#نوکیا۶

MOST RECENT

َ
َ
🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️ َ
َ
😍نوکیا ۸ سیرکو َ
َ
👻۱۲۸گیگابایت حافظه َ
َ
🤔۶گیگابایت رم َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
َ
🌹 👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
َ
🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️ َ
َ
😍نوکیا ۸ سیرکو َ
َ
👻۱۲۸گیگابایت حافظه َ
َ
🤔۶گیگابایت رم َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
َ
🌹 👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

بُهتان مگوی

که آفتاب را با ظلمت نبردی در میان است

آفتاب از حضورِ ظلمت دلتنگ نیست

با ظلمت در جنگ نیست

ظلمت را به نبرد آهنگ نیست

چندان که آفتاب تیغ برکشد

او را مجالِ درنگ نیست

همین بس که یاری‌اش مدهی

سواری‌اش مدهی

#شاملو
#اهواز
#نوکیا۶
۳۷۵۵/۰۳/۰۱

.
آموزش باز و بست کامل گوشی #Nokia6 📱
توجه داشته باشید که این کار نیازمند مهارت و تجربه بالا و همچنین ابزارآلات مخصوص میباشد.
به دلیل محدودیت آپلود ویدئو در اینستاگرام ویدئو بصورت قطعه قطعه پشت سرهم برای شما قرار داده شده. لطفا ورق بزنید ^_^
_____________
@kookwiki
#آموزش_تعمیرات_موبایل #بازوبست #نوکیا #teardown #نوکیا۶
#N6 #Nokia

َ
🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️ َ
َ
😍نوکیا ۶ ۲۰۱۸ َ
َ
👻استفاده ی همزمان از دو دوربین َ
َ
🤔صفحه نمایش ۵.۵ اینچ َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
َ
🌹 👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
َ🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️
َ
َ
😍گوشی جدید نوکیا ۶ - ۲۰۱۸ َ
َ
😊بزودی ... َ
َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
َ
🌹 👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
َ🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️
َ
َ
😍گوشی جدید نوکیا ۶ - ۲۰۱۸ َ
َ
😊بزودی ... َ
َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
َ
🌹 👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
🤔ویدئویی جدید از معرفی گوشی جدید نوکیا ۶ - ۲۰۱۸ َ
َ
😊حتما ببینید َ
َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
َ
🌹 👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
😃ویدئویی دیدنی از معرفی گوشی جدید نوکیا ۷ پلاس َ
َ
😜حتما ببینید َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
َ
🌹 👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
َ❤لطفا ورق بزنید❤
َ
َ
🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️ َ
َ
😍نوکیا ۷ پلاس َ
َ
👻دوربین دوگانه زایس آلمان َ
َ
🤔صفحه نمایش ۶ اینچ َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
َ
🌹 👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
َ
َ😃🆕️😃🆕️😃🆕️😃🆕️😃🆕️😃🆕️😃🆕️😃🆕️😃🆕️😃🆕️ 😃
َ
َ
ویدئویی بسیار جالب از معرفی گوشی جدید نوکیا ۸۱۱۰
َ
😜از دست ندین َ
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ
❤👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
َ❤لطفا ورق بزنید❤
َ َ
🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆 َ
َ
🍄نوکیا ۱ َ َ
َ
😀دارای قاب های رنگی قابل تعویض
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ َ
َ
🌷👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

َ
َ
🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆🆕️👆 َ
َ
🍄نوکیا ۱ َ َ
😀دارای قاب های رنگی قابل تعویض
☎️ 👉 ۰۲۱ - ۶۶ ۱۷ ۱۹ ۷۰ َ َ
َ
🌷👉 @darsoo.ir

#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۸سیروکو #نوکیا۶#نوکیا۷پلاس #نوکیا۸۱۱۰ #نوکیا۳۳۱۰جدید #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ #نوکیا۶ #نوکیا۸ #نوکیا۲۰۱۸ #نوکیا_اندروید #نوکیا_لاکچری #نوکیا_جدید

@nokia_newphones @nokia #nokia1 #nokia2 #nokia3 #nokia5 #nokia6 #nokia62018 #nokia7 #nokia7plus #nokia8 #nokia8sirocco
#نوکیا #نوکیا۱ #نوکیا۲ #نوکیا۳ #نوکیا۵ ##نوکیا۶ #نوکیا۶۲۰۱۸ #نوکیا۷ #نوکیا۷پلاس #نوکیا۸ #نوکیا۸سیروکو
بهترین قیمت انواع گوشی های نوکیا در کشور را در فروشگاه اینترنتی ساری تک بیابید!

دیگه وقته حرکته😎
Www.sari-tech.com

@nokia @nokiamobile #nokiA @nokia6 #android #androidphones @android8
#نوکیا #نوکیا۶ نوکیا6 #اندروید #گوشی_اندرویدی #فلز #آلومینیوم #گوشی_میان رده
گوشی نوکیا۶ با قابلیت دریافت اندروید ۸ یکی از بهترین میان رده های موجود با ظاهری لاکچری هم اکنون در ساری تک با بهترین قیمت موجود می باشد.
اندروید خام و سبک، همچین صدای دالبی اتم از خواص شاخص این گوشی می باشد!
وقته حرکته😎
sari-tech.com
ساری تک یک فروشگاه اینترنتی با خدماتی خاص و قیمت های عمده برای کاربران است.

#نوکیا۶
اطلاعات در پایین 👇
#نوکیا
#اندروید_چنل همیشه فعال 💡
از کانال تلگرام ما دیدن کنید لینک در بیو 👌
#nokia6
Information under 👇
#nokia
#android_chanell always active 💡
💰قیمت: از 1.145.000 تا 1.320.000 تومان 📱Screen size: 5.5
💾Memory: 32/64GB
🕹RAM: 3/4GB
📲Internet: LTE
📸Camera: 16
⚙android: 7.1.1
🔋Battry: 3000mAh
📆Date: 2017
🔒sensor: دارای حسگر اثر انگشت fingerprint scanner
📃توضیحات: شرکت #نوکیا پس از سال ها برگشته و کار خود را شروع کرده است و این بار ما مشاهد #اسمارت_فون های غول این شرکت بوده ایم. و غول جدید این شرکت یعنی #نوکیا۶ بسیار حرف برای گفتن دارد و حریفان​ این #اسمارت_فون گوشی های از جمله #سامسونگ_گلکسی_اس۸ و #آیفون۷ می‌باشد این غول دوربین متوسط صفحه ۵.۵ اینچی و رم بالا برای گیمینگ و حافظه رازی کننده و نگهداری شارژ بالا و دارای حسگر اثر انگشت و... قابلیت هایش دیگر...
#نوکیا۶ #نوکیا
#nokia6 #nokia
#android_chanell
👉@ANDROID_CHANELL

Most Popular Instagram Hashtags