[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#نیلوفر_اسلامی

936 posts

TOP POSTS

حتی اگر ازت عـــــــصبانی باشد
حتی اگر قهـــــــــــــر باشد
اگر دوســــــــــتت داشته باشد !!!!
نمیتواند ازت بی خبر بماند ...😒 اگر غیر از این باشــــــــد ،
بعید میــــــــــــدانم
دوســـــــــت داشــــــــتنی در کار باشد ........😏😏😏 #نیلوفر_اسلامی

#gn🌙
#Love
#تنهایی
#حالم_خوبه😔

رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است
رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد
نه چیزی بنام بوسه های عاشقانه
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست؟!؟!
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش بوسعت آسمانها آرامش دارد
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود! #نیلوفر_اسلامی

حتی اگر از تو عصبانی باشد ،
حتی اگر قهر باشد ،
وقتی دوستت داشته باشد ،
نمیتواند از تو بی خبر بماند ؛
اگر غیر از این باشد
بعید می دانم ،
دوست داشتنی در کار باشد ... .

#نیلوفر_اسلامی

@matne_khaas

.
‎خیلی هم به بودن آدم ها تکیه نکن
‎آدم ها نه اینکه بد باشند نه
‎اما همیشه یکجور نیستند
‎شاید مهربان و دوستداشتنی باشند ‎اما شاید هم یکروز تصمیم بگیرند
‎جور دیگری باشند
‎شاید تصمیم بگیرند کمرنگ تر شوند
‎یا مثلا محبتشان را صرف یک ادم جدید در زندگیشان کنند،تو دلخور نشو
‎فقط از اول به کسی تکیه نکن!
‎قبل از رفتنشان به نبودنشان ‎عادت کن!
.
#نیلوفر_اسلامی
#صبح_بخير

دستم را میگیری
گاهی مرا به سینما میبری
گاهی در خلوت شب
موهایم را میبافی
گاهی که کلافه ام
پا به پایم پیاده می آیی
بی هیچ اعتراضی
هیچ گله و شکایتی
نه از رفتن میگویی
نه از جدایی
نه مرا میرنجانی
نه تنهایم می‌گذاری
با اینکه میگویند نیستی!
اما همواره در خیالم با منی...
زندگی با خیالت هم زیباست
#نیلوفر_اسلامی

.
رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست؟!؟!
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش به وسعتِ آسمانها آرامش دارد...
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود!
.
#نیلوفر_اسلامی
.
Music:Alan walker-Alone
.
Love ya ma craziest sister...👭
@_.sunhee._ 💙💛

🍂 حتی اگر ازت عصبانی باشد
حتی اگر قهر باشد
اگر دوستت داشته باشد،
نمیتواند ازت بی خبر بماند
اگر غیر از این باشد،
بعید میدانم
دوست داشتنی در کار باشد

#نیلوفر_اسلامی

رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است
رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد
نه چیزی بنام بوسه های عاشقانه
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست؟!؟!
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش بوسعت آسمانها آرامش دارد
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود! #نیلوفر_اسلامی

'
میدانی
رابطه ی آدم ها پیچیده ترینس،
اتفاق زندگیشان است
آشنا میشوند
دوست میشوند
دوست میمانند
عاشق میشوند
عاشق می‌مانند
و این قسمت زیبای ماجراست!
شاید هم آشنا شوند
دوست شوند
و بعد متنفر شوند
عاشق شوند
و راهی جز جدایی نباشد!
و این هم قسمت تلخ ماجراست!
اما تلخ تر از اینها میدانی چیست
فرقی نمیکند دوست باشند یا که دشمن
همین که وابسته هم بشوند،کارشان تمام است!

#نیلوفر_اسلامی .

______________

MOST RECENT

...
....
همه ى آدم ها یک روزى یک جایى ،
یکى را دوست خواهند داشت .
یکى ممکن است درهجده سالگى دلبسته شود
و دیگرى درچهل سالگى!
یکى ممکن است هروز بگوید دوستت دارم
و دیگرى در سکوتش غرق در دوست داشتن باشد!
اما چه تلخ میشود زمانى که کسى را دلبسته خود کنیم
و بعد بیخیالش بشویم
حال خدا نکند آدمى را که عاشق کرده ایم ،
کسى باشد که با خود عهد بسته دل نبندد !
و بعد در اوج روشن کردن احساس و دوست داشتنش او را ترک کنیم.
فرق نمیکند هجده سال دارد یا چهل سال
همین که دل ببندد و شکست بخورد ،
براى همیشه دردى در قلبش خواهد ماند که با برگشت آدم ها هم دیگر آن دل،دل نمیشود...! #نیلوفر_اسلامی

