشان زلف بيد
تمامت گل را
شكوفانيدم از لبت
بويش را
وام گرفتم از نفست
و روشن كردم
چشم شامه ها را
به نور عطر نشاط
لمس تنت را
آواز دادم
از سنگ آرميده در آغوش عريان رود
از روشنايت سرودمُ
قنديل مهر را
در سقف نيلگون
به اهل زمين سراغ دادم
به استعاره چشمت
از ستاره دم زدم
نامت را پشت رو كردم
و گوشوار "هلال" را
به گوش آسمان آويختم
...
نمى توانستم سخنى بگويم
بى كه از تو گفته باشم
و نمى توانستم از تو گفته باشم
بى كه رقص چشمان غرق تماشا را
بر بالايت تاب نياورده باشم
گفتمت
بى كه گفته باشمت
معشوقم!
من بايد
يا لال مى شدم
يا شاعر
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#راز#شاعر#لال#خاموش#پنهان#نهان

.
🔶
🔸
در همنشينى ات
رازى ست
كه آيينه هاى شكسته
خوب مى دانند
🔸
🔶
#السلطان_على_بن_موسى_الرضا
#روح_من
_____________________________________
پ. ن١:
تو بگو به قول حافظ:
من آدم بهشتى ام اما در اين سفر
حالى اسير عشق جوانان مَهوَشم
من مى گم به قول خودم:
ميلاد تو
ميلاد من است
كه جز عشق، كه مى يارست آيا تا مرا
از خاستگاه رنگين رضوان
به خاك سياه دنيا بنشاند؟!
اما عزيزم!
حافظ بودن يا نبودن
كلا شاعر بودن يا نبودن
اصلا تو بگو بودن يا نبودن
مسئله اين نيست
مسئله فقط تويى
كه عشق منى
عاشقتم به تشديد "ش"
.
پ. ن٢:
در كوى ما شكسته دلى مى خرند و بس
بازار خودفروشى از آن سوى ديگر است*
باور ندارى از آينه هاى پهلوشكسته حرم بپرس
*باز هم حافظ
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#آينه_شكسته#پهلو_شكسته#دلشكسته
.
.
.
.
.
.
.
#كلاسيك_پيشتاز
@parsarooyesh
#پارسا_رويش

.
🔶
🔸
جنگ
در حال مدارا بود با ما
تا يكديگر را دوست تر بداريم
و بارها
مثلِ "بى تابْ از سرْمستىِ اولين بوسه"
هرچه تنگ تر مى ساخت
عرصه آغوش ها را بر هم
نمى دانم چه رازى بود
در بوى باروت و خون
در صفير گلوله
كه ما را در ستايشمان شاعر مى كرد
عزيزم!
من جنگ را دوست ندارم
من تو را دوست دارم
بيشتر از صلح
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#جنگ#صلح#شعر_جنگ#شعر_صلح

.
🔶
🔸
اى آرزوى محال
تو را به دست آورده ام
پس هستم
اگرچه
فرض محال!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#آرزو#آرزوى_محال#فرض#فرض_محال

.
🔶
🔸
گفتيد كه جان خسته اى دارم من
كشتى به گل نشسته اى دارم من
.
اما به خدا فقط خدا مى داند
با خود چه دل شكسته اى دارم من
🔸
🔶

@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#در_وزن_عروض
#رباعى
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#تنها
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#خسته
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#شكسته_دل#دل_شكسته#خسته_جان

.
🔶
🔸
زنى كه زيباست
پاىْ كوبانمان
به دست افشانىِ جشنِ دلبرانگى اش
در آينه مى خواند
دوستش بدار
پيش از ماندنى پس از رفتن!
آنگاه كه عزم رفتن كند
نمى ماند
و چون رفت
خواهد ماند:
بسان داغ بر دل شقايقى باژگون
بسان ديرسالْ تيرِ خليده در قلبى تراشيده بر درخت
كه حافظه اعصار را
هاشور مى زند!
نه چون دريوزگانِ محبت
كه چون خدايگانِ مِهر
به پاس آنچه از عشق و زيبايى در تو مى آفريند
بى هيچ پروايى
عاشقانه دوستش بدار
كه هيچ گلى
گاهِ به آغوش كشيدن شبنمى
در غنچهء آزرم خويش
باز فرو نمى غلتد
...
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#دختر
______________________________
پ. ن ١:
دختر خانم هاى گل روزتون مبارك
پ. ن٢:
چون قلب ديرسال تراشيده بر درخت
تنهاترين نشانه يك يادگارى ام
(غلامرضا شكوهى)
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#زن#دختر#شبنم#گل#غنچه#زيبايى

