[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#نقش_ساسانی

58 posts

TOP POSTS

#شکوه_هخامنشیان
آغاز کاوش های باستان شناسی در
برج سنگی #پاسارگاد ..
. شکوه#شاهنشاهی پارس
پارسه_زیباترین شهر زیر افتاب
بنگر این بیغوله را از دور
طاق هایش ریخته ، دروازه هایش رو به ویرانی
پایه هایش ، آیه هایی از پریشانی
وصف آبادانی اش در داستان های کهن ، مسطور
قصه ی ویرانی اش ، مشهور
مار در او هست ، اما گنج ؟
خانه های روشن و تاریک او ، چون عرصه ی شطرنج
سر ستون های نگون بر خاک او
چون مهره های کهنه ی این بازی شیرین
اسب و فیل و بیدق و فرزین
هر یکی در خانه ای محصور
راستی ، آیا کدامین دست
با این نطع بدفرجام بازی کرد ؟
یا کدامین فاتح اینجا ترکتازی کرد ؟
از تو می پرسم ، الا ای باد غمگین بیابانی
ای که آواز عزایت را درین ویرانه می خوانی
آتشی ناچیز بود آیا که با او دشمنی ورزید ؟
یا زمین در زیر پای شوکت و آبادی اش لرزید ؟
بنگر این بیغوله را از دور
هر چه می بینی در او ، مرگ است و ویرانی
عرصه ی جاوید آشوب و پریشانی
مهره ی شاهش ازین لشکرکشی ها ، مات
با چنین شطرنج نفرین کرده ی تاریخ
هیچ دستی نیست تا بازی کند ، هیهات
.
فرتور برگرفته از تاربرگ دوست
فراخوان جهت گردهمایی هفت ابان
به کوری چشم اهرمنان امردادروز از ابانماه میعادگاه عاشقان 'پاسارگاد'گرد هم خواهیم امد
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
پاینده ایران
افراشته کاویان
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran##perspolisپرسپولیس

.
نمایی هوایی از
آتشکده آذرگشسب یا اذرگشنسب

آتشکده آذرگشسب یا "آتور گشسب"به معنی آتش جهنده میباشد .قبل از یورش تازیان مهمترین مرکز نیایش ایران و این آتشکده مخصوص طبقه جنگاوران و سپاهیان بوده است .
🔥
در ایران قبل از اسلام اتشکده های زیادی وجود داشت اما سه آتشکده مهم و بزرگ و پر اهمیت وجود داشت
🔥
ا🔥آتش ارتشیان = آتشکده آذرگشنسب ، در آذربایجان
ا🔥آتش موبدان = آتشکده آذرفرنبغ ؛ در پارس
ا🔥آتش کشاورزان = آتشکده آذربرزین‌ مهر ،
در خراسان
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
.
این آتشکده در تکاب استان آذربایجان واقع شده .پادشاهان ساسانی در روزهای سخت به اینجا میرفتند و زر و مال نذر آنجامیکردند .بهرام پنجم سنگهای قیمتی بسیاری را به این آتشکده فرستاد .نام دیگر این آتش کده آذرخوش بوده به معنی " آتش نیکو " .
این آتشکده نماد همبستگی و سمبلی برای امپراطوری ساسانیان بوده است . .
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 .
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید، 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
نابود باد انیران
.
#ایران_را_باید_دید#تکاب#اتشکده_ساسانی#ساسانی#معبد_اناهیتا#تخت_سلیمان#زندان_سلیمان#نقش_ساسانی#شاپور_ساسانی#امپراطوری_پارس#بهرام_اول#اردشیر_پاپکان#پارسی#ساسانی#اذرگشسب#کاریان#اتش#ایران#iran#mustseeiran#

.
شکوه شاهنشاهی پارسی
محل نگهداری اتش جاویدان
.
.
آتشی که در معبد آذر گشنسب نگهداری می شده، مهمترین آتش از سه آتش مهم ایران بوده است. این آتشکده معبد اصلی شهریاران و جنگاوران بوده و تاجگذاری بسیاری از شاهان اشکانی و ساسانی را به خود دیده.
د رده بعدی دو آتش مهم دیگر، آتش آذربُرزین مهر برای واستریوشان (کشاورزان) و آذرفَرَنبَغ برای موبدان بوده است.
این فرتور محل دقیق نگهداری آتش وَرَهرام آذرگشنسب است. آتش ورهرام آتشی است که از ۱۶ منبع گرد می آید و طی آیینی چند ساله ۱۱۲۸ بار تطهیر می شود. آتشهای فرعی و محلی ایرانزمین از این آتش تهیه شده اند..پس از یورش دیوهای سیاهپوش به ایران این اتش توسط سربازان ساسانی تا هند پاسبانی شد و بعد از هزارسال در زمان قاجار دوباره به یزد انتقال داده شد
.
.

مادرم''دا''دی''دیی,م'' وقتی اتشی روشن میکند نام خدا را بر زبان جاری میکند
تمام لرها زمانی که اتش روشن میکنند نام ایزد یکتا برزبان میرانند
اتش نماد زندگی بوده وهست
و امروز من فرزند پاسداران اتشم
مینویسم تا اجاق خاموش سرزمینم گر بگیرد
.
.
ای آتش جان‌فروز تابان
با مهر تو بسته‌ایم پیمان
هر تیره که اهرمن بزاید
در پای فروغ تو نپاید
اینک به امید پاک‌دادار
آن یاور مهربان و غم‌خوار
برخیزم و دست برفشانم
وز شوق سرود تازه خوانم
از هیمه اجاق برفروزم
غمنامه‌ی تیرگی بسوزم
اکنون که زمان شادمانی‌ست
هنگامه‌ی بزم و کامرانی‌ست
ای یار خجسته، ای نکوکار
از چهره نقاب غصه بردار
از عشق، تو  آتشی به‌پا کن
دلتنگی و  خامُشی رها کن
تا باد، جهان به کام تو نوش
آیین کهن مکن فراموش
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_سلیمان#تاریخ#تکاب#اذرابادگان#اشکانی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

. ای ایرانی
مبادا ریشه خود را فراموش کنی و به ایران وایرانی خیانت کنی

روزی که فرزندت چشم به این جهان گشود در گوشش' اندیشه نیک_گفتارنیک_پندارنیک زمزمه کن
نام نیک ایرانی برایش برگزین'
به او از مام میهن بگو از عشق وازادگی بگو
او را از چیزی مترسان
ای ایرانی
به فرزندت از ریشه و اصالتت بگو
به او از عدالت گستری شهریاران سرزمینت بگو
از پاکدامنی زنان ایرانشهر بگو
از عدالت شاهانه شهریاران پارسی
از کورش بگو از لوح حقوق بشرش
از داریوش بگو و ازادگیش
ازشجاعت
خشایارشا'بگو
ای ایرانی
به فرزندت
از مردانگی یوتاب تا اریوبرزنها بگو
فرزندت را اگاه کن به او
از بزرگی شاهان ساسانی بگو
از قدرت وهیبت شاپورها تا دادگری انوشیروانها
اری ای دوست ای ایرانی ای هم میهن
به فرزندت
از دلیری بابک تا نادرها بگو
.
که دگر گاه خفتن نیست
.
.
گرچه هزار سال است اتش فروزان اتشکده پارس خاموش گشته اما این اتش همواره در دلهای نیاکان ما روشن بود .اتش فروزان اتشکده پارس در حال گر گرفتن است ان را پاس خواهیم داشت.نخواهیم گذاشت اتش شاهنشاهی پارس خاکستر شود.وعده دیدار ما هفتم ابانماه ارامگاه پدرم کورش بزرگ
.
.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
.
تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود
حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است
بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان .
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
بخشی از کتیبه شاپوربزرگ ''ساسانی'' در قسمت پایین کعبه زرتشت یا''گاهشمار هخامنشی'' در نقش رستم پارس
.
منم شاپور
خداوندگار یکتا پرست
شاهنشاه ایران و انیران(غیر ایران)
که چهره از ایزدان دارم
هنگامی که نخست من بر شهر (کشور)ایستادم(پادشاه شدم)، گردیانوسِ قیصر از همه شهر"روم"،"گُت" و "ژرمن" سپاه جمع کرد واز [سوی] آسورستان به سوی ایرانشهر''ایران کهن'' و ما تاخت
در مرز آسورستان جنگی در "مشیک"جنگ بزرگی بود(=درگرفت)گردیانوسِ
قیصر کشته شد، سپاه رومیان در هم شکست 'رومیان "فیلیپوس" را قیصر کردند و فیلیپوسِ قیصر به نمسته(التماس و شفاعت)به سوی ما آمد و برای خون بها پانصد هزار''پول ساسانی رایج'' داد(پرداخت)و به باج ایستاد(باج گذار شد)و ما از این رو مشیک را "پیروز شاپور"نام کردیم(نهادیم)
و قیصر دوباره دروغید(دروغ گناه بسی بزرگ)، در ارمنستان گناه کرد و ما به شهر(کشور) روم یورش کردیم و سپاه شصت هزار نفری رومیان را در"بیبالیش"
زدیم(نابود کردیم'در هم خورد کردیم) ..بر آن شدیم تا کرده هایمان را بر این سنگ حک کنند تا کسان بعد ما بدانند برای این خاک که از پدرانمان به ما رسیده رشادتها کرده ایم
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
نابود باد انیران
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_رستم#نقش_ساسانی#شاپور#امپراطوری_پارسیان#تاریخ#امپراطوری_ایران#امپراطوری_پارس#کرد#لر#بلوچ#پارس#ساسانی#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
اذرگشسب

