#نیکوطوفانی

127 posts

TOP POSTS

.
شنیدنی ترین سکوت
بر لبان زنی
شکفته بود
که قرن هاست
شبنم گونه اش را
با چارقدش
پاک می کند.

#نیکوطوفانی
#شعرکوچک
#شعرمدرن_فارسی

.
چه ساکتی شبیه به سکوت بیشه زار
سکوت یک پلنگ در کمین یک شکار

#ترانه#نیکوطوفانی

.
زنی که اندوهش
از نگاهش پیداست
شهری ست که تاریخش را
ویرانه هایش
روایت می کند.

#نیکوطوفانی #شعرمدرن #شعرکوتاه

.
خوبان که گهی خوانمشان عمر و گهی جان
بازی مخور از من که نه عمرند و نه جانند
جانند بدین وجه کشان نیست وفایی
عمرند از این رو که به سرعت گذرانند(#وحشی #بافقی)
به راستی شرح حال ماست.
#نیکوطوفانی #غزل

.
برای خواهرم مینو:

جهان بی تو
سراسر
کوچه های بن بستی ست
که با رهگذرانش
کلام مشترکی
حتی اگر باشد
زبان مشترکی نیست.

#نیکوطوفانی #شعرکوچک #شعرمدرن_فارسی #شعر_معاصر

.
روزی دل به دریا می زنم
تو چه می دانی
خشمی که هر روز
بر زبان نمی آورم
موجی ست
که تا لب ساحل
می آید و باز می گردد.

#نیکوطوفانی
#شعرمدرن #شعرکوچک #شعرکوتاه

.
الستونو ولستون
آخرای تابستون
دوید اومد به میدون
یه رسپینای شیطون
با چشم سبز تیره
روی موهاش یه گیره
بابایی دیوونه شه
مامانی براش می میره

#روزت مبارک #دخترم😚😚😚
#نیکوطوفانی از مجموعه_ی#مامان_سروده_ها

.
آنچه نگفتی
حاشا کردنی نیست
من در چشم های تو پیدا بودم.

#نیکوطوفانی #شعرکوچک #شعرمدرن

.
برخی دوست،برخی دشمن
زنهار نمی دهی
اولین تیغ را
تو نکش
اولین تیر را
تو نزن.
#نیکوطوفانی #شعرکوچک #شعرمعاصر #شعرکوتاه

MOST RECENT

.
الستونو ولستون
آخرای تابستون
دوید اومد به میدون
یه رسپینای شیطون
با چشم سبز تیره
روی موهاش یه گیره
بابایی دیوونه شه
مامانی براش می میره

#روزت مبارک #دخترم😚😚😚
#نیکوطوفانی از مجموعه_ی#مامان_سروده_ها

.
الان وقت لالاشه
رسپینا سر جاشه
دو تا چشاشو بسته
پای قصه نشسته
شنگول میاد به خوابش
سفید برفی کنارش
الهی خوب بخوابه
تا صب آفتاب بتابه(2)

#نیکوطوفانی #لالایی
از مجموعه ی#مامان_سروده_ها
#مامان#قصه#شنگول#سفید_برفی#خواب#رسپینا

پ.ن.رسپینا هم دقیقا یا با عروسک فرشته یا خرگوشش می خوابه😂البته بعد از این که همه ی اجداد منو آورد جلو چشمم😣

.
از نجیب فاضل؛شاعر ترک
از استاد پرسیدند:قلبی که شکسته باشد باز عاشق می شود؟
استاد گفت:آری.
باز پرسیدند:استاد آیا شما تا کنون از لیوانی که شکسته است آب نوشیده اید؟
استاد دوباره پاسخ داد: آیا تو تا به حال به خاطر شکستن لیوان از آب نوشیدن منصرف شده ای؟! #ترجمه_ی#نیکوطوفانی#ادبیات_ترکی #عشق #قلب_شکسته#قلب

.
وقتی نسیم در گوشه ی دامنت
درگیر حاشیه می شود
و زنانگی ات تنها
با روسری ات گره می خورد
می خواهی چه کسی از تو سخن بگوید؟! #نیکوطوفانی#شعرمعاصر#شعرمدرن #شعرکوتاه #شعرکوچک #روسری#زنانگی

.
هزار و یک گزینه پیش رو
لبانم
خط قرمز من است
مرد سیاستی
که بر دستم بوسه می زنی.

#نیکوطوفانی #شعرمدرن#شعرکوتاه#شعرمعاصر#خط_قرمز

پ.ن.می دونم این شعر به خاطر یک واژه مجوز چاپ نخواهد گرفت.😂ولی چه می توان کرد .

.
مثل رگ های در هم تنیده ی لانه ی پرنده ای
عاشق زندگی
هر خزان
خاطرات کوچ را
به باد می دهم
باز بهار
چشم انتظار.

#نیکوطوفانی#شعر مدرن#شعرکوتاه#شعرمعاصر#کوچ#خزان#بهار#لانه#خاطره

.
سایه ها به تیرگی دود
بلند می شوند
این غروب
شهر را
به آتش کشیده است.

#نیکوطوفانی #سایه#غروب#دود#شهر#شعرمعاصر #شعرکوتاه

.
برخی دوست،برخی دشمن
زنهار نمی دهی
اولین تیغ را
تو نکش
اولین تیر را
تو نزن.
#نیکوطوفانی #شعرکوچک #شعرمعاصر #شعرکوتاه

.
آشیانه ات آباد ای دوست
هر فصلی که هستی
شاخسار چلچراغت
روشن اما
زرد بی پاییز.

#نیکوطوفانی#شعرکوتاه
#شعرمعاصر #شعرمدرن #فصل#چلچراغ#پاییز#آشیانه

.
چه جان سخت است
تندیسی که هر روز
رویای انسان شدن را
در سر می پروراند.

#نیکوطوفانی #شعرمعاصر #شعرکوتاه

.
سخن گفتیم
سرد و سنگین
حسرت سکوت یک روز برفی
همیشه با من است.

#نیکوطوفانی #شعرکوچک #شعرمدرن #شعرمعاصر #روز_برفی #سکوت

.
زنی که اندوهش
از نگاهش پیداست
شهری ست که تاریخش را
ویرانه هایش
روایت می کند.

#نیکوطوفانی #شعرمدرن #شعرکوتاه

.
آنچه نگفتی
حاشا کردنی نیست
من در چشم های تو پیدا بودم.

#نیکوطوفانی #شعرکوچک #شعرمدرن

.
دیدن چشمان خیس تو
سزاوار چشمان من نیست
دریا نیستم
که رود
هق هق کنان خود را
در آغوشش می افکند اما
آب از آب تکان نمی خورد.

#نیکوطوفانی
#شعرمدرن
#شعرکوتاه

.
من؛ انبوه نامه های نخوانده
تو
پیداست خانه نیستی
صد شکر
که نامه رسان باورش نمی شود.

#نیکوطوفانی
#شعرمدرن #شعرکوچک

.
روزی دل به دریا می زنم
تو چه می دانی
خشمی که هر روز
بر زبان نمی آورم
موجی ست
که تا لب ساحل
می آید و باز می گردد.

#نیکوطوفانی
#شعرمدرن #شعرکوچک #شعرکوتاه

.
چگونه تصور می کند مرا
پرنده ای که هر روز
برای خوردن ارزن
به وعده گاه می آید؟! #نیکوطوفانی #شعرکوچک #شعرمدرن

.
چه ساکتی شبیه به سکوت بیشه زار
سکوت یک پلنگ در کمین یک شکار

#ترانه#نیکوطوفانی

Most Popular Instagram Hashtags