[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#هیویون

MOST RECENT

.
🍃🎀💎| GG X BP part.1 |💎🎀🍃
خاع یع خبرع بد داریم عونم عینکع من نفمیدم ویدیعو درصط عاپ نشدع🐮🐗🐒🐴
نت نداشتم علان دوبارع عاپش کردم پع دوبارع ببینین پیلیذ🙏
کپشنشم دوبارع بخونین بع روع خودطون نیارین قبلا خودندینع😁
👇👇👇👇👇👇
بچض عین عاخرین نفصحایع طابصطان عست‌...😓😞😢😭
عولین بارع تو یع روع دوطا میپصطم😨 (کع گواحی بر شاخیط بندح عست😌👌)
گفطم یع فان ببینید بلکع یکم روهطون واض شع😒
مال خع وغط پیشاص...
عولین ویدیعوع کع طمامن خودم درصطیدمش🎉🎀🎥
دضط بضنید برام😌👏
ژذابیطش روندع ثعودیع دارع😓👈💹
عگح نخندین هم شیرمو هلالطون نمکنم😏
بیشطرع یع دیغع بود دوطاش کردم عون طیکع طو پصط بعدیع😰👈
.
خاع میدونین دیع طو مد فعالیطا کم میشع👎😒
عم چارع نیع..‌.😏✋
عان ندین ولیااااع~😢👊
دوزطون دارم؛ دوزطم داچتع باچید😚👋
.
#girlsgeneration
#sone
#taeyeon @taeyeon_ss
#tiffany @xolovestephi
#yoona @lim_yoona
#yuri @yulyulk
#sooyoung @hotsootuff
#seohyun @seojuhyun_s
#sunny @515sunnyday
#hyoyeon @watasiwahyo
#گرلزجنریشن #اس_ان_اس_دی #سوان #ته_یون #تیفانی #یونا #یوری #سویونگ #سوهیون #سانی #هیویون

.
.
🎊🎉생일축하해요
태어나줘서 고마워요 💕💕
.
ووچ تولد عگور پکورمه😍
ب نظرم هیویون از جمله‌ی محدود دخترایِ تاپِ کی‌پاپه💝
.
کلی تولد داریم سپتامبر 💕
#제이납 .
💕 #korean_loovers_kpop 💕
_____
اون‌یکی‌پیجمون
@exo_loovers_
@exo_loovers_
_____
#snsd #tts #gg #girlsgeneration #kpop #k_pop #هیویون #جی_جی #جی‌جی

عدیت عز جصی🦄
"
زیباست 😅😍
"
عزین عدیتا بازم میخواید؟*_*
"
یا باز برم تو فآز تکست?!✒
"
کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت کامنت "
اینقدر که من رو کامنت و لایک تاکید دارم اگه اوباما رو سگاش داشت الان هفته ای ده کیلو شیر میدادن😐😅
"
پ.ن: محـــرم تسلیت⚫️
پ.ن۲: بازگشت مدرسه هآ تسلیت⚫️😭
پ.ن۳: بازم تسلیت😁😢
پ.ن۴: احساس میکنم عدیتام تازگیا عن شده چون چن وقتیع نزدم😂💩💦
پ.ن۵: مدرم تسلیت⚫️😹(مدرسه+محرم)
پ.ن۶: همینجوری الکی الکی تسلیت😹
پ.ن۷ : کامـ فرآموش نشه بیبیآ✨👍
#jessicasyj #tiffany #yoona #hyoyeon #taeyeon #seohyun #sooyoung #sunny #yuri #jessica #snsd #gg #girlsgeneration #girls_generation #تیفانی #یونا #هیویون #ته_یان #تهیون #سئوهیون #سویونگ #سویانگ #سانی #یوری #جسیکا

داریم؟؟داریم؟؟
ـ
البته کل جی جی ناز و ماه و خوبن ولی من یه نمونه بارزشو براتون اوردم😊😍
ـ
چندتا عدیت درس میکنم میزارم تا چندروز تکمیل باشین😄
ـ
این یکی خدایی عدیت نیس پست بعدیو ادیت میکارم😁👍
ـ
داشتین از من کیوت تر ؟؟💦😹😻
( بلی یونا و جس👍❤)
ـ
بلـــــــــه که یونا و جسی کیوت ترن و من در رده سومم😁
ـ
حالا که صحبت از یونسیک شد موافقین عدیتارو از یونا و سیکا بزارم؟✨
ـ
پیـــــش بسوی عدیت زنی👈
ـ
پ.ن : کامنت = تگ😊
لایک = فالو
دیدن بدون لایک و کامنت=ریـ*دن بدون لایک و کامنت 😁
#seojuhyun_s #tiffany #yoona #hyoyeon #taeyeon #seohyun #sooyoung #sunny #yuri #jessica #snsd #gg #girlsgeneration #girls_generation #تیفانی #یونا #هیویون #ته_یان #تهیون #سئوهیون #سویونگ #سویانگ #سانی #یوری #جسیکا