جایگاه آشتی آب، باد، خاک و آتش/ پایگاهی برای پنج دوره تمدنی.. برای سده ها ویا هزاران سال اینجا حامل آتش_مقدس بوده و اهورامزدا در آن عبادت می شد.
بنایی اصیل و بی آلایش با سبک ساسانی . .
با ورود تازیان بربریت و جاهلیت پای در این خانه نهاد..هرانچه بوی تمدن میداد ویران گشت
کتابخانه مقدس به اتش کشیده شد
اتشکده ها خاموش شد و این سرزمین رو به سیاهی وتباهی رفت

در یورش تازیان دو چیز از ایرانشهر خارج شد نخست ولیعد پیروز که به چین رفت
و اتش ایزد بهرام 'خدای جنگ' که در این اتشکده بود و با پاسبانی سواران پاکدل ساسانی به شاخاب پارس به احتمال زیاد بندرسیراف و از انجا به سین کیانک هندوستان و در انجا پاسداری شد ولحظه ای خاموش نشد تا در دوره قاجار همان اتش به اتشکده مقدس یزد اورده شد
.
.
. . مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
نابود باد انیران
.
#ایران_را_باید_دید#تکاب#اتشکده_ساسانی#ساسانی#معبد_اناهیتا#تخت_سلیمان#زندان_سلیمان#نقش_ساسانی#شاپور_ساسانی#امپراطوری_پارس#بهرام_اول#اردشیر_پاپکان#پارسی#ساسانی#اذرگشسب#کاریان#اتش#ایران#iran#mustseeiran#

شکوه شاهنشاهی پارس
.
.
نقش برجسته شهریار بزرگ بهرام دوم
پیروزی بریاغیان ارب_عرب
نگاره اول ودوم:سرباز ساسانی
احتمالا یکی از بزرگان
نگاره سوم شاهنشاه بهرام
و تعدادی از یاغیان ''ارب''عرب''به شاهنشاه اسب وشتر پیشکش میکنند واز او طلب بخشش دارند
.
شاهنشاه بهرام چنین میگوید: انان ''یاغیان عرب_ارب''شوریدند 'به مردمم ازار رساندند_ستم میکردند 'انان دروغ میگفتند''دروغ گناهی بس بزرگ ونابخشودنی''به سپاهیانم دستور دادم انان را در'هم کوبیدند' در بندشان کردم
.
نقشهای زیادی از بهرام دوم در استان پارس بخصوص کازرون'تنگ قندیل تنگ چوگان و نقش رستم وجود دارد که هرکدام حقایقی تاریخی را برما روشن میکنند
.
.
پدرميگفت:بامادر؛که ماازنسل ساسانيم*به پاکي،شهره ي، شهريم،زقوم مادو اشکانيم
.
نقشهای تنگ چوگان در بدترین شرایط ممکن نگهداری میشوند و حال و روز ناخوشی دارند
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#کازرون#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#بیشاپور#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran_insta

.
شکوه شاهنشاهی پارسی
.
جاویدشاه
.
جاویدشاهنشاهی پارس
.
کتیبه شاهنشاه محمدرضاشاه پهلوی
.
.
بزرگ ارتشتاران شاهنشاه دوم سلسله پهلوي [بفرمان؟] همايوني مجسمه شاپور اول شاهنشاه دوم سلسله ساساني كه بيش از هزار سال بخاك افتاده بود مجددا برپا گرديدفرمان همايوني دائر به برپا ساختن مجسمه بوسيله سرلشكر دكتر بهرام آريانا رئيس ستاد ارتش شاهنشاهي ايران به سرلشكر محمد تقي مجيدي فرمانده سپاه ابلاغ و پس از شش ماه تلاش شبانه روزي در ساعت هفده روز بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و شش خورشيدي مجسمه بجاي خويش استوار گشت.
اين تلاش تحت رهبري و نظارت مستقيم سرلشكر محمد تقي مجيدي فرمانده سپاه ۵ و توسط هفت نفر افسران و يكنفر غيرنظامي، ۱ سرگرد فني احمد بيضائي ۲ سروان پياده كريم خرقاني ۳ ستوان يكم مهندس حسن بختياري ۴ ستوان يكم پياده غلامعلي آيرملو ۵ ستوان دوم مهندس جواد عمادي ده حقي ۶ ستوان دوم پياده اصغر شكور ۷ ستوان سوم پياده مصطفي افراسيابي ۸ غير نظامي استاد موسي مختاري و بالغ بر دويست نفر درجه دار و سرباز و افزارمند پادگانهاي شيراز و كازرون كه نام آنها در دستور [...] سپاه ۵ درج گرديده انجام پذيرفته و علاوه از برپا كردن مجسمه تكميل جاده اتومبيل رو از رودخانه شاپور تا ايستگاه اتومبيل واحداث راه سواره رو كوهستاني از ايستگاه اتومبيل تا پاي دهانه غار و ساختن دويست و سي پله با سنگ تراشيده شده و نرده آهني و ساختمان پيدار [؟] مسطحه با ديواره سنگي و پله هاي مربوطه در داخل غار نيز توسط افسران و افراد نامبرده بالا ساخته و پرداخته شده است. ستاد [؟] سپاه ۵ بهمن ماه ۱۳۳۶»
.
.
نوشته هايي كه ايتاليك شده‌اند مربوط به قسمتهايي از كتيبه هستند كه پس از انقلاب سال ۵۷ عمدا تخريب شده‌اند
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارس
.
یادمان ساسانیان
.
نیایشگاه چک چک

اگر قصد سفر به یزد دارید این مکان را در اولویت قراردهید
با قلب و تنی پاک و جامه سپید به داخل نیایشگاه وارد شوید
.
.
اتش این نیایشگاه بارها بدستور تازیان خاموش شد اما هرگز خاکستر نشد ودوباره گر گرفت
.
.
ای آتش سرخ تیرگی سوز
ای روشنِ آشیان برافروز
ای برشده آتش نیایش
ای خرمن گرم‌سوز سرکش
از دور مهین‌گو کیانی
هوشنگ نژاده، یادمانی
آورد تو را به فّر و فرهنگ
چون گوهر سفته از دل سنگ
افروخت به هیمه‌های سوزان
بس آتش پُر فروغ و تابان
ای معبد مهر از تو روشن
هر گُلخن مرده از تو گلشن
نور تو ، آسمان برافروخت
دَم سردی خاک و تیرگی سوخت
مهر تو به خاک مرده جان داد
بر آب فسرده دل روان داد
دم سردی و هیبت زمستان
بردی به فروغ خویش آسان
آری تو فروغ ایزدانی
آرایش بزم موبدانی
.
.
گرچه هزاران سال است اتشکده ایرانشهر خاموش گشته اما این اتش همواره در دل نیاکانمان روشن بود
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#چک_چک#پیر_سبز#یزد#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#یزدی#چنار#اردشیر_پاپکان#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#بافق#اصفهان#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

MOST RECENT

.
نقاشی روی پارچه
(بخشی از اثر)
هنرمند: تارا میرکریمی
تکنیک: تکنیک ابداعی و منحصر به فرد تارا میرکریمی ~~~~~~~~~~~ 🔺 تمامی محصولات لادسا نقاشی دست بر روی پارچه می باشند.
🔺 محصولات قابلیت شست و شو داشته و گارانتی مادام العمر دارند. .
🔺 امکان نقاشی طرح های اختصاصی و مورد نظر شما بر روی محصولات لادسا وجود دارد.

#هنر_روی_پارچه #نقاشی_پارچه #هنر #نقوش_ایرانی #کوسن #نقش_ساسانی

.
ورودی بابل_دروازه ایشتار

دژی غیر قابل نفوذ
.
.
بابل بر روی رودخانه بنا شده بود تنها یک راه برای ورود به آن وجود داشت و بقیه دیوارها بر روی رودخانه بود. در زیر آب دروازه‌های فلزی برای جلوگیری از ورود دشمنان وجود داشت. هرچند سخنان هرودوت هیچ منبع معتبری نیست اما به استناد به متون بجا مانده از وی مسیر آب رودخانه توسط سپاه هخامنشی منحرف شده و سربازان از زیر دیوارها وارد شهر بابل شدند
بر اساس بسیاری متون تاریخی در چنین روزی سپاه هخامنشی که از برجسته ترین مردان جنگی مادی و پارسی بود پس از ازادی شهرها و روستاههای کنار دجله به فرماندهی سردار مادی ''گئوبروه'' وارد بابل میشود
این داستان توسط هرودت به طور مفصل نقل شده است و در انجیل عهد عتیق نیز آیه‌ای در مورد آن وجود دارد
.
.
خبر ورود سپاه پارس و دستگیری حاکمان بابل به گوش ''نبونعید''میرسد
او سراسیمه لشکری فراهم میکند و روانه بابل میشود
سپاه ''نبونعید''قبل از ورود به بابل توسط سپاه پارسی به رهبری کورش بزرگ در هم شکسته میشود و شاه دستگیر میشود .
پس از گذشت چند روز ارتش کورش وارد بابل میشود
با ورود کورش به بابل و تسخیر کامل ان تمام ممالکی که مطیع آن بودند، از جمله اسرائیل و شهرهای فنیقیه نیز به اطاعت کورش درآمدند
.
.
گرچه هزار سال است اتشکده ایرانشهر خاموش گشته اما این اتش پاک اهورایی همواره در دل ما روشن بود
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
هفتم ابانماه منتظرحضور تک تک شما عزیزان در پیشگاه پدر ایرانزمین هستیم .

