#نگفتیم

MOST RECENT

خاموشی لب به #حیا داشت #سوالی...!
دادیم #دل از دست #نگفتیم جوابست...!😘😘

خاموشی لب به #حیا داشت #سوالی...!
دادیم #دل از دست #نگفتیم جوابست...!

.
بعضی از هوادارای تتلو میان فحش میدن وبلاک میکنن .
حالا این به کنار.حرفهایی میزنن که خودشونم نمیدونن چی هست داستان.

اول اینکه ما هیچ جا #نگفتیم ونمیگیم تتلو فراماسون یا شیطان پرست باشه.
گفتیم نمادهایی که استفاده میکنه،حرفهایی که میزنه عینا نماد و تفکرات این فرقه ها هست.

اکثرا هم میان میگن تتلو #ایلومینات نیست.
درصورتی که نمیدونن ایلومینات چی هست.

ما فراماسونهای بسیااااار زیادی داریم،از مسیحی ویهودی و مسلمان تا غیره.

ماسونرها هم معمولا از بین سیاست مداران،بزرگان مذاهب،خوانندهای مطرح هرکشوری،بازیگران مطرح و هر ورزشکاری انتخاب میشوند.

اصل اساسی فراماسون ها به #سری بودن هست.
یعنی علنی نمیگن ما ماسونر هستیم مگر خیلی اندک .

یعنی مثلا فلان آخوند ، یا کشیش یا خواننده یا هرکسی که ماسونر هست،اعلام نمیکنه چون:

تا بتواند در لباس و همون چهره ای که مطرح هست،به مرور افکارش رو به کرسی بنشونه.

اگر شما ده تا پست مشکوک توی پیج ایشون میبینید، بنده بالای چندصد مورد دیدم و تحقیق کردم و به نتیجه رسیدم.

امیدواریم تتلو یا بره سمت #خوبی ونماز و غیره ، یا تکلیفش رو مشخص کنه.
چون یکی به در و یکی به دیوار زدن تهش برعکس جواب میده.

مارودنبال کنید:
@payane_donya
@payane_donya

وقتی دلتون تبرج میخواد چرا با چادر انجام می دید؟
🔘 اسلام با تبرج و زینت وزیبایی برای#محارم‌مخالف نیست فقط روبروی#نا_محرمان آن راممنوع کرده است!
👈 دقت کنید بارها گفتیم دررابطه با فضای حقیقی ما #نگفتیم همش مشکی بپوشید ما گفتیم رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹 ️#تبرج یعنی در مرکز! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
👈 دررابطه با فضای مجازی هم کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار . درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست ولی حجاب به معنی چادر نیست دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس
اما یک وقت میبینی یک خانم مثل به اصطلاح چادریهای موجود درتصویربالا
باچادرآرایش غلیظ انجام داده اندو روسری های جیغ وپوشیده اند.
حجاب آن مانتویی کمال و صحیح
وحجاب آن چادری متبرج،جمال وباطل است
#مدافعین_حیا
@modafeineh_haya_ir

💪 💪آره اینجوریه دیگه 💪 💪
گفتیم جون بگیریم جون خیلیا و میگیریم''#نگفتیم!!؟؟
#بعدی_پیلیز
استقلال 2 الریان 2
استقلال 1 الهلال 0
استقلال 4 فولاد 1
استقلال 1 پیروزی 0
استقلال 2 العین+داوری 2

فرمان حمله صادر شد.ما ری‌استارتی‌ها صلح طلب ترین مردم ایرانیم، اما رژیم مردم ما را کشت. سکوت ما، تعداد کشته شده‌هارا بیش‌تر می‌کند. یک چالش دیگر مانده است •قیام وندتا، بزودی اعلام خواهد شد
@pastonews
#سپاهی #بسيجي #۴۸ #ساعت #فرصت داری به خانه هایتان باز گردید وگرنه #۱۲۰ #نفر #کشته خواهید شد
بیرون باشی به #خانواده تو رحم نخواهيم كرد _ خانه هایتان را به #آتش ميكشيم
#گوش #کن#بابا #جون#فردا #نگی #نگفتیم

