#همه_کسم

1775 posts

TOP POSTS

واااااهاااااااایـ تولدهـ
تولد تولد تولدتـ مبااااارکـ
مبارکـ مبارکـ تولدتـ مبارکـ
بیا بغلمـ بوسمـ کنـ کهـ 120 سالـ زندهـ باشیـ
تولد تولد تولد تولدتـ مبارکـ مبارکـ مبارکـ تولدتـ مبارکـ
تولد تو شروعـ همهـ خوبیا بود آخهـ تو خیلیـ خوبیـ
وقتیـ بهـ دنیا اومدیـ فرشتهـ ها گفتنـ اینـ فائزهـ همونیهـ کهـ قرارهـ بشهـ همهـ کسهـ فرزانهـ؟ گفتمـ خودهـ خودشهـ همونیـ کهـ منـ میخواسمـ بهـ جونـ خودمـ هیچـ کسیو اینجوریا نخواسمـ
دووووووستـ دارمـ بگمـ
بگمـ از روزیـ که باهمـ تویـ واتساپـ آشنا شدیمـ
بعدشـ با آیدا(خدا لعنتش کنه معلوم نیست کجاس) سمر وایبر گروهـ زدیمـ فااااااازیـ چهـ خوبـ بود اونروزا
هروقتـ دلمـ میگرفـ میومدمـ باهاتـ چتـ میکردمـ
جایـ خواهریـ کهـ هیچوقتـ وجودشو تویـ زندگیمـ احساسـ نکردمو برامـ پر کردیـ بااینکـ نزدیکمـ نبودیـ
مهربونمـ
تو همهـ کسمیـ
ایـ عمرمـ
آخهـ عشقمـ
زندگیمـ
تو کهـ نفسمیـ
چجوریـ اینقدر مهربونیـ؟
پااااارسالـ پنجـ مرداد اومدمـ تولدتو بهتـ تبریکـ گفتمـ یادتهـ؟ یادتهـ گفتمـ سالـ دیگهـ جبرانـ میکنمـ؟
کدومـ یکیـ از منو تو میدونسـ تو امسالـ شوهر میکنیـ؟😍 کدووووومـ میدونسیمـ اونـ روزایـ اولـ تو قرارهـ بشیـ همهـ کَسهـ منـ؟
کدوووومـ میدونیمـ سالـ دیگهـ بچهـ بغلتهـ یا نـ؟😍😅 آخهـ عشقـ زیبایـ منـ تورو چجوریـ وصفتـ کنمـ؟ خوشگلیتو مهربونیتو متانتتو چجوووووریـ وصفتـ کنمـ؟
فقطـ میتونمـ بگمـ خیلیـ دوستـ دارمـ
میتونمـ بگمـ لحظهـ بهـ لحظهـ براتـ دارمـ آرزویـ خوشبختیـ میکنمـ
نمیتونمـ عشقمو بهتـ بگمـ
ولیـ بدونـ براتـ جونمو میدمـ
تولدتـ مبارکـ زیبایـ لعنتیـ
عشقـ زیبایـ منـ براتـ آرزو کنار مامانـ مهربونتـ بابایـ زحمت کشتـ خواهرایـ خوشگلتـ بچهـ خواهرایـ فوقالعادهـ نازتـ اونـ آقا شوهر عزیزتـ 300 سااااالـ سالمـ و سلامتـ کنار همدیگهـ زندگیـ کنید
عزیزمـ خودتـ بهتراز هرکسیـ میدونیـ خوشبختیتو همیشهـ از خدا میخوامـ تولدتـ مبااااارکـ
#تولدت_مبارک_رفیق #تولدت_مبارک_بهترین #تولدت #مبارک #تولدت_مبارک #همیشگیم #دوست #دوست_دارم #دوستدارم #رفیق #bff #دوستم #بهترینم #عشقم #زندگیم_تولدت_مبارک #زندگیم #فائزه #مرداد #مرداد_ماهی #مردادی #مردادماهی #دوست_جونم #عمرم #نفسم #همه_کسم #دوووووووووووووست_دارم #زیبای_لعنتی #زیباترین #قشنگ #قشنگم

روزی که به دنیا آمدی هرگز نمی دانستی زمانی خواهد رسید

که آرامش بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر است

بهانه ی زندگیم تولدت مبارک

#تولد
#همه_کسم
#زندگی #عشق @ariya_crazy

#همنفسم #همه_کسم 💏💏👑👑👑👑

🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀 *ماییم گدای حضرت معصومه*
*محتاج عطای حضرت معصومه* *ایام ولادتش همه می گوییم*
*جانها به فدای حضرت معصومه*
🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺
#میلاد_حضرت_معصومه_سلام_الله_علیها
#ولی_نعمت
#همه_کسم
#اخت_الرضا
#ممنونتم_بی_بی_جان

#دنیای_ من #همه_کسم #مرسی_که_هستی
برگ دو کلیپی از عکس های عزیز دلمون 😍😍😍💝💝💝💝😘😘😘❤️❤️🙈🙈😎😎🌹🌹💎
.
.
اي مهربون
مرسی که هستي

دنیای منی
تو نفس خودمی
دنیای منی
همه کس خودمی
تو دلیل زنده موندم تو این دنیایی
تو بهم بخشیدی یه زندگی رویایی