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارسی
دیار شاهان__مهرماه نود وشش
پوشش زیبای مردان و زنان دیار رستم
ملی گرایی و وطن پرستی هنر است.چطور می شود وطن را دوست نداشت.ایا ممکن است کسی سرزمین خود را دوست نداشته باشد ایا میشود فرزند به پدر و مادرش پشت کند
ایا میشود به ایین نیک نیاکان بی احترامی کرد؟
.
.
ما یک قبیله‌ایم
انگشت‌های با همِ یک مشت
انگشت‌های درهم و پیوسته
خاموش باد بانگ شغال و جغد
دستان مکر و تفرقه
دستان مرزساز از آستین هرکه برآید، بریده باد . .
گرچه هزار سال است اتشکده ایرانشهر خاموش گشته اما این اتش پاک اهورایی همواره در دل ما روشن بود
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
منتظرحضور تک تک شما عزیزان در پیشگاه پدر ایرانزمین هستیم
.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارس
.
شاهنشاهی ساسانی
«تنگ قندیل»
نگاره ای عاشقانه از روزگار ساسانی''ازدواج شاهپوریکم و اذراناهید
.
فرتورها به ترتیب شاه شاهان '' شاهپوریکم پسرخدایگان اردشیرشاه بزرگ'
بانشبان بانشبن'' آذراناهید
موبد موبدان'' کرتیر.
این نقش برجسته بر اثر شلیک مستقیم گلوله های پیاپی بسیار اسیب دیده و همت ملی میطلبد تا از ان بصورت اصولی حفاظت شود..
.
#شاهنامه:
اين خانه ازپادشاهی تهيست
نه هنگام فيروزی و فرهيست
دريغ آن سر تاج و آن تخت و داد
دريغ آن بزرگی و فر و نژاد
.
.
این نقش برجسته در 8 کیلومتری شمال غرب بیشاپور به طرف جاده قائمیه ( چنارشاهیجان ) به نورآباد ممسنی در روستای قندیل واقع گردیده است(25کیلومتر تا نوراباد ممسنی و 30کیلومتر تا کازرون فاصله دارد . فاصله تا نقش برجسته ساسانی سرآب بهرام ۲۰ کیلومتر فاصله دارد)نقش‌برجسته معروف به تنگ سر آب قندیل است.در این اثر حکاکی «آذر آناهید» یا «آذر ناهید» همسر شاپوراول، فرزند اردشیر بابکان مؤسس سلسلۀ ساسانیان است و به «بانشبان بانشبن» به معنی «ملکۀ ملکه ها» شهره بوده است.
علاوه بر تصویر شاپوراول و ملکه او، موبدان موبد کرتیر نیز حجاری شده است.
باستان‌شناسان براین باورند که؛ نقش قندیل چه در فرم و تراش و چه در محتوا، از جمله نفیس‌ترین و باارزش‌ترین نقوش تاریخی تمدن ایران محسوب می‌شود، چرا که علاوه بر روایت تاریخی که توسط این نقش برجسته بازگو می‌شود، آن را می‌توان در ردیف انگشت‌شمار نقوش باستانی ایرانی قرار داد که تصویری از یک زن ایرانی با پوشش مخصوص به خود در آن حکاکی شده است
.
.
نقشهای کازرون در بدترین شرایط ممکن نگهداری میشوند و حال و روز ناخوشی دارند
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#کازرون#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#بیشاپور#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran_insta

شکوه شاهنشاهی پارس
.
.
نقش برجسته شهریار بزرگ بهرام دوم
پیروزی بریاغیان ارب_عرب
نگاره اول ودوم:سرباز ساسانی
احتمالا یکی از بزرگان
نگاره سوم شاهنشاه بهرام
و تعدادی از یاغیان ''ارب''عرب''به شاهنشاه اسب وشتر پیشکش میکنند واز او طلب بخشش دارند
.
شاهنشاه بهرام چنین میگوید: انان ''یاغیان عرب_ارب''شوریدند 'به مردمم ازار رساندند_ستم میکردند 'انان دروغ میگفتند''دروغ گناهی بس بزرگ ونابخشودنی''به سپاهیانم دستور دادم انان را در'هم کوبیدند' در بندشان کردم
.
نقشهای زیادی از بهرام دوم در استان پارس بخصوص کازرون'تنگ قندیل تنگ چوگان و نقش رستم وجود دارد که هرکدام حقایقی تاریخی را برما روشن میکنند
.
.
پدرميگفت:بامادر؛که ماازنسل ساسانيم*به پاکي،شهره ي، شهريم،زقوم مادو اشکانيم
.
نقشهای تنگ چوگان در بدترین شرایط ممکن نگهداری میشوند و حال و روز ناخوشی دارند
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#کازرون#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#بیشاپور#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran_insta

.
شکوه شاهنشاهی پارس
فرتورها را ورق بزنید
سراب بهرام_نوراباد_استان پارس_امروز
شهریاری بهرام دوم

نقش برجسته‏ شاهنشاه بهرام در نزديكی شهر نورآباد ممسنی در شمال غربی استان‏ پارس پايين كوهي در محوطه‏ای به نام سراب بهرام، نقش بسته است. در این نقش، بهرام دوم در وسط نشسته است و در هر سمت او دو نفر از بزرگان ساسانی به حالت احترام ایستاده اند و انگشت سبابه به نشانه احترام بالا گرفته اند. این چهار نفر عبارتند از:
رهبر مذهبی:موبدان موبد
سپهسالار:(ایران اسپهبد)
صدر اعظم:(بزرگ فرماندار)
رئیس تجار و اصناف:(هوتوخشان بد)
فرتورها را ورق بزنید
درطرف چپ شاهنشاه 'موبد موبدان، کرتیر را مشاهده میکنید که حالت کلاهش به شکل قیچی میباشد. شوربختانه این نقش به شدت ویران شده است.
در وسط شاهنشاه بهرام را مشاهده میکنید
موهای فر و پیچیده شاهنشاه بهرام در دو سوی شانه ریخته و روبان بلندی نیز در آن دیده می شود.تاج خدایگان بهرام دایره شکل می باشد که پایین آن کنگره دار بوده و در سینه بهرام شاه، گردن بندی نیز وجود دارد، که به سختی می توان آن را تشخیص داد.
.
تپه های باستانی ، لیدوما، میل اژدها، شیر مرد و ... بدون محافظ و به امان خدا رها شده اند و محلی برای گوسپند و بزچرانی شده اند.آثار ارزشمندی که در دل آنها مخزن اسراری از تاریخ نیاکانمان خوابیده.
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارسی
.
کاخ سپید_شکوه ایرانشهر
.
.
طاق_کسری جفت نام نیک اگر بینی هنوز
این ز سقف آهنین و وز پایه پولاد نیست
این دوام دولت از فیض عدالت گستریست
ورنه در خشت و گِل این اندازه استعداد نیست
دادخواه و دادگاه و دادیار و دادرس
جمله بر بادند اگر بر دادشان ارشاد نیست
.
. .
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ
#iranin
#tehran
#iloveiran
#persepolis
#history
#world
#unknowniran
#mustseeiran_insta
#iranissafe
#irantraveling
#irantourist
#mustseeiran
#beautifulworld
#beautifuliran
#iranissafe
#mustseeiran
#instatraveling
#travelingshoot
#irangardi
#traveltoiran
#bestmoments
#persianshot
#persianblue
#persian
#besttimes
#picoftheday

.
شکوه شاهنشاهی ساسانی
.
شاهپوردوم ساسانی
.
خدایگان شاهپوربزرگ
. .
این تندیس برنزی بعد از انقلاب از ایران به یغما رفت و توسط یک تاجر انگلیسی خریداری شد. مدتی بعد بدست تاجران اروپایی در کلکسیونهای خانگی در کنار اثار دیگری از ایران و مصر به نمایش گذاشته شد بعدها توسط شیخ دبی خریداری و هم اکنون در موزه برکات اثارباستانی امارات متحده عربی نگهداری میشود.
.
پ.ن_این فرسته از وبسایت دوستان کپی برداری شده
.
درمورد این فرسته چیزی بگویید!
.
.
.
بر تن زخمی ایرانم تازیانه میزنند تمام اثار نیاکانمان را چوب حراج میزنند انگاه میگویند چیزی ندارید اصلا تاریخی ندارید و همه دروغ است
.
.

شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#شاپور_بزرگ#شاپور_ساسانی#شهر_داریوش#قدس#بیت_ المقدس#غار_شاپور#خسرو_پرویز#دالکی#پاسارگاد#یزدگرد #نرسی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#اردشیر_پاپکان#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارس
.
شاهنشاهی ساسانی
.
تاق'بستان_تاق کوچک
.
مراسم تاج‌گذاری شاهپور دوم و سوم
.
نقش شاهپورسوم
.
ترجمه کتیبه به خط پهلوی که در کنار این نقش قراردارد
.

این پیکری است از بغ مزداپرست،
خدایگان شاپور،شاهنشاه ایران و انیران
که چهر از یزدان دارد،
فرزند بغ مزداپرست خدایگان شاپور،
شاهنشاه ایران و انیران که چهر از ایزدان دارد،
نوهٔ خدایگان هرمز شاهنشاه
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#کرمانشاه#تاق_بستان#کرد#شهر_داریوش#کوردستان#کورد#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

شکوه شاهنشاهی پارس
.
شاهنشاهی ساسانی
.
نقش برجسته شاه ساسانی_شاپوربزرگ'
.
محل نگهداری''موزه اثار باستانی اسراییل_ قدس_خاورمیانه
.
محل کشف_کاخ سپید عراق_ایوان خسرو تیسپون
.
هدیه موزه پاریس در سال دوهزاربه موزه اسراییل
.

بر تن زخمی ایرانم تازیانه میزنند تمام اثار نیاکانمان را چوب حراج میزنند انگاه میگویند چیزی ندارید اصلا تاریخی ندارید و همه دروغ است
.
.

شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#شاپور_بزرگ#شاپور_ساسانی#شهر_داریوش#قدس#بیت_ المقدس#غار_شاپور#خسرو_پرویز#دالکی#پاسارگاد#یزدگرد #نرسی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#اردشیر_پاپکان#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

شکوه شاهنشاهی پارس
.
.
نقش برجسته شاپور بزرگ_داراب گرد
پیروزی شاپور بر روم یاغی
.
دست بخشش شاپور بر سر امپراطور روم
.
.
 دارابگرد از کهن‌ترین شهرهای ایران و جهان محسوب می‌شود و پیشینه آن به بیش از دوهزاروپانصد سال می‌رسد. دارابگرد نام یکی از پنج شهرستان ایالت پارس در ایران قدیم، به معنی شهر داریوش تنها شهر بنا شده به دست داریوش هخامنشی نبوده، اما شاید نخستین بنای مدور برپا شده به دست او بود که نام خود را بر آن نهاد.
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#داراب#دارابگرد#شهر_داراب#شهر_داریوش#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
درود دوستان و هم اندیشان
چند نکته که لازم است به ان توجه شود
.
چندیست استفاده از تصاویری از شاهان هخامنشی ازجمله کوروش بزرگ ''داریوش و دیگر بزرگان هخامنشی با نماد ''ستاره داوود_ستاره پنج پر یا ستاره شش پر'' فراگیر شده که باید به عرض دوستان برسانم ما در هیچ نقشی از کوروش و یا دیگر شاهان هخامنشی و یا دیگر اثار این نماد را مشاهده نمیکنیم جز در نقشهای ساسانی که از نماد ماه وستاره استفاده شده ..
خواهشمندیم از پخش این تصاویر جعلی پرهیز کنید
.
.
تصاویر را ورق بزنید..عکسها با کیفیت بسیار مطلوب و زوم بسیار بالا از نقش کورش در پاسارگاد گرفته شده و یک عکس از نقشهای ساسانی میباشد که در بسیاری نقشهای دیگر ساسانی و هخامنشی از این نماد استفاده شده.
در فرسته های اینده عکسهای دیگری با کیفیت بسیاربالا و دقیق از این مجموعه خواهم گذاشت
.
.
رد این نظریه با منبع معتبر قابل پذیرش میباشد
لطفا ما را نقد کنید.
.
.
.
#ذوالقرنین#کوروش_بزرگ#هخامنشیان#پرسپولیس#ایلام#پاسارگاد#تنگ_بلاغی#تنگ_چوگان#ساسانی#هخامنش#ایران#تاریخ#perspolisپرسپولیس#mustseeiran#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تخت_جمشید#داریوش_بزرگ#اردشیر_پاپکان#پارسی#هفت_ابان#عکس#هفتم_ابان#کوروش#

شکوه شاهنشاهی پارس
.
یادمان ساسانی
.
نمای بیرونی نیایشگاه چک چک_پیرسبز
.
بادا آتش، روشنی چشمان ما باشد آن دم که در تاریک ترین لحظه های زندگی، به دنبال راه رها شده و مسیر نرفته مان
می گردیم تا بدان برگردیم،
#به_اصل_خود...
.
بادا آتش، فانوس در دست هایمان باشد آن دم که دیگری، نور پیدا کردن راهش را از ما می جوید.. بادا آتش، گرمی جمع مان، روشنی جمع مان و قدرت جمع مان باشد. 
خدایا، بادا آتش، گرمی گونه های سرخ از خنده کودکانمان باشد.
بادا آتش، قدرتمان بخشد برای ایستادن، برای جشن گرفتن، برای رقصیدن دور شعله های آتش در جهان زیبایی که دستان مان خواهند ساخت.
.
دوستان و همراهان با ارسال بخشی از گاتها شما را به دادار اورمزد می سپارم

شب و هنگامتان نیک و اهورایی
.
🔰گات ها ، هات 28 بند 6

ای مزدا ! چنانکه در گفتار آسمانی نوید داده شده است در پرتو اندیشه پاک و راستی به سوی ما آی و ما را از بخشایش دیر زیوی برخوردار ساز. ای هستی بخش دانا ! به زرتشت و همه دوستان او نیروی معنوی و شادمانی بخش تا بر کینه دشمنان خود چیره گردند.
.
برگرفته از 🔥کانال زرتشتیان ایران🔥
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#چک_چک#پیر_سبز#یزد#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#یزدی#چنار#اردشیر_پاپکان#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#بافق#اصفهان#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارس
.
یادمان ساسانیان
.
نیایشگاه چک چک

اگر قصد سفر به یزد دارید این مکان را در اولویت قراردهید
با قلب و تنی پاک و جامه سپید به داخل نیایشگاه وارد شوید
.
.
اتش این نیایشگاه بارها بدستور تازیان خاموش شد اما هرگز خاکستر نشد ودوباره گر گرفت
.
.
ای آتش سرخ تیرگی سوز
ای روشنِ آشیان برافروز
ای برشده آتش نیایش
ای خرمن گرم‌سوز سرکش
از دور مهین‌گو کیانی
هوشنگ نژاده، یادمانی
آورد تو را به فّر و فرهنگ
چون گوهر سفته از دل سنگ
افروخت به هیمه‌های سوزان
بس آتش پُر فروغ و تابان
ای معبد مهر از تو روشن
هر گُلخن مرده از تو گلشن
نور تو ، آسمان برافروخت
دَم سردی خاک و تیرگی سوخت
مهر تو به خاک مرده جان داد
بر آب فسرده دل روان داد
دم سردی و هیبت زمستان
بردی به فروغ خویش آسان
آری تو فروغ ایزدانی
آرایش بزم موبدانی
.
.
گرچه هزاران سال است اتشکده ایرانشهر خاموش گشته اما این اتش همواره در دل نیاکانمان روشن بود
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#چک_چک#پیر_سبز#یزد#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#یزدی#چنار#اردشیر_پاپکان#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#بافق#اصفهان#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارس
.
بیشاپور_شهرشاپور
.
ستونهای یادمان ساسانی
.
کتیبهٔ اَپَسای دبیر .
به دستور شاپور بزرگ برروی این ستونها کتیبه ای به زبان پهلوی و زبان پارتی نوشته شده و گویا به قلم اَپَسا یا اَفَسا نگاشته شده.
تحریر پهلوی شانزده سطر است و از تحریر پارتی که بسیار آسیب دیده، دوازده سطر برجای مانده‌است.
تاریخ کتیبه مطابق با دویست وشصت وشش میلادی است.
.
متن کتیبه اینچنین است
.
من ''اپسای دبیر'' به هزینهٔ خویش پیکره ای از خدایگان شاهپور ساختم
او به جهت این خدمت مرا مزد فراوان داد.

