[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#نشانه_نوشتاری

441 posts

TOP POSTS

.
همه جا شهر من است،
هر روز، روز شهر من است،
تا وقتی تو هرلحظه دست در دست من، همه جا با من قدم میزنی،
تا وقتی تو با من از همین هوا تنفس می کنی،
تا وقتی تو با من تا هر شهری می آیی،
همه جا شهر من است،
هر روز، روز شهر من است،
هر روز، روز من است،
.
.
#سعید_نجف_آبادی
.
نشان "روز قزوين"
بازنشر به مناسبت نهم شهریور، روز قزوين

1391
.
.
#لوگوتایپ #لوگو #نشانه_نوشتاری #نشان #دلنوشته #نشانه #آرم #گرافیک_دیزاین #گرافیک #ديزاينر #ديزاين #شهر #هویت_بصری #روز_قزوين #روزقزوين #قزوين #logotype #logo #arm #designer #design #glasses #logodesigns #logodesigner #graphic #graphicdesigner #qazvin

.
"کيا" از عینک دودی خوششان می آید?
"کیا" ميدانند که چرا از عینک دودی خوششان می آید?
بخاطر آفتاب?
بخاطر خوش تیپی?
نه برادر من، نه خواهر من...
سر خودتان را گول نمالید...
عینک دودی خوب است چون:
"چشم ها را پنهان میکند"
والسلام.
شاعر!!! هم در این زمینه می فرماید:

خوش آن چشمی که بی عینک ببیند
و رخسار تو را اينک ببیند
.
خوشا آن عینک دودی که نگذاشت
کسی آن چشم سبزينک ببیند!
.
بععععله
.
.
پی نوشت 1:
سبزينک خودم هم نمیدونم یعنی چی ، لطفا سوال نفرمائید. مچکرم.
چون قافیه تنگ آید
شاعر به جفنگ آید

پی نوشت 2:
متن تکراری ست، با نشانه پیشنهادی عینک کیا که تایید نشد و خودم خیلی دوستش داشتم پارسال منتشر کردم. چند روز پیش نشانه ی تایید شده رو در فروشگاه دیدم که داشت استفاده میشد، دلم بحالش سوخت، دیدم مثل بچه ناخواسته من است، ولی هست. دیدم این رو هم دوست دارم. جفا کرده بودم در حقش، ضمن عذرخواهی از این لوگو، منتشرش میکنم همراه با همون متن و مثلا شعر!
.
.
نشانه نوشته فروشگاه عینک "کیا"
1395
.
.
#لوگوتایپ #لوگو #نشانه_نوشتاری #نشان #دلنوشته #نشانه #آرم #عینک کيا #گرافیک_دیزاین #گرافیک #ديزاينر #ديزاين #طراحی #فروشگاه #هنر #logotype #logo #arm #designer #design #glasses #logodesigns #logodesigner #graphic #graphicdesign

.
‍ مثل يكرنگی، كه می بازد به رنگارنگ ها!
خسته ام از اين دورنگی ها و اين نيرنگ ها!
.
مي برد خود را به كام مرگ از بيچارگی
كوزه ی آبی كه بازی می كند با سنگ ها!
.
راه، فرش از سنگلاخ و دشت، فرش از خارزار
جاده هم پاپوش می دوزد برای لنگ ها!
.
بخت آدم می كند وقتی كه از مغرب طلوع
دور حتی می شود از سايه اش فرسنگ ها!
.
قدر ماهيگير را انگار مي داند فقط
ماهی افتاده در حوض پر از خرچنگ ها!
.
حرف از مهر و محبت بين اين مردم زدن
حكم سرباز است بين لشكر سرهنگ ها!
.
صبر بايد كرد، مثل کوه، می دانم ولی
اكتفای صخره دلگير است با گلسنگ ها!
.
كوچه خلوت، خانه ساكت، دردمان تنهايی است
گوش درها نيست ديگر آشنا با زنگ ها!
.
هم براي قصه ی فرهنگ مي سوزد دلم
هم خوشم می آيد از فرهنگ بی فرهنگ ها!
.
كاش مثل ديگران ماهم به هم مي آمديم
می رسيدند آخرش روزی به هم دلتنگ ها!
.
.
شعر از :#ستار_روهنده
.