.
🔶
🔸
از شما خوبان چه پنهان، از خدا پنهان نبود
مهر من در قلب او بيش از شبى مهمان نبود
.
تا به عقل آمد دلم، زنجير زلف از دست رفت
توبه از ديوانگى را غير از اين تاوان نبود
.
پيش از آن روزى كه بعد از واپسين ديدار بود
شعرهايم شَروه ى جانسوز دشتستان نبود
.
ساده هرچند اين دل مشكل پسند از دست رفت
"دوستت مى دارم" اما گفتنش آسان نبود
.
من به فال قهوه ايمان دارم اما ياس من
چهره اش تنديسِ نقشى تيره در فنجان نبود
.
اينقَدَر مى دانم از خالش كه مشق عشق را
خال مَهْ رويانِ پيشين، نقطه ى پايان نبود
.
بوسه اى در زير باران آرزويش بود و من
آرزويم بود كاش آن روز تابستان نبود
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#غزل
___________________________________
پ. ن١:
در آوردگاه اگزيستانسياليسم (Existentialism)، برخى از پيروان سارتر
‏(Jean-Paul Charles Aymard Sartre) دست به خودكشى زدند. سارتر اگرچه شايد در انديشه خود اين اختيار را از كسى سلب نمى ساخت اما با اطلاع يافتن از اين مسئله ابراز تعجب كرد!
اين در حالى بود كه وى براى ادامه حيات بشر در بحبوحه نزاع الجزاير اقدامات ضد جنگ را در پيش گرفته و روزنامه مخالف جنگ اومانيته را در پاريس شخصا عرضه مى كرد.
گاهى شاگردان، نظريات استاد خود را به درستى درك نمى كنند و بدون اِشراف به تمام جوانب، از ناكجاآباد سر در مى آورند.
و اين مانند آن است كه چون پروردگار حكيم در قرآن، دنيا را لهو و لعب بر مى شمارد (از جمله سوره انعام، آيه ٣٢) ما بدون توجه به اهتمام خداوند در مواضع ديگر، بر ترسيم روش درست زندگى و آنچه با آفرينش و فطرت آدمى در تمام مراتب زندگانى (اعم از اين دنيا و ديگرعوالم سير انسان) سازگار است و تشويق و ترغيب او به تعالى در همين دنيايى كه از آن به عنوان بازيچه ياد كرده -با عدم درك حقيقت حيات- تنها با استناد به ظاهر همان يك آيه به پوچى برسيم!
هزار نكته باريك تر ز مو اينجاست
.
پ. ن٢:
من نامه فدايت شوم براى كسى ننوشته ام كه هم بخواد از طرف خودش عاشق بشه و هم منت عشقش رو سر ما بذاره!
.

#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#شعر_موزون#غزل_عاشقانه#ديوانگى
#شروه#دشتستان#سارتر#اگزيستانسياليسم

.
🔶
🔸
١:
...
از علما بپرس آنچه را كه نمى دانى و مبادا كه از روى راى خودت به كارى دست زنى.
از فتوا دادن بپرهيز همانگونه كه از شير درنده فرار مى كنى و گردن خود را پل عبور مردم قرار مده!
(بخشى از #حديث_عنوان_بصرى كه حديث مفصل و هدايتگرى از امام صادق است كه عارف بزرگ #سيد_على_قاضى به شاگردانشان توصيه كرده بودند اين حديث را بنويسند و همراه خود داشته باشند و هرچند وقت يكبار مطالعه كنند)
٢:
در استورى وعده غزلى رو براى امشب به عزيزان داده بودم كه از علاقه مندان مشتاق پوزش مى طلبم و امشب رو به احترام امام عزيزم به اين پست اختصاص دادم و به شرط عمر باقى فردا شب ساعت ٢١:٣٠ شعر رو تقديم دلبندانم خواهم كرد
🔸
🔶

#شيعه_امام_صادق
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
____________________________________
پ. ن:
مدعى گر نكند فهم سخن گو سر و خشت
#حافظ
.