‌ 🔴جدیدا عده ای با فرض اینکه تیپ مشکی بزنن و با عکسهای محجبه شون جلوه گری راه بندازند در این فضای مسموم پس تبرج شامل حالشون نشده؛نخیر❌!
👈فرقی نداره چه باپوشش مشکی چه رنگی وجیغ در این #فضای_مختلط (فضای مجازی)و پر از #هرزه_دل (هرزه نگاه)عمل تبرج راانجام داده اند.
👈دقت کنید بارها گفتیم دررابطه با فضای حقیقی ما #نگفتیم همش مشکی بپوشید ما گفتیم رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹️#تبرج یعنی در مرکز! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
👈دررابطه با فضای مجازی هم کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار . درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست ولی حجاب به معنی چادر نیست دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس
اما یک وقت میبینی یک خانم مثل به اصطلاح چادریهای موجود درتصویربالا
باچادرآرایش غلیظ انجام داده اندو روسری های جیغ وپوشیده اند.
حجاب آن مانتویی کمال و صحیح
وحجاب آن چادری متبرج،جمال وباطل است
#مدافعین_حیا
@modafeineh_haya
@modafeineh_haya_ir

🔴جدیدا عده ای با فرض اینکه تیپ مشکی بزنن و با عکسهای محجبه شون جلوه گری راه بندازند در این فضای مسموم پس تبرج شامل حالشون نشده؛نخیر❌!
👈فرقی نداره چه باپوشش مشکی چه رنگی وجیغ در این #فضای_مختلط (فضای مجازی)و پر از #هرزه_دل (هرزه نگاه)عمل تبرج راانجام داده اند.
👈دقت کنید بارها گفتیم دررابطه با فضای حقیقی ما #نگفتیم همش مشکی بپوشید ما گفتیم رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹️#تبرج یعنی در مرکز! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
👈دررابطه با فضای مجازی هم کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار . درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست ولی حجاب به معنی چادر نیست دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس
اما یک وقت میبینی یک خانم مثل به اصطلاح چادریهای موجود درتصویربالا
باچادرآرایش غلیظ انجام داده اندو روسری های جیغ وپوشیده اند.
حجاب آن مانتویی کمال و صحیح
وحجاب آن چادری متبرج،جمال وباطل است
#مدافعین_حیا
@modafeineh_haya_ir
ان شاءالله در پست بعدی راجع ب حجاب حداقلی و حجاب برتر پست به اشتراک گذاشته میشود

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم
.
.
.
.
.
میگفت مگه نمی بینین آقا میگن تا ۲۵ سال آینده اسرائیل دیگه نیست؟؟!
.
میگفت مگه نداریم که قضیه #فلسطین به دست خود امام زمان درست میشه!؟!😍
.
میگفت مگه نشنیدین که آقا به رزمنده ها گفتن مراقب خودتون باشین واسه #قدس بهتون احتیاج داریم !؟!✌️
.

همه اینارو گفت و آخرش ...😓
.
آخرش گفت ،خوب پس چرا نمی جنبین؟؟؟😰😭 .
. .
.
.
. گفت چرا نمی جنبین و من ...هنوز نشستم !😓😞
.
همه اینارو گفت ولی من هنوز #چشم گفتن بلد نیستم ! 😭😓
.
گفت گوش به فرمان رهبرتون باشین ! ولی من هنوز تمرین هم نکردم! 😓
.
سفارش کرد #بصیرت داشته باشین ولی من هنوز جلوی پای خودم رو هم نمی تونم ببینم! 🙈
.
.
.
.
حالا تکلیف منِ حرف گوش نکنِ بی بصیرتی که میترسه روزی که امامش میخواد بیاد ، جای همراهی و چشم گفتن جلوش وایسه و بگه دین جدید آوردی چیه؟؟😭😭😭
.
.
___________________________
می دونم ...
میدونم تقصیر منه کوفیه که هنوز نیومدی! 😭😭
.
.
.
____________________
یه روزی ام میاد که جلومونو بگیرن و بهمون بگن دیدی مظلوم کشتن چرا صدات در نیومد؟؟ مگه بهت #نگفتیم؟؟؟ مگه نمی‌دیدی؟؟ مگه نمی دونستی؟؟ .
.
خدایا نمیخوایم با شمر‌و یزید و صدام و... محشور شیم !! 😭😭
.
.
.
#قاصدک
#دکتر_علی_غلامی

