[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#پارسارويش

149 posts

TOP POSTS

.
🔶
🔸
مثلا بگویم که هر شب
زلزال کرمانشاه را بر دوش
زنده رود را در چشم
هزار شاعر ناشاد را در دل
و هزار شیرخوار مادر از کف داده را
در سر دارم؟
با چه زبانی بگویم که از «رضا»* غمگین ترم
اما باز هم مرگ
کاری نمی کند؟!
.
.
*پدرم برای تو چه بگویم
بگویم که غمگینم و مرگ کاری نمی کند؟
#رضا_بروسان
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رویش
#کلاسیک_پیشتاز
______________________________
پ. ن:
با وامی از خودم:
آری چگونه در غمت از دیده زنده رود
وز دوش خسته زلزله بم بیاورم
#سید_مجید_باقری
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#زلزله_بم#زلزله_کرمانشاه#زنده_رود

.
🔶
🔸
به تعداد مردمى كه نمى دانند
آدمى تنهاست
حجم دانايى را
با خويش
مثل من
در حضورِ "يك جهانم تو"
كه مى دانم
چقدر
دوستت دارم
و اصلا
نمى دانى
كه
دوستت دارم!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#يك_جهانم_تو#حجم_دانايى#آدمى

.
🔶
🔸
پسِ پشت آينه هايت
پنهان كردم
در سُكْرِ جنون آور موسيقى باد
با سماع صوفيانه اش
در شكنج پريشان زلف بيد
تمامت گل را
شكوفانيدم از لبت
بويش را
وام گرفتم از نفست
و روشن كردم
چشم شامه ها را
به نور عطر نشاط
لمس تنت را
آواز دادم
از سنگ آرميده در آغوش عريان رود
از روشنايت سرودمُ
قنديل مهر را
در سقف نيلگون
به اهل زمين سراغ دادم
به استعاره چشمت
از ستاره دم زدم
نامت را پشت رو كردم
و گوشوار "هلال" را
به گوش آسمان آويختم
...
نمى توانستم سخنى بگويم
بى كه از تو گفته باشم
و نمى توانستم از تو گفته باشم
بى كه رقص چشمان غرق تماشا را
بر بالايت تاب نياورده باشم
گفتمت
بى كه گفته باشمت
معشوقم!
من بايد
يا لال مى شدم
يا شاعر
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#راز#شاعر#لال#خاموش#پنهان#نهان

.
🔶
🔸
"چشم ها را بايد شست
جور ديگر بايد ديد"
چه را؟
چرا؟
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#سهراب_سپهرى
________________________________________
پ. ن:
براى همه كسانى كه مسئله نگران كننده اى دارن تو زندگى اين شب ها دعا كنيم بيشتر از بيشتر
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#چشمها#جور_ديگر#چه_را#چرا#ديدن

.
🔶
🔸
اى آرزوى محال
تو را به دست آورده ام
پس هستم
اگرچه
فرض محال!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#آرزو#آرزوى_محال#فرض#فرض_محال

.
🔶
🔸
كى سهم آدم ها يكسان بوده از زندگى؟
هم از مرگ؟
مثل من
كه به خاك سياهم نشوندنُ
يك بار نسپردن
بعد اينكه هزار بار مردمو زنده شدم
براى عزيزم تو
كه يك بار
مى ميرىُ
دوبار
دفن مى شى!
🔸
🔶

