[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#نامردان

584 posts

TOP POSTS

☝از پل #نامردان
عبور نکن
بگذار آب توراببرد...
☝ازترس شیر به
کفتار پناه نبر
بگذار شیر تورا بدرد...
☝ببرباش ودرنده
ولی از کنار آهوی
بی پناه
به آرامی گذر کن...!!

خماری نبودنت رو میکشم رفیق#اما تن به نعشگی#نامردان نمی دهم...

زدست #کهنه #نامردان دلی همچون نمد دارم
ب #خنجر میتوان کشتش ولی حق #نمک دارم
من از #اقبال خویش نالم
ک دستی بی نمک دارم

ز#نامردان علاج دردخود جُستن بدان ماند
که خار ازپای برون آرد کسی بانیش عقربها.

زنده اند پرندگانی که ار خشکسالی مردند
اما از خرمنه #نامردان دانه نخوردند

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این #نامردان با جان #انسان میکنند 💔
#benita fereshteye asemuni 💔🖤
2017_2017
#تسلیت😢🖤

#رفیقانم

تا آخر عمر
درگير من خواهي بود
و تظاهر مي کني که نيستي
مقايسه تو را
از پا در خواهد آورد
من
مي دانم به کجاي قلبت
شليک کرده ام
تو
ديگر
خوب نخواهي شد... #رفیق
#مردان
#نامردان
#دوست
#آشنا
#بامعرفت
#بیمعرفت
#مرام
#مردونگی
#شیطان
#فرشته
#خدا
#خودم
#خنجر
#زدن
#خسته
#شدم
#تمام

#الهی
درشب فقرم بسوزان
ولی
محتاج
#نامردان
مگردان
#مرا
تنهایی خواست
#گرچه دل امان ازبی رفیقی میکند
#سرباز

ازپل#نامردان عبور نکن...🚫
بگذار#آب تو را ببرد...🌂
از ترس‌#شیر به روباه پناه نبر...💫
بگذار شیر تو را بدرد...💥
#ببر باش و درنده ...👑🔥
ولی از کنار#آهو ی بی پناه به آرامی گذرکن..🌠⭐🌠

MOST RECENT

☝از پل #نامردان
عبور نکن
بگذار آب توراببرد...
☝ازترس شیر به
کفتار پناه نبر
بگذار شیر تورا بدرد...
☝ببرباش ودرنده
ولی از کنار آهوی
بی پناه
به آرامی گذر کن...!!

#رفیقانم

تا آخر عمر
درگير من خواهي بود
و تظاهر مي کني که نيستي
مقايسه تو را
از پا در خواهد آورد
من
مي دانم به کجاي قلبت
شليک کرده ام
تو
ديگر
خوب نخواهي شد... #رفیق
#مردان
#نامردان
#دوست
#آشنا
#بامعرفت
#بیمعرفت
#مرام
#مردونگی
#شیطان
#فرشته
#خدا
#خودم
#خنجر
#زدن
#خسته
#شدم
#تمام

از پل#نامردان عبور نکن بگذار آب تو را ببرد.
از ترس #شیر به#کفتار پناه نبربگذار #شیر تو را بدرد.
#ببر باش و درنده ولی از کنار آهوی #بی پناه به آرامی گذر کن...!
#مشهد #ایران

##نامردان را سلام گناه است ## من اگر نامرد شوم $$$ سنگسارم رواست 😎

.
.

آری #جنگ می آید.
تا #مردان را از #نامردان
معلوم کند.
آری جنگ همان آزمونی است تا
میزان #نیروی #ایمان مردان و نامردان
را آشکار سازد تا میزان #شجاعت مردان و
نامردان را هویدا کند.
و خود #تصویر گویاس
که #مبارزه هنوز ادامه دارد
که ایمان #نوجوانی دست خالی
در برابر #ترس لشکری تا بن دندان مسلح اما پست
به چه #زیبایی خودنمایی می کند.
و بعضی که از لب ساحل هیچ اعتنایی به این موج نمیکنند
و گاهی موج را به سخره و گاهی منکر موج می شوند
بیدار شوید ، بیدار شویم ، ببینیم حقیقت را ، فریاد
زنیم آزادی وعدالت را ، #فریاد زنیم ، نکند،
لب ساحل خواب بمانیم و بمیریم.
.
حال و روزگار این روزهای #غزه
.
.

