#هسته

MOST RECENT

💢واکنش شدید احسان علیخانی به سخنان وزیر خارجه امریکا !!
اگه جناب #روحانی در طول این ۵ سال اندازه #احسان_علیخانی #غیرت نشان میداد و #باج نمیداد امروز اینجوری امریکا جرات نمیکرد #ملت_ایران را تحقیر کند ....
🔴#پمپئو وزیر خارجه #امریکا: در سخنان خود برای #توافق_جدید با #ایران را بر شمرد.....
🔶ایران باید #راکتورهای اب سنگین را تعطیل کند و #غنی_سازی را متوقف کند وهرگز بازفرآوری #پلوتونیوم را از سر نگیرد
🔶#ایران باید اجازه به بازرسان اژانس بین المللی #انرژی_اتمی اجازه #دسترسی_آزادانه به تمام سایت و نقاط ها نقاط ایران را بدهد
🔶ایران باید توسعه و پرتاب #موشکها بالستیک و دارای قابلیت حمل کلاهک #هسته ای را متوقف کند
🔶ایران باید تمامی #شهروندان_امریکایی را #ازاد کند
🔶ایران باید حمایت از #حزب الله و #حماس و #جهاد_اسلامی را متوقف کند
🔶ایران باید تمامی #نیروهای تحت فرماندهی خود را از #سوریه خارج کند
#پمپئو گفته یا ایران کلا خودش را #تسلیم ما می کند و یا #تحریم های بی سابقه را روانه ی تهران خواهیم
#برجام_موشکی
#انحلال_سپاه
#خلع_سلاح
#مدافعان_انقلاب 🇮🇷
🅿 @Modafeaneenghelab

💢واکنش شدید احسان علیخانی به سخنان وزیر خارجه امریکا !!
اگه جناب #روحانی در طول این ۵ سال اندازه #احسان_علیخانی #غیرت نشان میداد و #باج نمیداد امروز اینجوری امریکا جرات نمیکرد #ملت_ایران را تحقیر کند ....
🔴#پمپئو وزیر خارجه #امریکا: در سخنان خود برای #توافق_جدید با #ایران را بر شمرد.....
🔶ایران باید #راکتورهای اب سنگین را تعطیل کند و #غنی_سازی را متوقف کند وهرگز بازفرآوری #پلوتونیوم را از سر نگیرد
🔶#ایران باید اجازه به بازرسان اژانس بین المللی #انرژی_اتمی اجازه #دسترسی_آزادانه به تمام سایت و نقاط ها نقاط ایران را بدهد
🔶ایران باید توسعه و پرتاب #موشکها بالستیک و دارای قابلیت حمل کلاهک #هسته ای را متوقف کند
🔶ایران باید تمامی #شهروندان_امریکایی را #ازاد کند
🔶ایران باید حمایت از #حزب الله و #حماس و #جهاد_اسلامی را متوقف کند
🔶ایران باید تمامی #نیروهای تحت فرماندهی خود را از #سوریه خارج کند
#پمپئو گفته یا ایران کلا خودش را #تسلیم ما می کند و یا #تحریم های بی سابقه را روانه ی تهران خواهیم
#برجام_موشکی
#انحلال_سپاه
#خلع_سلاح
#مدافعان_انقلاب 🇮🇷
@ehsanalikhani
🅿 @Modafeaneenghelab

💢واکنش شدید احسان علیخانی به سخنان وزیر خارجه امریکا !!
اگه جناب #روحانی در طول این ۵ سال اندازه #احسان_علیخانی #غیرت نشان میداد و #باج نمیداد امروز اینجوری امریکا جرات نمیکرد #ملت_ایران را تحقیر کند ....
🔴#پمپئو وزیر خارجه #امریکا: در سخنان خود برای #توافق_جدید با #ایران را بر شمرد.....
🔶ایران باید #راکتورهای اب سنگین را تعطیل کند و #غنی_سازی را متوقف کند وهرگز بازفرآوری #پلوتونیوم را از سر نگیرد
🔶#ایران باید اجازه به بازرسان اژانس بین المللی #انرژی_اتمی اجازه #دسترسی_آزادانه به تمام سایت و نقاط ها نقاط ایران را بدهد
🔶ایران باید توسعه و پرتاب #موشکها بالستیک و دارای قابلیت حمل کلاهک #هسته ای را متوقف کند
🔶ایران باید تمامی #شهروندان_امریکایی را #ازاد کند
🔶ایران باید حمایت از #حزب الله و #حماس و #جهاد_اسلامی را متوقف کند
🔶ایران باید تمامی #نیروهای تحت فرماندهی خود را از #سوریه خارج کند
#پمپئو گفته یا ایران کلا خودش را #تسلیم ما می کند و یا #تحریم های بی سابقه را روانه ی تهران خواهیم
#برجام_موشکی
#انحلال_سپاه
#خلع_سلاح
#مدافعان_انقلاب 🇮🇷
@ehsanalikhani
🅿 @Modafeaneenghelab