@parsarooyesh
#پارسا_رویش
#کلاسیک_پیشتاز
#کرمانشاه
________________________________________
به توصيه هاى زير در مورد زلزله زدگان توجه جدى بشه:
.
١:
براى مهربون بودن منتظر كسى نمونيم و انتظار چندانى هم در قبال محبت نداشته باشيم
چرا اولين كسى كه در راه نيكى گام بر می داره خودمون نباشيم
٢:
در مقابل بى مهرى ناشى از هر دليلى، دلسرد نشيم و با واقع بينى نسبت به اطراف و سطح انديشه هر فردى و جو حاكم، با صبر جميل به وظيفه مون توجه و عمل كنيم
٣:
براى كمك به مردمى كه دچار حادثه شده اند فقط از طريق ارگان هاى رسمى اقدام كنيم و كمك هاى مستقيم رو به دوش مراكز مربوط و افراد سازماندهى شده بگذاريم
٤:
از حضور خودسرانه و غيرمدبرانه و ناهماهنگ با نهادهاى ذى ربط در مناطق محروم و آسيب ديده خوددارى كنيم؛ طبق اطلاعاتى كه كسب كرده ام كمك رسانى مستقيم بدون حضور و اسكورت نيروهاى نظامى از نظر امنيتى به هيچ وجه صلاح نيست
٥:
بروز اتفاقات ناخوشايند توسط برخى افراد رو تعميم نديم و با درك و متانت و مدارا با خلق خدا رفتار كنيم
٦:
در همه مراحل تنها خدا رو در نظر داشته باشيم
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#زلزله#آوار#محروم#کمک#یاری#عشق

.
🔶
🔸
در همنشينى ات
رازى ست
كه آيينه هاى شكسته
خوب مى دانند
🔸
🔶
#السلطان_على_بن_موسى_الرضا
#روح_من
_____________________________________
پ. ن١:
تو بگو به قول حافظ:
من آدم بهشتى ام اما در اين سفر
حالى اسير عشق جوانان مَهوَشم
من مى گم به قول خودم:
ميلاد تو
ميلاد من است
كه جز عشق، كه مى يارست آيا تا مرا
از خاستگاه رنگين رضوان
به خاك سياه دنيا بنشاند؟!
اما عزيزم!
حافظ بودن يا نبودن
كلا شاعر بودن يا نبودن
اصلا تو بگو بودن يا نبودن
مسئله اين نيست
مسئله فقط تويى
كه عشق منى
عاشقتم به تشديد "ش"
.
پ. ن٢:
در كوى ما شكسته دلى مى خرند و بس
بازار خودفروشى از آن سوى ديگر است*
باور ندارى از آينه هاى پهلوشكسته حرم بپرس
*باز هم حافظ
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#آينه_شكسته#پهلو_شكسته#دلشكسته
.
.
.
.
.
.
.
#كلاسيك_پيشتاز
@parsarooyesh
#پارسا_رويش

.
🔶
🔸
نخوا دستِ دل رو واسه ت رو كنم
كه طفلى يه طورى پريشونته
يه جورى بَرات تنگه حيوونكى
ندونه يكى، مى گه همخونِته
.
يكى بودنِ سيرَتو صورَتو
بنازم كه اين شاهكار خداس
تو زيبايى هاتو به رخ مى كشى
چقدر اين ريا كردنات بى رياس
.
همهْ شادِيامو گرفتى بسه
غمِ آشِناييتو از من نگير
غمت روح شعر منه، جون من
كمى باش و اين جونو از تن نگير
.
تو حتى نخواستى بدونى چرا:
نخواستم بدونى چرا شاعرم
نخواستم بدونى غَماى دلت
چرا سايه انداخته رو ظاهرم
.
شكستى شكستم، فداى سرت
شكستن بهاى دل نازُكه
شكستن مرامِ دلِ عاشقاس
شكايت نداره دلم از تو كه!
.
من اين شعرُ نذر چشات مى كنم
كه هر پلكت آوازِ نبضِ منه
كه هر نبضم آغازه شعره بَرات
كه قبلم به عشقت غزل مى زنه
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه آشناهايتان را با صفحه و مطالبش آشنا مى كنيد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعرمدرن#شعر_مدرن
#شعر_نو#شعر_معاصر
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#ترانه#نذر#غزل#نبض#شعر
.