‌ 🔴جدیدا عده ای با فرض اینکه تیپ مشکی بزنن و با عکسهای محجبه شون جلوه گری راه بندازند در این فضای مسموم پس تبرج شامل حالشون نشده؛نخیر❌!
👈فرقی نداره چه باپوشش مشکی چه رنگی وجیغ در این #فضای_مختلط (فضای مجازی)و پر از #هرزه_دل (هرزه نگاه)عمل تبرج راانجام داده اند.
👈دقت کنید بارها گفتیم دررابطه با فضای حقیقی ما #نگفتیم همش مشکی بپوشید ما گفتیم رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹️#تبرج یعنی در مرکز! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
👈دررابطه با فضای مجازی هم کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار . درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست ولی حجاب به معنی چادر نیست دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس
اما یک وقت میبینی یک خانم مثل به اصطلاح چادریهای موجود درتصویربالا
باچادرآرایش غلیظ انجام داده اندو روسری های جیغ وپوشیده اند.
حجاب آن مانتویی کمال و صحیح
وحجاب آن چادری متبرج،جمال وباطل است
#مدافعین_حیا
@modafeineh_haya
@modafeineh_haya_ir

#متن_با_دقت_مطالعه_شود!
آنچه درحجاب اهمیت دارد#عدم_جلب_توجه نامحرمان است.
پس از پذیرش#وجوب_اصل_حجاب در قرآن می‌توان گفت که دین مصداق خاصی برای حجاب تعیین نمی‌کند و اگر شخصی ویژگی‌های مورد نظر خداوند در پوشش(عدم جلب توجه؛پوشاندن زیبایی ها؛دوری ازخودنمایی؛پوشاندن همه اعضای بدن بجزکفین وقرص صورت؛پوشاندن برجستگیهای بدن) را تامین نماید، می‌توان او را #با_حجاب نامید
👈اما تاکید بر چادر به معنی انحصار مصداق حجاب در آن نیست، بلکه به دلیل #کامل بودن_پوشش_با_چادر(حجاب برتر) است
👈اگر صورت خانم‌ها آرایش کرده باشد، فتوای تمام فقها این است که بايد پوشيده باشد
👈و تنها در مورد زنان سال‌خورده تخفیفاتی داده شده که حتی بيرون بودن مقداری از مو اشکالی ندارد.
👈پس بر زن درفضای حقیقی واجب است تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند، به جز صورت و دست‌ها تا مچ
👈 لذا این که کسی نقاب به صورت بگذارد و یا دست‌کش دست کند،واجب نیست و قرآن و روایات درباره حکم خصوص پوشیه سکوت کرده‌اند و با استفاده از نقاب و دست‌کش، مخالفتی ندارند
👈اما آن‌چه اهمیت دارد عدم جلب توجه نامحرمان است .
👈چنان‌چه خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ [نور/سی ویک]و زنان نباید پاهای‌شان را[هنگام راه رفتن آن‌گونه] به زمین بزنند تا آن‌چه از زینت‌های‌شان را پنهان می‌دارند
[به وسیله نامحرمان] شناخته شود».
یعنی زنان کاری نکنند که جلب توجه نامحرم شده و جامعه به فساد کشیده شود!
پ.ن
دررابطه با فضای حقیقی کسی نگفته همیشه مشکی بپوشید بلکه رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹️#تبرج یعنی در مرکزقرارگرفتن ! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
#مدافعین_حیا#حجاب#چادر#عاشقانه_مذهبی نما#چادری#حیا#چادرانه#چادری_نما#چادری
@modafeineh_haya
@modafeineh_haya_ir

#متن_با_دقت_مطالعه_شود!
آنچه درحجاب اهمیت دارد#عدم_جلب_توجه نامحرمان است.
پس از پذیرش#وجوب_اصل_حجاب در قرآن می‌توان گفت که دین مصداق خاصی برای حجاب تعیین نمی‌کند و اگر شخصی ویژگی‌های مورد نظر خداوند در پوشش(عدم جلب توجه؛پوشاندن زیبایی ها؛دوری ازخودنمایی؛پوشاندن همه اعضای بدن بجزکفین وقرص صورت؛پوشاندن برجستگیهای بدن) را تامین نماید، می‌توان او را #با_حجاب نامید
👈اما تاکید بر چادر به معنی انحصار مصداق حجاب در آن نیست، بلکه به دلیل #کامل بودن_پوشش_با_چادر(حجاب برتر) است
👈اگر صورت خانم‌ها آرایش کرده باشد، فتوای تمام فقها این است که بايد پوشيده باشد
👈و تنها در مورد زنان سال‌خورده تخفیفاتی داده شده که حتی بيرون بودن مقداری از مو اشکالی ندارد.
👈پس بر زن درفضای حقیقی واجب است تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند، به جز صورت و دست‌ها تا مچ
👈 لذا این که کسی نقاب به صورت بگذارد و یا دست‌کش دست کند،واجب نیست و قرآن و روایات درباره حکم خصوص پوشیه سکوت کرده‌اند و با استفاده از نقاب و دست‌کش، مخالفتی ندارند
👈اما آن‌چه اهمیت دارد عدم جلب توجه نامحرمان است .
👈چنان‌چه خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ [نور/سی ویک]و زنان نباید پاهای‌شان را[هنگام راه رفتن آن‌گونه] به زمین بزنند تا آن‌چه از زینت‌های‌شان را پنهان می‌دارند
[به وسیله نامحرمان] شناخته شود».
یعنی زنان کاری نکنند که جلب توجه نامحرم شده و جامعه به فساد کشیده شود!
پ.ن
دررابطه با فضای حقیقی کسی نگفته همیشه مشکی بپوشید بلکه رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹️#تبرج یعنی در مرکزقرارگرفتن ! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
#مدافعین_حیا#حجاب#چادر#عاشقانه_مذهبی نما#چادری#حیا#چادرانه#چادری_نما#چادری
@modafeineh_haya
@modafeineh_haya_ir

