#ننگ_ما_رئیس_جمهور_ما

1770 posts

TOP POSTS

.
⭕️لعیا جنیدی درباره ی علت چادری شدنش گفت آقای روحانی بدلیل پروتکل کابینه این رو از من خواستن و من هم به خواستشون احترام گذاشتم .
⭕️براستی کسایی که میگفتن اگه رقیب رای بیاره تو پیاده روهاخیابون(دیوار) میکشه
⭕️همونایی هستن که تو #پروتکل شون چادراجباریه
⭕️این اهانت به چادروچادری هاست .
.
.
⭕️میگم شاید این پروتکل چادری شدن رو خود روحانی نداده باشه؟
⭕️آخه بهش میخوره آقای رئیسی همچین پروتکلی داده باشه هااا
.
⭕️دوستان اصلاح طلب یه برسی کنن ؛)) ‏الانم که روحانی چادرو برای معاونش اجباری کرده، بعید نیست چند روز دیگه هم توو جلسه هیئت دولت بین آقایون و خانومارو دیوار بکشه! نخند جدی میگم!
.
#ارباب_وعده_ها
#شیخ_کذاب
#دولت_دروغ
#دولت_حرف
#روحانی_دروغگوی_بزرگ
#زن
#چادر
#روحانی
#مجلس
#رای_اعتماد
#مجلس 
#کابینه
#وزیر 
#برجام
#دولت_تزویر_و_ریا
#دولت_بی_تدبیری_و_ناامیدی
#برجام_تف_سر_بالا
#برجام_خسارت_محض
#مادر_تحریمها
#تحریم_جدید_و_بیسابقه
#روحانی_بنی_صدر_زمان
#روحانی_وطن_فروش
#با_روحانی_تا_قاجار
#ننگ_ما_رئیس_جمهور_ما
#مدعیان_پوچ_اندیش_همیشه_طلبکارند
#مرگ_بر_خائن_به_خون_شهدا 
#مرگ_بر_خائنین_به_انقلاب
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست

.
صد درصد کاربردی تر است .
خیانتی که عده به ایران میکنند شاهان عیاش و وطن فروش در طول تاریخ نکردند
#برو_کار_کن
#با_روحانی_تا_نابودی
#ننگ_ما_رئیس_جمهور_ما
#ننگ_بر_تفکر_قاجاری

MOST RECENT

.
⭕️لعیا جنیدی درباره ی علت چادری شدنش گفت آقای روحانی بدلیل پروتکل کابینه این رو از من خواستن و من هم به خواستشون احترام گذاشتم .
⭕️براستی کسایی که میگفتن اگه رقیب رای بیاره تو پیاده روهاخیابون(دیوار) میکشه
⭕️همونایی هستن که تو #پروتکل شون چادراجباریه
⭕️این اهانت به چادروچادری هاست .
.
.
⭕️میگم شاید این پروتکل چادری شدن رو خود روحانی نداده باشه؟
⭕️آخه بهش میخوره آقای رئیسی همچین پروتکلی داده باشه هااا
.
⭕️دوستان اصلاح طلب یه برسی کنن ؛)) ‏الانم که روحانی چادرو برای معاونش اجباری کرده، بعید نیست چند روز دیگه هم توو جلسه هیئت دولت بین آقایون و خانومارو دیوار بکشه! نخند جدی میگم!
.
#ارباب_وعده_ها
#شیخ_کذاب
#دولت_دروغ
#دولت_حرف
#روحانی_دروغگوی_بزرگ
#زن
#چادر
#روحانی
#مجلس
#رای_اعتماد
#مجلس 
#کابینه
#وزیر 
#برجام
#دولت_تزویر_و_ریا
#دولت_بی_تدبیری_و_ناامیدی
#برجام_تف_سر_بالا
#برجام_خسارت_محض
#مادر_تحریمها
#تحریم_جدید_و_بیسابقه
#روحانی_بنی_صدر_زمان
#روحانی_وطن_فروش
#با_روحانی_تا_قاجار
#ننگ_ما_رئیس_جمهور_ما
#مدعیان_پوچ_اندیش_همیشه_طلبکارند
#مرگ_بر_خائن_به_خون_شهدا 
#مرگ_بر_خائنین_به_انقلاب
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست

.
⭕️لعیا جنیدی درباره ی علت چادری شدنش گفت آقای روحانی بدلیل پروتکل کابینه این رو از من خواستن و من هم به خواستشون احترام گذاشتم .
⭕️براستی کسایی که میگفتن اگه رقیب رای بیاره تو پیاده روهاخیابون(دیوار) میکشه
⭕️همونایی هستن که تو #پروتکل شون چادراجباریه
⭕️این اهانت به چادروچادری هاست .
.
.
⭕️میگم شاید این پروتکل چادری شدن رو خود روحانی نداده باشه؟
⭕️آخه بهش میخوره آقای رئیسی همچین پروتکلی داده باشه هااا
.
⭕️دوستان اصلاح طلب یه برسی کنن ؛)) ‏الانم که روحانی چادرو برای معاونش اجباری کرده، بعید نیست چند روز دیگه هم توو جلسه هیئت دولت بین آقایون و خانومارو دیوار بکشه! نخند جدی میگم!
.
#ارباب_وعده_ها
#شیخ_کذاب
#دولت_دروغ
#دولت_حرف
#روحانی_دروغگوی_بزرگ
#زن
#چادر
#روحانی
#مجلس
#رای_اعتماد
#مجلس 
#کابینه
#وزیر 
#برجام
#دولت_تزویر_و_ریا
#دولت_بی_تدبیری_و_ناامیدی
#برجام_تف_سر_بالا
#برجام_خسارت_محض
#مادر_تحریمها
#تحریم_جدید_و_بیسابقه
#روحانی_بنی_صدر_زمان
#روحانی_وطن_فروش
#با_روحانی_تا_قاجار
#ننگ_ما_رئیس_جمهور_ما
#مدعیان_پوچ_اندیش_همیشه_طلبکارند
#مرگ_بر_خائن_به_خون_شهدا 
#مرگ_بر_خائنین_به_انقلاب
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست

Most Popular Instagram Hashtags