.
.
در زمان گذشته بزرگان هر کشور'شهر و یا ده را لقب خدا میدادند'
مثل کدخدا_ناوخدا و دیگر منسبهای دیگر که تا امروز رایج است
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

شکوه شاهنشاهی پارس
.
شاهنشاهی ساسانی_بیشاپور
.
به نقشها توجه کنید
.
صلیب شکسته همان نمادی که اکنون در سراسر جهان به نام هیتلر نازی میشناسند و استفاده از ان ممنوع و نوعی نژادپرستی تلقی میشود
.
.
گچبری های تاقچه های تالار بار عام بیشاپور_کازرون_فارس با طرح صلیب_شکسته با قدمت ساسانی_به قدمت ایرانم
.
.
#خیام

این کهنه رباط را که عالم نامست
و آرامگه ابلق صبح و شامست
بزمیست که وامانده ی سد جمشیدست
قصریست که تکیه گاه سد بهرامست
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارس
.

@ligiakleberفرتوربرگرفته از تاربرگ یک توریست برزیلی
.
.

پارسه این روزها
.
.

ای کاخ که سر سوده‌ای از فخر به کیوان

بر قدرت تو چرخ برین واله و حیران

پیوسته تو را دست ایزد باد نگهبان
. .
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
.
ارمان مهر_میهن صلح و ابادانیست

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،

شعله ی فروزان ِ آتشکده ی ِ پارس درحال گر گرفتن است 'خاموش نخواهد شد تا رستاخیز بزرگ
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
جاوید ایران سپند'شاد وفرخنده مردم وخاک ایرانزمین
.
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

شکوه شاهنشاهی پارس
.
شاه قلدر و بی سوادی چون رضا شاهم ارزوست
.
.
💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی که برای بهشت نادیده ات
زندگی را برای مردم جهنم کردند...
💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی که به اسم دفاع از مستضعفان، زندگی های اشرافی برای خود و دوستانشان فراهم کردند...
💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی که برای کارگر حقوق 800 هزارتومانی و برای خودشان حقوقهای نجومی تصویب میکنند...
💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی که پس از کشته شدن جوانان وطن در راه دفاع از میهن
برای صیغه کردن زنان آنان چه رقابتی داشتند
💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی که الاغ سواران دیروزی
امروز ماشینهای ضد گلوله میلیاردی و پس افتاده هاشون پورشه سوارند...
💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی که به دلیل عدم لیاقت و مدیریت مسئولان، فساد و خودفروشی و دزدی و بیکاری و اعتیاد و زمین خواری خود مسئولان و ورشکستگی کارخانجات و حق خوری کارگران و تجارت دختران به کشورهای عربی و افتتاح صیغه خانه زنان ایرانی برای عربها در شهرهای مذهبی و انگ تروریسم بودن بر پیشانی هر ایرانی، در این کشور بیداد میکند...
💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی که شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس، مختص مردم بود و تفریح و زندگی و تحصیل در آن کشورها مختص مسئولان و فرزندانشان
💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی که با اسلام، همه مردم و جوانان را از زندگی سیر کردند 💥قلمت بشکند تاریخ
اگر ننویسی بلایی را که بر مردم این سرزمین نازل شده است، بلایی است که حتی چنگیز و اسکندر به سر این مردم نیاوردند...
.
.
ارمان مهر_میهن صلح و ابادانیست

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،

شعله ی فروزان ِ آتشکده ی ِ پارس درحال گر گرفتن است 'خاموش نخواهد شد تا رستاخیز بزرگ
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
جاوید ایران سپند'شاد وفرخنده مردم وخاک ایرانزمین
.
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeira

.
شکوه شاهنشاهی پارس
.
امپراطور روم_در مقابل شاپور 'پسرشاه'
.
رستمستان ایرانزمین 'نقش رستم'
.
بخشی از کتیبه شاپوربزرگ ''ساسانی'' در قسمت پایین کعبه زرتشت''گاهشمار هخامنشی'' در نقش رستم مرودشت
.
منم شاپور 'پسرشاه'
خداوندگار یکتا پرست
شاهنشاه ایران و انیران(غیر ایران)
که چهره از ایزدان دارم
هنگامی که نخست من بر شهر (کشور)ایستادم(پادشاه شدم)، گردیانوسِ قیصر از همه شهر"روم"،"گُت" و "ژرمن" سپاه جمع کرد واز [سوی] آسورستان به سوی ایرانشهر و ما تاخت
در مرز آسورستان جنگی در "مشیک"جنگ بزرگی بود(=درگرفت)گردیانوسِ
قیصر کشته شد، سپاه رومیان در هم شکست و رومیان "فیلیپوس" را قیصر کردند و فیلیپوسِ قیصر به نمسته(التماس و شفاعت)به سوی ما آمد و برای خون بها پانصد هزار''پول ساسانی رایج'' داد(پرداخت)و به باج ایستاد(باج گذار شد)و ما از این رو مشیک را "پیروز شاپور"نام کردیم(نهادیم)
و قیصر دوباره دروغید(دروغ گناه بزرگ)، در ارمنستان گناه کرد و ما به شهر(کشور) روم یورش کردیم و سپاه شصت هزار نفری رومیان را در"بیبالیش"
زدیم(نابود کردیم) ..بر آن شدیم تا کرده هایمان را بر این سنگ حک کنند تا کسان بعد ما بدانند برای این خاک که از پدرانمان به ما رسیده رشادتها کرده ایم
.
.
ارمان مهر_میهن صلح و ابادانیست

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،

شعله ی فروزان ِ آتشکده ی ِ پارس درحال گر گرفتن است 'خاموش نخواهد شد تا رستاخیز بزرگ
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
جاوید ایران سپند'شاد وفرخنده مردم وخاک ایرانزمین
.
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارس
.
شاپور بزرگ
.
رستمستان ایرانزمین 'نقش رستم'

فرتور مربوط به سال هشتاد بعد از مرمت تیم ایتالیایی میباشد
.
.
دریغا کشور ایران ز سر تا پای ؛ ویرانست
دریغا خانه ی شیران، نشیمنگاه دیوانست
دریغا اهرمن چیده ، بساط مهر و شادی را
دریغا ترس و تاریکی، به ایرانشهر فرمانست
دریغا خشک شد دریا، به رَشگِ آسمان و ابر
دریغا گُلشن و بُستان، سراسر چُن بیابانست

دریغا باد بَرکنده ؛ ز هر سو خانِمانی را
دریغا تابش خورشید،هزاران تیر و پیکانست
دریغا بخت برگشته ، ز ایران و‌ بر و بومش
دریغا گردش اختر ، سراسر درد و حِرمانست

دریغا تازیِ دشمن ، دریده مامِ میهن را
دریغا ظلمِ بیگانه ، نصیبِ مُلکِ ساسانست
دریغا اُرمزد از ما ، بریده مهر و بسته چشم
دریغا فکر ایرانی ، اسیرِ کیشِ شیطانست
دریغا رخت بر بسته ز ایرانشهر ساز و سور
دریغا هر طرف بانگ،ِ عزا و سوگ و افغانست

سروده ی کیخسرو پشوتن@keykhosro.pashootan .
.
ارمان مهر_میهن صلح و ابادانیست

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،

شعله ی فروزان ِ آتشکده ی ِ پارس درحال گر گرفتن است 'خاموش نخواهد شد تا رستاخیز بزرگ
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
جاوید ایران سپند'شاد وفرخنده مردم وخاک ایرانزمین
.
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
سربازی یونانی
بر خشتی ازدیواره های شوش
به اقتدار
چنین نوشت :
«ما با غرور
این شهر را فتح کردیم»
وآنگاه آ تن
چون عجوزه ای شده بود
که به حسادت
خویش را می آرا ست
تا سربازان اسطوره ای اش را
بفریبد
و نمیدانستند این قانون تمامی امپراتوری هایی ست
که جهان را
به بازی گرفته اند
.
قرنها بعد ژنرال ایرانی بر دروازه روم شرقی اینچنین نوشت :

ما این امپراطوری را به زیر کشیدیم
.
. 🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁 طرح و نقشی مانده است بر جا
و من امروز یک ایرانیم
تنها و سرگردان
و گویی نیستم از تخمه آن شیرها و آریا مردان
من از آنان دگر یادی نمی دارم
من از آنان دگر چیزی نمی دانم
و فرهنگشان
که روزی افتخار و فخر دنیا بود را دیگر
در درون زندگی پوچ خود جاری نمی بینم
و تنها دلخوشی من شدست امروز آنک
سرگذشت سربلندان وطن را
در درون نسکهای اجنبی خواندن
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس

.
سربازی یونانی
بر خشتی ازدیواره های شوش
به اقتدار
چنین نوشت :
«ما با غرور
این شهر را فتح کردیم»
وآنگاه آ تن
چون عجوزه ای شده بود
که به حسادت
خویش را می آرا ست
تا سربازان اسطوره ای اش را
بفریبد
و نمیدانستند این قانون تمامی امپراتوری هایی ست
که جهان را
به بازی گرفته اند
.
قرنها بعد ژنرال ایرانی بر دروازه روم شرقی اینچنین نوشت :

ما این امپراطوری را به زیر کشیدیم
.
. 🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁 طرح و نقشی مانده است بر جا
و من امروز یک ایرانیم
تنها و سرگردان
و گویی نیستم از تخمه آن شیرها و آریا مردان
من از آنان دگر یادی نمی دارم
من از آنان دگر چیزی نمی دانم
و فرهنگشان
که روزی افتخار و فخر دنیا بود را دیگر
در درون زندگی پوچ خود جاری نمی بینم
و تنها دلخوشی من شدست امروز آنک
سرگذشت سربلندان وطن را
در درون نسکهای اجنبی خواندن
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس

