[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#نـگاه

35 posts

TOP POSTS

❤❤❤
#عشق #تـو بـه تـار و پـود جـانم بـسته است

بـی روی تـو درهـای جهـانم بـسته است

از دست تـو خـواهـم کـه بـر آرم فــریـاد

در پـیش #نـگاه تـو زبـانم بـسته است.
❤❤❤
#فریدون_مشیری

.🙏🙏
----------
------------- .
زندگے. . . .انشـایےاسـت
که خودمان مےنویسیـم

موضـوع انشـاء. . . .#خـــــدا

وچـه زیبـامےشــود
مـقدمه اش #عشــــق او ،
وانتهــایـش #نـگاه اوباشـد؛

روزتـان پُراز#نـگاهِ_زیبــاے_خــــدا☺💖💖
.
#فرشته_جهانگیـر
.
https://telegram.me/anjela_fjahangir

لطفا آلبـــــومهارو #اورجینال بگیرید! :)
. ١. نفسهای بی هـدف ♥
٢. رگ خــــــواب ♥♥
٣. حبــــــاب ♥♥♥
٤. #نـگاه ♥♥♥♥

#صحرا #گل #پاییز #بهار #من و تو #دلتنگی
دست مرا بگیر
کـه بـاغ #نـگاه تــو

چندان شکوفه ریخت
کـه هــوش از ســرم ربـود

من جاودانیم
که پرستوی #بوسه ات

بر روی من
دری ز بهشت خدا گشود

اما چه میکنی دل را
که در #بهشــــت خدا هـــم
غریـب بــــود..!

...
...
#ـــــــــــــــــ💔
#ــــــــــــ💔
#ـــــــ💔
.
...
.

#روز_دختــــر_مبــــارڪ🎊🎉
.

#همـه ی دختـران بایـد شعـری داشتـه باشنـد
#ڪه بـرای آنـان نوشتـه شـده باشـد
#حتی اگـر لازم باشـد
#بـرای ایـن ڪار آسمـان بـه زمیـن بیایـد😊

#چشمـــــه‌های مهـــــــــــربانی
#از چشمـان دختـــــران می‌جوشـند

#راز روشـن رودهـا را خداونـــــــد
#در
#نـگاه آنـان به ودیعـه گذاشتـه اسـت

#میــــلاد_حضـرت_معصـومه(س)🌹
#و_روز_دختــــر_مبـــــارڪ🎉🎊
.
...
...
...
...
...
...
...

.
آن روزها من #آواره بودم ،،، خیلی هم دور نبود
گفت #ساکت را جمع کن و برو
#رفـتم ... آنقدر رفتم که دیگر مرا در #خواب هایش هم ندید.
شوخی نبود که ...
وقتی #مـاندنت به لجن بنشیند.
وقتی بودنت کپک بزند.
رفتن منطقی ترین توجیح است..
حالا تو با من از #منطق حرف نزن
من متنفرم از منطق😐
ما از همان روزی که از منطق حرف زدیم از هم #دور شدیم ... .. .
ببین آنها که به هم نزدیک میشوند ، دیگر حرف نمی زنند تنها به هم #نـگاه میکنند.
.
📝✏Text:@shahinnajafi
96/05/04
22:40