.
🔶
🔸
آبان
ماه ميلادم بود
پيش از
به دل نشستنِ
مهرت
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد
#پارسارويش#هنر_مدرن
#جادو#رئاليسم#آوانگارد
#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#ماه
#شعر_كوتاه#تولد#آبان#مهر

MOST RECENT

.
🔶
🔸
برْهانَدَم از ويْل سَلاسل، خم يك مو
زان سلسله در سلسله در سلسله گيسو
.
سوداى تو را سرّ سويداى دلم كرد
آن خنده افكنده در افلاك، هياهو
.
با معجزه پهلو نزند سحر وليكن*
دست از يد بيضا بَرَد آن نرگس جادو
.
آنجا كه به تاب آورى اش زلف، كه باشد
بودا كه برد راه بدان حلقه هندو
.
سرمست هبوطم منِ سرگشته كه اين خاك
عرشى ست كه در فرش به مينو زده پهلو
.
با جان به لب آمده ام سر به سر آيم
روزى كه بسايم به غبار قدمت رو
.
اى آنكه گشايشگرى از گوشه چشمى
دل را گره كور مينداز به ابرو
.
اى دل سپر تير بلا باش و رضا باش
شايد كه نبوديم به اندازه آهو
🔸
🔶
#بنده_صالح_خدا
#مرشد_به_سوى_خدا
#محبوب_خدا
#السلطان_علی_بن_موسی_الرضا
#حضرت_محبوب
#حضرت_باران
.
.
.

#سيد_مجيد_باقرى
@seyyedmajidbgheri
#غزل
عنوان:
سوداى جان
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
_____________________________________
*
سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار
سامرى كيست كه دست از يد بيضا ببرد
(جناب حافظ)
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى#آه
#شعر_معاصر#شعر_نو#ادبيات_معاصر
#غزل_معاصر#عشق#معجزه#آهو#رئوف

.
🔶
🔸
مثلا بگویم که هر شب
زلزال کرمانشاه را بر دوش
زنده رود را در چشم
هزار شاعر ناشاد را در دل
و هزار شیرخوار مادر از کف داده را
در سر دارم؟
با چه زبانی بگویم که از «رضا»* غمگین ترم
اما باز هم مرگ
کاری نمی کند؟!
.
.
*پدرم برای تو چه بگویم
بگویم که غمگینم و مرگ کاری نمی کند؟
#رضا_بروسان
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رویش
#کلاسیک_پیشتاز
______________________________
پ. ن:
با وامی از خودم:
آری چگونه در غمت از دیده زنده رود
وز دوش خسته زلزله بم بیاورم
#سید_مجید_باقری
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#زلزله_بم#زلزله_کرمانشاه#زنده_رود

.
🔶
🔸
كى سهم آدم ها يكسان بوده از زندگى؟
هم از مرگ؟
مثل من
كه به خاك سياهم نشوندنُ
يك بار نسپردن
بعد اينكه هزار بار مردمو زنده شدم
براى عزيزم تو
كه يك بار
مى ميرىُ
دوبار
دفن مى شى!
🔸
🔶

@parsarooyesh
#پارسا_رویش
#کلاسیک_پیشتاز
#کرمانشاه
________________________________________
به توصيه هاى زير در مورد زلزله زدگان توجه جدى بشه:
.
١:
براى مهربون بودن منتظر كسى نمونيم و انتظار چندانى هم در قبال محبت نداشته باشيم
چرا اولين كسى كه در راه نيكى گام بر می داره خودمون نباشيم
٢:
در مقابل بى مهرى ناشى از هر دليلى، دلسرد نشيم و با واقع بينى نسبت به اطراف و سطح انديشه هر فردى و جو حاكم، با صبر جميل به وظيفه مون توجه و عمل كنيم
٣:
براى كمك به مردمى كه دچار حادثه شده اند فقط از طريق ارگان هاى رسمى اقدام كنيم و كمك هاى مستقيم رو به دوش مراكز مربوط و افراد سازماندهى شده بگذاريم
٤:
از حضور خودسرانه و غيرمدبرانه و ناهماهنگ با نهادهاى ذى ربط در مناطق محروم و آسيب ديده خوددارى كنيم؛ طبق اطلاعاتى كه كسب كرده ام كمك رسانى مستقيم بدون حضور و اسكورت نيروهاى نظامى از نظر امنيتى به هيچ وجه صلاح نيست
٥:
بروز اتفاقات ناخوشايند توسط برخى افراد رو تعميم نديم و با درك و متانت و مدارا با خلق خدا رفتار كنيم
٦:
در همه مراحل تنها خدا رو در نظر داشته باشيم
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#زلزله#آوار#محروم#کمک#یاری#عشق

