#ويديوگرافي

MOST RECENT

He looks so comfy in his bumpbowl😍😍😍
استوديو مون لايت اين افتخار رو دارد كه براي اولين بار در ايران توانسته خاطره اي زيبا و ماندني رو براي مادران و نوزادان دوست داشتنيشان ثبت كند.
برديا كوچولو خوابيده در تنديس شكم مادر مهربانش 😍😍
برديا ١٠ روزه😍😍💙💙
#newbornphotography #kidsphotography #maternityphotography #moonlight #بهترين_اتليه_كودك #استوديو_كودك #تهران#ويدئو#ويديوگرافي #برديا

عکس های با وقفه ی زمانی ، هنگامی که آنها را از منظری احساساتی تماشا می کنیم ، داستان هایی که آنها در بر دارند ، با زبانی شگفت انگیز با ما سخن میگویند . برگرفته از کتاب زبان عکس نوشته ی رابرت اکرت ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

غالبا عکس ها دست به دست هم می دهند و موجب میشوند رویدادهای کما بیش فراموش شده ی زندگی ما ، دگرگونی شرایط و روابط ، یا شاید دریافت ها و تصمیم های شخصی که گامی برای شروع تازه ای در زندگی ما شده بود ، به خاطرمان بیاید . برگرفته از کتاب زبان عکس نوشته ی رابرت اکرت ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

نقاط عطف زندگی ما به واسطه ی عکس ها مستند می شود ، شیوه ای که گوهر " فصول " و داستان زندگی ما را ثبت کرده اند و به ما تلنگر میزنند . برگرفته از کتاب زبان عکس نوشته ی رابرت اکرت ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

بسیار ساده است : در بیشتر عکس ها نکات بسیاری ، بیش از آن چه شنیده شود ، وجود دارد و این " بیش " ، بینهایت شگفت انگیز است . برگرفته از کتاب زبان عکس نوشته ی رابرت اکرت ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

عکاسی می تواند موفق باشد که این کار را به عنوان روشی برای زندگی ( و نه فقط یک شغل ) انتخاب کرده باشد . برگرفته از کتاب تیر عکاسانه، ریموند دپاردون ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

در شیوه ی عکاسی هنری بر ابهام در لحظه ی عکاسی تاکید می شود . لحظه ای که با هیچ لحظه ی دیگری یکی نیست و از پیش نمی توان دانست که چه زمانی رخ می دهد ، اما هر لحظه ممکن است واقعه ی خاص و ناگهانی باشد به شرط آن که چشمان هوشیار داشته باشیم . برگرفته از کتاب تیر عکاسانه ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

هرگز از یاد مبر که چه حس بیگانه ای است وقتی دستگاهی بر صورت یک شخص ظاهر می شود . آگاه و حساس باش که پیوند بین روح عکاس و موضوع مقدم است بر عمل مکانیکی ثبت تصاویر . برگرفته از کتاب ذن عکاسی ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

هدفت بهترین عکاس شدن نیست ، بهترین دونده ، بهترین موسیقیدان ، بهترین نویسنده ، یا بهترین هر چیز . هدفت ، اگر واقعا احساس می کنی نیاز به هدف داری ، خودت بودن است . برگرفته ازکتاب ذن عکاس ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

عکس گرفتن به معنی ساختن یک تصویر از یک رویداد است . ممکن است رویداد مورد عکاسی بسیار کوتاه باشد و در حد صدم ثانیه باشد و یا برعکس ممکن است این رویداد بسیار طولانی باشد مانند تغییر نور در یک منظره ی طبیعی که مقیاس زمان بندی آن بر حسب ساعت است . برگرفته از کتاب چشم عکاس ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

به خاطر داشته باشید که با دنبال کردن الگوها و قواعد نباید انتظار خلق تصاویر فوق العاده را داشته باشید . شاید عکاسی به نسبت رسانه های دیگر هنری ، رشته ساده تری برای تهیه اثری قابل قبول باشد،اما خلق تصاویر فوق العاده ، کاری سخت و نیازمند صرف زمان بسیار است . برگرفته از کتاب درباره ی نگاه به عکس ها ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

چیزی که بیش از همه در عکاسی جالب توجه است ، این است که هیچ سبک به خصوصی برتری ندارد ، عکاسی مجموعه ای از شیوه ها و مقاصد همسان ولی کاملا متفاوتی را ارائه می کند که هیچ وقت اینگونه و با چنین تناقضی دیده نشده بودند . برگرفته از جملات سانتاگ در کتاب درباره ی نگاه به عکس ها ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

تصویری که عکاس از قدرت در عمل ثبت می کند غالبا صدایی رساتر از یک فیلم سینمایی ، ویدیوی دارد . عکس می گوید : این لحظه بیانگر همه چیز است . قدرت این شکلی است . برگرفته از کتاب زبان عکس ‏‎#كودك#تخصصي#فيليك#عكاسي_فيليك#عكاسي_خلاق #عكاسي_حرفه #عكاسي_فضاي_باز #عكاسي_نوزاد #نوزاد#عكس#عكاسي #ويديو#ويديوگرافي#فيلم#عكاسي_كودك ‎‏#flickstudio#flickstudiophotography#flicknewbornphotography#newbornphoto#kids#babies#photo#photography#professionality#flick#studio#tehran#video#videography

Most Popular Instagram Hashtags