#هانا_کامکار

710 posts

TOP POSTS

🎭💌
آزاده صمدی در نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه"
.
کاری از کیومرث مرادی

پیش فروش بلیت با تخفیف روزهای نخست هم اکنون در تیوال

tiwall.com

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجم مرداد در تئاتر مستقل تهران

این یک نمایش عادی نیست.

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news
@parcinema
@mostagheltheater

@jarchinews
@teatrihaa

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

.
🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

هانا کامکار شخصیت فرهنگی و دوست قدیمی و عزیز و حامی همیشگی من در گالری دارگون مهمان من بود
#هانا_کامکار #گالری_دارگون
@hanakamkar
@daargoun

🎭💌 این یک نمایش عادی نیست.
پانته آ پناهي ها بازيگر منتخب سال ١٣٩٥ براي بازي در "نامه های عاشقانه از خاورمیانه"
کاری از کیومرث مرادی
پیش فروش بلیت با تخفیف روزهای نخست هم اکنون در تیوال
‏tiwall.com
بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها
از پنجم مرداد در تئاتر مستقل تهران ‏@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@bessmel
@film_news
@parcinema
@mostagheltheater
@jarchinews
@teatrihaa
#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

این از اولیش
تا سحر چه زاید باز 🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

با نامه هاى عاشقانه چند ماه خيلى خوب با طناز جون عزيزم و هانيه جون نازنين گذرونديم و كيف كردم از كنارشون بودن اينبار با #آزاده_صمدى عزيز و #هانا_كامكار عزيز كه قبلن در گروه موسيقى با صداى روح نوازش به من انرژى ميداد روى صحنه با متنى متفاوت در سالن تياتر مستقل از٥ مرداد جاتون خيلى خالى و خاطراتتون ماندگاره طناز و هانيه عزيزم 🎭💌
پیش فروش "نامه های عاشقانه💌" آغاز شد. "نامه های عاشقانه از خاورمیانه"
.
کاری از کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

پیش فروش بلیت در سایت تیوال آغاز شد

tiwall.com

از پنجم مرداد در تئاتر مستقل تهران

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news
@parcinema
@mostagheltheater
@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

MOST RECENT

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌 نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه"

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

این یک نمایش عادی نیست.

طراح گرافیک🎨سینا افشار

@sinaafshar_

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@bessmel
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌
آزاده صمدی در نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه"
.

کاری از کیومرث مرادی

پیش فروش بلیت با تخفیف روزهای نخست هم اکنون در تیوال

tiwall.com

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجم مرداد در تئاتر مستقل تهران

این یک نمایش عادی نیست.

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news
@parcinema
@mostagheltheater

@jarchinews
@teatrihaa

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

این از اولیش
تا سحر چه زاید باز 🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌
‎آزاده صمدی در نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه"
.
‎کاری از کیومرث مرادی ‎پیش فروش بلیت با تخفیف روزهای نخست هم اکنون در تیوال

tiwall.com ‎بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها
.
‎از پنجم مرداد در تئاتر مستقل تهران .
‎این یک نمایش عادی نیست ‎نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

@sinaafshar_

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@bessmel
@film_news
@parcinema
@mostagheltheater

@jarchinews
@teatrihaa#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

.
🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌
به آگاهی می رسد با توجه به استقبال و تمام شدن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه"، فروش بلیت روزهای جدید این نمایش، فردا دوشنبه ساعت ۱۲ ظهر در سایت تیوال آغاز می شود.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

عكس: ساينا قادري

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

این یک نمایش عادی نیست.

طراح گرافیک🎨سینا افشار

@sinaafshar_

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@bessmel
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

🎭💌این یک نمایش عادی نیست
.
با پایان یافتن بلیت های ۳ روز نخست نمایش "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" پیش فروش بلیت روزهای جدید هم اکنون در تیوال آغاز شد.

tiwall.com

طراح و کارگردان: کیومرث مرادی

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): هانا کامکار، آزاده صمدی، پانته آ پناهی ها

از پنجشنبه، پنجم مرداماه ۹۶ در تئاتر مستقل تهران
.
نشانی📍تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ - تئاتر مستقل تهران

تیزر 📹 سجاد ایرانمنش
@iranmanesh.sajjad

@kiomarsmoradi
@panipana
@azadehsamadi_
@hanakamkar
@film_news

@jarchinews

#کیومرث_مرادی
#پانته_آ_پناهی_ها #آزاده_صمدی
#هانا_کامکار #نامه_های_عاشقانه_از_خاورمیانه
#کمپانی_تئاتر_امید_ایران
#تیوال #جارچی #تاتريها #تاترى_ها #اخبار #تیوالگرام #تئاتر #تئاترشهر #فیلم #سینما #کنسرت #بزودی
#Jarchinews #teatr #theater #teatrihaa #love‏ #film #theatre #tiwall #jarchi #cinema

Most Popular Instagram Hashtags