#نخلستان

7629 posts

TOP POSTS

#Ouriran
ساحل منحصر به فرد #درک در #زرآباد، شهرستان #كنارک، #سيستان و #بلوچستان 🇮🇷😍
(جايى كه صحرا به اقيانوس ميرسد)
‎رمل شنی در کنار #نخلستان ها و ساحل طبیعی و #بكر، روستای درک در بخش زرآباد کنارک را به یکی از نقاط منحصر بفرد گردشگری کشور تبدیل کرده است
#سيستان_بلوچستان
______
Location: #Zarabad District is a district in #Konarak County, #Sistan and #Baluchestan Province, #IRAN.🇮🇷
By: @aminbhm
______
👇👇👇
(لينك كانال #تلگرام پيج در قسمت بيو پيج قرار دارد)
👆👆👆
هشتگ👈 #ouriran
#ouriran
#ايران

.
دی کلکو غصه دلم زار کرد
کار خودش با من بیمار کرد
دی کلکو یاد قدیما بخیر
یاد تو و گوشه صحرا بخیر
یاد صفایی که درون داشتیم
جز شجر عشق نمی کاشتیم
دی کلکو زلف تو آیینه بود
همدمی این دل بی کینه بود
باد صبا از کپری می وزید
دست خودش بر سر ما می کشید
آنکه حریم حرمش دوست بود
با دهنش غیرت ما می ستود
دی کلکو یار تو بودی و بس
بی تو نباشد نفسم یک نفس
دی کلکو قامت زیبای تو
قلب من و نرگس شهلای تو
مرگ اگر پر بزند بر سرم
بر در تو مستم و شیداترم
دی کلکو دل خوشی روزگار
نان جوی بود وسه تا بازیار
هر نفسی یاد کلامت کنم
دل که نگو خویش غلامت کنم
دی کلکو کاش جوان می شدیم
عاشق ومعشوق جهان می شدیم
دست من ودامن زیبای تو
سحده بیارم به تمنای تو
دی کلکو از قدم روزگار
پیر شدیم حیف سرآمد بهار
دیده پری زد وجوانی پرید
تیغ کهن حلق جوانی درید
کاش جوانی بر بازار بود
تا که به جان نقد خریدار بود

غلامرضا حسینی (خالو)
.
#تاریخ_دشتی #فرهنگ_دشتی #شهرستان_دشتی #شعر_دشتی #گویش_دشتی #دشتی #استان_بوشهر #دشتستان #تنگستان #بوشهر #دیر_کنگان_جم_عسلویه #گناوه_دیلم #خلیج_فارس #نخل #خارک #رطب #خرما #نخلستان #مادر #پیرمرد#گرما #ایران #تابستان96 #تشباد #زندگی_روستایی
#غلامرضا_حسینی #خالو

⭕️ ﭼﺮﺍﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﻨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ؟؟؟؟؟
@eslam_fadaye_iran
🔹ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺍﻣﺪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﻴﻞ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺧﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻛﺘﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.
🔻ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺑﺮﻗﻪ،ﺩﻻﻝ،ﺍﻭﺍﻑ،ﺻﻐﻴﻪ،ﻣﻮﺻﻴﺐ،ﺣﻀﺎ،ﻭﻋﻠﻲ،ﻣﺸﺮﺏ ﺍﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،ﻣﻼﻟﻪ ﻭ ﻓﺪﻙ ( ﺗﺎﺭﻳﺦﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ﺻﻔﺤﻪ 35 ‏)
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮ ﻓﺪﻙ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﺨﻞ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﺨﻞ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺮﺡ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ، ﺍﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﺍﻟﺤﺪﯾﺪ، ﺝ۱۶، ﺹ۲۳۶.
🔻ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺮﻭﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ:
ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻲ 100 ، 000 ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 160 ﻛﻴﻠﻮ ﻃﻼ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ‏
( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ﺹ 35 ،ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺹ 120 ‏)
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﺪﺭﻱ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ: 🔻ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﺭﻩ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺶ ﺣﺪﻭﺩ ۴۸۰ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻥ
ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻣﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺣﺎﺭﺛﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯿﺪ .
(ﺷﺮﺡ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ، ﺍﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﺍﻟﺤﺪﯾﺪ، ﺝ۱۶، ﺹ۲۳۶.)
#اسلام_لاشى_محمدى #امام_علی #علی_بن_ابیطالب #محمد #پیامبر_اسلام

سه شنبه 3/5/96 بازی دوستانه میان نخلستان هلیله و پارس جنوبی
بوشهر... نخلستان هلیله 11
پارس جنوبی 7

نخلستان هلیله بدون باخت در بازی های دوستانه به مصاف لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور رفت... به امید قهرمانی تیم پر قدرت نخلستان... #نخلستان _هلیله #هلیله #فوتبال_ساحلی #بوشهر #پارس_جنوبی

بيان مطالبات زيست محيطى مردم #خوزستان توسط مسعود كنعانى #خادم_النخيل فعال محيط زيست خوزستانى از كانديداهاى رياست جمهورى ...
*رأى مردم خوزستان به كانديدايى خواهد بود كه حيات #كارون #تالاب ها و #نخلستان هاى خوزستان را تضمين نمايد