باز هم #تحریم 😒😒 🔴 وزارت #خزانه داری #آمریکا 5 ایرانی را با عنوان ارتباط با #سپاه پاسداران انقلاب به لیست #تحریم های خود اضافه کرد 🔺#مهدی_آذرپیشه
🔺#محمد آقا جعفری
🔺#محمود باقری کاظم آباد
🔺#جواد بردبار شیر امین
🔺#سید محمدعلی حدادنژاد تهرانی افرادی هستن که $آمریکا به اتهام ارتباط با سپاه انها را تحریم کرد ✍#پمپئو وزیر خارجه ی جدید آمریکا گفته یا ایران کلا خودش را #تسلیم ما می کند و یا تحریم های بی سابقه را روانه ی تهران خواهیم کرد.می گویند اجازه #بازرسی از همه ی سایت های #نظامی و #هسته ای را بدهید، و از کل منطقه بیرون بروید و #خلع_سلاح شوید،و ایران باید سپاه را منحل کند و...
قابل توجه #کد_خدا_پرستان دقیقا به حرف #رهبری رسیدید که فرمودند :هسته ای و #برجام یک بهانه است هدف آمریکا #مستعمره_کردن_ایران،و #خلع_سلاح_نظامی ایران است .
.

#اصلاحطلبان_سرمایه_اسرائیل_در_ایران
#برجام_خسارت_محض
#برجام_موشکی
#هسته‌_ای_تعطیل
#انحلال_سپاه
#خلع_سلاح
#نقض_برجام
#مدافعان_انقلاب .
. 🇮🇷به مدافعان انقلاب بپیوندید👇
🅿 @Modafeaneenghelab

باز هم #تحریم 😒😒 🔴 وزارت #خزانه داری #آمریکا 5 ایرانی را با عنوان ارتباط با #سپاه پاسداران انقلاب به لیست #تحریم های خود اضافه کرد 🔺#مهدی_آذرپیشه
🔺#محمد آقا جعفری
🔺#محمود باقری کاظم آباد
🔺#جواد بردبار شیر امین
🔺#سید محمدعلی حدادنژاد تهرانی افرادی هستن که $آمریکا به اتهام ارتباط با سپاه انها را تحریم کرد ✍#پمپئو وزیر خارجه ی جدید آمریکا گفته یا ایران کلا خودش را #تسلیم ما می کند و یا تحریم های بی سابقه را روانه ی تهران خواهیم کرد.می گویند اجازه #بازرسی از همه ی سایت های #نظامی و #هسته ای را بدهید، و از کل منطقه بیرون بروید و #خلع_سلاح شوید،و ایران باید سپاه را منحل کند و...
قابل توجه #کد_خدا_پرستان دقیقا به حرف #رهبری رسیدید که فرمودند :هسته ای و #برجام یک بهانه است هدف آمریکا #مستعمره_کردن_ایران،و #خلع_سلاح_نظامی ایران است
#اصلاحطلبان_سرمایه_اسرائیل_در_ایران
#برجام_خسارت_محض
#برجام_موشکی
#هسته‌_ای_تعطیل
#انحلال_سپاه
#خلع_سلاح
#نقض_برجام
#مدافعان_انقلاب 🇮🇷به مدافعان انقلاب بپیوندید👇
🅿 @Modafeaneenghelab

🚫باز هم #تحریم 😒😒 🔴 وزارت #خزانه داری #آمریکا 5 ایرانی را با عنوان ارتباط با #سپاه پاسداران انقلاب به لیست #تحریم های خود اضافه کرد 🔺#مهدی_آذرپیشه
🔺#محمد آقا جعفری
🔺#محمود باقری کاظم آباد
🔺#جواد بردبار شیر امین
🔺#سید محمدعلی حدادنژاد تهرانی افرادی هستن که $آمریکا به اتهام ارتباط با سپاه انها را تحریم کرد ✍#پمپئو وزیر خارجه ی جدید آمریکا گفته یا ایران کلا خودش را #تسلیم ما می کند و یا تحریم های بی سابقه را روانه ی تهران خواهیم کرد.می گویند اجازه #بازرسی از همه ی سایت های #نظامی و #هسته ای را بدهید، و از کل منطقه بیرون بروید و #خلع_سلاح شوید،و ایران باید سپاه را منحل کند و...
قابل توجه #کد_خدا_پرستان دقیقا به حرف #رهبری رسیدید که فرمودند :هسته ای و #برجام یک بهانه است هدف آمریکا #مستعمره_کردن_ایران،و #خلع_سلاح_نظامی ایران است
#اصلاحطلبان_سرمایه_اسرائیل_در_ایران
#برجام_خسارت_محض
#برجام_موشکی
#هسته‌_ای_تعطیل
#انحلال_سپاه
#خلع_سلاح
#نقض_برجام
#مـدافعـان_انقـلاب . 🇮🇷به مدافعان انقلاب بپیوندید👇
🅿 @Modafeaneenghelab