نشانه نوشته عنوان فصلنامه علمی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوين "هنگ فرهنگ"
#سعيد_نجف_آبادی
مهر 1396
.
.
پی نوشت:
باز با این حرف ها، بیرون نباید شد ز "مهر"
گرچه "آبان" هم نشسته پشت در، با "هنگ"ها .
.
.
.
.
.

#لوگو #لوگوتایپ #نشانه_نوشتاری #نشانه #نشانه_نوشته #آرم #طراحی_لوگو #لوگودیزاین #گرافیک #گرافیک_دیزاین #فصلنامه #نشریه #عنوان #دلنوشته #فرهنگ #قزوین #logo #logos #logodesigner #logodesign #arm #graphics #brand #marketing# #graphicdesigner #graphic#logotype #art

.
هر وقت دلت برای کسی که دوستش داری تنگ شد برو سراغش، حالش را بپرس، بخندانش، خستگيش را در کن، به او صبح بخیر بگو، خسته نباشید بگو، اگر مشکلی داشت کمکش کن، اگر نتوانستی برایش گوش باش و بشنو، عمر زیادی نمی کنیم که بخواهیم اینها را هم از کسی که دوستش داریم دریغ کنیم، زود تمام میشود پیمانه ، این کارها خیلی خوب است،
ولی بدان
عاشق دلتنگ معشوق نمی شود هیچوقت...
هیچوقت...
دلتنگی برای عاشق معنا ندارد،
دلتنگی برای دوستان است، برای نزدیکان، برای معموليان، که با یک تماس و یک پیام سر و ته قضیه هم می آید و دلتنگی هم رفع می شود، و مييييرود تا نوبتی دیگر در زمانی دیگر.
عاشق این نیست،
عاشق سراسر وجودش نیاز است به معشوق، دیدار معشوق برایش عین دواست، عین هواست، عین نفس کشیدن، خود زنده بودن، که با هربار دیدن، این نیاز مثل خوره چند برابر می شود، و.... دم نمی تواند زدن، عاشق بیچاره،
و اینجاست که میگوییم:
کسی برای همیشه برای تو می ماند،
که برای همیشه از دستت رفته،
آی می سوزی...
آی آتش می گیری...
و تازه وقتی سوختی درجه می گیری،
می شوی عالیجناب،
عالیجناب عاشق،
خسته نباشی از روزگار...
عالیجناب...
.
.
.
نشانه نوشته بوتیک "عاليجناب"
پیشنهادی: صفحه 1
تایید شده (باز نشر): صفحه 2
1394
.
.
#لوگوتایپ #لوگو #نشانه_نوشتاری #نشان #دلنوشته #نشانه #آرم #عالیجناب #گرافیک_دیزاین #گرافیک #ديزاينر #ديزاين #طراحی #فروشگاه #بوتیک #logotype #logo #arm #designer #design #glasses #logodesigns #logodesigner #graphic #graphicdesigner

.
روشهای زیادی هست برای زندگی خوب،
ولی تجربه شخصی من این بوده بهترينش خندیدن است،
خندیدن به هرچیزی،
حتی به چیزهای گریه دار،
اینکه در خلوت خودت گریه میکنی حرفی نيست،
ولی نگذار خنده از لبت بیفتد،
نگذار اشکت را کسی ببیند،
به دنیا و آدمهای این دنیا غیر از خنده تحویل نده،
آدمهای این دنیا قدرت را در ظاهر خندانت می بینند، خندیدن و خنداندن برایشان جذابیت دارد،
البته بخاطر آدمها نیست که توصیه به خندیدن میکنم،
بزرگترین فایده خندیدن و حتی ادای خندیدن را درآوردن این است که به خودت یک بيخيال دنیا دوروزه ی محکم میگویی و آماده میشوی و نیرو می گیری برای پرش بعدي،
پرش از روی مانع،
و لذت بردن از این مانع های رنگی که گذاشته اند سر راهت که بخوری زمین و بخندند،
پس بخند و لذت ببر و بپر...
بپر بپره، بپر... .
.
#سعيد_نجف_آبادی
.
نشانه آموزشگاه مهارتهای زندگی و شغلی "متد"
تيرماه 1396
.
#لوگو #لوگوتایپ #نشانه_نوشتاری #نشانه #نشانه_نوشته #آرم #گره #طراحی_لوگو #لوگودیزاین #گرافیک #مونوگرام #عشق #دلنوشته #آموزشگاه #قزوین #متد #logo #logos #logodesigner #logodesign #arm #graphic #graphicdesign #art #design #monogram #designe