. ای ایرانی
مبادا ریشه خود را فراموش کنی و به ایران وایرانی خیانت کنی

روزی که فرزندت چشم به این جهان گشود در گوشش' اندیشه نیک_گفتارنیک_پندارنیک زمزمه کن
نام نیک ایرانی برایش برگزین'
به او از مام میهن بگو از عشق وازادگی بگو
او را از چیزی مترسان
ای ایرانی
به فرزندت از ریشه و اصالتت بگو
به او از عدالت گستری شهریاران سرزمینت بگو
از پاکدامنی زنان ایرانشهر بگو
از عدالت شاهانه شهریاران پارسی
از کورش بگو از لوح حقوق بشرش
از داریوش بگو و ازادگیش
ازشجاعت
خشایارشا'بگو
ای ایرانی
به فرزندت
از مردانگی یوتاب تا اریوبرزنها بگو
فرزندت را اگاه کن به او
از بزرگی شاهان ساسانی بگو
از قدرت وهیبت شاپورها تا دادگری انوشیروانها
اری ای دوست ای ایرانی ای هم میهن
به فرزندت
از دلیری بابک تا نادرها بگو
.
که دگر گاه خفتن نیست
.
.
گرچه هزار سال است اتش فروزان اتشکده پارس خاموش گشته اما این اتش همواره در دلهای نیاکان ما روشن بود .اتش فروزان اتشکده پارس در حال گر گرفتن است ان را پاس خواهیم داشت.نخواهیم گذاشت اتش شاهنشاهی پارس خاکستر شود.وعده دیدار ما هفتم ابانماه ارامگاه پدرم کورش بزرگ
.
.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
.
تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود
حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است
بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان .
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
کاخ سپید
کاخ خسروان
.
.
سپاه اسلام وارد تیسپون شد
درهای کاخ گشوده شد'سعد چون به کاخ خسروان درآمد، به سبب پیروزی هشت رکعت نماز گزارد و آیه کم ترکوا من جنات و عیون برخواند.
رو به سلمان بکرد و گفت یا سلمان این پاداش تو ' پیشکش به پاس انچه به ما اموختی'
طبری چنین نقل میکند:
سعد از شکوه شاهانه کاخ بر زمین افتاد بارها بانگ الله اکبر سرداد و با صدای بلند بانگ میزد من کافر شده ام یا این همان بهشت موعود است
.
.
سلمان به همراه حذیفه ابن یمان فرماندار تیسپون شدند و در تیسفون مسجدی برآوردندو برای مدتی پایتخت چهارصد سالهٔ ساسانیان لشگرگاه تازیان بود.
مردم عراق اکنون از روزبه پارسی به عنوان سلمان پاک یاد میکنند و ارامگاه او که در جوار ایوان خسرو واقع شده و مورد پرستش مسلمانان میباشد
.
اری تیسپون چه جنگها که با چشم خود ندیده
.

شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان .
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

#شکوه_هخامنشیان
آغاز کاوش های باستان شناسی در
برج سنگی #پاسارگاد ..
. شکوه#شاهنشاهی پارس
پارسه_زیباترین شهر زیر افتاب
بنگر این بیغوله را از دور
طاق هایش ریخته ، دروازه هایش رو به ویرانی
پایه هایش ، آیه هایی از پریشانی
وصف آبادانی اش در داستان های کهن ، مسطور
قصه ی ویرانی اش ، مشهور
مار در او هست ، اما گنج ؟
خانه های روشن و تاریک او ، چون عرصه ی شطرنج
سر ستون های نگون بر خاک او
چون مهره های کهنه ی این بازی شیرین
اسب و فیل و بیدق و فرزین
هر یکی در خانه ای محصور
راستی ، آیا کدامین دست
با این نطع بدفرجام بازی کرد ؟
یا کدامین فاتح اینجا ترکتازی کرد ؟
از تو می پرسم ، الا ای باد غمگین بیابانی
ای که آواز عزایت را درین ویرانه می خوانی
آتشی ناچیز بود آیا که با او دشمنی ورزید ؟
یا زمین در زیر پای شوکت و آبادی اش لرزید ؟
بنگر این بیغوله را از دور
هر چه می بینی در او ، مرگ است و ویرانی
عرصه ی جاوید آشوب و پریشانی
مهره ی شاهش ازین لشکرکشی ها ، مات
با چنین شطرنج نفرین کرده ی تاریخ
هیچ دستی نیست تا بازی کند ، هیهات
.
فرتور برگرفته از تاربرگ دوست
فراخوان جهت گردهمایی هفت ابان
به کوری چشم اهرمنان امردادروز از ابانماه میعادگاه عاشقان 'پاسارگاد'گرد هم خواهیم امد
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
پاینده ایران
افراشته کاویان
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran##perspolisپرسپولیس

شکوه شاهنشاهی پارس
نوروز
پارسه_زیباترین شهر زیر افتاب
.

بنگر این بیغوله را از دور
طاق هایش ریخته ، دروازه هایش رو به ویرانی
پایه هایش ، آیه هایی از پریشانی
وصف آبادانی اش در داستان های کهن ، مسطور
قصه ی ویرانی اش ، مشهور
مار در او هست ، اما گنج ؟
خانه های روشن و تاریک او ، چون عرصه ی شطرنج
سر ستون های نگون بر خاک او
چون مهره های کهنه ی این بازی شیرین
اسب و فیل و بیدق و فرزین
هر یکی در خانه ای محصور
راستی ، آیا کدامین دست
با این نطع بدفرجام بازی کرد ؟
یا کدامین فاتح اینجا ترکتازی کرد ؟
از تو می پرسم ، الا ای باد غمگین بیابانی
ای که آواز عزایت را درین ویرانه می خوانی
آتشی ناچیز بود آیا که با او دشمنی ورزید ؟
یا زمین در زیر پای شوکت و آبادی اش لرزید ؟
بنگر این بیغوله را از دور
هر چه می بینی در او ، مرگ است و ویرانی
عرصه ی جاوید آشوب و پریشانی
مهره ی شاهش ازین لشکرکشی ها ، مات
با چنین شطرنج نفرین کرده ی تاریخ
هیچ دستی نیست تا بازی کند ، هیهات
.
نادر نادرپور
.
فرتور برگرفته از تاربرگ دوست @zare20142016
.
فراخوان جهت گردهمایی هفت ابان
به کوری چشم اهرمنان امردادروز از ابانماه میعادگاه عاشقان 'پاسارگاد'گرد هم خواهیم امد
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran##perspolisپرسپولیس#mustseeiran

شکوه یک شاهنشاهی
غارشاپور
.
فرتورها نیازی به توضیح ندارند
.
.

فردوسی بزرگ :

چو شاپور بنشست بر تخت داد - کلاه دلفروز بر سر نهاد

شدند انجمن پیش او بخردان - بزرگان فرزانه و موبدان

چنین گفت که ای نامدار انجمن - بزرگان پر دانش و رای زن

منم پاک فرزند شاه اردشیر - سراینده دانش و یادگیر

همه گوشش دارید فرمان من - مگردید یک سر ز پیمان من

و از این هر چه گویم پژوهش کنید - اگر خام گویم مرا نکوهش کنید .
.
شاهنشاه شاپور اول به گفته فردوسی خردمندان و دانش وران را به صورت انجمنی در دولتش جمع آوری نموده بوده و به آنان دستور داده بود که سخنان او را بررسی کنند و اگر خطایی انجام داد او را راهنمایی کنن . این کار امروز در پیش رفته ترین کشورهای پادشاهی اروپا در حال اجرا است
.
.

ارمان ما ایرانشهر بزرگ زیر یک پرچم است
فراخوان جهت گردهمایی روز ملی همبستگی اقوام ایرانی در پاسارگاد.
امرداد روز از ابانماه میعادگاه عاشقان ارامگاه کورش بزرگ
.

