#ندارادمهر

MOST RECENT

استاد علی پورسیار معروف به علیکوبریم از لوطی های پیشکسوت هرمزگان
.
ایشون از محدود نوازندگان سرنایِ هرمزگان هستند که رپرتوار سرنای هرمزگان رو به شیوه ی صحیح و بااصالت می نواختند و متاسفانه این روزها به علت عمل قلب باز دیگه توانایی نوازندگی سرنا رو ندارند.
.
فیلم گویاست / گله های دختر خانواده از مسئولین / مطابق معمول بی توجهی به هنرمندانی که حافظان واقعی اصالت در منطقه خودشون هستند.😔
.
یه توضیح بدم که لوطی ها در هرمزگان پیام آوران شادی و حافظان موسیقی محلی هستند و سهم زیادی در حفظ و گسترش موسیقی اصیل منطقه دارند.
.
#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه_ها #فولکلور
#علی_پورسیار #علیکوبریم #هرمزگان #بندرعباس #لوطی

استاد علی پورسیار معروف به علیکوبریم از لوطی های پیشکسوت هرمزگان
.
ایشون از محدود نوازندگان سرنایِ هرمزگان هستند که رپرتوار سرنای هرمزگان رو به شیوه ی صحیح و بااصالت می نواختند و متاسفانه این روزها به علت عمل قلب باز دیگه توانایی نوازندگی سرنا رو ندارند.
.
فیلم گویاست / گله های دختر خانواده از مسئولین / مطابق معمول بی توجهی به هنرمندانی که حافظان واقعی اصالت در منطقه خودشون هستند.😔
.
یه توضیح بدم که لوطی ها در هرمزگان پیام آوران شادی و حافظان موسیقی محلی هستند و سهم زیادی در حفظ و گسترش موسیقی اصیل منطقه دارند.
.
#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه_ها #فولکلور
#علی_پورسیار #علیکوبریم #هرمزگان #بندرعباس #لوطی #حافظان_فرهنگ_و_اصالت #سرنا

🔴👆🔴👆
یه سر رفتیم روستایِ ایسین در حاشیه بندرعباس / خونه ی استاد علی پورسیار معروف به علیکوبریم از لوطی های پیشکسوت هرمزگان
.
ایشون از محدود نوازندگان سرنایِ هرمزگان هستند که رپرتوار سرنای هرمزگان رو به شیوه ی صحیح و بااصالت می نواختند و متاسفانه این روزها به علت عمل قلب باز دیگه توانایی نوازندگی سرنا رو ندارند.
.
فیلم گویاست / گله های دختر خانواده از مسئولین / مطابق معمول بی توجهی به هنرمندانی که حافظان واقعی اصالت در منطقه خودشون هستند.😔
.
یه توضیح بدم که لوطی ها در هرمزگان پیام آوران شادی و حافظان موسیقی محلی هستند و سهم زیادی در حفظ و گسترش موسیقی اصیل منطقه دارند.
.
#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه_ها #فولکلور
#علی_پورسیار #علیکوبریم #هرمزگان #بندرعباس #لوطی #حافظان_فرهنگ_و_اصالت #سرنا

.
رفته بودیم پشت باغ مولوی ...
.
بیست و یک / مهر / نود و هفت
بندرعباس
.
فاطمه رضایی /خواننده /ترانه سرا / آهنگساز بومی که این روزها خیلی از خواننده های کاراتو بازخوانی میکنن و حتی به اسم خودشون ثبت میکنن 😎
.
((پشت باغ مولوی پهلو لوله هووی
آدرس خُنَت شودادن مه هوندم تو نخووی))
.
#هنرمندان_پیشکسوت_را_دریابید
#حمایت_از_بانوان_موسیقی_نواحی
#ندا_راد_مهر #ندارادمهر #گزارش#گزارشگر #برنامه_ساز #رادیو#گفتگو #تدوین #پیشکسوت #موسیقی #فرهنگ #هنرمند #بانوان_موسیقی #فاطمه_رضایی #باغ_مولوی

