[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#هواداراتم

248 posts

TOP POSTS

🔷
.
قبل از بازي بزرگ و حساس،همه و همه مشغول مهيأ كردن شرايط براي برگزاري ديدار استقلال و مقابل العين!
.

@esteghlal12.ir . كامنت هركس نشانه شخصيت اوست!

از بكار بردن الفاظ ركيك در مجامع عمومي خودداري كنيم.

#كمپين_فحاشي_ممنوع#يار_دوازدهم_استقلال#استقلال #هواداراتم#acl2017

👑🌟🌟👑
🔹
ايشالا روزهاي خوب ما از سه شنبه شروع ميشه و من يكي بازم براي حمايت از تيم محبوبم ميرم استاديوم چون دل از دريا بريدن كار ما نيست و با يك برد عاشق تيمم نشدم كه با يك باخت ازش دست بكشم💙
.
.
#esteghlal #هواداراتم

.
چه تو برد چه تو باخت من #هواداراتم تاج💙 .

از شفرم تشكر انتظار معجزه نداريم
ديگه ميدونيم چه تيمي و تحويل گرفت 🤗
.كاش زودتر بياي @farhaddddddd 💙 .
ورياي با تعصب همه تلاشتو ديديم 💙👑
دمت گرم .
هر رفتي به برگشتي داره 😊
.
روزاي قشنگمون مياد 💙
تورا تنها گذاشتن كار من نيست #استقلال .
بعضي از بازيكنام يه نگاهي به وجدانشون بندازن 🙏🏻
.
قبل داور اين افتخاري كه پدر مارو در أورده اميدوارم زودتر دكمشو بزنه 👌🏻

با اسمت شدم عاشق عاشق...
با قلبم شدم عاشق عاشق...
به رنگت شدم آبی آبی
وجودم شده آبی آبی
#هواداراتم تا ابد آبی💙
#به_امید_برد
#استقلال
#پیکان ⭐️⭐️

.
#هواداراتم
دو ستاره خار چشم خيليا هستش
اصن کورشون کرده
زنده باد 💙💙🇸🇸💙💙

🔹
افتاديم تو گروه مرگ ولي
.
ما تاج كبير آسياييم و لنگيا ارتش گوز آسيا
.
#استقلال #هواداراتم

. @esteghlal12.ir . كامنت هركس نشانه شخصيت اوست!

از بكار بردن الفاظ ركيك در مجامع عمومي خودداري كنيم.

#كمپين_فحاشي_ممنوع#يار_دوازدهم_استقلال#استقلال #هواداراتم#acl2017

MOST RECENT

🔹
افتاديم تو گروه مرگ ولي
.
ما تاج كبير آسياييم و لنگيا ارتش گوز آسيا
.
#استقلال #هواداراتم

با اسمت شدم عاشق عاشق...
با قلبم شدم عاشق عاشق...
به رنگت شدم آبی آبی
وجودم شده آبی آبی
هوادارتم تو برام نابی
#هواداراتم تا ابد آبی💙

با اسمت شدم عاشق عاشق...
با قلبم شدم عاشق عاشق...
به رنگت شدم آبی آبی
وجودم شده آبی آبی
هوادارتم تو برام نابی
#هواداراتم تا ابد آبی💙

با اسمت شدم عاشق عاشق...
با قلبم شدم عاشق عاشق...
به رنگت شدم آبی آبی
وجودم شده آبی آبی
هوادارتم تو برام نابی
#هواداراتم تا ابد آبی💙

با اسمت شدم عاشق عاشق...
با قلبم شدم عاشق عاشق...
به رنگت شدم آبی آبی
وجودم شده آبی آبی
هوادارتم تو برام نابی
#هواداراتم تا ابد آبی💙

با اسمت شدم عاشق عاشق...
با قلبم شدم عاشق عاشق...
به رنگت شدم آبی آبی
وجودم شده آبی آبی
هوادارتم تو برام نابی
#هواداراتم تا ابد آبی💙😌👑

🌟🌟
با اسمت شدم عاشق عاشق...
با قلبم شدم عاشق عاشق...
به رنگت شدم آبی آبی
وجودم شده آبی آبی
#هواداراتم تا ابد آبی💙
#به_امید_برد
#استقلال
#پیکان

با اسمت شدم عاشق عاشق...
با قلبم شدم عاشق عاشق...
به رنگت شدم آبی آبی
وجودم شده آبی آبی
#هواداراتم تا ابد آبی💙
#به_امید_برد
#استقلال
#پیکان ⭐️⭐️