#متن_با_دقت_مطالعه_شود!
آنچه درحجاب اهمیت دارد#عدم_جلب_توجه نامحرمان است.
پس از پذیرش#وجوب_اصل_حجاب در قرآن می‌توان گفت که دین مصداق خاصی برای حجاب تعیین نمی‌کند و اگر شخصی ویژگی‌های مورد نظر خداوند در پوشش(عدم جلب توجه؛پوشاندن زیبایی ها؛دوری ازخودنمایی؛پوشاندن همه اعضای بدن بجزکفین وقرص صورت؛پوشاندن برجستگیهای بدن) را تامین نماید، می‌توان او را #با_حجاب نامید
👈اما تاکید بر چادر به معنی انحصار مصداق حجاب در آن نیست، بلکه به دلیل #کامل بودن_پوشش_با_چادر(حجاب برتر) است
👈اگر صورت خانم‌ها آرایش کرده باشد، فتوای تمام فقها این است که بايد پوشيده باشد
👈و تنها در مورد زنان سال‌خورده تخفیفاتی داده شده که حتی بيرون بودن مقداری از مو اشکالی ندارد.
👈پس بر زن درفضای حقیقی واجب است تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند، به جز صورت و دست‌ها تا مچ
👈 لذا این که کسی نقاب به صورت بگذارد و یا دست‌کش دست کند،واجب نیست و قرآن و روایات درباره حکم خصوص پوشیه سکوت کرده‌اند و با استفاده از نقاب و دست‌کش، مخالفتی ندارند
👈اما آن‌چه اهمیت دارد عدم جلب توجه نامحرمان است .
👈چنان‌چه خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ [نور/سی ویک]و زنان نباید پاهای‌شان را[هنگام راه رفتن آن‌گونه] به زمین بزنند تا آن‌چه از زینت‌های‌شان را پنهان می‌دارند
[به وسیله نامحرمان] شناخته شود».
یعنی زنان کاری نکنند که جلب توجه نامحرم شده و جامعه به فساد کشیده شود!
پ.ن
دررابطه با فضای حقیقی کسی نگفته همیشه مشکی بپوشید بلکه رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹️#تبرج یعنی در مرکزقرارگرفتن ! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
#مدافعین_حیا#حجاب#چادر#عاشقانه_مذهبی نما#چادری#حیا#چادرانه#چادری_نما#چادری
@modafeineh_haya
@modafeineh_haya_ir

بسم الله الرحمن الرحیم ‌ 🔴جدیدا عده ای با فرض اینکه تیپ مشکی بزنن و با عکسهای محجبه شون جلوه گری راه بندازند در این فضای مسموم پس تبرج شامل حالشون نشده؛نخیر❌!
👈فرقی نداره چه باپوشش مشکی چه رنگی وجیغ در این #فضای_مختلط (فضای مجازی)و پر از #هرزه_دل (هرزه نگاه)عمل تبرج راانجام داده اند.
👈دقت کنید بارها گفتیم دررابطه با فضای حقیقی ما #نگفتیم همش مشکی بپوشید ما گفتیم رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹️#تبرج یعنی در مرکز! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
👈دررابطه با فضای مجازی هم کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار . درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست ولی حجاب به معنی چادر نیست دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس
اما یک وقت میبینی یک خانم مثل به اصطلاح چادریهای موجود درتصویربالا
باچادرآرایش غلیظ انجام داده اندو روسری های جیغ وپوشیده اند.
حجاب آن مانتویی کمال و صحیح
وحجاب آن چادری متبرج،جمال وباطل است
#مدافعین_حیا
@modafeineh_haya
@modafeineh_haya_ir