🔴👆🔴👆
یه سر رفتیم روستایِ ایسین در حاشیه بندرعباس / خونه ی استاد علی پورسیار معروف به علیکوبریم از لوطی های پیشکسوت هرمزگان
.
ایشون از محدود نوازندگان سرنایِ هرمزگان هستند که رپرتوار سرنای هرمزگان رو به شیوه ی صحیح و بااصالت می نواختند و متاسفانه این روزها به علت عمل قلب باز دیگه توانایی نوازندگی سرنا رو ندارند.
.
فیلم گویاست / گله های دختر خانواده از مسئولین / مطابق معمول بی توجهی به هنرمندانی که حافظان واقعی اصالت در منطقه خودشون هستند.😔
.
یه توضیح بدم که لوطی ها در هرمزگان پیام آوران شادی و حافظان موسیقی محلی هستند و سهم زیادی در حفظ و گسترش موسیقی اصیل منطقه دارند.
.
#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه_ها #فولکلور
#علی_پورسیار #علیکوبریم #هرمزگان #بندرعباس #لوطی #حافظان_فرهنگ_و_اصالت #سرنا

☉🌊🌴
استاد خالو قنبر راستگو:
((ساعت‌ها #جفتی می‌نوازم و از صدایش دل نمی‌کـَنم. یک نی تنها بنالد، صدایش تنهاست، خالی است، اما اگر صدایش با جفتش همراه شود، مثل عاشق و معشوق، کامل می‌شوند. یکی برای دیگری غم و هجرانش را می‌نالد و دیگری دنبالش می‌کند. اینها جفت هم هستند، این دو نی صدایش مثل هم است. مثل دو خواننده که در کنار هم بخوانند.))
.
پ ن :
قنبر راستگو (زاده ۱۳۲۴، روستای سرریگان میناب) یکی از نوازندگان مطرح ساز جفتی در ایران و جهان است.
.
مهر ماه نود و هفت / منزل استاد راستگو / بندرعباس
.
#پیشکسوتان_موسیقی_نواحی #بندرعباس
#خالو_قنبر_راستگو #جفتی #نوازنده #هرمزگان
#موسیقی#جنوب #جنوبی #ساز #حرمت #هویت
#موسیقی_محلی #فولکلور #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه #موسیقی_محلی_ایران #ندا_راد_مهر #ندارادمهر #گزارشگر #تدوین #گزارش #آیتم #برنامه_ساز

🔴👆🔴👆
یه سر رفتیم روستایِ ایسین در حاشیه بندرعباس / خونه ی استاد علی پورسیار معروف به علیکوبریم از لوطی های پیشکسوت هرمزگان
.
ایشون از محدود نوازندگان سرنایِ هرمزگان هستند که رپرتوار سرنای هرمزگان رو به شیوه ی صحیح و بااصالت می نواختند و متاسفانه این روزها به علت عمل قلب باز دیگه توانایی نوازندگی سرنا رو ندارند.
.
فیلم گویاست / گله های دختر خانواده از مسئولین / مطابق معمول بی توجهی به هنرمندانی که حافظان واقعی اصالت در منطقه خودشون هستند.😔
.
یه توضیح بدم که لوطی ها در هرمزگان پیام آوران شادی و حافظان موسیقی محلی هستند و سهم زیادی در حفظ و گسترش موسیقی اصیل منطقه دارند.
.
#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه_ها #فولکلور
#علی_پورسیار #علیکوبریم #هرمزگان #بندرعباس #لوطی #حافظان_فرهنگ_و_اصالت #سرنا

رفته بودیم پشت باغ مولوی ...
.
بیست و یک / مهر / نود و هفت
بندرعباس
.
فاطمه رضایی /خواننده /ترانه سرا / آهنگساز بومی که این روزها خیلی از خواننده های کاراشو بازخوانی میکنن و حتی به اسم خودشون ثبت میکنن 😎
.
((پشت باغ مولوی پهلو لوله هووی
آدرس خُنَت شودادن مه هوندم تو نخووی))
.
#هنرمندان_پیشکسوت_را_دریابید
#حمایت_از_بانوان_موسیقی_نواحی
#ندا_راد_مهر #ندارادمهر #گزارش#گزارشگر #برنامه_ساز #رادیو#گفتگو #تدوین #پیشکسوت #موسیقی #فرهنگ #هنرمند #بانوان_موسیقی #فاطمه_رضایی #باغ_مولوی

