#نهایة

MOST RECENT


خدایا!
رحمتی، از تو، درخواست می‌کنم؛
که، پراکندگیِ مرا، برطرف سازد؛
و کارَم را، گِرد آوَرَد.

«اللّهُمَّ إنِّی أسألُکَ رَحمَةً تَلُمُّ بِها شَعَثِی»

یعنی:
کارَم را، با #رحمت خود، به #سامان برسان.
آن بزرگوار ـ صلّی‌اللّه‌عليه‌وأتباعه ـ #اصلاح وضعِ #پراکنده را، به «شَعَث»، #کنایه آورده است.
وضعِ خود را، به‌چوبی #تشبیه کرده است؛ که، سرِ آن #چوب، شکسته؛ و کناره‌هایش، #شکاف برداشته است؛ و نیاز به #گردآورنده و اصلاح‌کننده‌ای دارد.

#پیامبر_اکرم صلّی‌اللّه‌عليه‌وأتباعه

#آفرينشهای_ادبی_در_گفتار_نبوی؛ #شريف_الرضي؛ ص ۱۰۸، ح ۸۴.
نيز، ر.ک: #سنن #ترمذی ۵ : ۱۴۷؛ #کنز_العمال ۲: ۱۷۱، ح ۳۶۰۸؛ #غریب_الحدیث #هروی ۲ : ۴۶۱؛ #نهایة ۲ : ۴۷۸.

#پرپرواز


خدایا!
رحمتی، از تو، درخواست می‌کنم؛
که، پراکندگیِ مرا، برطرف سازد؛
و کارَم را، گِرد آوَرَد.

«اللّهُمَّ إنِّی أسألُکَ رَحمَةً تَلُمُّ بِها شَعَثِی»

یعنی:
کارَم را، با #رحمت خود، به #سامان برسان.
آن بزرگوار ـ صلّی‌اللّه‌عليه‌وأتباعه ـ #اصلاح وضعِ #پراکنده را، به «شَعَث»، #کنایه آورده است.
وضعِ خود را، به‌چوبی #تشبیه کرده است؛ که، سرِ آن #چوب، شکسته؛ و کناره‌هایش، #شکاف برداشته است؛ و نیاز به #گردآورنده و اصلاح‌کننده‌ای دارد.

#پیامبر_اکرم صلّی‌اللّه‌عليه‌وأتباعه

#آفرينشهای_ادبی_در_گفتار_نبوی؛ #شريف_الرضي؛ ص ۱۰۸، ح ۸۴.
نيز، ر.ک: #سنن #ترمذی ۵ : ۱۴۷؛ #کنز_العمال ۲: ۱۷۱، ح ۳۶۰۸؛ #غریب_الحدیث #هروی ۲ : ۴۶۱؛ #نهایة ۲ : ۴۷۸.

#پرپرواز

Most Popular Instagram Hashtags