#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر_مشهد#حرم

.
🔶
🔸
در هوايت
پرم دادند
بر بامت اما
چيدند پرم را
ولى تو
صدايم كن
صداى تو كافى ست
تا بال در بياورم
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#هوايت#بال#بام#صدايم_كن#پر
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه

.
🔶
🔸
قنارى من!
آواز خاموشت
زلزال ديگربار بم بود
كه عمارت قلبم را
خشت به خشت
به ارگ ويرانى سپرد
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#آتنا_اصلانى
#دختر_ايران
_______________________________________________
پ. ن:
هر چه بيشتر بهت نگاه مى كنم كمتر باورم مى شه!
تو اين سال ها هيچ خبرى به اين شدت تكونم نداده بود. واقعا قلبم اين مدت درد گرفته ...
با اينكه فرشته ها همبازيتن و دورت شلوغه، گاهى از بهشت نور نگاهى به دنياى تاريك ما هم بينداز و برامون دعا كن. تو كه مظلوم رفتى؛ تو كه معصوم رفتى ...
خوش بگذره قنارى خوشگلم!
من اى صبا ره رفتن به كوى دوست ندانم
تو مى روى به سلامت، سلام ما برسانى
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#آتنا
#قنارى_من#آواز_خاموش#بم
#زلزال#ارگ_ويرانى#عمارت_قلب

.
🔶
🔸
...
بار ديدنت را
كدام ديده آيا
به دوش خواهد كشيد
وقتى
كنار درك تماشايت
چشم دل ها
دشت شقايق استُ
قامت پلك ها
بيد مجنون!
◽️
حيرتم
را
درياب
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
______________________________
پ. ن:
بخش پايانى يكى از اشعار
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#پلك
#ديده#چشم_دل#بيد_مجنون
#دشت_شقايق#قامت_پلك#درك

.
🔶
🔸
تنها مى توانم
ديوانه وار
دوستت بدارم
گزاف نيست
كه از ديرباز
عاشقانِ شيرينْ كار را در سر
شور جنون بوده است و بس
راهى كه عقل
پيش پايمان قرار مى دهد
رسم عشق را
بر هم خواهد زد
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
____________________________
پ. ن:
شعرخوانى به رسم يادگار
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#شيرين_كار
#راه_عقل#رسم_عشق#شور_جنون

.
🔶
🔸
ریل به‌ ریل
ساده از كنار هم گذشتيم
این شاید
اشتباه سوزنبان بود
آره شايد
اشتباه سوزنبان
اين بود
كه هيچوقت
اشتباه نكرد!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#قطار
#موازى#سوزنبان#ريل#تلاقى

.
🔶
🔸
زيباى من
مرا
كه قلبت را مأوا گزيده ام
دل قوى دار
و بگذار همچنان
سست ترين خانه ها
باقى بماند
خانه ى عنكبوت!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#قلعه_قلب
______________________________
پ. ن:
... اِنَّ أَوهَنَ البيوتِ لَبَيْتُ عَنكبوت ...
همانا كه سست ترين خانه ها البته خانه عنكبوت است
(سوره عنكبوت، آيه ٤١)
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#قلب
#شعر_كوتاه#ماوا#خانه#زيبا
#سست#سخت#دژ#قلعه#كنگره

.
🔶
🔸
چه ساده آدما مى رن
چه ساده عشق مى ميره
چه ساده ساده مى گيرن
دلو كه سخت درگيره
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
_______________________________
پ. ن١ :
در ايام نوجوانى چنان كه افتد و دانى آدم خيلى دوست داره از مد پيروى كنه. من اهل اينجور عشق و عاشقيا نبودم هيچوقت. حقيقتش نه حوصله شو داشتم نه وقتش رو و نه عقيده اى بهش؛ ولى اون زمونا اينجور حرف زدنا مد بود. من هم نشسته بودم تو يه كافه قهوه مو خورده بودم و حوصله هيچ كارى نداشتم. از سر بى كارى گفتم چند خط اين مدلى هم بنويسم ببينم مزه ش چطوره. خداييش مزه قهوه خيلى بهتر بود
دو بند از يه كار چند بندى رو براتون نوشتم. بقيه ش خيلى لوس تر از اين بود بى خيال شدم. به هر حال براى خودش تفننى بود و تجربه اى خواستم اون روزا زنده بشه
پ. ن ٢:
البت قصد من جسارت به پيران اين نحله نيست؛ چون هنوز هم گاهى آدم از زالْ مردانى با عرض و طولى فخيم و سبلتى ضخيم، چيزهايى مى بينه و مى شنوه كه حيفش مى آد نگه: ناز بشى الهى
اگرچه اين ترانه هنوز وزانت خود را حفظ كرده است
پ.ن ٣:
به خصوص كسانى كه با شيوه غزل سرايى بنده آشنا هستند بيشتر متوجه عرض بنده مى شوند
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#مهر
#شعر_كوتاه#عشق#زود#دير