🌹☉
قول داده بودم بهش پام برسه به بندرعباس برم ببینمش/ رفتیم پشت باغ مولوی برای دیدن ِ بانوی صدا ابریشمی هرمزگان /خالق ترانه های ماندگار جنوب که بعد انقلاب به جرم زن بودن دیگه صداش به گوش کسی نرسید...
.
فاطمه رضایی /خواننده /ترانه سرا / آهنگساز
.
((پشت باغ مولوی پهلو لوله هووی
آدرس خُنَت شودادن مه هوندم تو نخووی))
.
خانم فاطمه رضایی از روزای جوانیش تعریف میکنه و میگه :
تازه به محله باغ مولوی رفته بودم . برای اینکه پسرم رو خواب کنم لالایی می خوندم و همسایه ها که در صف آب بودن صدامو گوش می کردن و تشویقم می کردن. حتی گاهی از نوبت خودشون می گذشتند تا مدت بیشتری صدامو بشنون😊 توو محل پیچیده بود یه خانمی اومده توو محل که صدای بسیار شیرنی داره. همینطور کم کم در تمام بندر آوازه ام پیچید ...
.
پ ن :
ممنونم از رومینا و مهدیه بچه های گروه موسیقی بانوان کیدی که کلی همراه بودن و وقت گذاشتن 🌹💜
.
#هنرمندان_پیشکسوت_را_دریابید
#حمایت_از_بانوان_موسیقی_نواحی
#ندا_راد_مهر #ندارادمهر #گزارش#گزارشگر #برنامه_ساز #رادیو#گفتگو #تدوین #پیشکسوت #موسیقی #فرهنگ #هنرمند #بانوان_موسیقی #فاطمه_رضایی #باغ_مولوی

👆🔴👆🔴
و اما ماجراهای شگفت انگیز جشنواره موسیقی فجر!
.
پارسال من چقدر بال بال زدم که بابا این جشنواره اتاقش شیشه ای نیست هااا😎
بهار ۹۷ بود/ گفتن با برخی از گروه ها هنوز تسویه نشده😑
بعدش یه مدت پیش خبرگزاری فارس یه گزارش از هزینه ۱۱.۵ میلیاردی برای ۴ دوره جشنواره موسیقی منتشر کرد و ظلمی در حق گروه های نواحی شده😑
حالا هم خبرگزاری تسنیم یه گزارش دیگه رفته که اااا مگه قرار نبود بخش پاپ در جشنواره موسیقی فجر نه تنها برای این جشنواره هزینه‌ای نداشته باشد، بلکه درآمدهایی هم برای جشنواره به ارمغان بیاورد؟ این هزینه ها واسه کی شده؟😑
.
والا اگر فقط به یه دونه از سوال های علی قمصری در این فایل صوتی که من پارسال منتشر کردم / جواب بِدَن کلا جشنواره شفاف میشه و شیشه ای🙄
.
به نظرم جای نامه شکایت زدن واسه ندا رادمهر و فرا فکنی/بگید بودجه چی شد بزرگواران ؟
.
پ ن :
البته در لیست ارائه شده نکات مبهم زیادی وجود داره که علارغم سوال مكرر خبرنگاران تا الان كسى پاسخگو نبوده.

#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #گزارشگر #خبر نگار #شفافیت #سانسور #مستقل #جشنواره #جشنواره_موسیقی_فجر #حمیدرضا_نوربخش #مسئول #نقد #انتقاد #سازنده #صدای_هنرمندان_موسیقی #موسیقی #فرهنگ #هنرمند #حمایت #همراهی #فولکلور #کلاسیک #پاپ #سنتی #علی_قمصری

🔴👆🔴👆
آئین اختتامیه «بخش نواحی» دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، جمعه 2 شهریورماه با معرفی برگزیدگان این بخش در تالار وحدت برگزار شد.
امروز با سعید رحیمی پور از خرم آباد گفتگو کردم که برگزیده بخش آواز لرستان در گروه سنی ج هستند.
رحیمی پور دانشجوی رشته موسیقی در دانشکده موسیقی تهران هست و معتقد داوری های جشنواره موسیقی جوان سلیقه ای بوده و انتظار داوری دقیق تری رو داشته.
.
.
🔴پ ن پلی بکی:
یادتون هست دیگه
دفتر موسیقی وارد عمل شده بود جریان پلی بک خوانی حمید هیراد رو در کنسرت شیراز پیگیری کنه و نتیجه رو اعلام رو کنه. تا الان که دوماهی میشه هنوز خبر جدیدی به من ندادن😎 فقط اینکه جریان از زیر دست بخش نظارت و مدیریت شون آقای صادقی نژاد دراومده😎 آقا یه فیلمه یه صدا بردار متخصص ببینه بگه پلی بک بود یا نبود؟ خدایی زیادی طول کشیده /ولی ما صبورییییییییم صبورررررر/تو رو خدا ببخشید من پیگیر هستم و دنبال حقیقت/کسی به دل نگیره 🙈
.
.
#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #جشنواره #حاشیه #حمید_هیراد #داوری#جشنواره_ملی_موسیقی_جوان #سعید_رحیمی_پور #آواز #خرم_آباد