.
🔶
🔸
تو
به قدرى كه خدا را مى شناسى
دوستم بدار
من
به اندازه اى كه نمى شناسمش
عاشقت خواهم بود
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رویش
#کلاسیک_پیشتاز
______________________________
پ. ن:
پارسا جان خدا پى نوشت نيست؛
خدا سوم شخص روابط موفقه نقطه
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#خود_شناسى#خدا_شناسى#حيرت

.
🔶
🔸
آبان
ماه ميلادم بود
پيش از
به دل نشستن مهرت
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#آبان
______________________________________
پ. ن ۱:
خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده
.
پ. ن۲:
یاد #قیصر_امینپور عزیز رو هم گرامی می دارم
.
پ. ن ۳:
برای یازدهم آبان که روز تولده مطلب مهمتری دارم
تنها تو می مانی
ما می رویم از یاد
(قیصر)
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#مهر#پاییز#میلاد#تولد#چندم_آبان

.
🔶
🔸
‫نسیمی می‌وزد بویی ز مویی پرشکن دارد‬
‫حکایت از سرِ زلفِ سری دور از بدن دارد‬
‫.‬
‫بگو با ده زبان سوسن دهان چون غنچه نگشاید‬
‫گلی بر روی نی روییده بر لب‌ها سخن دارد‬
‫.‬
‫در این آیینه حیرانم که جان می‌بازد آن شاهی‬
‫که چون ماه بنی هاشم بتی لشکرشکن دارد‬
‫.‬
‫بیا یعقوب و شیون را به یاد یوسفی سر کن‬
‫که عالم را خدا از داغ او بیت‌الحَزَن دارد‬
‫.‬
‫میان عاشق و معشوق حایل بود پیراهن‬
‫بنازم آن تنی را من که عار از پیرهن دارد‬
‫.‬
‫بیا تا در می صافیت راز دهر بنْمایم‬
‫که یک روح است در عالم که هفتاد و دو تن دارد‬
‫.‬
‫میان گریه می‌خندم ز حیرت در چمنزاری‬
‫که خون ارغوان نوشید و رنگ یاسمن دارد‬
‫.‬
‫تو آتش گشتی ای شاعر ولی با یار درنگرفت‬
‫که آتش‌ها به جان، یار از شهید بی‌کفن دارد‬
🔸
🔶
#سيد_مجيد_باقرى
@seyyedmajidbagheri
عنوان:
آینه
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#اربعین
_____________________________________
پ. ن۱:
غزل پيش رو با اندك تغييرى در رديف به نوعى استقبال از يكى از بى نظيرترين اشعار خواجه غزل، حافظ شيراز است با مطلع:
مرا عهدى ست با جانان كه تا جان در بدن دارم
هواداران كويش رو چو جان خويشتن دارم
همراه با تضمين چند مصرع، ترکیب و عبارت، با تصرف، متناسب با مضمون و وزن شعر از غزل های دیگر خواجه که به علت ضیق فضا در این مجال از بیانشان معذورم و علاقه مندان می توانند برای آگاهی از جزئیات، به وبلاگم:
mestaar.blogfa.com
و مشخصا این آدرس - محل انتشار غزل مذکور برای اولین بار در فضای مجازی در دی ماه سال ۹۱- رجوع کنند:
http://mestaar.blogfa.com/post-9.aspx
اگرچه استقبال و تضمین در ادبیات فارسی دارای سابقه است و شاعران بسیاری، نیز از جمله خود حافظ در صورت نیاز به استقبال رفته یا بیت و مصراعی را تضمین کرده اند سرایش این غزل هیچگاه بدان داعیه نبوده و در دقایق سرودن، همراه با شوقی سرشار و حزنی فراگیر، آنچه به ذهن متبادر گشته بر زبان جاری شده است که این انشاد بر طریق اقتراح و ارتجال بر اهل نظر پوشیده نخواهد بود
.
پ. ن۲:
بیت ۵ اشاره به هتک حرمت در عریان کردن امام علیه السلام است
.
پ. ن۳:
در مورد استقبال و تضمین در ادب فارسی همانطور که پیش تر هم عرض کرده ام در زمان مقتضی و فرصت مبسوط صحبت خواهم کرد
.
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا#قلب
#حافظ#ادبيات_معاصر#سعدى#بيدل
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى#بی_کفن
#غزل_معاصر#تضمین#حافظ#شهادت#امام