سیاره‌ #مشتری رکورد دار بیشترین تغییرات دمایی بین #سطح و #هسته در سیارات است. ابرهای بسیار سردی با دمایی حدود ۱۴۵- درجه‌ سانتیگراد آن را پوشانده‌، و هر ده ساعت یکبار به دور آن می‌چرخند. 💓 اگر خوشتون اومد پیج رو لطفا تبلیغ و شات کنید تا نجوم نشر پیدا کنه 😍
#spaceanatech #iran #tabriz #ajabshir #hadi_kiumarzi #نجوم #nasa #space

آلبالو یکی از جذابترین میوه های فصلی است که از آن علاوه بر پذیرایی جهت تهیه مربا ، انواع کیک و شیرینی و حتی تهیه غذا نیز استفاده می شود . اما دغدغه همیشگی استفاده از این میوه خوشمزه جداسازی هسته از بخش اصلی میوه است که به دلیل ابعاد کوچک و لطافت میوه کار بسیار دشواری است که تا پیش از این اغلب با استفاده از دست انجام می شد . نیاز به وجود ابزاری برای جداسازی هسته آلبالو باعث ارائه دستگاه هایی با عنوان هسته گیر آلبالو شد . تجهیزاتی که در عین سادگی کاربردی بودند و جدا سازی هسته آلبالو را ساده تر می کردند . اما استفاده از این وسایل سرعت هسته گیری را کاهش می داد ، چراکه اغلب ، عملکرد آنها به صورت دانه ای بود . به همین خاطر هسته گیرها چندان مورد توجه قرار نگرفتند ، اما این بار محصولی جدید و در عین حال بسیار کاربردی تر از نمونه های مشابه را به شما معرفی کنیم که هسته گیر آلبالو بوژان نام دارد.#حمایت_از_کالای_ایرانی #هسته گیرآلبالو#ساخت_ایران #نوین#بوژان#آلبالو#گیلاس#کدبانو

🔻#مذاکره کردیم تا #تحریم برود، تحریم می شویم تا مذاکره کنیم؛
امتیاز می دهیم تا تحریم نشویم ، تحریم می شویم تا بیشتر #امتیاز دهیم؛ 🔺#بزدل ها تا کجا به ساز #اجنبی می رقصند؟!
افرادی مامورند کشور را به سمت پرتگاه ببرند !! #برجام #ظریف #روحانی #هسته ای #نفوذ

.
یکسری ها همانطور که #هسته‌ای را دادند و در عوضش چیزی نیاوردند، حالا می‌خواهند موشک‌ها را بدهند، می‌خواهند کشور بی‌دفاع باشد و نفوذ منطقه‌ای ایران را ضعیف کنند. شما یادتان باشد ما اگر همه اینها را هم بدهیم، باز هم چند سال دیگر می‌گویند کم است و از ما چیز دیگری می‌خواهند.
#آمریکا جرأت حمله به همه را دارد جز ایران. چون هنوز ایدئولوژی انقلاب در ایران زنده است، البته بیست سال بعد را نمی‌دانم و معلوم نیست که در بیست سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا کربلای دیگری تکرار خواهد شد یا نه!
#رحیم_پور_ازغدی در #دانشگاه_شریف
#برجام #خسارت_محض
#دولت_تدبیر_و_امید
#اعتماد_به_آمریکا
#نفوذ

براي ساخت صفحات #سوخت، ما نياز به #تکنولوژي جديدي داشتيم.
اصلا ما چرا تقاضاي سوخت کرده بوديم؟
براي اين‌که بلد نبوديم بسازيم!
در محاسبات #هسته‌اي کسي را نداشتيم و اینچنین محاسباتي نيز پيش از اين انجام نشده بود.
.
شهيد شهرياري با اعتماد به نفسي که داشت، این کار را پذیرفت به خوبي آن را انجام داد.