🎶 @shirazconcerts
#مرثیه_ها
#نوحه_ها
#این بار_در_میان_قشقایی_ها
شخصیت حضرت عباس بین شاعران ایرانی برای سرودن مرثیه از قرن ۱۱ به بعد خیلی مهم میشه /
قبل از اون هم بوده ولی به صورت جدی و برای نخستین بار وصال شیرازی شعری سرودن که از سبک محتشم کاشانی پیروی کرده و مرثیه ایی در وصف حضرت عباس سرودن که بسیار هم تاثیر گذار هست:
ز بند بند چرا همچو نی نوا نکنم
فغان به حال غریبانه نینوا نکنم
این نغمه اجرایی رو استاد #شوق_علی_رییسی در دشتی خواندن و به سبک بومی استهباناتی اجرا کردن که بخشی از آن را در این پست می شنوید.
🔴پ ن فایل صوتی ۱:
((صوت کمتر شنیده شده از مرثیه سرایی استاد شوق علی رییسی از آرشیو شخصی استاد هوشنگ جاوید که در اختیار ما قرار دادند / با سپاس))
.
و باید به این نکته اشاره کنیم که شیرازی ها در مرثیه سرایی فوق العاده زیبا و تاثیر گذار اثر ارائه دادند و #وقار_شیرازی (از شعرا، ادیبان وخوشنویسان معروف شیرازی در سده سیزدهم هجری)اولین مرثیه سرا به سبک شاهنامه فردوسی برای حضرت عباس هستند که یک مثنوی زیبا دارد در بیان ِ رو یارویی حضرت عباس با لشکر دشمن که غالبش رجزگونه هست و در وزن و نظم به شاهنامه فردوسی پهلو میزنه و از زبان پارسی هم بهره کافی برده است. .
🔴پ ن فایل صوتی ۲ : گفتگوی ندا رادمهر با استاد هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی ایران.
@parhami_traditional_house @nedaradmehr2
@shirazconcerts
#خانه_سنتی_پرهامی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سوگ #سوگیانه #مراسم_آیینی #مراسم_مذهبی#اصالت #فرهنگ #تمدن #تعزیه #محرم #سوگواری #موسیقی #هوشنگ_جاوید #پژوهش #تحقیق #استان_فارس #شیراز #ندارادمهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو#تدوین #مرثیه #قشقایی

👆🔴👆🔴
#مرثیه_ها
#نوحه_ها
#این_بار_در_میان_قشقایی_ها
شخصیت حضرت عباس بین شاعران ایرانی برای سرودن مرثیه از قرن ۱۱ به بعد خیلی مهم میشه /
قبل از اون هم بوده ولی به صورت جدی و برای نخستین بار وصال شیرازی شعری سرودن که از سبک محتشم کاشانی پیروی کرده و مرثیه ایی در وصف حضرت عباس سرودن که بسیار هم تاثیر گذار هست:
ز بند بند چرا همچو نی نوا نکنم
فغان به حال غریبانه نینوا نکنم
این نغمه اجرایی رو استاد #شوق_علی_رییسی در دشتی خواندن و به سبک بومی استهباناتی اجرا کردن که بخشی از آن را در این پست می شنوید.
🔴پ ن فایل صوتی ۱:
((صوت کمتر شنیده شده از مرثیه سرایی استاد شوق علی رییسی از آرشیو شخصی استاد هوشنگ جاوید که در اختیار ما قرار دادند / با سپاس از همراهی استاد جاوید بزرگوار))
.
و باید به این نکته اشاره کنیم که شیرازی ها در مرثیه سرایی فوق العاده زیبا و تاثیر گذار اثر ارائه دادند و #وقار_شیرازی (از شعرا، ادیبان وخوشنویسان  معروف  شیرازی در سده سیزدهم هجری)اولین مرثیه سرا به سبک شاهنامه فردوسی برای حضرت عباس هستند که یک مثنوی زیبا دارد در بیان ِ رو یارویی حضرت عباس با لشکر دشمن که غالبش رجزگونه هست و در وزن و نظم به شاهنامه فردوسی پهلو میزنه و از زبان پارسی هم بهره کافی برده است. .
🔴پ ن فایل صوتی ۲ : گفتگوی ندا رادمهر با استاد هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی ایران.
@parhami_traditional_house @nedaradmehr2
@shirazconcerts
#خانه_سنتی_پرهامی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سوگ #سوگیانه #مراسم_آیینی #مراسم_مذهبی#اصالت #فرهنگ #تمدن #تعزیه #محرم #سوگواری #موسیقی #هوشنگ_جاوید #پژوهش #تحقیق #استان_فارس #شیراز #ندارادمهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو#تدوین #مرثیه #قشقایی

