#همجنسگرا

MOST RECENT


همیشه‌اینطورم نیس که مثلاً مثه فیلمای هالیوود بگی بابا من گِیم اونم بگه‌اوه‌عزیزم بیا بغلم!! آدم نفهم پدر و برادر نمیشناسه. حالا کافیه زن‌بابام داشته باشی تا کلکسیون بدبختیات کامل بشه. جریان منم همینه. نه من گفتم گِیم و نه اونا گفتن کون میدی. همین که بشقابم از سر سفره غذا حذف شد و کسی نپرسید چرا هر روز گریه میکنی، مقدمه‌ای شد واسه حذفم از خونه. اون ایام فقط بیست سالم بود. یه دانشجوی احمق که فکر میکرد درس آیندشو میسازه. چمیدونستم که چطور باید بخاطر لباس و حرف زدنم جلوی هر ننه‌قمری واستم. من آدمارو باشعورتر ازینی میدونستم که بخوام باهاشون بخاطر این چیزا در بیفتم. این بود که فاصله خونه تا شهر دانشگاهیم همه اون نقشه راهی بود که سرنوشتمو ساخت. خودمو به شیشه یخ‌زده اتوبوس چسبوندم و به کوهای برفی نگاه کردم. چقدر همه چی آروم و سرد بود. با پرواز دست‌جمعی کلاغا به اوج رفتم تا یکی زد رو شونم و گفت عزیزم خودت باش!! صدای وجدانم بود. مثه کهنه سربازی پیاده شدم و با کوله و تفنگ واستادم وسط برفای خونی!! وقتی تصمیم گرفتم که خودم بمونم جنگ سختی بین من و خونواده در گرفت. فکرشو بکنید، با کسایی که یه روز دوستشون داشتم جنگیدم و زخمی شدیم. الان ده ساله از اون روزا میگذره و من دارم داد میزنم که چاره‌ای نبود. من نمیخواستم ازدواج کنم، نمیخواستم فقط آچار به‌دست بگیرم. من نمیخواستم مثه بابام و هر کسی بشم که احساس نداره. من نمیخواستم فقط همین...

گی #همجنسگرا #همجنسگرایی #همحس #عشق #پسر #ایران
#InstaGay #Gay #LGBT #LGBTQ #LGBTPride #Pride #Queer #GenderQueer #GenderFluid #Trans #TransGender #Lesbian #Bisexual #Nonbinary #Asexual #Pansexual #LoveIsLove #LoveWins #ComingOut #DragQueen #QueerArt

Most Popular Instagram Hashtags