#نقاشى_قديمى

9 posts

TOP POSTS

#نقاشى_قديمى
.
.
بعضي ها عجيب خوبند
يادشان كه ميافتي روحت جاني دوباره ميگيرد
يادشان كه مي افتي بي اراده لبخند به لبانت مينشيند
بعضي هارا كم ميبيني و اگر حتي نبيني باز با تو هستند
بعضي ها عجيب ميايند و عجيبتر انكه ديگر نميروند حتي وقتي از كنارت رفته اند
ميمانند
لبخندشان..
تصويرشان...
صدايشان...
حرف هايشان...
همه را پيشت امانت ميگذارند
و تو ميماني و ياد و ارزوي ديدار دوباره ي ان ها
بعضي ها عجيب خوبند💕💕
.
.
.
پ ن
وقتي منو مريم سلفي ميگيريم😁😁😁
دقيقامنو مريم ميباشيم🙈🙈😹 از قشنگترين انيميشن ها#zootopia
.
#art#drawing #theartsjoy #zootopiadrawing #zootopiamovie #artemperor #zootopiafeateatur#artophilia #artscrowds #arrtposts #cardfolio #insta_artworks #tacart #artgully #artsmastery #artcmy #mahshad_jr

________
_
تصويرى كه در سرتاسر شهر شيراز مشاهده ميشه تصوير نقاشى گل و مرغ هستش و من عاشق اين تصويرم، زنده باد شيراز و ايران زمين _______
__________

#شيراز #ايران #سفر #artistic #نگارگرى #my_collection #marziyeh_moussavi #painting #golomorgh #گلومرغ #shiraz_pars #iran #زنديه #trip✈️ #نقاشى_قديمى #painter

MOST RECENT

________
_
تصويرى كه در سرتاسر شهر شيراز مشاهده ميشه تصوير نقاشى گل و مرغ هستش و من عاشق اين تصويرم، زنده باد شيراز و ايران زمين _______
__________

#شيراز #ايران #سفر #artistic #نگارگرى #my_collection #marziyeh_moussavi #painting #golomorgh #گلومرغ #shiraz_pars #iran #زنديه #trip✈️ #نقاشى_قديمى #painter

#نقاشى_قديمى
.
.
بعضي ها عجيب خوبند
يادشان كه ميافتي روحت جاني دوباره ميگيرد
يادشان كه مي افتي بي اراده لبخند به لبانت مينشيند
بعضي هارا كم ميبيني و اگر حتي نبيني باز با تو هستند
بعضي ها عجيب ميايند و عجيبتر انكه ديگر نميروند حتي وقتي از كنارت رفته اند
ميمانند
لبخندشان..
تصويرشان...
صدايشان...
حرف هايشان...
همه را پيشت امانت ميگذارند
و تو ميماني و ياد و ارزوي ديدار دوباره ي ان ها
بعضي ها عجيب خوبند💕💕
.
.
.
پ ن
وقتي منو مريم سلفي ميگيريم😁😁😁
دقيقامنو مريم ميباشيم🙈🙈😹 از قشنگترين انيميشن ها#zootopia
.
#art#drawing #theartsjoy #zootopiadrawing #zootopiamovie #artemperor #zootopiafeateatur#artophilia #artscrowds #arrtposts #cardfolio #insta_artworks #tacart #artgully #artsmastery #artcmy #mahshad_jr

Most Popular Instagram Hashtags