👆🔴👆🔴
به زودی سمیناری با همکاری خبرنگار حوزه موسیقی خانم رادمهر و آموزشگاه گردشگری تندیس در حوزه میراث شفاهی برگزار میشه تا نشون بدیم میراث شفاهی هم کارکرد یک جاذبه گردشگری رو میتونه داشته باشه.
#مرثیه_ها
#نوحه_ها
#این بار_در_میان_قشقایی_ها
شخصیت حضرت عباس بین شاعران ایرانی برای سرودن مرثیه از قرن ۱۱ به بعد خیلی مهم میشه /
قبل از اون هم بوده ولی به صورت جدی و برای نخستین بار وصال شیرازی شعری سرودن که از سبک محتشم کاشانی پیروی کرده و مرثیه ایی در وصف حضرت عباس سرودن که بسیار هم تاثیر گذار هست:
ز بند بند چرا همچو نی نوا نکنم
فغان به حال غریبانه نینوا نکنم
این نغمه اجرایی رو استاد #شوق_علی_رییسی در دشتی خواندن و به سبک بومی استهباناتی اجرا کردن که بخشی از آن را در این پست می شنوید.
🔴پ ن فایل صوتی ۱:
((صوت کمتر شنیده شده از مرثیه سرایی استاد شوق علی رییسی از آرشیو شخصی استاد هوشنگ جاوید که در اختیار ما قرار دادند / با سپاس))
.
و باید به این نکته اشاره کنیم که شیرازی ها در مرثیه سرایی فوق العاده زیبا و تاثیر گذار اثر ارائه دادند و #وقار_شیرازی (از شعرا، ادیبان وخوشنویسان معروف شیرازی در سده سیزدهم هجری)اولین مرثیه سرا به سبک شاهنامه فردوسی برای حضرت عباس هستند که یک مثنوی زیبا دارد در بیان ِ رو یارویی حضرت عباس با لشکر دشمن که غالبش رجزگونه هست و در وزن و نظم به شاهنامه فردوسی پهلو میزنه و از زبان پارسی هم بهره کافی برده است. .
🔴پ ن فایل صوتی ۲ : گفتگوی ندا رادمهر با استاد هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی ایران.
@parhami_traditional_house @nedaradmehr2
@shirazconcerts
#خانه_سنتی_پرهامی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سوگ_فارس #سوگیانه #مراسم_آیینی #مراسم_مذهبی#اصالت #فرهنگ #تمدن #تعزیه #محرم #سوگواری #موسیقی #هوشنگ_جاوید #پژوهش #تحقیق #استان_فارس #شیراز #ندارادمهر #گزارشگر #موسیقی_سوگ #گفتگو #مرثیه #قشقایی