. . . ✏️
همه آدمها
یک روز یک جایی
یکی را دوست خواهند داشت
یکی ممکن ست در هجده سالگی دلبسته شود
و دیگری در چهل سالگی
یکی ممکن ست هر روز بگوید دوستت دارم
و دیگری در سکوتش غرق در دوست داشتن باشد
اما چه تلخ می شود زمانی که
کسی را دلبسته‌ی خود کنیم
و بعد بیخیالش بشویم
حال خدا نکند آدمی را که
عاشق کرده ایم
کسی باشد که با خود عهد بسته دل نبندد
و بعد در اوج روشن کردن احساس و
دوست داشتن
او را ترک کنیم
فرق نمی کند هجده سال دارد یا چهل سال
همین که دل ببندد و شکست بخورد
برای همیشه دردی در قلبش خواهد ماند
که با برگشت آدمها هم
دیگر آن دل
دل نمی شود

#نیلوفر_اسلامی

حتی اگر ازت عصبانی باشد
حتی اگر قهر باشد
اگر دوستت داشته باشد،
نمیتواند ازت بی خبر بماند
اگر غیر از این باشد،
بعید میدانم
دوست داشتنی در کار باشد :)
#نیلوفر_اسلامی

.همه ى آدم ها یک روزى یک جایى ،
یکى را دوست خواهند داشت .

یکى ممکن است درهجده سالگى دلبسته شود
و دیگرى درچهل سالگى!
یکى ممکن است هروز بگوید دوستت دارم
و دیگرى در سکوتش غرق در دوست داشتن باشد!
اما چه تلخ میشود زمانى که کسى را دلبسته خود کنیم
و بعد بیخیالش بشویم
حال خدا نکند آدمى را که عاشق کرده ایم ،
کسى باشد که با خود عهد بسته دل نبندد !
و بعد در اوج روشن کردن احساس و دوست داشتنش او را ترک کنیم.
فرق نمیکند هجده سال دارد یا چهل سال
همین که دل ببندد و شکست بخورد ،
براى همیشه دردى در قلبش خواهد ماند که با برگشت آدم ها هم دیگر آن دل،دل نمیشود...! #نیلوفر_اسلامی

👌👌
#نیلوفر_اسلامی

hessnegar

🍂 حتی اگر ازت عصبانی باشد
حتی اگر قهر باشد
اگر دوستت داشته باشد،
نمیتواند ازت بی خبر بماند
اگر غیر از این باشد،
بعید میدانم
دوست داشتنی در کار باشد

#نیلوفر_اسلامی

رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است
رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد
نه چیزی بنام بوسه های عاشقانه
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست؟!؟!
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش بوسعت آسمانها آرامش دارد
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود! #نیلوفر_اسلامی

.
کاش بین اینهمه رفتن و نماندن،یک نفر ماندن را بلد بود
یک نفر از جنس خودمان،از حس و حال خودمان
یک نفرِ واقعی که از ماندن،حرفش را نه خودش را بلد بود
که اصلا با او به بدرقه آدمهای رفتنی میرفتیم
#نیلوفر_اسلامی

رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش شیرین است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه عهدی...نه پیمانی...
فقط شیرین است
رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد
نه چیزی بنام بوسه های عاشقانه
اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست؟!؟!
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش بوسعت آسمانها آرامش دارد
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود! #نیلوفر_اسلامی
....خاااص.... m.a95129

🔴 لینک کانال تلگرام در بیو پیج 🔴
Follow : 👇👇
@GoharanSher
@GoharanSher

Follow : 👇👇
@AzhandPoem
@AzhandPoem

Follow : 👇👇
@ZimaPoem
@ZimaPoem

#نیلوفر_اسلامی

حتمابخونید😊😊😊 همه ى آدم ها یک روزى یک جایى ،
یکى را دوست خواهند داشت .

یکى ممکن است درهجده سالگى دلبسته شود
و دیگرى درچهل سالگى!
یکى ممکن است هروز بگوید دوستت دارم
و دیگرى در سکوتش غرق در دوست داشتن باشد!
اما چه تلخ میشود زمانى که کسى را دلبسته خود کنیم
و بعد بیخیالش بشویم
حال خدا نکند آدمى را که عاشق کرده ایم ،
کسى باشد که با خود عهد بسته دل نبندد !
و بعد در اوج روشن کردن احساس و دوست داشتنش او را ترک کنیم.
فرق نمیکند هجده سال دارد یا چهل سال
همین که دل ببندد و شکست بخورد ،
براى همیشه دردى در قلبش خواهد ماند که با برگشت آدم ها هم دیگر آن دل،دل نمیشود...! #نیلوفر_اسلامی

💫
از بازگشت آدم هایی که
روزی با میل و اراده خودشان
شما را ترک کردند خوشحال نشوید!
بلکه در حالت خنثی به سر ببرید
این ها همان هایی هستند که
در روزهای سختی کنارتان نبودند
همان هایی که بی هیچ مسئولیتی می آیند،
در زندگیتان سَرَکی می کشند و می روند
زمانی که به هر دلیل یا بی هیچ دلیل رفتند
تمام در هارا ببندید!
که اگر روزی خیال برگشت به سرشان زد
بدانند دیگر حق داشتنمان را ندارند.
#نیلوفر_اسلامی

Most Popular Instagram Hashtags