[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#نیلوفر_اسلامی

950 posts

TOP POSTS

.
رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست؟!؟!
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش به وسعتِ آسمانها آرامش دارد...
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود!
.
#نیلوفر_اسلامی
.
Music:Alan walker-Alone
.
Love ya ma craziest sister...👭
@_.sunhee._ 💙💛

رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است
رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد
نه چیزی بنام بوسه های عاشقانه
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست؟!؟!
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش بوسعت آسمانها آرامش دارد
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود!

@nabze_ehsasii #نیلوفر_اسلامی

حتی اگر ازت عصبانی باشد
حتی اگر قهر باشد
اگر دوستت داشته باشد
نمیتواند ازت بی خبر بماند
اگر غیر از این باشد،
بعید میدانم
دوست داشتنی در کار باشد.
#نیلوفر_اسلامی

امشب بعد از مدتها تنهایی و گوشه گیری
یکی از مهمترین برنامه های زندگی رو استارت زدم و همش انرژی و انرژی و انرژی.......
اتفاقهای خوب در راهند و بی شک من موفق ترینم 👌👌👌👌👌👌

📸 @__baharkhani__ .
رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی
نه پیمانی
فقط شیرین است
رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد
نه چیزی بنام بوسه های عاشقانه
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست ؟
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند
میتوانی درک کنی ؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش بوسعت آسمانها آرامش دارد
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود.. #نیلوفر_اسلامی

.
.
حتی اگر ازت عصبانی باشد
حتی اگر قهر باشد
اگر دوستت داشته باشد،
نمیتواند ازت بیخبر بماند
اگر غیر از این باشد،
بعید میدانم
دوست داشتنی در کار باشد.

#نیلوفر_اسلامی
.
.
.
Photo: @meysam_bagherri
#_ax_honari_
CHANNEL LINK IN BIO❤️

رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است
رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد
نه چیزی بنام بوسه های عاشقانه
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست؟!؟!
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش بوسعت آسمانها آرامش دارد
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود! #نیلوفر_اسلامی

. میدانی...
رابطه ی آدم ها پیچیده ترین،
اتفاق زندگیشان است...
آشنا میشوند
دوست میشوند
دوست میمانند
عاشق میشوند
عاشق می‌مانند
و این قسمت زیبای ماجراست!
شاید هم آشنا شوند
دوست شوند
و بعد متنفر شوند
عاشق شوند
و راهی جز جدایی نباشد!
و این هم قسمت تلخ ماجراست!
اما تلخ تر از اینها میدانی چیست
فرقی نمیکند دوست باشند یا که دشمن
همین که وابسته هم بشوند،کارشان تمام است!

#نیلوفر_اسلامی

'
میدانی
رابطه ی آدم ها پیچیده ترینس،
اتفاق زندگیشان است
آشنا میشوند
دوست میشوند
دوست میمانند
عاشق میشوند
عاشق می‌مانند
و این قسمت زیبای ماجراست!
شاید هم آشنا شوند
دوست شوند
و بعد متنفر شوند
عاشق شوند
و راهی جز جدایی نباشد!
و این هم قسمت تلخ ماجراست!
اما تلخ تر از اینها میدانی چیست
فرقی نمیکند دوست باشند یا که دشمن
همین که وابسته هم بشوند،کارشان تمام است!

#نیلوفر_اسلامی .

______________

MOST RECENT

📸
حتی اگر ازت عصبانی باشد
حتی اگر قهر باشد
اگر دوستت داشته باشد،
نمیتواند ازت بی خبر بماند
اگر غیر از این باشد،
بعید میدانم
دوست داشتنی در کار باشد.
#نیلوفر_اسلامی
➖➖➖
📸danihoosh
➖➖➖
#Touch_pic

Most Popular Instagram Hashtags