#نقاشي_رئاليسم

MOST RECENT

on progress🎨

يك نقاشي زيباي رئاليستي(١٨٩١)
از JOSE FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR
.مشخصات نقاشي:
Date: 1891
Style: Realism
Genre: genre painting
Location: Museo de Arte de Sao Paulo (MASP), Sao
Paulo, Brazil
#نقاشي#نقاشي_رئاليسم
#عباس_مهياد
@abbas_mahyad
#abbasmahyad

تابلو سبك رئال
.
.
.
🏛تخت جمشيد🏛
سايز١٠٠*٧٠ ساني متر
.
.
.
جزئيات تابلو در پست هاي قبلي قابل مشاهده است
.
براي اطلاع از قيمت ها به آدرس تلگرام مراجعه كنيد.
.
#نقاشي #نقاشي_رنگ_روغن #نقاشي_رئاليسم #هنر #آرت #رنگ_روغن_روی_بوم #رنگ_روغن🎨 #سفارش_تابلو #تابلو_هنری #تابلو_نقاشی

تابلو سبك پرتره- مدرن
.
.
.
.
.
.
.
براي اطلاع از قيمت ها به آدرس تلگرام مراجعه كنيد.
.
#نقاشي #نقاشي_رنگ_روغن #نقاشي_رئاليسم #هنر #آرت #رنگ_روغن_روی_بوم #رنگ_روغن🎨 #سفارش_تابلو #تابلو_هنری #تابلو_نقاشی

تابلو سبك پرتره_دكوراتيو
.
.
.
.
.
.
.
براي اطلاع از قيمت ها به آدرس تلگرام مراجعه كنيد.
.
#نقاشي #نقاشي_رنگ_روغن #نقاشي_رئاليسم #هنر #آرت #رنگ_روغن_روی_بوم #رنگ_روغن🎨 #سفارش_تابلو #تابلو_هنری #تابلو_نقاشی

تابلو سبك مدرن دكوراتيو
.
.
.
.
.
.
.
براي اطلاع از قيمت ها به آدرس تلگرام مراجعه كنيد.
.
#نقاشي #نقاشي_رنگ_روغن #نقاشي_رئاليسم #هنر #آرت #رنگ_روغن_روی_بوم #رنگ_روغن🎨 #سفارش_تابلو #تابلو_هنری #تابلو_نقاشی

تابلو سبك رئال
.
.
.
.
.
.
.
براي اطلاع از قيمت ها به آدرس تلگرام مراجعه كنيد.
.
#نقاشي #نقاشي_رنگ_روغن #نقاشي_رئاليسم #هنر #آرت #رنگ_روغن_روی_بوم #رنگ_روغن🎨 #سفارش_تابلو #تابلو_هنری #تابلو_نقاشی

تابلو سبك رئال
.
.
.
🏛تخت جمشيد🏛
سايز١٠٠*٧٠ ساني متر
.
.
.
جزئيات تابلو در پست هاي قبلي قابل مشاهده است
.
براي اطلاع از قيمت ها به آدرس تلگرام مراجعه كنيد.
.
#نقاشي #نقاشي_رنگ_روغن #نقاشي_رئاليسم #هنر #آرت #رنگ_روغن_روی_بوم #رنگ_روغن🎨 #سفارش_تابلو #تابلو_هنری #تابلو_نقاشی

Most Popular Instagram Hashtags