دکتر شهریاری با پی بردن به #فرمول ساخت صفحات سوخت، عملا ایران را در تولید سوخت ۲۰ درصد #خودکفا کرد.
.
اگر در آن زمان شهيد شهرياري مي‌گفت که من مثلاً 10 ميليارد تومان دستمزد مي‌گيرم تا اين کار را انجام دهم، ما مجبور بوديم که بدهيم!
هر چه مي‌گفت، مجبور بوديم که بدهيم!
براي اين‌که هیچکس نبود که اين کار را انجام دهد.
تنها کسي که در #مملکت مي‌توانست اين کار را انجام دهد، شخص شهيد شهرياري بود و لاغير!

وقتي من خواستم #دستمزد ايشان را پرداخت کنم، ایشان #ناراحت شدند و گفتند:
من اين کار را براي کشورم انجام دادم!

ايشان حتي يک ريال هم دستمزد نگرفت!
.
به نقل از دکتر#علی_اکبر_صالحی
. 🌷خوشا زبانی که شهدا را یاد کند با ذکر یک #صلوات🌷

#شهید_مجید_شهریاری
#انرژی_هسته_ای
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#اللهم_الرزقنا_شفاعة_الشهداء
#اللهم_ارزقنا_کربلا
#اللهم_ارزقنا_شهادت_فی_سبیلک
#کلنا_فداک_یا_زینب_سلام_الله_علیها
#السلام_علیک_یا_اباعبدالله
#التماس_دعا

تصویری از #بمب #افکن #پنهانکار B2 درخدمت #نیروی #هوایی #ایالات #متحده #آمریکا.
#بی2 #اسپریت نام #بمب‌افکن رادارگریز چندمنظوره شرکت #نورتروپ #گرومن با کمک شرکت #بوئینگ است که توانایی پرتاب #جنگ‌افزارهای #هسته‌ای ومتعارف را دارد. این هواپیما قابلیت حمل هشتاد بمب #هوشمند ۲۳۰ کیلوگرمی JDAM با #سیستم #جی‌پی‌اس یا ۱۶ #بمب #هسته‌ای۱۱۰۰ کیلوگرمی کلاس D83 را دارد.

شرح هفت اقدام آمریکا علیه حکومت ایران از زبان #مایک_پمپئو، وزیرخارجه آمریکا
با هفت اقدام جلوی تلاش‌های ایران برای نفوذ در منطقه و دسترسی به سلاح #هسته‌ای می‌ایستیم: 💠 فشار بی‌سابقه اقتصادی در قالب تحریم‌ های جدید که مهیب‌ترین در تاریخ خواهد بود. 💠 در همکاری با پنتاگون جلوی بلندپروازی‌های نظامی و امنیتی و سایبری ایران را می‌گیریم. 💠 بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران متمرکز هستیم. 💠‌وضعیت بسیار وخیم است. برخورد با اعتصاب‌های کارگران و اعتراض زنان به حجاب قابل قبول نیست. 💠‌ اقتصاد ایران تاوان تصمیم‌های غلط مدیران این کشور را می‌دهد. 💠 واکنش حکومت به اعتراضات مردم این کشور نشان از ترس عمیق حکومتگران دارد. 💠 مردم ایران فهمیده‌اند که حکومت‌شان از جیب آنها می‌دزدد و خرج فعالیت‌های فرامرزی می‌کند. @amadnews.official #آمدنیوز

ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟

نهاد FATF  یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه #هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.

ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب #تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.  اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی‌کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست #لیست سیاه FATF  مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.

تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد #تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها  و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.
دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی #تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.
آقای طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری گفت به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی میدانستند که مشکل بانک های ایرانی تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده اند.
👇👇👇 ادامه
#روحانی #جهانگیری #اقتصاد #FATF #پولشویی #قانون_مبارزه_تروریسم #تحریم #قانون_مبارزه_با_پولشويي

#تهدید_آمریکا

وزیر خارجه آمریکا چند تا درخواست مشخص و واضح نامبرده که ایران باید انجام دهد در غیر این صورت با مهیب ترین تحریم ها مواجه میشود

در عوض
مسئولین ما شصت تا #شعار و #بیانیه، دادن که شما چکاره اید و ... ما از طرف #مسئولان درخواست مشخص میدهیم...👇👇👇 ۱_آمریکا باید تمامی #پایگاههای_نظامی خود در #خاورمیانه را جمع کند و نیروهایش را از #عراق و #افغانستان و #پاکستان خارج کند