.
سام نريمان، پدر بزرگ آقای رستم خودمان، در کتاب گمنام اسطوره ای - حماسی- عشقی - افسانه ای "سام نامه" سروده ی خواجوی کرمانی ، که از کتابهای اقماری شاهنامه فردوسيست، برای رسیدن به پریدخت، دختري که فقط تصویرش را دیده بود، تا چین رفت و چندین برابر هفت خوان رستم را از نظر کیفیت و کمیت ، مرحله به مرحله و سيزن به سيزن، رد کرد، با اژدها در افتاد، جادوگر را کشت، با سپاهیان چین جنگید، و....غول آخر را هم کشت و خلاصه بعد از هفتاد خوان، رسید به پريدخت. با پریدخت ازدواج کرد، زال به دنیا آمد، سیمرغ زال را بزرگ کرد، و رستم پدیدار گشت.
خلاصه که اگر سام نامه جناب خواجوی کرمانی را بخوانید ميفهميد اصل حرفشان این بود که برای رسیدن به پادشاه، هفت خوان را باید رد کنی، ولی برای رسیدن به معشوق هفتاد خوان را، میگوید که بجنگید برای عشقتان، خسته نشوید، گاهی باید تا چین رفت و با دنیا درافتاد، و از پا نيفتاد. باید خون دل خورد، باید پاره پاره شد، باید تکه تکه شد، حتی برای یک تصویر، باید امید داشت، امید... و عاشق تنها یکجا از پا می افتد، که از معشوق ناامید شود.
بد درديست نا امیدی،
بد درديست...
خدا نصیب نکند.
.
.
#سعید_نجف_آبادی
نشانه نوشته محصولات چرم "سام" اهواز
اردیبهشت 1396
.
.
#لوگو #لوگوتایپ #نشانه_نوشتاری #نشانه #نشانه_نوشته #آرم #طراحی_لوگو #لوگودیزاین #گرافیک #عدل #شعر #عشق #اهواز #چرم #سام #قزوین #logo #logos #logodesigner #logodesign #arm #graphics #brand #marketing

.
موسیقی درونتان را پیدا کنید
دو ، ر ، می ، فا ، سل هایتان را ردیف کنید
کوک کنید خودتان را
کوک کنید با ساز امروز خودتان را
با هوای امروز،
با شهر،
با خیابان،
با درختهايش،
پرنده هایش،
مغازه هایش،
با آدمهایش،
کوکتان را با امروز تنظیم کنید
زودباشيد تا سيمتان پاره نشده
زودباشيد... .
.
.
#سعید_نجف_آبادی
.
.
نشانه نوشته فروشگاه موسیقی "سل"
تبریز

1396
.
.

#لوگو #لوگوتایپ #نشانه_نوشتاری #نشانه #نشانه_نوشته #آرم #طراحی_لوگو #لوگودیزاین #گرافیک #عشق #دلنوشته #نت #موسیقی #قزوین #logo #logos #logodesigner #logodesign #arm #graphics #brand

.
حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیق
زندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیق
.
روحمان آبستن یک قرن تنها بودن است
طفل حسرت نوش ما دنیا نمی آید رفیق
.
دست هایت را خودت "ها"کن اگر یخ کرده اند
از لب معشوقه هامان "ها" نمی آید رفیق
.
هضم دلتنگی برای موج‌ها آسان نبود
آب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیق
.
یا شبیه این جماعت باش یا تنها بمان
هیچکس سمت دل زیبا نمی آید رفیق
.
.

