#نقاشی_خلاق

가장 최근의

«بازی زرافه»
تیرنگ
#باران_علیمددسلطانی

«منظره»
کلاژ _روان نویس
#لیلیا_علاالدین ۱۰ساله

«خانواده فیل»
کلاژ-ماژیک
#رها_ریاحی ۹ساله

#هنری#نقاشی_رنگ_روغن #هنر_مدرن #نقاشی_پرتره #نقاشی_خلاق

انقدر با صدای بلند زندگی نکنید...

نمونه کار هنر جوی کوچولوم👩‍🎨🎨
خلاقیت_نقاشی#کاردستی #خلاقیت_کودک #نقاشی_خلاق #نقاشی #خلاقیت_های_جالب #کار_با_وسایل_دور_ریختنی 🎨🌈
ریحانه ۵ ساله👩‍🎨🎨

🌙
شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید "مولانا"

یا به قول شهریار جان:
کاهش جان تو، من دارم و من می دانم
که تو از دوری خورشید چه ها می بینی... سفارش= دایرکت
#نقاشی
#نقاشی🎨
#نقاشی_خلاق
#نقاشی_هنری
#کاشی_هنری
#ماه_من🌙
#ماه_کامل

هلنا ۶ ساله👩‍🎨🎨
نقاشی_کودکان#نقاشی_خلاق #خط خطی _خلاق#طراحی_کودکانه #

نقاشی کودکان👻#طراحی_کودکانه #نقاشی_خلاق 👩‍🎨👨‍🎨#طراحی _غورباقه🐸#نقاشی_غورباقه ای🐸🎨#

خلاقیت با پنبه😎👻🎨#نقاشی کودکان#خلاقیت_کودک 👩‍🎨#نقاشی_خلاق #مهسا ۴ ساله👩‍🎨🎨

عجب ابتکاری. محشره.
Please follow
👉👉 @anar.mag

#نقاشی #نقاشی_خلاق #خلاقیت
#drawing #crativity #art
#گل

«پرواز»
کلاژ
#آوین_عسلی_یگانه ۱۱ ساله

«قفس»
کلاژ
#آوا_احمدی ۱۱ ساله

«مهاجر»
کلاژ
#صبا_حسنی ۱۱ ساله

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그