🎶 @shirazconcerts
سومین محتوا در حوزه #موسیقی_سوگ_فارس از طرف #خانه_سنتی_پرهامی و سرکار خانم رادمهر تقدیم شما میشه.
👆🔴👆🔴
اُخشاماگ یا اُخشاما / آوازهای سوگواری ایل قشقایی هستند /نمونه صوتی که می شنوید با صدای استاد کیانی است / یکی از خوانندگان برجسته‌ی موسیقی نواحی‌مقامی(قشقایی) در طی یک قرن اخیر که متأسفانه به علت نبودن امکانات ضبط حرفه‌ای صدا و نگهداری در قدیم نمونه های صوتی کمی ازین استاد بزرگوار به جای مانده.🔴((با تشکر از استاد پروین بهمنی پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی که این فایل صوتی را از آرشیو شخصی شون در اختیار ما قرار دادند))🔴
.
صدای محمدحسین کیانی ریشه در تاریخ دارد و فرم آوازی و جنس صدایش تحت تأثیر طبیعت، جغرافیا، فرهنگ و شیوه‌ی زندگی ایل قشقایی شکل گرفته بود. صدایی که بازتاب دردها و رنج ها و مشقات و سختی‌های زندگی ایل قشقایی بود و طنین آن احوال هر شنونده‌ای را منقلب می‌کرد.
.
🔴پ ن فایل صوتی : گفتگوی ندا رادمهر با استاد پروین بهمنی لالایی خوان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی در خصوص اُخشاماگ.
.
@parhami_traditional_house @nedaradmehr2
@shirazconcerts
#خانه_سنتی_پرهامی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سوگ #سوگیانه #مراسم_آیینی #مراسم_مذهبی#اصالت #فرهنگ #تمدن #محرم #سوگواری #موسیقی #پروین_بهمنی #پژوهش #تحقیق #استان_فارس #شیراز #ندارادمهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو#تدوین #مرثیه #قشقایی #آوازهای_سوگواری  #ایل_قشقایی #اخشاماگ #مویه #محمد_حسین_کیانی

👆🔴👆🔴
اُخشاماگ یا اُخشاما / آوازهای سوگواری ایل قشقایی هستند /نمونه صوتی که می شنوید با صدای استاد کیانی است / یکی از خوانندگان برجسته‌ی موسیقی نواحی‌مقامی(قشقایی) در طی یک قرن اخیر که متأسفانه به علت نبودن امکانات ضبط حرفه‌ای صدا و نگهداری در قدیم نمونه های صوتی کمی ازین استاد بزرگوار به جای مانده.🔴((با تشکر از استاد پروین بهمنی پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی که این فایل صوتی را از آرشیو شخصی شون در اختیار ما قرار دادند))🔴
.
صدای محمدحسین کیانی ریشه در تاریخ دارد و فرم آوازی و جنس صدایش تحت تأثیر طبیعت، جغرافیا، فرهنگ و شیوه‌ی زندگی ایل قشقایی شکل گرفته بود. صدایی که بازتاب دردها و رنج ها و مشقات و سختی‌های زندگی ایل قشقایی بود و طنین آن احوال هر شنونده‌ای را منقلب می‌کرد.
.
🔴پ ن فایل صوتی : گفتگوی ندا رادمهر با استاد پروین بهمنی لالایی خوان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی در خصوص اُخشاماگ.
.
@parhami_traditional_house @nedaradmehr2
@shirazconcerts
#خانه_سنتی_پرهامی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سوگ #سوگیانه #مراسم_آیینی #مراسم_مذهبی#اصالت #فرهنگ #تمدن #محرم #سوگواری #موسیقی #پروین_بهمنی #پژوهش #تحقیق #استان_فارس #شیراز #ندارادمهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو#تدوین #مرثیه #قشقایی #آوازهای_سوگواری  #ایل_قشقایی #اخشاماگ #مویه #محمد_حسین_کیانی

سومین محتوا در حوزه #موسیقی_سوگ_فارس از طرف #خانه_سنتی_پرهامی و سرکار خانم رادمهر تقدیم شما میشه.
👆🔴👆🔴
اُخشاماگ یا اُخشاما / آوازهای سوگواری ایل قشقایی هستند /نمونه صوتی که می شنوید با صدای استاد کیانی است / یکی از خوانندگان برجسته‌ی موسیقی نواحی‌مقامی(قشقایی) در طی یک قرن اخیر که متأسفانه به علت نبودن امکانات ضبط حرفه‌ای صدا و نگهداری در قدیم نمونه های صوتی کمی ازین استاد بزرگوار به جای مانده.🔴((با تشکر از استاد پروین بهمنی پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی که این فایل صوتی را از آرشیو شخصی شون در اختیار ما قرار دادند))🔴
.
صدای محمدحسین کیانی ریشه در تاریخ دارد و فرم آوازی و جنس صدایش تحت تأثیر طبیعت، جغرافیا، فرهنگ و شیوه‌ی زندگی ایل قشقایی شکل گرفته بود. صدایی که بازتاب دردها و رنج ها و مشقات و سختی‌های زندگی ایل قشقایی بود و طنین آن احوال هر شنونده‌ای را منقلب می‌کرد.
.
🔴پ ن فایل صوتی : گفتگوی ندا رادمهر با استاد پروین بهمنی لالایی خوان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی در خصوص اُخشاماگ.
.
@parhami_traditional_house @nedaradmehr2
@shirazconcerts
#خانه_سنتی_پرهامی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سوگ #سوگیانه #مراسم_آیینی #مراسم_مذهبی#اصالت #فرهنگ #تمدن #محرم #سوگواری #موسیقی #پروین_بهمنی #پژوهش #تحقیق #استان_فارس #شیراز #ندارادمهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو#تدوین #مرثیه #قشقایی #آوازهای_سوگواری  #ایل_قشقایی #اخشاماگ #مویه #محمد_حسین_کیانی