برگرديم به سال 88
#صرفاجهت_یادآوری
يادآوري روزهایی نه چندان دور!
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﯾﺰﺩﯼ : ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﻟﯽﻋﺼﺮ( ﻋﺞ ) ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ [ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ] ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺩﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ !!! ﺩﯾﺸﺐ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﺩ؛ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻡ . ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﯿﺎﺀ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽﺭﻭﺩ . ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺷﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺩﻋﺎ ﮐﻦ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﻟﯽﻋﺼﺮ( ﻋﺞ ) ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺩﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺍﺳﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﺻﻼً ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ! ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﻫﻢ ﺩﯼﻣﺎﻩ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﯽﺯﻧﯽ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺃﯼ ﻣﯽﺩﻫﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻝ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯ 83/10/10 ﺍﺳﺖ، ﻣﻦ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ! ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻩ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ. / ( ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺒﺎﺡ - ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ )
ﺟﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﺯﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﻣﻠﻬﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺪﺍﺳﺖ ! ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ( ﻧﺎﻣﮥ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ) ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ... ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻭﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺮﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ... ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ.
1385/4/23
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍول ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ: اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺁﻥ، ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻮﺩ ! ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑُﺼﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺁﻥ، ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻮﺩ.
1385/3/17

https://t.me/havadaranekhatami
اين چرخ زمان را چه كنم؟
مردي كه روزگاري نظام بالاترين هزينه ها را بابت به قدرت رسيدنش هزينه كرد
مردم معترض را با گلوله جواب داد
نماينده هاي مردم را بي بصيرت خواند
و با شعار فتنه و فتنه گري
جريان ريشه دار و مردمي اصلاحات را خانه نشين كرد
و صد افسوس كه هزينه تمام اين ماجراجويي ها را مردم ايران پرداختند..
#محبوب_همانند_سیدمحمدخاتمی
#خاتمي_حذف_شدني_نيست
#هواداراتم
#هوادار_سيد_محمد_خاتمي
#هواداران_سيد_محمد_خاتمي

🏆 هفته سیزدهم لیگ برتر ایران
🔵 استقلال - گسترش فولاد تبریز
📆 امروز، ۴ آذر
🕠 ساعت ۱۷:۳۰
🏟 ورزشگاه آزادی تهران
📺 پخش از شبکه سوم سیما
🎗به امید پیروزی💙
یه پیروزیه پرگل
#استقلالم
#هواداراتم
#تااخرین نفس

💙💙💙💙
👇
دود اگر بالا نشيند كســـر شــأن شــعـله نيست
جاي چشم ابرو نگيرد چونكه او بالا تراست

ناكسي گر از كسي بالا نشيند عيب نيست 
روي دريا، خس نشيند قعر دريا گوهر است
شصت و شاهد هر دو دعوي بزرگي ميكنند 
پس چرا انگشت كوچك لايق انگشــــتر است

آهن و فولاد از يك كوه مي آيند برون 
آن يكي شمشير گردد ديگري نعل خر است ...

#بر_میگردیم#هواداراتم#داور#مافیا#فدراسیون#عابدینی...
#تو_کوچه_ما_هم_عروسی_میشه_حالا_میبینی_چی_میشه
امیدوارم داور بتونه امشب راحت بخوابه ☺

.
چه تو برد چه تو باخت من #هواداراتم تاج💙 .

از شفرم تشكر انتظار معجزه نداريم
ديگه ميدونيم چه تيمي و تحويل گرفت 🤗
.كاش زودتر بياي @farhaddddddd 💙 .
ورياي با تعصب همه تلاشتو ديديم 💙👑
دمت گرم .
هر رفتي به برگشتي داره 😊
.
روزاي قشنگمون مياد 💙
تورا تنها گذاشتن كار من نيست #استقلال .
بعضي از بازيكنام يه نگاهي به وجدانشون بندازن 🙏🏻
.
قبل داور اين افتخاري كه پدر مارو در أورده اميدوارم زودتر دكمشو بزنه 👌🏻

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
.
.
.
یہ غروب 🌅
.

با یہ خاطرہ از اونیکہ 💝 .
یہو تنہایے رفت💔... .
اشکاے توے چشام😢 .
روے گونہ هام رفت... هوا ابرے بود و یہ {سیگار }
.