#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#بیشاپور#غار_شاپور#معبد_آناهیتا#زرتشت#ساسانی#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارس
بیشاپور
شهر ساسانی
.
اگر اغراق نباشد نیمی از تاریخ ساسانیان در این خاک دفن شده
.
.
این ستون پایش به پاست
محکم است و استوار
معبدی دارد به دوش
آن خدایش
معبدش
دینش
نمی آید به یاد هیج کس
آنکه با دستان خویشش ساختش
رفته بر باد و فنا
هیچش از هیچی که دارد نیست یاد
خود به پا ماند ه است پا
معبدی دارد به دوش
دین نابی بر بلند
دین میهن
دین ملت
دین ایرانم به دوش
دین تاریخم به ارج
دین ایرانم در اوج
استوارش را نکوبیمش به جهل
زنده بانش ما شویم
زنده دارش ما شویم
زنده داریمش به عشق... .
.
مهر میهن به استواری ستون‌های آسمانی فرهنگ ایرانزمین پاسبان جاویدان ایران اریایی خواهد بود .
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#بیشاپور#شاپور_دوم#معبد_آناهیتا#زرتشت#ساسانی#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

. شکوه برباد رفته یک امپراطوری
.
ساسانیان
.
کاخ اردشیر پاپکان (آتشکده ی اردشیر)
.
این بنای باشکوه از نخستین آثار معماری و بناهای تاق دار ساسانیان به شمار میرود . این کاخ با مصالح لاشه سنگ و ملات گچ و در کنار چشمه ای بزرگ با ایوان های رفیع و تالارهای تو در تو ساخته شده . آتشدانی هم در مجاورت کاخ بنا شده که گویی چهار عنصر مقدس طبیعت از نظر ایرانیان باستان یعنی آب و باد و خاک و آتش را یکجا در این کاخ گرد آورده اند. از دیگر دیدنیهای این کاخ باستانی میتوان به گچبری های داخل کاخ اشاره کرد که از سبک معماری کاخ تَچَر داریوش هخامنشی در پارسه الگوبرداری شده است . این بنا دارای گنبدهای زیبا و چشم نوازی است که تکنیک اجرای این گنبدهای عظیم و سترگ با این قُطر و ارتفاع تاج یکی دیگر از شاهکارهای تکنیکی و نبوغ نیاکان ما در زمینه ی هنر معماری این مرز و بوم است .به جرات میتوان گفت کاخ سپید تیسپون از این اثر الگو برداری شده
.
.
ما یادگار عصمت غمگین اعصاریم

ما فاتحان قلعه های فخر تاریخیم,

شاهدان شهرهای شوکت هر قرن.

ما یادگار عصمت غمگین اعصاریم.

ما راویان قصه های شاد و شیرینیم.

قصه های آسمان پاک.

نور جاری, آب.

سرد تاری, خاک.

قصه های خوشترین پیغام.

از زلال جویبار روشن ایام.

قصه های بیشة انبوه, پشتش کوه, پایش نهر.

قصه های دست گرم دوست در شب های سرد شهر.

ما کاروان ساغر و چنگیم.

لولیان جنگمان افسانه گوی زندگیمان, زندگیمان شعر و افسانه.
ساقیان مست مستانه.
.
.
فرتورها برگرفته از تاربرگ @hadi__pasargad
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

. کاخ اردشیر پاپکان ''بابکان''
.

چندکیلومتری فیروز آیاد در جنوب شهر شیراز و نزدیکی شهر باستانی گور، بازمانده کاخ زیبایی خودنمایی می کند که گفته می شود از اولین بناهای شهریاران ساسانی میباشد که تقریبا 1800 سال پیش ساخته شده .این بنا که در دورزمان به نام آتشکده معروف بود
و توسط اردشیر بابکان، سر سلسله ساسانیان، بعد از شکست دادن اردوان پنجم، آخرین شاه اشکانی، ساخته شد.
در مجاورت این بنا چشمه جوشانی قرار دارد که هنوز هم با همه خشکسالی ها آبی روان از آن جریان دارد
.
.
فراخوان جهت گردهمایی هفتم ابانماه
.

هفتم ابانماه روز ملی همبستگی اقوام ایرانیست گرچه نام این روز در تقویم ایران خالیست اما همواره در قلب ماست.
این روز را ثبت ملی و جهانی خواهیم کرد
وعده ما امرداد روز از ابانماه پاسارگاد ارامگاه شهریار ایرانزمین .
.
سرزمین مهر و مهرانگیزها
چار فصلت طبله‌ی گلبیزها
بسته شد بازار شكّر ریزها
دیده‌ای غوغایِ رستاخیزها
گه بهارت گشت چون پاییزها
هیبتِ شاپورها، پرویزها
رخش‌ها، شبرنگ‌ها، شبدیزها
كنده شد سرچشمه كاریزها
خصمت از آن ساخت دستاویزها
گنج‌ها بردند آن ناچیزها
از بد و نیرنگِ ناپرهیزها
حمله‌ی تیمورها، چنگیزها
تیز چنگالان و ناخن تیزها
خون فشاند از ضزبت مهمیزها
ماندی و رفتند آن خون‌ریزها
مهربانا مام مهرآمیزها
چار سویت سرو و كاج و یاس و گل
شاعرانت بس كه شكّر ریختند
بارها در هستی جاوید خویش
گه زمستانت نكوتر از بهار
لرزه‌ بر اندام قیصرها فكند
هر كجا از خود اثر بگذاشتند
هر كنارت از هزاران سال پیش
هر چه با تدبیر آوردی به دست
زآن ‌همه گنجینه‌های بی‌شمار
آتش روشنگرت خاموش شد
دیده‌ای با دیدگان اشك‌بار
چنگ و دندان بركشیدندت به روی
ای سمندِ پرتوان گه پیكرت
باز بر پا ایستادی استوار .

شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان .
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

،
تیسپون پایتخت افسانه ای ساسانیان
کاخ سپید'
شکوه برباد رفته یک امپراطوری
سعد دستور داده بود در این شهر به جز دختران اسیر نگیرید
انچه ایرانشهر را به زانو دراورد یک هولوکاست دینی بود
یک نسل کشی
ما با ادمهایی بیماری روبرو بودیم که هدفشان جز کشتن وغارت چیز دیگری نبود .
.
بحتری' در قصیدهٔ سینیه اینچنین مینویسد:
.
نقش و نگار دیوارهای کاخ را ببین
تا به چگونگی نبرد ایرانیان با رومیان در انطاکیه پی ببری
آنجا که انوشیروان پوششی سبزرنگ
گراینده به رنگ زرد زعفرانی بر تن دارد
و باشکوه و جلال به آرامی
در زیر درفش کاویانی سپاه خود را سان می‌بیند
کاخ خسرو چندان شکوهمند و سربلند است
که گویی کوهی سرفراز در آنجا قرار دارد
.
.

این است همان صفه کز هیبت او بردی
بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان
مست است زمین زیرا خورده است بجای می
در کاس سر هرمز خون دل نوشروان
کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین
بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
@mehr__e__mihan
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس

.
یادمانهای تنگ چوگان
پیروزی شاپور بر امپراطور روم
.
.
خون در سر من جوش زند از شرف و فخر
چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را
آن روز کجا شدکه ز یک ناوک «‌وهرز»‌
بنهاد نجاشی ز کف اقلیم یمن را
و آن روز که شاپور به پیش سم شبرنگ
افکند به زانوی ادب والرین را
.
.
.
نقشهای تنگ چوگان حال وروز خوبی ندارند.تاریخ وفرهنگ ما را دریابید
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
سربازی یونانی
بر خشتی ازدیواره های شوش
به اقتدار
چنین نوشت :
«ما با غرور
این شهر را فتح کردیم»
وآنگاه آ تن
چون عجوزه ای شده بود
که به حسادت
خویش را می آرا ست
تا سربازان اسطوره ای اش را
بفریبد
و نمیدانستند این قانون تمامی امپراتوری هایی ست
که جهان را
به بازی گرفته اند
.
قرنها بعد ژنرال ایرانی بر دروازه روم شرقی اینچنین نوشت :

ما این امپراطوری را به زیر کشیدیم
.
. 🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁 طرح و نقشی مانده است بر جا
و من امروز یک ایرانیم
تنها و سرگردان
و گویی نیستم از تخمه آن شیرها و آریا مردان
من از آنان دگر یادی نمی دارم
من از آنان دگر چیزی نمی دانم
و فرهنگشان
که روزی افتخار و فخر دنیا بود را دیگر
در درون زندگی پوچ خود جاری نمی بینم
و تنها دلخوشی من شدست امروز آنک
سرگذشت سربلندان وطن را
در درون نسکهای اجنبی خواندن
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

تیسپون،
کاخ سپید'
شکوه برباد رفته یک امپراطوری
سعد دستور داده بود در این شهر به جز دختران اسیر نگیرید
انچه ایرانشهر را به زانو دراورد یک هولوکاست دینی بود
یک نسل کشی
ما با ادمهایی بیماری روبرو بودیم که هدفشان جز کشتن وغارت چیز دیگری نبود .
.
بحتری' در قصیدهٔ سینیه اینچنین مینویسد:
.
نقش و نگار دیوارهای کاخ را ببین
تا به چگونگی نبرد ایرانیان با رومیان در انطاکیه پی ببری
آنجا که انوشیروان پوششی سبزرنگ
گراینده به رنگ زرد زعفرانی بر تن دارد
و باشکوه و جلال به آرامی
در زیر درفش کاویانی سپاه خود را سان می‌بیند
کاخ خسرو چندان شکوهمند و سربلند است
که گویی کوهی سرفراز در آنجا قرار دارد
.
.