گود عصرینگ گآیز^_*
ـ
حالتون خوب بید؟
ـ
ببخشید که گشادیم کرد ادیت درس کنم😄😑
ـ
الان میرم درس میکنمـ😐
ـ
گفتم الان میرم
ـ
الاااااان
ـ
خب تا شما کامنت بزارین من رفتمو برگشتم
ـ
حتما کامنت بزارین حتی اگه چرت باشه😂😓 ـ
پ.ن : رو این عکس تیف کرآش دارم بدجوور😍
ـ
پ.ن۲ : سلربدداتنمجنررهرالبدزوچنار
ـ
پ.ن۳ : من برفتم باسه عدیت زنی👋 💫💖 #xolovestephi #tiffany #yoona #hyoyeon #taeyeon #seohyun #sooyoung #sunny #yuri #jessica #snsd #gg #girlsgeneration #girls_generation #تیفانی #یونا #هیویون #ته_یان #تهیون #سئوهیون #سویونگ #سویانگ #سانی #یوری #جسیکا

.
عاقا دهـ سالگیـ شونـ (شرمندهـ ب‍ابتـ
تاخیر در بیانـ عینـ عَمْر😓😓) مُباوووورکا~🎉🎂🎆📦🎊
بندِهـ عز همینــ تریبون‍ـ مرات‍بِــ اِرادَتـ ناشی‍ـ عز سوانیَّت‍ـ‍ خودمو اعلام‍‍ـ داشت‍‍ه‍ـ و عینــ عَیام‍‍ـ بَسییییی ژذابـ [شاملـ‍‍‍‍‍ـ کامبک‍ـ‍‍ جی‍‍ــ جی‍‍ـ‍‍ـ‍ کویین‍‍ـ‍‍ـ‍ـــ‍ـ👑ـز‍ با دو ترکـ‍ـ تایتل‍ــ ،تفلد هپی‍‍ـ‍‍ ویرووس‍‍ـِــ خوشـــ عِسْتایلــ مون‍ـ ،سالگردِ دهـ سالگیِـ گروه‍ـ و برگزاریِـ فنــ میتینگی‍ـ‍‍ـ با جمعیت‍ـ یک‍ــ کنسرتـ‍‍ 😌✌]
رو سْوانانِهـ تبریک‍ــ و تَهنیَت‍ـ عرضـ می‍ـ نمایمـ 🙌🙌
تا باشهـ عز عینــ خبرها و هَمچِنینــ عارزویِـ عین‍ـ کــ هیچـ فندومیـ شاهد کمـ شدنـ اعضایِـ گروهـ مورد علاقشــ نباشهـ (‌'''':
خیلیا میفَهمَنــ چیـ می‍ـگمـ ‌‌...💔
سوانا، اکسوالا، کویینا، الویسا، الفا، میو ها‌‌...
بــ قول‍ــ حکیمـ تافـ الدولهـ :
کسیـ کــ خودشــ زخمـ خوردهـ باشهـ هیچـ وقتـ عز زمینـ خوردنـ بقیهـ خوشــ حالــ نمیشه‍‍ـ ‌‌...
بیاینــ همیشهـ برایـ همـ بهترینا رو بخوایمـ و عگهـ کسیـ زمین‍ـ خورد و زخمیـ شد باهاشــ همدردی‍ـ کنیمـ 💕😊🙆
پ‌.ن۱) دوجتایِـ عجیجم‍ـ ببگشید ک کپشنمــ عنقد جدیـ بود😢🙇 عحساسیـ شدمـ خا//:
پ.ن۲) فیلمـِ اولیهـ اش عز من نبود ولیـ با تصحیحـ و تعلقاتـ عُستاد تافـ بـ چاپـ رسید (عینـ ب‍ــ عان معناستـ کـ‍ـ بنده‍ـ باعثـ پدیدار گشتن‍‍ــ تحولاتـ خعععلی عَ‍‍ساسیـ در عانـ گشتمـ 😩🙀)
پ.ن۳) کیفیتـ بوقیـ کــ میبینید همـ تقصیر عینستاســ ،بــ من چــ 🔫😂
پ.ن۴) عگهـ واقعا موهامـ برامـ مهمـ باشنــ💇😨 باید همینــ الانــ [جهتـ کچلــ نشدنـ عز عینـ کــ هیـ بگید اسمـ عاهنگــ و خوانندشــ چیهـ😥😥] عطلاعاتــ عاهنگو اعلامـ کنمـ:
Fight Song by Rachel Platten
.
#girlsgeneration #snsd #sone
#girls6enerat10n #happy10thanniversary
#taeyeon @taeyeon_ss
#tiffany @xolovestephi
#yoona @lim_yoona
#yuri @yulyulk
#sooyoung @hotsootuff
#seohyun @seojuhyun_s
#sunny @515sunnyday
#hyoyeon @watasiwahyo
#گرلزجنریشن #اس_ان_اس_دی #سوان #ته_یون #تیفانی #یونا #یوری #سویونگ #سوهیون #سانی #هیویون