منو تکیہ زدن بہ دیوار 💔
.
زندگے روے سرم ریخت ...
.
مثہ اوار 😢💔😢 ...
.... دو طرح زیبا از اهنگ مستر احساس{سیگار } 👌
از دو طراح فوق العاده😊:
@ali.artwork1 :🌹
@yamagraphi :🌹 .
سپاس از هنر زیباتون🌹🌹
.
و همچنین یه خسته نباشید جانانه تقدیم به مستر احساس که این روزها سرشون شلوغ تر از همیشه است و از همین جا بهتون یه خسته نباشید جانانه میگم ❤❤ مرسی که هستی

@yousef.zamani :👉❤👈🌹🌹 .
#مرسی_که_هستی_بهترین
#خسته_نباشی_بهترین
#یوسف_زمانی
#مستر_احساس
#اتحاداحساسیا
#هواداراتم

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ .
.
خیلے گذشت..😦
.
حس میکردم میشہ فراموشے بگیرم💔 .
فکر نمےکردم کہ میمیرم😟
.
از زمونہ خیلے دلگیرم ...💞
. هرچے وابستہ تر از هرروز 😔
.
نرسیدم ولے بہش افسوس....
.
من یہ شب🌓"خواب جدایے"رو دیدم 👀
.
حس بدے بود 😟از خواب پریدم😦
.
خیلے ترسیدم😮مرگمو دیدم
بے شمارہ چند شبو نخوابیدم..💔
.
من کم آوردم 😥هواشو داشتم .
من دوسش داشتم....
اینو مے دونست ..😉
.
❤من دوسش داشتم...❤😍 @yousef.zamani :❤❤😍 🎶{خواب جدایے }..💔🎶
.
@yamagraphi :🌹🌹
.
#یوسف_زمانی #ترک_خواب_جدایی
#اتحاد احساسیا
#مستر_احساس
#هواداراتم

.
چه بلایی داره سر استقلالم میاد؟ جناب آقای #حسن_روحانی #رئیس_جمهور وقت مملکت جناب آقای #سلطانی_فر دارین چیکار میکنین با استقلالم؟ به چه جرمی؟ فقط به این دلیل که یک تیم #شاهنشاهی بوده و اسمش #تاج بوده؟ این تیم قبل از شاهنشاهی بودنش #مردمی بوده و #هویت فوتبال ایران بوده چرا باید به این حال و روز بیفته؟ انگشت اتهام سمت شما آقایونِ که رأس مملکت جا خوش کردین چون شماها امثال آقای #افتخاری و آقای #ملکی و آقا زاده‌هارو آوردین توی این باشگاه.
تو برنامه #نود آبروریزی بزرگی اتفاق افتاد!!! دارین با اسم و هویت این باشگاه بازی میکنین آقایون
#استقلال عروسک دست شما آقایون نیست که به هر طریقی باهاش بازی کنین.
خنده‌ی جناب ملکی بین صحبت #منصوریان و #رحمتی بدترین توهین به ما #هوادارای میلیونی این تیم بزرگ بود حالا صحبتای بیجاش به کنار.
خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم #به_داد_استقلالم_برسید 😞💙
#هواداراتم 💙😞

#آبی_نفس_میکشم#آبی_زندگی_میکنم #آبی_میمیرم💙😘👒⭐⭐
از#عاشق نمی پرسند چرا؟!#تاج_کبیر_آسیا چون می دونه چه عشقی انتخاب کنه؛تا حالشوخوب کنه وکنارش.!خداشکرت...هورااااا🎉🎊🎋 نتیجه دربی لیگ برتر جوانان در هفته دهم 💙💙💙💙💙ما آبی های#عشق! جایی نرفتیم. آسمان بالای سرهستیم.#زنده ایم!#لنگی یادت نره بعداز الغرافه ازتیم استقلال من پنج گل خوردی.صداشعارت نیادپایین طرفدارچرکپولیس.بلندبگوچطوری شماپنج💙💙💙💙💙 تاخوردی.😂😂😂😂😂آخی یادتون رفت بارئیس مافیای فوتبال ایران مهدی تاج ملعون وساکت وداورهاو...هماهنگ کنید
تاریخ بازی دوم شهریور سال 95
سرمربی تیم:محمد فدایی

.
ما خانه بدوشیم
تیم اس اس رو به عالم نفروشیم
زنده باد 💙💙🇸🇸💙💙 #هواداراتم
@ss___lovers

.
#هواداراتم
دو ستاره خار چشم خيليا هستش
اصن کورشون کرده
زنده باد 💙💙🇸🇸💙💙

.
#هواداراتم 💙💙🇸🇸💙💙

.
#هواداراتم
زنده باد 💙💙🇸🇸💙💙
هیچ نامی بزرگتر استقلال نیس برا هوادار

💙💙💙💙
. 👑🌟🌟👑
🔹
پيش به سوي استاديوم تختي تهران✌
.
.
#esteghlal #هواداراتم

#دخترتاجی👑

.
ترکیب استقلال برابر سایپا اعلام شد💙💙💙💙
.
.
.
آهاي هوادار عزيز اگر سه امتياز و برد تيمت و ميخواي امروز خونه نمون و بيا استاديوم تيمت رو تشويق كن💙
.
.
آدرس بزرگراه بسيج خيابان هجرت,نزديكترين خط مترو شهيد كلاهدوز
.
.
#هواداراتم
#استقلال #esteghlal

.
.