MOST RECENT

⭕️ ﭼﺮﺍﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﻨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ؟؟؟؟؟
@eslam_fadaye_iran
🔹ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺍﻣﺪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﻴﻞ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺧﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻛﺘﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.
🔻ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺑﺮﻗﻪ،ﺩﻻﻝ،ﺍﻭﺍﻑ،ﺻﻐﻴﻪ،ﻣﻮﺻﻴﺐ،ﺣﻀﺎ،ﻭﻋﻠﻲ،ﻣﺸﺮﺏ ﺍﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،ﻣﻼﻟﻪ ﻭ ﻓﺪﻙ ( ﺗﺎﺭﻳﺦﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ﺻﻔﺤﻪ 35 ‏)
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮ ﻓﺪﻙ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﺨﻞ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﺨﻞ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺮﺡ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ، ﺍﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﺍﻟﺤﺪﯾﺪ، ﺝ۱۶، ﺹ۲۳۶.
🔻ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺮﻭﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ:
ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻲ 100 ، 000 ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 160 ﻛﻴﻠﻮ ﻃﻼ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ‏
( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ﺹ 35 ،ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺹ 120 ‏)
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻘﺪﺭﻱ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ: 🔻ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﺭﻩ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺶ ﺣﺪﻭﺩ ۴۸۰ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻥ
ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻣﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺣﺎﺭﺛﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯿﺪ .
(ﺷﺮﺡ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ، ﺍﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﺍﻟﺤﺪﯾﺪ، ﺝ۱۶، ﺹ۲۳۶.)
#اسلام_لاشى_محمدى #امام_علی #علی_بن_ابیطالب #محمد #پیامبر_اسلام

سه شنبه 3/5/96 بازی دوستانه میان نخلستان هلیله و پارس جنوبی
بوشهر... نخلستان هلیله 11
پارس جنوبی 7

نخلستان هلیله بدون باخت در بازی های دوستانه به مصاف لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور رفت... به امید قهرمانی تیم پر قدرت نخلستان... #نخلستان _هلیله #هلیله #فوتبال_ساحلی #بوشهر #پارس_جنوبی

🔥 بزودی 👈 مسابقه نخل باسقات

آخرین اخبار دومین همایش #یوم_النخلة
را در کانال #تلگرام و صفحه #اینستاگرام زیر دنبال کنید. 👇👇👇
@Palmday_ir
#مسابقه #نخل #نخلستان #نخلة #همایش_مردمی #چوئبده #آبادان #خوزستان #ایران

🔥 بزودی 👈 مسابقه نخل باسقات

آخرین اخبار دومین همایش #یوم_النخلة
را در کانال #تلگرام و صفحه #اینستاگرام زیر دنبال کنید. 👇👇👇
@Palmday_ir
#مسابقه #نخل #نخلستان #نخلة #همایش_مردمی #چوئبده #آبادان #خوزستان #ایران

#Ouriran
ساحل منحصر به فرد #درک در #زرآباد، شهرستان #كنارک، #سيستان و #بلوچستان 🇮🇷😍
(جايى كه صحرا به اقيانوس ميرسد)
‎رمل شنی در کنار #نخلستان ها و ساحل طبیعی و #بكر، روستای درک در بخش زرآباد کنارک را به یکی از نقاط منحصر بفرد گردشگری کشور تبدیل کرده است
#سيستان_بلوچستان
______
Location: #Zarabad District is a district in #Konarak County, #Sistan and #Baluchestan Province, #IRAN.🇮🇷
By: @aminbhm
______
👇👇👇
(لينك كانال #تلگرام پيج در قسمت بيو پيج قرار دارد)
👆👆👆
هشتگ👈 #ouriran
#ouriran
#ايران

نخلستان زیبای محله بگان قصرقند

زیبایی های بلوچستان را با ما ببینید
@chabaharcfzz 👈 تلگرام
#نخل #خرما #بگان #قصرقند #بگان_قصرقند #نخلستان #بلوچستان #وب_سایت_جامع_گردشگری_چابهار #palm #date #palmtrees #qasreqand #baluchistan #chabaharcfzdotcom

لَِوَِگَِوَِ کَِتَِیَِبَِهِْ گَِرَِاَِف َِ📷: #ولادت_حضرت_معصومه و روز دختر رو به تمام باعث شیرینی های زندگی تبریک میگم.
.
الوعده وفا... #سوم_مرداد...
همونطور که قول داده بودیم،
سوم مرداد ماه از لوگوجدید پیچ و #کتیبه_گراف رونمایی میکنیم😉...
.
هرچند بی ربطه،مث برج میلاد برا تهران!! اما ،
از این نماد شهر جهرم کلی خاطره داریم و
حالا لوگو پیج هنریه #پسر_جهرم هست تا
با هم نشون بدیم که یه لبخند چقد میتونه وسعت داشته باشه!!!...
#به_وسعت_یک_لبخند ☺️ _________________________
رنگ زرد: معرف گرمای جهرم
رنگ سبز : معرف باغات بیشمار مرکبات و نخلستان نماد تازگی و طراوت
لک لک : معروف به #حاجی_لَکْلَکْ! ، نماد ورودی شهر جهرم از قدیم که البته فقط یه سازه هست و ربطی به پیشینه شهر جهرم نداره.
=========================
امیدوارم که دوست داشته باشید و لذت برده باشید، خوشحال میشم نظرتون رو بگید، نظرتون؟؟؟
.
.
.
✅✅✅مارو به دیگران معرفی کنید... سپاااس.🌺👍✌️🌺
___________________________
#لوگو_جدید #لوگو #آرم #تبلیغات #گرافیک #تهران #جهرم #طراحی #فتوشاپ #ایلستریتور #لک_لک #جهرمی_ها
#فارس #طراحی_لوگو #هنری #هنرمند #عکس_نوشته #شعر #نخلستان
#logo #design #art #jAhrom #photoshop_cs6

Most Popular Instagram Hashtags