ادیت از عشقم یونا💚
درخواستی از اونی خوبم هدی جونم💜
امیدوارم خوشت بیاد اونی مهربونم💖
اونی ها چطور شده نظر شمام مهمه 💛
#snsd#girlsgeneration #yoona #yuri #taeyeon#tiffany#sunny#seohyun#sooyoung#jessica#sone#kpop#یونا#یوری#تیفانی#گرلزجنریشن#سوان#سانی#سویانگ#سویونگ#سوهیون#هیون#هیویون#سونیوشیده#soneyoshidae

فدات شم شکموی من 😍🍜🍔
همیشه بخند پرنســـ💕ـــس🎀👑
چطور شده ؟😍
راستی دخترا چرا کامبک نمیدن فسیل شدم بخدا😢😭 #یونا#یوری#گرلزجنریشن#سویونگ#هیون#هیویون#سونیوشیده#سویانگ#سانی#سوهیون#تیفانی#جسیکا#snsd#girlsgeneration#yoona#yuri#tiffany#taeyeon#seohyun#sooyoung#sunny#jessica#son#kpop

مـــ🌙ـــاه با تموم ادعــــاش پیش تـــــ🌼ـــو کم میــــاره 😏💗
ماه من 💚🌛 عاشقتــــم ❤
#yoona#yuri#seihyun#sooyoung #sunny#jessica#taeyeon#tiffany#snsd#son#kpop#یونا#یوری#سانی#تیفانی#جسیکا#هیون#هیویون#سویونگ#سویانگ#سوهیون#سوان#گرلزجنریشن#gg

ژووووون ژذاب مــــــن😍
این دختر چرا اینقد جذابه 😻😨
مرکز جاذبه زمین😂😜😍😘
من خودم دیونه ش شدم شما چطور؟
#یونا#یوری#سویونگ#سویانگ#هیون#هیویون#گرلزجنریشن#تیفانی#سوان#سانی#جسیکا#سوهیون#yoona#yuri#sunny#seohyun#sooyoung#tiffany#taeyeon#sone#kpop#jessica

سلام اونی ها ❤👋
عشق من
کیوت من 😊
فرشته ی من 😇
پرنسس من 👑👩
خدا هرچی بگم بازم کمه این دختر همه چیش عشقـــــه ❤
#yoona#یونا#snsd#yuri#tiffany#girlsgeneration#sone#taeyeon#sunny#sooyoung#seohyun#jessica#یوری#تیفانی#سانی#سویونگ#سویانگ#هیون#هیویون#سوهیون#گرلزجنریشن#kpop#

فرشته ی من 😻
نمیدونم چرا اینقد این دخترو دوست دارم😢😘
تقدیم به یونا لاورا و سوانها 😜🌹🍃
#yoona#gg#yuri#tiffany#taeyeon#girlsgeneration#sooyoung#seohyun#sunny#sone#یونا#یوری#تیفانی#گرلزجنریشن#سوان#سویونگ#سوهیون#سانی#هیون#هیویون#koria#korean #kpop#جسیکا#jssica#

برنده مسابقه@snsd_girls_g
فکت از تنی💚💜💛💙💖
درخواستی از اونی خوبم @snsd_girls_g
ممنون از دوستان که شرکت می کنند اگه خواستین دوباره میزارم💚
# یونا#یوری#تیفاتی#سانی#هیون#هیویون#گرلزجنریشن#جسیکا#سونیوشیده#yoona#yuri#tiffany#taeyeon#sunny#snsd#sone#jessica#girlsgeneration#sooyoung#seohyun#سوهیون#سویونگ#سویانگ#taeny #فکت–تیفانی#gg

Most Popular Instagram Hashtags