#عـشق تـو بـه تـار و پـود جـانم بـسته است

بـی روی تـو درهـای جهـانم بـسته است

از دست تـو خـواهـم کـه بـر آرم #فــریـاد

در پـیش #نـگاه تـو زبـانم بـسته است ❤
@marabekhateratnegahdar
#فریدون_مشیری

اول کـ ازتون میخوام بخونید واگر نظری دارید حتما بگید چون مربوط به نگاه من وشما میشه و اگرم شد با #هشتک زیر این پست رو به اشتراک بزارید
بیایم یـکم #متفاوت #نـگاه کنیم
و خـارج از بحث #استقلال و #پرسپولیس و #تعصب رنگی
واقعـا باید یـک نفر رو شش،ماه محروم کنن فقط،واسه خاطر یک #شلوار کـ مثلا از این راه بخوان جلو گیری کنن از الگو برداری اشتباه من جوون و امسال من کـ به بیراهه کشیده نشیم یعنی ما و امسال ماها انقدر از لحاظ ذهنی ضعیف وتهی هستیم کـ یک شلوار میتونه مارو تو تصمیم گیریم وانتخابمون دچار شک واشتباه کنه!!!!!
صادر کنندهای این رأی واقعا هدفشون جلوگیری از تزریق الگوبرداری غلت و فرهنگ اشتباه هستش
آیا این مملکت واسه من جوون فرهنگ و الگویی درستی داره که با سلیقه و نگرش من جـور در بیاد کـ بخوام ازشم پیروی کنم
ویا اینکه نه
فقط،یـک چیزهست به عنوان #جامعه_اسلامی ولازم الجراست و از قضا زیاد هم قابل تعریف نیست و اگر هم قابل تعریف باشه فقط واسه بخشی از جامعه و هروقتم مصلحت ایجاد کنه قابل دور زدنه
ومن به عنوان تنها راه ممکن مجبور به پیاده سازیش تو کل اومورات زندگیم هستم کـ اگرم اجرا نکنم باید محاکمه بشم کـ چـرا
بنظر شمـا درسته کـ اگـرم رأیی صادر شده واسه کسی
وبازبخوایم به درست وغلت بودنش کاری نداشته باشیم
از لحاظ شرافت کاری کـ فـک نکنم این رسانه مملکتون بویی ازش برده باشه
درست هست بخـواد همچین عکس،سخیفی رو بزنه رو تلکس خروجیش و بیشتر مـردم ساده انگار مـارو به خنده وادار کـنه
#کسی_که_زمین_خورده_سنگ_بهش_نمیزنن

#عقیده من اینست.....
یـه خـانـم مـذهـبی نـگران نـیسـت شـوهـرش بـهش #خـیانـت کـنه ..
چـون یه آقای مذهبی از  #خدا میترسه لذا هیچوقت به زنش #ظلم نمیکنه خیانت نمیکنه
یـه خـانـم مـذهبی نگـران نـیست شوهـرش بـه خـانومایه دیـگه #نـگاه کـنه..😍😻
چـون مـیدونه شوهـرش #معتـقد بـه #آیه ی"" قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ""هست..
یـه خانـم مـذهبی نگران نـیست کـه ممکنه شوهـرش یه وقت #اذیتـش کنه..
چون این #حدیث#امام حسن علیه السلام  رو شنیده که دخترتون رو به فرد #با تقوا بدید
چــون اگـه دوسـش داشــته باشه ســواستـفاده نمیـکنه..
اگــرم دوسـش نــداشته باشه #بخــاطر#خــدا اذیـتش نمیـکنه ..
یه خانم مذهبی روزی چند بار از شوهرش جمله ی #دوستـت دارم رو میشنوه..💖💟💗
چـون #ائـمه تــو #احـادیث به آقـا یـاد دادن که باید به خانم #ابراز #محبـت کنی ..💕
یـه خـانم مذهبی همه کـارای خونه رو #تنها انجام نـمیده و تو  خونه  کمک داره..
چــون اهل بیت علیهم السلام به شـوهـرش  #سـفارش کردن..
کـه تــو کـارای خـونه بــه خـانمت کـمک کــن..
چـون #الـگوش #حضرت علی علیہ السلامه که تو خونه کار میکرد.. پیوند زوج مذهبی یعنی کمک کنیم به هم تا به #امام زمانمون عج برسیم....در پیونـــــد ازدواج #مذهبی ها قـــــــرار نیست دو نفــــر بـــه هم برسند …قــــــــرار است با هم بـــه #خـــــــدا برسنـــــد …همســــــر یعنـــــــی #همسفــــــــر تا بهشــــت
#مذهبی_ها_عاشق_ترند
#همسرانه❤️💑💍

MOST RECENT

#صحرا #گل #پاییز #بهار #من و تو #دلتنگی
دست مرا بگیر
کـه بـاغ #نـگاه تــو

چندان شکوفه ریخت
کـه هــوش از ســرم ربـود

من جاودانیم
که پرستوی #بوسه ات

بر روی من
دری ز بهشت خدا گشود

اما چه میکنی دل را
که در #بهشــــت خدا هـــم
غریـب بــــود..!

عیبـی ندارد آقاجـان...
ما مـیدانیم کـه اگر نشـد اربعـین بیایـیم حرمت،
فـرقی در اصـل قضـیه نمـی‌کند....
مـهم این اسـت کـه #نـگاه ِ شمـا نصیـب ِ دلشـکسته هـایـی کـه خـدا مهمـان دلهایـشان اسـت هـم می‌شود...!
و اصـلـا... مگـر غـرض از زیـارت بارگاهـتان، همـین یـک عنایت ِ از سر ِ #لطـف نیسـت؟!
پـس مـا را همـین #دلتنگی ِ #کنج ِ #اتاق بـس... وقـتی بدانیـم گوشـه چشمـی از شـما نصیـب مـا #جامانـده ها هـم می‌شـود.... «حسبنا الله و نعم الوکیل»