.
🔶
🔸
آبان
ماه ميلادم بود
پيش از
به دل نشستن مهرت
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#آبان
______________________________________
پ. ن ۱:
خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده
.
پ. ن۲:
یاد #قیصر_امینپور عزیز رو هم گرامی می دارم
.
پ. ن ۳:
برای یازدهم آبان که روز تولده مطلب مهمتری دارم
تنها تو می مانی
ما می رویم از یاد
(قیصر)
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#مهر#پاییز#میلاد#تولد#چندم_آبان

.
🔶
🔸
اصلا تو بگو به قول حافظ:
من آدم بهشتى ام اما در اين سفر
حالى اسير عشق جوانان مَهْوَشم
من مى گم به قول خودم:
ميلاد تو ميلاد من است
كه جز عشق
كه مى يارست آيا تا مرا
از خاستگاهِ رنگينِ رضوان
به خاك سياه دنيا بنشاند؟!
اما عزيزم!
"حافظ بودن يا نبودن
كلا شاعر بودن يا نبودن
اصلا تو بگو بودن يا نبودن"
مسئله اين نيست
مسئله فقط تويى
فقط تو
كه عشق منى
عاشقتم به تشديد "ش"
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رویش
#کلاسیک_پیشتاز
#فرماليسم
______________________________
پ. ن:
يك قصه بيش نيست غم عشق، وين عجب
كز هر زبان كه مى شنوم نامكرر است
#حافظ_جانم
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#رضوان#رنگين#خاك_سياه#دنيا#عشق
.

.
🔶
🔸
وقتى خودش مى خواد ازش عكس بگيرى و اينجورى هم ژست مى گيره ديگه چاره اى نيست
دوست عزيزمون بيش از حد هم صميمى تشريف داشتن؛ بعد از اومدن به سمتم و فتح كفشم، حرکت کردن به قصد شلوار!!
فكر مى كنم به خاطر رنگ شلوارم به طور غريزى جذبش شد براى استتار
به هر حال اين اتفاق سبز ديروز صبح بود كه ميون ديدار آبى ام با استاد كلاهى در ضمن مباحث بنفشمون از شاخه توت سفید افتاد بين عبور برخى از رهگذران خاكسترى
كشفش با ايشون بود عكسش با من كه خواستم عزيزانم در سير بالاى اين جلوه زيباى حق با ما شريك باشن
ورق بزنید برای دیدن عکس های باقی
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رویش
#کلاسیک_پیشتاز
#فارسى#يونانى#انگليسى
#آخوندك#پيغمبر#نيايشگر
#هاچ_زنبور_عسل
__________________________________________
پ. ن١:
نگاه كردنش به دوربين منو كشته. شايد با خودش داره مى گه:
<<سبحان الله اين چه موجود عجيبو غريب ناموزونيه كه خدا آفريده!>>
به هر حال وجه تسميه اش به خاطر شباهتش به كسيه كه دست دعاش به آسمون بلنده وقتى روى پاهاش مى ايسته
پ. ن٢:
آيه ١ و ٢٤ سوره حشر؛ آيه ١ سوره صف؛ آيه ١ سوره جمعه؛ آيه ١ سوره تغابن؛ آيه ٤٤ سوره اسرا
پ. ن٣:
اصلا اين عكس ها رو بيشتر براى دوستان خانم گذاشتم بلكه اين خوشگل بياد به خوابشونو از سر و كولشون بالا بره
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#شعر_سبز_خدا#برگ_سبز#سبزينه
.