دو گل استقلال به سايپا در بازي برگشت فصل قبل
.
.
امروز ساعت ٢٠:٤٥ منتظر شما تاجياي با تعصب هستيم تا ايشالا سه امتياز حساس اين بازي رو بگيريم💙
.
.
#esteghlal #هواداراتم
#استقلال

پست دوم ⚽ وقت بخیر مجدد،، راستش قرار نبود پست بزارم ولی امروز اول مرداد #تولد یکی از با #اخلاق ترین بازیکنان ایران یعنی #جواد_زرینچه است،، زرینچه مدافع راست و پوششی #استقلال و #تیم_ملی در اول مرداد چهل و پنج در تهران محلهٔ قلعه مرغی به دنیا آمد فوتبالشو از زمینهای خاکی شهدای گمنام آغاز کرد بعد به تیمهای لوکوموتیو و بوتان (بانک تجارت) رفت و سپس برای دوران سربازی به ژاندارمری تهران پیوست و در سال شصت و هفت به آرزوی خود که پوشیدن #پیراهن_مقدس_استقلال بود،رسید و بهمراه مجید نامجومطلق یکی از رویایی ترین زوجهای تاریخ فوتبال ایران را تشکیل دادند،، زرینچه در سال هفتاد به کشاورز رفت و دوسال در ان تیم توپ زد و همین باعث شد تا افتخار #قهرمانی و نایب قهرمانی #آسیا را از دست بدهد،،زرینچه سیزده سال برای #آبیهای_پایتخت توپ زد و افتخارات بسیاری کسب کرد از نایب قهرمانی #جام_باشگاههای_آسیا قهرمانی در #لیگ_قدس #جام_ازادگان #جام_حذفی _ایران و.. از افتخارات ملی او میتوان به حضور در #جام_جهانی و آن سانتر زیبا در بازی با ایالات متحده امریکا اشاره کرد،، او همچنین توانست رکورد بازی ملی پروین را بعد از بیست سال بشکند،،زرینچه چند سال #کاپیتان استقلال بود به جرأت میتوان او را یکی از بهترین و با اخلاقترین بازیکنان ایران نامید،، به #جوادزرینچه #تولدت_مبارک 🎂🎈🎆🎊💙⚽👍 میگوییم و برایش از صمیم قلب بهترینها را آرزو داریم
#taj #esteghlal #esteghlali #javadzarincheh #happybirthday
#تاج #استقلال_تهران #استقلالی #بازیکن #پیشکسوت #متعصب #استقلالیم #هواداراتم

🔷
. -برای جوجه های سه روزه ی قرمز-
.
✍خنده دار و کمی هم تهوع آور است. استقلال بدترین باخت آسیایی اش را متحمل شده و این هیچ جای شبهه هم ندارد، اما این که مشتی دهن دریده راه افتاده اند و تربیت نداشته ی خانوادگی شان را در فضای مجازی نشان می دهند جای تامل دارد. ⚽️با این حال انگار این ها یادشان رفته بارها سه، چهار و پنج گل در آسیا از حریفان شان خورده اند.
🏆می گویند استقلال یا همان تاج زمانی در آسیا اول شده است که رقبای شان چنین و چنان بوده اند‌و ایضا ضعیف!
🚶برای این دسته از جوجه های سه روزه یاد آوری می کنیم:
🔵استقلال اولین بار در سال۱۹۷۰ قهرمان آسیا شد، در حالی که یک سال پیش از آن، تیم محبوب شان در همان جام، با همان رقبا حذف شده بود.
🔴اگر سن تان اجازه نمی دهد بدانید، حداقل سرچی در فضای مجازی بکنید تا بفهمید قدرت های آن سال های فوتبال آسیا نام شان سالانگور، هومنت من، هاپوئل و ... بودند و کشورهای قدرتمند همان سالها برمه، تایوان، اندونزی و ... بود و یقینا در سال ۱۹۶۹ که پرسپولیس حذف شد؛ منچستر یونایتد، بارسلون، یوونتوس، آژاکس و ... رقیب شان نبود...نه این آخرین باخت استقلال بود و نه شما تا ابد خواهید برد، کری بخوانید مشکلی نیست اما یادتان باشد در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد.👍
.
كامنت هركس نشانه شخصيت اوست!

#كمپين_فحاشي_ممنوع#يار_دوازدهم_استقلال #هواداراتم #استقلال#پرسپولیسیا

Most Popular Instagram Hashtags