#سجاد_صفری_اعظم
.
.

نشانه نوشته پیشنهادی نشریه "جماعت"
1394 #سعید_نجف_آبادی
.
.
#لوگوتایپ #لوگو #نشانه_نوشتاری #نشان #دلنوشته #نشانه #آرم #گرافیک_دیزاین #گرافیک #ديزاينر #ديزاين #مونوگرام #عنوان_نشریه #جماعت #مجله #نشريه #قزوين #logotype #logo #arm #designer #design #glasses #logodesigns #logodesigner #graphic #graphicdesigner #qazvin

.
فردا اگر بدون تو باید به سر شود
فرقی نمی کند شب من کی سحر شود
.
شمعی که در فراق بسوزد سزای اوست
بگذار عمر بی تو سراپا هدر شود
.
رنج فراق هست و امید وصال نیست
این "هست و نیست" کاش که زیر و زبر شود
.
رازی نهفته در پس حرفی نگفته است
مگذار درد دل کنم و دردسر شود
.
ای زخم دلخراش لب از خون دل ببند
دیگر قرار نیست کسی باخبر شود
.
موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است
بگذار گفتگو به زبان هنر شود .
.
.
#فاضل_نظری
.
.
نشانه گروه موسیقی "سهره"
1394 (باز نشر)
#سعید_نجف_آبادی
.
.
پی نوشت:
خدا میدونه در چنین شبی دل من کجا بود و چرا این نشانه موسیقایی با آن مرغ غزل خوان و چرا انتخاب این غزل که کلمه به کلمش زبان حال امشب منه...
.
رازی نهفته در پس حرفی نگفته است
نگذار درد دل کنم و دردسر شود... .
.
.
#لوگو #لوگوتایپ #نشانه_نوشتاری #نشانه #نشانه_نوشته #آرم #طراحی_لوگو #لوگودیزاین #گرافیک #گرافیک_دیزاین #موسیقی #گروه_موسیقی #سهره #قزوین #logo #logos #logodesigner #logodesign #arm #graphics #brand #marketing# #graphicdesigner #graphic#logotype #art

MOST RECENT

.
دستم را گذاشته ام بالای چشمم و میبینم و میگردم در این گرد و خاکی که بلند شده از ریختن آوارها
شاید پیدا کنم آن پرچم بلند سربلند را...
پرچمی که جمع کند تشنگان حقیقت را ...
پرچمی که بجوید جویندگان هدایت را...
پرچمی که بخواند جاماندگان از انسانیت را...
جایی که نه نشانی باشد از انداختن زلزله ها به گردن افتادن روسری ها...
نه خبری باشد از خراب شدن خانه های مهر، که نه از زلزله ها، بلکه از بی مهری ها...
و نه صدایی باشد از لطیفه ها و خندیدن ها در روز اشک انسانها...
کاش تا آوار تاوان خواب نادانی بر سرمان خراب نشده،
بیدار شویم
بیدار شویم
بیدار شویم
.
.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی
پیشتر زانکه چو گردی ز میان برخیزم...
.
.
#سعید_نجف_آبادی
.
.

نشانه نوشته هیئت "رایةالهدی"
آبان 1396
.
.
.
پی نوشت 1:
تسلیت به همه انسانهایی که بابت زلزله اشک ریختند،
چه مصیبت دیدگان و چه همدردان...
و به سهم خودم
عذرخواهی بابت همه چیز...
.
.
پی نوشت 2:
خدایا منتظر تمام شدن این اتفاقهای بدیم،
منتظر شنیدن یک خبر خوب در یکی از همین صبح هاييم،
نه خبر خوبی از جنس رفتن به جام جهانی یا واریز يارانه...
منتظر یک خبر واقعا خوبيم...
ما صبر میکنیم...
ولی به نظرت برای مردم این منطقه که یا جنگ دیدند یا ظلم یا خون یا غبار یا خشکسالی یا زلزله، بس نيست?
.
.
#لوگو #لوگوتایپ #نشانه_نوشتاری #نشانه #نشانه_نوشته #آرم #طراحی_لوگو #لوگودیزاین #گرافیک #گرافیک_دیزاین #هیئت #رايه_الهدی #هدی #قزوین #logo #logos #logodesigner #logodesign #arm #graphics #brand #marketing# #graphicdesigner #graphic#logotype #art