.
🔶
🔸
ز خامى ام شرف خاكسارى ام دادند
كه در نهاد تو اى بذر پخته رويش نيست
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#در_وزن_عروض
#تك_بيت
____________________________
پ. ن١ :
عزيزان فارسى زبان و فرهيخته بايد بدانند پيش از آنكه #هايكو و نوادگان مشروع و نامشروعش پا به عرصه وجود بگذارند #بيت_سرايى (تك_بيت) و حتى #مصراع_سرايى كوتاهترين نمونه شعرى در جهان، بين ايرانيان مرسوم بوده و از اين جهت #رباعى را نيز پشت سر گذاشته كه متاسفانه منسوخ شده است. از معاصرين تنها #اخوان_ثالث به طور جدى به اين گونه ادبى علاقه نشان داده كه نمونه هايى از تك بيت هايش در اواخر كتاب ارزشمند #از_اين_اوستا به چاپ رسيده است.
(بسيارى از اديبان و شاعران برجسته از وجود آن در ادبيات فارسى آگاه نبوده اند كه #شاملو نيز در ديدار و مناظرات ادبى كه در حضور يك خبرنگار آمريكايى بين او، #اخوان، #سهراب، #فروغ و #م_آزاد صورت گرفته، اذعان به بى اطلاعى دارد)
تصور نمى كنم كشف و نوآورى اى در شعر دنيا موجود باشد كه ايرانيان پيشتر بدان دست نيافته باشند؛ از جمله شعر سپيد كه نمونه اى از موفق ترين هايش را جناب دكتر #شفيعى_كدكنى در كتاب #موسيقى_شعر از #خاقانى ذكر مى كند و هم در چند كتاب، #بايزيد_بسطامى را بزرگترين شاعر #شعر_منثور جهان بر مى شمارد
پ. ن٢:
دكتر #حسين_كاخى در كتاب #باغ_بى_برگى توضيحات مفصل شاعر #آخر_شاهنامه را در اينباره آورده است.
عزيزان علاقه مند در كتاب #گفت_و_گوى_شاعران نيز مى توانند به اين ره آورد دست يابند
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#شعر_كوتاه#ادبيات_معاصر

.
🔶
🔸
اين فاخته را درياب
اين مرغ نيمْ بسمل را
ميان سينه ى من
كه به خون خويش غلتان
بازمى طلبد
تيغ ابروان تو را
به نواى نبضى مغموم:
"كو"
"كو"
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#زين_همرهان_سست_عناصر_دلم_گرفت
#شير_خدا_و_رستم_دستانم_آرزوست
#مولوى
__________________________________
پ. ن:
ديدن فيلم #گتسبى_بزرگ (The great Gatsby) با كارگردانى #باز_لورمن (Baz Luhrmann) و بازى #لئوناردو_دى_كاپريو (Leonardo Wilhelm DiCaprio) رو كه بر اساس رمانى با همين نام به نويسندگى #اف_اسكات_فيتز_جرالد (F.Scott Fitzgerald) كه در #ايران به نام #طلا_و_خاكستر به چاپ رسيده است، به عزيزانم مخصوصا آقايون توصيه مى كنم.
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#ابرو
#شعر_كوتاه#فاخته#نيم_بسمل

.
🔶
🔸
محبوب من!
از تو عذر مى خواهم
براى روزى كه خواهم مُرد
و براى مدتى كه تركت خواهم گفت
صبور باش
كه عشقى چنين
راهكوب "معاد" است
و من
بى شكيبانه
به سمتى كه دلم را بردى
انتظار خواهم كشيد
تا آن "وقت معلوم"
كه از دنياى مردگان بازگردم
و بازهم برايت بميرم
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#احيا
#شعر_كوتاه#معاد#رستخيز

Most Popular Instagram Hashtags