‌ جدیدا عده ای با فرض اینکه تیپ مشکی بزنن و با عکسهای محجبه شون جلوه گری راه بندازند در این فضای مسموم پس تبرج شامل حالشون نشده؛نخیر!
فرقی نداره چه باپوشش مشکی چه رنگی وجیغ در این #فضای_مختلط (فضای مجازی)و پر از #هرزه_دل (هرزه نگاه)عمل تبرج راانجام داده اند.
دقت کنید بارها گفتیم دررابطه با فضای حقیقی ما #نگفتیم همش مشکی بپوشید ما گفتیم رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
#تبرج یعنی در مرکز! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
دررابطه با فضای مجازی هم کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار . درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست ولی حجاب به معنی چادر نیست دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس
اما یک وقت میبینی یک خانم مثل به اصطلاح چادریهای موجود درتصویربالا
باچادرآرایش غلیظ انجام داده اندو روسری های جیغ وپوشیده اند.
حجاب آن مانتویی کمال و صحیح
وحجاب آن چادری متبرج،جمال وباطل است
#مدافعین_حیا

🔴جدیدا عده ای با فرض اینکه تیپ مشکی بزنن و با عکسهای محجبه شون جلوه گری راه بندازند در این فضای مسموم پس تبرج شامل حالشون نشده؛نخیر❌!
👈فرقی نداره چه باپوشش مشکی چه رنگی وجیغ در این #فضای_مختلط (فضای مجازی)و پر از #هرزه_دل (هرزه نگاه)عمل تبرج راانجام داده اند.
👈دقت کنید بارها گفتیم دررابطه با فضای حقیقی ما #نگفتیم همش مشکی بپوشید ما گفتیم رنگی بپوشید که #ساده و#مات و شمارا در#حاشیه_نگاه قراربده نه رنگ #جیغ و#متبرج !
🔹️#تبرج یعنی در مرکز! در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به آسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند و هر گونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
👈دررابطه با فضای مجازی هم کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار . درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست ولی حجاب به معنی چادر نیست دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس
اما یک وقت میبینی یک خانم مثل به اصطلاح چادریهای موجود درتصویربالا
باچادرآرایش غلیظ انجام داده اندو روسری های جیغ وپوشیده اند.
حجاب آن مانتویی کمال و صحیح
وحجاب آن چادری متبرج،جمال وباطل است
#مدافعین_حیا
@modafeineh_haya_ir
ان شاءالله در پست بعدی راجع ب حجاب حداقلی و حجاب برتر پست به اشتراک گذاشته میشود

#نسلی هستیم که #دوستت دارم هارو #نگفتیم
#تایپ کردیم فرستادیم برای کسایی که #لیاقتشو نداشتن !

ضربه خوردیم و#شکستیم و نگفتیم #چرا؟!
ما دهان از #گله بستیم و نگفتیم چرا؟! جای "#بنشین" و "#بفرما", "#بتمرگی" گفتند..!
ما #شنیدیم و #نشستیم و #نگفتیم #چرا؟ "تو" نگفتیم و "شمایی" نشنیدیم و هنوز
ساده مثل کف دستیم و نگفتیم چرا؟! #دل سپردیم به آن "#دال" سر #دشمن و #دوست
دشمن و دوست پرستیم و نگفتیم چرا؟! چه "چراها" که شنیدیم و ندانیم چرا
ما همین بوده و هستیم و نگفتیم چرا؟

#سیمین_#بهبهانی
#zgbeautysalon
#zendegi #zistan #chera #dars #leven #leermoment #waarom
#life #lifequotes #words #why

📸 ما اسیر محدودیّتهاى #مذهبى نشدیم؛ ما #نگفتیم این #شیعه است، این #سنّى است...
🚨 #Fightingthezionists
#.
🇮🇷 @kaboos_liberal313

.
.
#ضربه خوردیم و #شکستیم و نگفتیم #چرا؟!
ما #دهان از گله بستیم و #نگفتیم چرا؟!
جای "بنشین" و "بفرما", "بتمرگی" گفتند..!
ما #شنیدیم و #نشستیم و نگفتیم چرا؟
.
#سمین_بهبهانی

Most Popular Instagram Hashtags