.
مرا ببخش که می خندم از سخن هایت
که چشم و گوش و لبم ریز ریز می خندد
مرا ببخش که این خنده ها ارادی نیست
به آبشار بگویی: نریز ! می خندد ...
.
مرا ببخش که هم عاشق است هم شاعر
که مانده است در این راه بی برو برگرد
مرا ببخش که می خواهمت ولی با فقر
مرا ببخش که می بوسمت ولی با درد
.
بخاطر چشمانت شبانه بافتنت
بخاطر دستانت شبانه دوختنت
بخاطر همه ی روزهای بی پولی
مرا ببخش برای طلا فروختنت
.
بخاطر چندین سال جا  نداشتنت
بخاطر صبرت ادعا  نداشتنت
مرا ببخش که ثروت به من نمی‌آید
مرا ببخش برای طلا نداشتنت
.
مرا ببخش که من یک عقاب در قفسم
پرنده ی خوشبختت پرنده ای عصبی ست
مرا ببخش که اشکم امان برید از من
که خنده ای هم اگر هست خنده ای عصبی ست
.
زنان،  ستاره دنباله دار می خواهند
مرا ببخش که چیزی در آسمانم نیست
مرا ببخش که می‌خواهی و نمی‌گویی
مرا ببخش که می‌خواهم و توانم نیست ...
.
#یاسر_قنبرلو
.
.
نشانه نوشته محصولات بافتنی"حنابافت"
#سعید_نجف_آبادی
آبان 1396
به سفارش دوست شاعر و همشهری هنرمندم یاسر قنبرلو
@yaserqanbarlou
پی نوشت:
دوست دارم کلام یاسر را،
بدون تکلف، راحت، بی پیرایه، صمیمی، آشنا، از دل برآمده، با صداقت محض...
مثل سفارش نشانه اش برای فعالیت هنری همسرش حنانه بانو،
مثل شعرش برای او،
مثل عشقی که در کلامش جاريست...
چند نفر داریم مثل او?
مثل آن دو?
که زندگی را فهمیده اند،
اینها گوهر های این دنیایند،
عده ايشان مثل یاسر شاعری بلدند ، که میگوییم "خوشا به حال شماها که شاعری بلديد..."
عده ای حتی سواد هم ندارند و زندگیشان شاعرانه است...
زمین اینها را نداشت در خود فرو می ریخت...
و این مبالغه و گزافه نیست...
زیاد باد تعدادتان یاسر جان و حنانه بانو
.
.

#لوگو #لوگوتایپ #نشانه_نوشتاری #نشانه #نشانه_نوشته #آرم #طراحی_لوگو #لوگودیزاین #گرافیک #گرافیک_دیزاین #یاسر_قنبرلو #بافتنی #قزوین #logo #logos #logodesigner #logodesign #arm #graphics #brand #marketing# #graphicdesigner #graphic#logotype #art

با سپاس فراوان از استاد مصری عزیز پیشکسوت هنر و عکاسی و خانواده محترمشون
باغ ایرانی
کرمان/خیابان شهید بهشتی، بین چهاراه طهماسب آباد و باغ ملی موسسه یادگاران صنعتی
#نمایشگاه #لوگو #نوشتاری #نشانه_نوشتاری #محمد_علیزاده #گرافیک #هنر #خوشنویسی #تایپوگرافی
#exhibition #logotype #typography #graphic #mydesign #art #calligraphy #artwork #design #myexhibition #persian_garden

Most Popular Instagram Hashtags