.
🔶
🔸
حالا مى تونيم واسه هم بميريم
حالا که داريم به عكسامون نگاه مى كنيم
حالا که اشك حسرت مى ريزيم
آره
حالا
كه بيست سال بعده!
▫️
چه داشتى تو مگر با خودت
كه هماره به خاطرت
دوست داشتن هایمان را به تاخير انداختيم
نوستالوژى؟!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#نوستالوژى
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#اشک_حسرت#دوست_داشتن#عکس

.
🔶
🔸
با نای و نیزه نالهٔ نی را رقم زدى
هر جا دلی شکست همانجا حرم زدى
.
هر غنچهٔ دمیده گلی سینه‌چاک شد
وقتی که از سپیده نسیمانه دم زدی
.
سرها که سر به سر به سرِ نیزه‌ها نشست
شیواترین قصیدهٔ غم را قلم زدی
.
رفتی که تا همیشه بمانی به پای عشق
بر روی نیزه در ابدیت قدم زدی
.
جبر است اختیار تو با هر حساب عقل
وقتی معادلات جهان را به‌هم زدی
.
یک شعله‌اش به دامن دل کاش می‌گرفت
آن آتشی که بر جگر "محتشم" زدی
.
🔸
🔶
#سيد_مجيد_باقرى
@seyyedmajidbagheri
عنوان:
قصيده غم
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#محسن_حججى
#اختيار_جبر
#غزل
_____________________________________
پ. ن١:
"محتشم" اشاره به #محتشم_كاشانى سراينده تركيب بند معروف "باز اين چه شورش است ..."
پ. ن٢:
طرح متعلق به گروه خلاق #شيعه_والپيپر
#shiawalpapers
@shiawallpapers_ir
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه#هو
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#حضرت_باران
#غزل_معاصر#قصيده_غم#حضرت_عشق

.
🔶
🔸
با تو امیر قافلهٔ سرونازها
دیگر چه جای دم زدن از سوز و سازها
.
از آن دمی که جسم تو در خاک آرمید
روحی دمیده شد به تن نی‌نوازها
.
زیباست لحظه‌ای که ز گودال تا به عرش
پیوند می‌خورند نشیب و فرازها
.
پیش نیاز و راز تو با آن قیام سرخ
باید قضا شوند تمام نمازها
.
در آستان انس تو عین اجابت است
وقتی که عرضه می‌شود آنجا نیازها
.
اینجا به گرد بال کبوتر نمی‌رسند
با بال خویش هرچه ببالند بازها
.
افسوس بعد پر زدنت کیسه دوختند
با تکه‌های پیرهنت حقه‌بازها
***
در پرچم حریم «رضا» این کنایت است
سبز است یاد سرخ تو با اهتزازها
🔸
🔶
#سيد_مجيد_باقرى
@seyyedmajidbagheri
عنوان:
نى نوا
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#غزل
_____________________________________
پ. ن:
دلم ز سينه زنان حريم خاص تو باد
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#غزل_معاصر#حضرت_عشق#آمين

.
🔶
🔸
"چشم ها را بايد شست
جور ديگر بايد ديد"
چه را؟
چرا؟
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#سهراب_سپهرى
________________________________________
پ. ن:
براى همه كسانى كه مسئله نگران كننده اى دارن تو زندگى اين شب ها دعا كنيم بيشتر از بيشتر
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#چشمها#جور_ديگر#چه_را#چرا#ديدن