۲_آمریکا باید #سفارتش در #قدس_اشغالی را برچیند

۳_آمریکا باید در راستای خاورمیانه عاری از #سلاح_هسته ای کلیه #سلاح های #هسته ای اسراییل را تحویل گرفته و #معدوم کند

۴_ آمریکا در راستای #برجام باید کلیه تحریمهای #هسته ای و #اشاعه ای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را #متوقف کند

۵_دولت آمریکا باید کلیه #داراییهای دولت جمهوری اسلامی ایران را از ابتدای انقلال اسلامی #آزاد کند

۶_دولت #آمریکا موظف است کلیه #زندانیان ایرانی و غیر ایرانی که بعلت #دور_زدن_تحریمهای ظالمانه خود در زندان هستند را از زندانهای آمریکا #آزاد کند و سرنوشت امام موسی صدر و سایر زندانیان در اسراییل را مشخص کند
۷_آمریکا بایستی به کلیه #تعهدات #بین_المللی خود عمل کرده و همرا با سایر کشورهای جهان پاسخگوی #تعهدات خود باشد

۸_ دولت آمریکا باید به موارد فوق عمل نموده و در صورت هرگونه تجاوز با جهانی ترین #فرمان_جهاد در تمام نقاط دنیا روی آرامش نخواهد دید.... منتشر کنید برسد به دست #دکتر_ظریف😉

#جامعه_مدنی👇
Https://t.me/jamey_e_madani

توافق جدید مورد نظر #آمریکا که #پامپئو آن را اعلام کرد شامل درخواست‌ها و بندهای زیر است:😁😁😁 🔹ایران باید به آژانس گزارش کاملی از ابعاد #نظامی برنامه #هسته‌ای ارائه کند و از این اقدامات دست بکشد و به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد برای همیشه
برنامه نظامی هسته ای خود را کنار بگذارد.
>قابل راستی آزمایی هست بیا ایران راستیش رو ببین 😁 🔸#ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و هرگز به دنبال بازفرآوری پلوتونیوم نرود و تاسیسات آب سنگین خود را ببندد.
> از اینکه نگران آب سنگین ما هستید باعث خرسندی ماست😁 🔹ایران باید به بازرسان آژانس اجازه بازدید از همه سایتهای خود در سرتاسر کشور بدهد.
> حالا شما بیا همشون هم نشد چنتاشو نشونت میدیم😁
🔸ایران باید به برنامه موشک‌های بالستیک خود پایان دهد و پرتاب یا توسعه موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را متوقف کند.
>چشم موشک تولید نمی کنیم اما حمل کلاهک هسته ای رو قول نمیدیم😁 🔹ایران باید شهروندان آمریکایی و همچنین شهروندان متحدان و شرکای ما که در ایران زندانی، مفقود یا در بازداشت هستند را آزاد کند.
> اول شما بعد ما 😁 🔸ایران باید به حمایت از گروه‌های تروریستی خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین پایان بدهد.
> شما بچه هاشونو نکشید چشم ما هم حمایت نمی کنیم😕 🔹ایران به حاکمیت عراق احترام بگذارد و به دولت این کشور اجازه خلع سلاح شبه نظامیان شیعه را بدهد.
> ما اجازه دادیم خودشون نمیخان 😁 🔸ایران باید به حمایت نظامی خود از حوثی‌ها پایان دهد و در راستای یک راه حل صلح آمیز در یمن گام بردارد. > ما مثل شما موشک فروختیم فقط اینکه چکار می کنن باهاش به ما مربوط نیست😚 🔹ایران باید همه نیروهای تحت فرماندهی خود را از سوریه خارج کند.
> نمیزارن بریم بیرون 😂 🔸ایران باید به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان و منطقه پایان دهد.
ایران باید به حمایت سپاه قدس از گروههای تروریستی و شرکای شبه نظامی خود پایان بدهد.
> طالبان رو نمیدونم ولی با سپاه ما شوخی نکن 😡 🔹ایران باید رفتارهای تهدید کننده علیه همسایگان خود را کاهش بدهد، چرا که بسیاری از آنها متحدان آمریکا هستند. این مساله شامل تهدیدات ایران برای نابودی اسرائیل و شلیک موشک به خاک عربستان و امارات متحده عربی نیز می‌شود. > همسایگان منظورش عراق ترکیه افغانستان پاکستان قطر روسیه و... اینا که با ما خوبن همه!!!😁 تو کشور مشکل زیاد داریم و دل خونی از مسولین داریم که زمان اصلاح اون هم رسیده، اما اجازه غلط زیادی به کسی نمیدیم🇮🇷

Most Popular Instagram Hashtags