[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#نجبادی

15 posts

MOST RECENT

در قدیم به اشخاص ریز نقش و زبرو زرنگ و تیزو بز اطلاق میشده. مواظب باشید در جای درست از این صفت استفاده شه ;-) #اصفهان #najafabad #نجباد #نجف_آباد #نجباد #نجف_اباد #نجبادی #نجبادیا #najafabad #nejabad #isfahan #اصفهان #najafabade #اصفهان #نجباد #نجف_اباد

پ ای ماهیا تو دریاچه شهر بازی کوجون؟؟؟؟!!! واسشون شبا نون میبردم آم امشب دریغ از یه مای.. کوجون پ 😱😢😳 #نجباد #نجف_اباد #نجبادی #نجبادیا #najafabad #nejabad #isfahan #اصفهان #najafabad #نجباد #نجف_آباد #نجباد #نجف_آباد #نجباد #نجف_آباد #نجباد #نجف_آباد

بچا شمام اگه از ای وسیله قدیمیا کو اسم نجبادی داره دیدید یا دارید عکسشو دایرکت کنید

#نجف_اباد #نجباد #نجبادیا #اصفهان #najafabad #nejabad #isfahan #اصفهان #نجباد #نجف_اباد #نجبادی #isfahan #اصفهان #najafabad #نجباد #نجف_آباد #نجباد

م خودم کو نفمیدم پختری یعنی چه. شما فمیدید به مام بوگوید
#اصفهان #najafabad #نجباد #نجف_اباد #نجبادی #نجبادیا #najafabad #نجباد #نجف_اباد #نجباد #نجبادیا #اصفهان #najafabad #nejabad

در کنار انتقادات سازندمون باید تقدیر هم کرد از زحمات زیاد شهرداری. رها سازی ماهیها و جشنی شاد و روزی خوش واسه خانواده ها.
#نجباد #نجف_اباد #نجبادی #نجبادیا #najafabad #نجباد #نجف_آباد #نجباد #نجف_اباد #نجباد#شهرداری

مسوولان رسیدگی کنن. تو ای قسمت از نجباد یه چاله هس کو درس وسطی خیابونه. اونم کوجو منتظری شمالی کو یکی از شلوغترین خیابوناس. م خودم شاهد بودم کو یه ماشین با سرعت بالا واسی کو نره تو چاله ی هول شدو رف تو جدولا!!!!!
#نجباد #نجبادیا #najafabad #نجباد #نجف_اباد #نجبادی #نجبادیا #اصفهان#nejebad

صرفاً جهت فراموش نشدن فرهنگ و لغات ناب #نجبادی
#نجباد #نجبادیا #najafabad #نجباد #نجف_آباد #نجبادیها #nejabad

Most Popular Instagram Hashtags