.
🔶
🔸
گيرم همراه صميمى و همصحبت ديرين، گيرم متواضع مهربان؛ او محمدباقر كلاهى اهرى نيست؛ آقاى كلاهى نيست؛ جناب كلاهى نيست
...
بلكه به هـر تقدير
ايشان #استاد_محمدباقر_كلاهى_اهرى هستند. شاعر و نويسنده داستان كه شخص و شعرش را در صدر اعزه ى معاصرين به گونه اى خاص دوست مى دارم؛ و مخصوص، رويكردشان را در اشعارى كه طى سال هاى اخير سروده و بسيارى را هنوز به چاپ نرسانده اند.
با وجود شهرتشان در شعر سپيد بر ادبيات "امروزه روز موسوم به كلاسيك" هم مسلط بوده و غزل ها و قصايد مستحكمى از جنابشان شنيده ام.
اول مهر در پيش است؛ به بهانه تولد اين شهير گمنام و داعيه دار بى ادعاى ادبيات، شعر بسيار زيبايى بخوانيم از او:
.
به عكس ترس و دَورِ خطا
من از لبه زندگى رد شدم
چون قديسى از لبه تنهايى خويش
چون زنديقى از لبه ازدحام خويش
چون مومنى در سكوت
و چون كسى كه صداى جهان را شنيده است
▫️
چون مردارى پوسيدم
چون شيرى گرسنه گذشتم از لبه مردار جهان
گرسنه گذشتم چون فرشته اى كه در لقمه حراميان طمع ندوخته است
چون ابرى گذشتم بر لبه عالم
چون ساحلى كه از دريا دست مى كشد
تا در سكوت گوش ماهى ها سخنى را نجوا كند
و درياى ديوانه مى غرّد در وسط نجواى او
▫️
چون بوتيمارى بر اين دريا گريستم
چون صيادى كه بوتيمارى اندوهگين را پيدا مى كند
شكارم به جز مرغ گريانى نبود
▫️
چه بود؟
پاداشم چه بود؟
پاداش اين دست ها
و شرم درنده خويى كه دلم را در برابر زيبايى سر بريد
و من در خون خويش ساكت نگريستم
چون چشمان گوسفند كشته اى
كه آسمان آبى را مى نگرد
هنگامى كه او را بر شاخه گلابى پوست مى كَنند
و گنجشكى مى خواند
مى آيد
تا در خون لخته منقارى گلگون كند
چيست؟
همين؟!
چيست پاداش گوسفند سربريده كه مطبخى را تابان مى كند؟
زنانى فربه مى آيند تا پيه دور جگربند او را به هم پرتاب كنند
و دل قرمز او را از هم پنهان كنند
چون زنان جفاكار در داستان هاى عرب
▫️
گوسفندى كشته ام من
همين گوسفند كشته ام من
با دنده هايى براى سگان
و كودكان زبانم را دوست مى دارند
در سفره خانه اى كه صبحانه عالم كله پاچه است
و لعاب غليظى مى تراود از بناگوش
و طعم ساده اى از چشمان كلاپيسه ام
▫️
چرخ ريسك مى خواند در رثاى من
هوا مى خواند در هواى من
و گله هاى گوسفند كه در ميان آنان
شاعرى به اين تنهايى آمده است
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
___________________________________
پ. ن:
خوانندگان جدى شعر، كتاب هاى استاد را دريابند
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#آوانگارد#ادبيات_معاصر
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_بلند

.
🔶
🔸
چشم هاى تو
چشم هاى تو
چشم هاى تو
چشم هاى تو
شعر
يعنى اين
ترجيعِ
جادُوانه ى
چشم هاى
تو
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
________________________________________
پ. ن:
با احترام از خدمت كسانى كه به ادبيات توجه نشان نمى دهند مرخص خواهم شد
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#چشمهايت#ترجيع#جادوانه#شعر#تو

.
🔶
🔸
تنها تو نيستى كه هستى
اى
ستاره دنباله دار عشق!
اينسان كه مى خرامى
دامن كشان
با خيل عاشقانى در پى
وز آن ميان
همْ نيز
در سايه سار طلعت چشمت
چون روشناى محو چراغى در آفتاب
تنها
من
هستم
كه
نيستم!
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
#چراغى_در_آفتاب
عكس از:
#محمد_سعيد_شاد
@mohammad_saeed_shad
___________________________________
پ. ن:
... = كلى حرف بعد از مدت ها
.
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#نيمايى
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#روشنا#هستم#نيستم#ستاره_دنباله_دار