این است همان صفه کز هیبت او بردی
بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان
مست است زمین زیرا خورده است بجای می
در کاس سر هرمز خون دل نوشروان
کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین
بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

جاوید و ماندگار سرزمین افتاب گیر ایران
جاوید وماندگار شاهنشاهی پارس
جاوید وماندگار اقوام ایرانزمین با هر گویشی
.
.
اولین تصویر هوایی از این مکان و بسیاری مکانهای دیدنی وتاریخی ایران توسط جورج_گرستر' عکاس وفیلمبردار سوئیسی، در سال هزارو سیصدو پنجاه وپنج در سفري پرمخاطره با همکاری شرکت هواپیمایی ایران_ایر زيبایی های ايران را ثبت كرد و در سال دوهزارویازده پس از گذشت سه دهه آنها را در نمایشگاهی با نام'' بهشت گمشده ايران'' ازآسمان 'در لندن به نمایش گذاشت.تصویر هوایی از دخمه های شهریاران هخامنشی
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

درود هم میهنانم
روزگارتان به شیرینی شهد گلهای پارسی
اندیشه تان به پاکی پندار ایزدی
استواریتان به سان ستیغ سر بلند دماوند
دیرپاییتان به مانند ستونهای کهنسال و سترگ تخت جمشید
زیباییتان همچون ارنواز ایزد بانوی آتش
مهربانیتان چون میترای مهر آفرین
.
اینجا قبله من است پاسارگاد
چند ماه تا هفتم ابانماه روز کورش بزرگ مانده
هم میهنانم منتظر حضورتان در جشن بزرگ اتحاد و روز ملی همبستگی اقوام ایرانی هستیم
.
اجازه ندهیم هویتمان را زیر پا بگذارند
ان روز که بخواهند ملتی را در تفکر عقیم کنند، هویت فرهنگی و تاریخی را از ان ملت میگیرند و ان را امت خطاب میکنند. فرهنگ مهم ترین عامل در حیات، رشد، بالندگی یا نابودی ملت هاست. هویت هر ملتی در تاریخ آن نهاده شده است. اقوامی که در تاریخ از جایگاه شامخی برخوردارند، کسانی هستند که توانسته اند به شیوه مؤثرتری خود، فرهنگ و افسانه های باستانی خود را شناسایی کنند و زندگی خود را تا بلندی یک افسانه بالا برند. آنچه برای معاصرین و آیندگان دارای اهمیت است، شماره کسان یک ملت نیست؛ بلکه ارزشی است که آن مردم در زرادخانه فرهنگی آدمی دارد
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran 

.
رخشاره ها را ورق بزنید
.

شکوه برباد رفته یک تمدن
.
استان بوشهر''قسمتی از ایالت پارس قدیم''
.
شهرستان: برازجان
.
روستای: درودگاه''تاواکه هخامنشی''توزساسانی_در برخی منابع توج ساسانی''
.
یادمانهای هخامنشی:کاخ چرخاب و بردک سیاه
.
موقعیت گذشته:
یکی از شهرهای مهم دوران هخامنشی به نام تاواکه_تموکن که در الواح خزانه تخت جمشید شانزده بار به ان اشاره شده_همچنین توز ساسانی که یکی از درخشانترین شهرها بوده'درفارسنامه ابن بلخی از ان به عنوان شهر صنعتگران و شهر پارچه وابریشم یاد شده.
.
.
موقعیت جغرافیایی'' روستای درودگاه در نزدیکی برازجان و هشتاد کیلومتری شرق بوشهر قراردارد روستایی به قدمت تاریخ که هنوز اصالت خود را حفظ کرده_همچنین در چند کیلومتری این کاخها ''گوردختر'' هخامنشی قرار دارد.ارامگاهی شبیه ارامگاه کورش بزرگ در ابعاد کوچکتر.همچنین روستای شاه پیروز' شه فیروز_شه پیروز' روستاهایی بجای مانده از ساسانیان در بیست کیلومتری غرب اینجا قرار دارد.
.
.
با تحقیقات تازه در این منطقه به یقین رسیده ایم که همه انها توسط سپاه اسکندر به اتش کشیده شدند..کاوشهای تازه لایه ای نیم متری از خاکستر حاصل اتش سوزی گسترده را مشخص میکند
پایه ستونهایی به جا مانده از جنس مرمر که با دقت کولیسی و میکرومیلیمتری تراش خورده اند که حتی با تکنولوژی نوین امروزی نیز مشکل است.

کشفیات تازه گواهی میدهد
هخامنشیان بومیان محلی فلات ایران بوده اند.انسانهای بجامانده از تمدن های ایران باستان
مردمانی از چندین تمدن که امپراطوری بزرگی بنا کردند بنام ''هخامنشیان''
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

موزه پرگامون
نمایشگاه برلين
تندیس شهریار ساساني
احتمالا خسرو پرويز
بشقاب طلا از پادشاهان ساساني
تكه هايي از گچ بريهاي ايوان خسرو
محل کشف:تیسپون'عراق امروزی
.
.
 خسرو پرویز فرزند هرمزد و نوه خسرو انوشیروان بود طبری درباره او چنین مینویسد: «خسرو پرویز از همه پادشاهان ایرانی به دلیری و دور اندیشیِ برتر معروف بود». .
 خسرو پرویز بیشترین تصرفات ارضی را که تقریبا نزدیک به دوره هخامنشیان بود، فتح کرد
درآمد قابل توجهی را در میان فرمانروایان به دست آورد تا آرامش داخلی، که تضمین کننده آبادی،کشت وکار، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مردم است را در دوره او شاهد باشیم اگر موشکافانه تر به وضعیت ایران از دوره خسرو انوشیروان تا دوران خسرو پرویز نگاه کنیم، به سخن مورخان که فقر و بدبختی ملت ایران را علت اصلی شکست ساسانیان ارزیابی می‌کنند، شک می‌کنیم
.
انچه موجب ویرانی ایرانشهر در عصر ساسانی شد انقلاب دینی عده ای مزدور خودفروخته بود که سرتاسر این سرزمین را در سیاهی فرو برد.
.
. شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان .
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

شاهنشاه بهرام دوم ساسانی با غرور سوار بر اسب سرنیزه ای در دست چپ و در دست راستش یک قبضه شمشیر دارد
و گرزش چون همیشه از زین اسبش اویزان..
.
.
روبروی شاه یک سرباز و به احتمال زیاد یکی از بزرگان ساسانی که تازیان بادیه نشین که مغلوب بهرام گشته اند راهنمایی میکند..بادیه نشینانی که با خود اسب وشتر همراه دارند وپیشکش شاهنشاه میکنند واز شاه درخواست بخشش دارند.
.
همچنین نقشی از بهرام دوم و خانواده اش در نقش رستم وجود دارد که بسیاری از حقایق تاریخی را بر ما اشکار ساخته..این نقش روی نقش ایلامی بر کوه کنده شده
.
از سری نقشهای تنگ چوگان استان پارس''فارس'' شهرستان کازرون..این نقشها در بدترین وضعیت ممکن نگهداری میشوند وحال و روز خوبی ندارند
.
.
اشکیم ز داغ چشم اشکانی_ها
.
چون سایه کنار نام ساسانی_ها
.
بر ماد و هخامنش به خون می گرید
.
زرتشت دلم ب یاد ایرانی_ها
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
نابود باد انیران
.
.
#ایران_را_باید_دید#کازرون#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#بیشاپور#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
بخشی از کتیبه شاپوربزرگ ''ساسانی'' در قسمت پایین کعبه زرتشت یا''گاهشمار هخامنشی'' در نقش رستم پارس
.
منم شاپور
خداوندگار یکتا پرست
شاهنشاه ایران و انیران(غیر ایران)
که چهره از ایزدان دارم
هنگامی که نخست من بر شهر (کشور)ایستادم(پادشاه شدم)، گردیانوسِ قیصر از همه شهر"روم"،"گُت" و "ژرمن" سپاه جمع کرد واز [سوی] آسورستان به سوی ایرانشهر''ایران کهن'' و ما تاخت
در مرز آسورستان جنگی در "مشیک"جنگ بزرگی بود(=درگرفت)گردیانوسِ
قیصر کشته شد، سپاه رومیان در هم شکست 'رومیان "فیلیپوس" را قیصر کردند و فیلیپوسِ قیصر به نمسته(التماس و شفاعت)به سوی ما آمد و برای خون بها پانصد هزار''پول ساسانی رایج'' داد(پرداخت)و به باج ایستاد(باج گذار شد)و ما از این رو مشیک را "پیروز شاپور"نام کردیم(نهادیم)
و قیصر دوباره دروغید(دروغ گناه بسی بزرگ)، در ارمنستان گناه کرد و ما به شهر(کشور) روم یورش کردیم و سپاه شصت هزار نفری رومیان را در"بیبالیش"
زدیم(نابود کردیم'در هم خورد کردیم) ..بر آن شدیم تا کرده هایمان را بر این سنگ حک کنند تا کسان بعد ما بدانند برای این خاک که از پدرانمان به ما رسیده رشادتها کرده ایم
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
نابود باد انیران
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_رستم#نقش_ساسانی#شاپور#امپراطوری_پارسیان#تاریخ#امپراطوری_ایران#امپراطوری_پارس#کرد#لر#بلوچ#پارس#ساسانی#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

Most Popular Instagram Hashtags