#هایست

MOST RECENT

هر که رنجي برد، گنجش شد پديد
هر که جدي کرد، بر جودي رسيد
چون گراني ها اساس راحت است
تلخ ها هم پيشواي نعمت است
هر که در قصري قرين دولتي است
آن، جزاي کارزار و محنتي است

#فاروق_اکرم_سرا #هاوینی_من #کورد_موزیک #بوکان #پیکسل_عکاسی #پاییز_۹۷ #هایست #سعدون_رحمانی #ماموستا_سؤران #ماموستا_ئاسو #pixelcompany

نترس بانو

با تمام وجودت

گاز بزن

این "سیب" ممنوعه را

من دلم لک زده است

برای "هبوطی"

دیگر

امید اسماعیلی

#هبوط
#سرنوشت
#سیب
#هایست
#که
#رسیده
#باشند
#امید_اسماعیلی

Most Popular Instagram Hashtags