.
🔶
🔸
پسِ پشت آينه هايت
پنهان كردم
در سُكْرِ جنون آور موسيقى باد
با سماع صوفيانه اش
در شكنج پريشان زلف بيد
تمامت گل را
شكوفانيدم از لبت
بويش را
وام گرفتم از نفست
و روشن كردم
چشم شامه ها را
به نور عطر نشاط
لمس تنت را
آواز دادم
از سنگ آرميده در آغوش عريان رود
از روشنايت سرودمُ
قنديل مهر را
در سقف نيلگون
به اهل زمين سراغ دادم
به استعاره چشمت
از ستاره دم زدم
نامت را پشت رو كردم
و گوشوار "هلال" را
به گوش آسمان آويختم
...
نمى توانستم سخنى بگويم
بى كه از تو گفته باشم
و نمى توانستم از تو گفته باشم
بى كه رقص چشمان غرق تماشا را
بر بالايت تاب نياورده باشم
گفتمت
بى كه گفته باشمت
معشوقم!
من بايد
يا لال مى شدم
يا شاعر
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#راز#شاعر#لال#خاموش#پنهان#نهان

.
🔶
🔸
در همنشينى ات
رازى ست
كه آيينه هاى شكسته
خوب مى دانند
🔸
🔶
#السلطان_على_بن_موسى_الرضا
#روح_من
_____________________________________
پ. ن١:
تو بگو به قول حافظ:
من آدم بهشتى ام اما در اين سفر
حالى اسير عشق جوانان مَهوَشم
من مى گم به قول خودم:
ميلاد تو
ميلاد من است
كه جز عشق، كه مى يارست آيا تا مرا
از خاستگاه رنگين رضوان
به خاك سياه دنيا بنشاند؟!
اما عزيزم!
حافظ بودن يا نبودن
كلا شاعر بودن يا نبودن
اصلا تو بگو بودن يا نبودن
مسئله اين نيست
مسئله فقط تويى
كه عشق منى
عاشقتم به تشديد "ش"
.
پ. ن٢:
در كوى ما شكسته دلى مى خرند و بس
بازار خودفروشى از آن سوى ديگر است*
باور ندارى از آينه هاى پهلوشكسته حرم بپرس
*باز هم حافظ
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#آينه_شكسته#پهلو_شكسته#دلشكسته
.
.
.
.
.
.
.
#كلاسيك_پيشتاز
@parsarooyesh
#پارسا_رويش

.
🔶
🔸
جنگ
در حال مدارا بود با ما
تا يكديگر را دوست تر بداريم
و بارها
مثلِ "بى تابْ از سرْمستىِ اولين بوسه"
هرچه تنگ تر مى ساخت
عرصه آغوش ها را بر هم
نمى دانم چه رازى بود
در بوى باروت و خون
در صفير گلوله
كه ما را در ستايشمان شاعر مى كرد
عزيزم!
من جنگ را دوست ندارم
من تو را دوست دارم
بيشتر از صلح
🔸
🔶
@parsarooyesh
#پارسا_رويش
#كلاسيك_پيشتاز
.
🖊ممنون كه با دقت مطالعه مى كنيد و به ظرايف متن ها پى مى بريد
🖊ممنون كه حرمت نگه مى داريد در امانتدارى عزيزان
.
#شعر_آزاد#شعر_سپيد#هو
#پارسارويش#هنر_مدرن#خدا
#جادو#رئاليسم#آوانگارد#توبه
#شعر_نو#ادبيات_معاصر#باران
#شعر_معاصر#مشهد#شعر_كوتاه
#جنگ#صلح#شعر_جنگ#شعر_صلح

Most Popular Instagram Hashtags