👆🔴👆🔴
با خبر شدم استاد ابوالحسن خوشرو کسالت دارند تماس گرفتم حالی ازشون بپرسم / شنونده ی صدای همسر استاد هستید که از مشکلات و هزینه های بیماری استاد برامون گفتند. آرزوی بهبودی کامل استاد خوشرو ((خواننده پیشکسوت و نوازنده لله وا در مازندران)) رو دارم.
استاد جهانگیر نصر اشرفی پژوهشگر موسیقی مازندرانی در مورد استاد خوشرو میگن : ابوالحسن خوشرو نه تنها خواننده و موسیقیدان ، بلکه بنیان گذار یک سبک موسیقی مازندرانی است که که علاقه مندان و شاگردان خودش را دارد.
.
حتما روند درمان شون رو پیگیری خواهم کرد و
با صندوق حمایت از هنرمندان (آقای سیدزاده مدیرعامل صندوق و خانم حقشعار معاونشون) مشکل مطرح شده میدونم که در حال پیگیری هستند و امیدوارم به زودی حل بشه. همین جا براتون از آخرین اخبار خواهم گفت.
.
🔴🔴پ ن مهم :
لطفا لطفا اگر دیدید که در اطرافتان هنرمندان موسیقی مشکلی ازین دست دارند/ جای شماره حساب دادن و پول جمع کردن که واقعا در شان برگردان هرمون نیست/ اول از همه به صندوق حمایت از هنرمندان مراجعه کنید و پیگیری ها تون رو ازونجا شروع کنید.
.
. #ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه_ها #فولکلور #ابوالحسن_خوشرو #مازندران #لله_وا #خواننده #پیشکسوتان_را_قدر_میدانیم

👆🔴👆🔴
گفتگو با استاد ابوالحسن خوشرو خواننده پیشکسوت و نوازنده لله وا در مازندران
.
.
استاد جهانگیر نصر اشرفی پژوهشگر موسیقی مازندرانی در مورد استاد خوشرو میگن : ابوالحسن خوشرو نه تنها خواننده و موسیقیدان ، بلکه بنیان گذار یک سبک موسیقی مازندرانی است که که علاقه مندان و شاگردان خودش را دارد.
#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه_ها #فولکلور #ابوالحسن_خوشرو #مازندران #لله_وا #خواننده

👆🔴👆🔴
درگیر یه پروژه تحقیقاتی در مورد موسیقی سوگ در استان فارس هستم.
دیروز با استاد پروین بهمنی عزیز تماس گرفتم که پسرشون جواب دادن و گفتن مادر رفتن دکتر/ اولش گفتم دیگه زنگ نمیزنم مزاحمشون نشم / ولی بعد دلم نیومد گفتم زنگ میزنم فقط حالشون رو میپرسم / اونقدر مهربونن تا فهمیدن که بخشی از تحقیقات من مونده شروع کردن برام توضیح دادن ...
بخش هایی که مربوط به موسیقی سوگ و #اُخشاماگِ ایل قشقایی هست و به طور مفصل هفته آینده خواهید شنید. اینجا👆 داشتن در مورد مرگ جوان ها در ایل قشقایی برام میگفتن که با آیین و مراسم خاصی برگزار میشه شبیه به آیین عروسی...
پ ن :
اخشاماگ : #آوازهای_سوگواری
#پروین_بهمنی لالایی خوان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی
#حافظان_فرهنگ_و_اصالت
#ندارادمهر #ندا_راد_مهر #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه_ها #فولکلور #موسیقی_سوگ #سوگیانه #موسیقی_عزا #آیین_های_مذهبی #ایل_قشقایی #اخشاماگ #مویه #پروین_بهمنی #لالایی

Most Popular Instagram Hashtags