#به #سایـه ام #نـگاه کردم
دست به #کمر ایستاده بود‏!‏ طاقت نـیاوردم
گفتم تو هم از #پـشـت #خـنجـر بـزن‏!‏ گفت:
خـنجر نـیـست... #پـیر شدم
سـال هـاسـت دنـبالت #دویـدم .
#😔

#بودنت حس عجیبی ست که #دیدن دارد
#نازچشمــــــان‌قشنگ‌توکشیدن‌دارد

آتش از هرم #تنت سخت به خود می پیچد
"دل من شوق در #آغــــوش پریدن دارد"

#لب‌توکهنه‌شرابیست‌ومن‌میدانم
#بوسه از طعم #دهــان تــو چشیدن دارد

#چشم‌توریخته‌برهم‌من‌معمولی‌را 
یک #نـگاه تــــو به من #جامه دریـدن دارد

#سروسامان‌بدهی‌یاسروسامان‌ببری
#قلــب من ســــوی شما میل #تپیدن دارد

وصل تو خواب و خیال است ولی باور کن
#بودنت‌حس‌عجیبیست‌که‌دیدن‌دارد

#بی_تو_اما_نمیشود_جانم

.🙏🙏
----------
------------- .
زندگے. . . .انشـایےاسـت
که خودمان مےنویسیـم

موضـوع انشـاء. . . .#خـــــدا

وچـه زیبـامےشــود
مـقدمه اش #عشــــق او ،
وانتهــایـش #نـگاه اوباشـد؛

روزتـان پُراز#نـگاهِ_زیبــاے_خــــدا☺💖💖
.
#فرشته_جهانگیـر
.
https://telegram.me/anjela_fjahangir

#شـــبانه های بی تو را، همیشه #آه می کشم
به من نگو #غزل غزل چـرا #سیــاه می کشم

شبیه شعــــر غم شـــدم، گلایه های #منتظر
دلی کنــــار #پنجـــــره، پُر از #نـگاه می کشم

دوباره دیـــد می زنم، تمـام طول #کوچه را
#مســافری شکسته دل، کنـــار راه می کشم

بــدون تو چه ها کنم ، کجــای #قصه گم شدی
که #شـوق کودکانه را، چه بی پناه می کشم

#غرور من تباه شد، به پای لنگ #وعــده ها
تمام #عمـــــــر بی تو را، اگر #تبــاه می کشم

#عجیب شاعـــــــرانه ام، کنــار #کاغـذ و #قلم
#شـــبانه های بی تو را، همیشه آه می کشم

#شهرام_حسینی

چه★#عاشقانه★ای خواهد شد..💌 💘★★وقتـی❤ #نـگاه ★در #نـگاه#تــــــو!💋 💕★★💖#نفس_در_نفس_هــــای_تــــــو،★💞 💖در★★💏آغوشی★پر★از💃 #عطر تن💃تـو!💃💃 🚶★آرام★👄بگویم★😘؛#دوستت_دارم..!!💋💕💕
.
★★★ _)))😉😉😉

.
آن روزها من #آواره بودم ،،، خیلی هم دور نبود
گفت #ساکت را جمع کن و برو
#رفـتم ... آنقدر رفتم که دیگر مرا در #خواب هایش هم ندید.
شوخی نبود که ...
وقتی #مـاندنت به لجن بنشیند.
وقتی بودنت کپک بزند.
رفتن منطقی ترین توجیح است..
حالا تو با من از #منطق حرف نزن
من متنفرم از منطق😐
ما از همان روزی که از منطق حرف زدیم از هم #دور شدیم ... .. .
ببین آنها که به هم نزدیک میشوند ، دیگر حرف نمی زنند تنها به هم #نـگاه میکنند.
.
📝✏Text:@shahinnajafi
96/05/04
22:40

...
...
#ـــــــــــــــــ💔
#ــــــــــــ💔
#ـــــــ💔
.
...
.

#روز_دختــــر_مبــــارڪ🎊🎉
.

#همـه ی دختـران بایـد شعـری داشتـه باشنـد
#ڪه بـرای آنـان نوشتـه شـده باشـد
#حتی اگـر لازم باشـد
#بـرای ایـن ڪار آسمـان بـه زمیـن بیایـد😊

#چشمـــــه‌های مهـــــــــــربانی
#از چشمـان دختـــــران می‌جوشـند

#راز روشـن رودهـا را خداونـــــــد
#در
#نـگاه آنـان به ودیعـه گذاشتـه اسـت

#میــــلاد_حضـرت_معصـومه(س)🌹
#و_روز_دختــــر_مبـــــارڪ🎉🎊
.
...
...
...
...
...
...
...

Most Popular Instagram Hashtags