خواهر یعنی یه تکیه گاه همیشگی...
خواهر یعنی کسی که همیشه پشتته حتی اگر اشتباه کرده باشی... خواهر یعنی اشکاتو غریبه پاک نمی کنه... خواهر یعنی... اصلا چرا این همه حاشیــه میــرم؟؟ ازنظر من خواهر یعنی یـه کلـمه... نفــس

هر وقت تونستی بدون نفــس کشیــدن زندگــی کنـی،

میــتونـی بــدون خواهـــرم زندگــی کنــی! #زندگیم
#همه_کسم
#رفیقم😍

MOST RECENT

🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀 *ماییم گدای حضرت معصومه*
*محتاج عطای حضرت معصومه* *ایام ولادتش همه می گوییم*
*جانها به فدای حضرت معصومه*
🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺
#میلاد_حضرت_معصومه_سلام_الله_علیها
#ولی_نعمت
#همه_کسم
#اخت_الرضا
#ممنونتم_بی_بی_جان

واااااهاااااااایـ تولدهـ
تولد تولد تولدتـ مبااااارکـ
مبارکـ مبارکـ تولدتـ مبارکـ
بیا بغلمـ بوسمـ کنـ کهـ 120 سالـ زندهـ باشیـ
تولد تولد تولد تولدتـ مبارکـ مبارکـ مبارکـ تولدتـ مبارکـ
تولد تو شروعـ همهـ خوبیا بود آخهـ تو خیلیـ خوبیـ
وقتیـ بهـ دنیا اومدیـ فرشتهـ ها گفتنـ اینـ فائزهـ همونیهـ کهـ قرارهـ بشهـ همهـ کسهـ فرزانهـ؟ گفتمـ خودهـ خودشهـ همونیـ کهـ منـ میخواسمـ بهـ جونـ خودمـ هیچـ کسیو اینجوریا نخواسمـ
دووووووستـ دارمـ بگمـ
بگمـ از روزیـ که باهمـ تویـ واتساپـ آشنا شدیمـ
بعدشـ با آیدا(خدا لعنتش کنه معلوم نیست کجاس) سمر وایبر گروهـ زدیمـ فااااااازیـ چهـ خوبـ بود اونروزا
هروقتـ دلمـ میگرفـ میومدمـ باهاتـ چتـ میکردمـ
جایـ خواهریـ کهـ هیچوقتـ وجودشو تویـ زندگیمـ احساسـ نکردمو برامـ پر کردیـ بااینکـ نزدیکمـ نبودیـ
مهربونمـ
تو همهـ کسمیـ
ایـ عمرمـ
آخهـ عشقمـ
زندگیمـ
تو کهـ نفسمیـ
چجوریـ اینقدر مهربونیـ؟
پااااارسالـ پنجـ مرداد اومدمـ تولدتو بهتـ تبریکـ گفتمـ یادتهـ؟ یادتهـ گفتمـ سالـ دیگهـ جبرانـ میکنمـ؟
کدومـ یکیـ از منو تو میدونسـ تو امسالـ شوهر میکنیـ؟😍 کدووووومـ میدونسیمـ اونـ روزایـ اولـ تو قرارهـ بشیـ همهـ کَسهـ منـ؟
کدوووومـ میدونیمـ سالـ دیگهـ بچهـ بغلتهـ یا نـ؟😍😅 آخهـ عشقـ زیبایـ منـ تورو چجوریـ وصفتـ کنمـ؟ خوشگلیتو مهربونیتو متانتتو چجوووووریـ وصفتـ کنمـ؟
فقطـ میتونمـ بگمـ خیلیـ دوستـ دارمـ
میتونمـ بگمـ لحظهـ بهـ لحظهـ براتـ دارمـ آرزویـ خوشبختیـ میکنمـ
نمیتونمـ عشقمو بهتـ بگمـ
ولیـ بدونـ براتـ جونمو میدمـ
تولدتـ مبارکـ زیبایـ لعنتیـ
عشقـ زیبایـ منـ براتـ آرزو کنار مامانـ مهربونتـ بابایـ زحمت کشتـ خواهرایـ خوشگلتـ بچهـ خواهرایـ فوقالعادهـ نازتـ اونـ آقا شوهر عزیزتـ 300 سااااالـ سالمـ و سلامتـ کنار همدیگهـ زندگیـ کنید
عزیزمـ خودتـ بهتراز هرکسیـ میدونیـ خوشبختیتو همیشهـ از خدا میخوامـ تولدتـ مبااااارکـ
#تولدت_مبارک_رفیق #تولدت_مبارک_بهترین #تولدت #مبارک #تولدت_مبارک #همیشگیم #دوست #دوست_دارم #دوستدارم #رفیق #bff #دوستم #بهترینم #عشقم #زندگیم_تولدت_مبارک #زندگیم #فائزه #مرداد #مرداد_ماهی #مردادی #مردادماهی #دوست_جونم #عمرم #نفسم #همه_کسم #دوووووووووووووست_دارم #زیبای_لعنتی #زیباترین #قشنگ #قشنگم

#دنیای_ من #همه_کسم #مرسی_که_هستی
برگ دو کلیپی از عکس های عزیز دلمون 😍😍😍💝💝💝💝😘😘😘❤️❤️🙈🙈😎😎🌹🌹💎
.
.
اي مهربون
مرسی که هستي

دنیای منی
تو نفس خودمی
دنیای منی
همه کس خودمی
تو دلیل زنده موندم تو این دنیایی
تو بهم بخشیدی یه زندگی رویایی

Most Popular Instagram Hashtags