دست فروشی،دست ، فروشی میکرد
تن فروشی، تن فروشی میکرد!؟
کودکی آن طرفتر،
در عالم خود
عکس خود را بر کفش
دیگران نقش میکرد
و سرخوش از چهره کودکانه اش
طلب پول بی منت میکرد
دست فروشی دست میفرخت
تانماند
چشم کودکش بر دست بی نان او
تن فروشی تا
به ابدیت تکه تکه تن را نان شب خود میکرد.
آری چنین است رسم روزگار
طینت انسان دراین گنبد دواربماند
جانم به قربانت که اینقدر شریفی تا برای سیر نگه داشتن چشم و دل نازنین عزیزانت از خود‌میگذری تا به ابدیت بپیوندی،،،
جانم به قربانت کیست که درد دلت بشنود که چقدر با آبرو‌در این شهر دراین کوچه در این کنار بی خیال من آبرویت را در دستان لرزانت میگیری تا نریزد...
آری اینچنین مردمانی داریم که برای
لقمه ایی نان دست جلو‌هیچ انسان نمایانی دراز نمیکنند
آخر سیلی روزگار بد گونه های خط خورده و چروکش را سرخ کرده
دیگر تاب سرخم کردن ندارد
هر‌چه‌محکم تر خورده‌ ،پوستش کلفت تر شده
انگار روزگار هم میداند هر‌چقدر پوستت کلفت تر باشد،تیغش را باید تیزتر کند،عمیق،عمیقتر
نمیدانم تاکی میتوان
حوصله کرد,,
دیگر نه تحمل نه صبر جای این نامردیها را نمیگیرد.
خدا بخیر کند آخرش را...
دست کوتاه است
جفا بسیار
تیغ نا مردان، برانتر.

سعید.ش
۹۶/۹/۱۶

#دستفروشی
#تن_فروشی
#تیغ_بران
#نامردان

الهي در شب فقرم بسوزان،، ،،ولي محتاج #نامردان مكردان
حكايت خيلياست😏

#احمق ها خود را به #خواب میزنند.
#نامردان #دیپلماسی
شرح در تصویر

#الهی در #شب #فقرم بسوزان
ولی #محتاج #نامردان مگردان
قابل توجه همه نامردهای اطرافم

#نامردان#من نميدونم #خداوند متعال يك زن ويك مرد آفريد#اين نامردها#از كجا آمده اند؟؟؟🤔🤔🤔

در #زندگی 🌎 کسی را #مقصر نمی گیرم.
از #خوبان 🤗 #خوبی دیدم.
از #نامردان 😎 #تجربه

دل به دست #نامردان دادنش دیوانه گی است
من دل به تو دادم خود کرده را #درمان نیست😍

🛑. پس لرزه های یک بیانیه!! 🔴 بازداشت #محمد_حسین_حیدری بی شک تنها یکی از پس لرزه های #کیفیترین_بیانیه_پس_از_انقلاب است. بیانیه ای که اسامی مندرج در ذیل آن به خصوص در شرایط خفقان موجود بیشتر به یک معجزه می ماند و خبر از وقوع یک حرکت عظیم و بنیادی در آینده ای نه چندان دور می دهد. 🔴 محمد حسین حیدری را تا به حال از نزدیک ندیده ام اما بارها به دوستان مختلف خود چنین گفته ام که حضور یک همچون اویی در جریان بهار به تمام #خودتحلیلگرپنداران_عمارنما می ارزد و نوشته های به حق دلنشینش را به عنوان الگو و نمونه به بسیاری توصیه نموده ام. 🔴 امروز دستگاه جور و ستم راهی جز در بند کردن جوانانی چون محمد حسین ندارد و همگان به خوبی می دانند که تاریح با چنان ظالمانی چگونه برخورد کرده است. 🔴 امروز سکوت در برابر ظلم عظیم #دستگاه_جوریه نه تنها نشانه جهل و دوری از واقعیات جامعه، بلکه نماد #بزدلی و #خودفروختگی و #عمله_ظلم شدن نیز می باشد. ♦️ امروز فرصت خوبی است برای تمییز #حسینیان از #یزیدیان و بهتر بگویم تمییز #مردان از #نامردان... پ.ن1: آدرس بیانیه مذکور https://t.me/Bast_Neshini/post2 می باشد

پ.ن2: آدرس کانال تلگرامی آقای حیدری https://t.me/heydari_m_h

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ،ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﻣﮕﺮ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺁنﺑﺎﺷﺪ.
#ﻧﯿﭽﻪ#حرف دلم#نامردان#مردان

با شیری میجنگم که در مقابلم نعره میکشد،با سگانی که پشت سرم واق واق میکنند کاری ندارم..... 😎🙅💪

.
از من که گذشت؛
ولی اگه دیدی آنلاینه و بهت #پیام نمیده...
اگه دیدی آنلاینه و پیامتو نمیخونه...
اگه دیدی آخرین بازدیدش قط کرده
اگه دیدی میگه گوشی ندارمو، یا گوشیم خرابه اما جلو چشمت گوشی دستشه
اگه دیدی پیاماتو خوند و تو چت باهات دو سه دقیقه هیچی نفرستاد
اگه دیدی جواب حرفتو کوتاه داد و به استیکر بسنده کرد
و....
اینا همه یعنی تو، تو اولویتهای زندگیش نیستی
اینا همه یعنی مهم نیستی
اینا همه یعنی برو
اینا همه یعنی #تحمل ، #ترحم ، #عادت و...
پس اگه اینارو دیدی، خودتو #گول نزن، نگو حتما کار مهمی داره
نگو من همه کسشم و مگه میشه اولویتش نباشم
نگو حتما #گوشی کسی رو گرفته زنگ بزنه
نگو منتظر میمونم تا کارش تموم بشه
نگو حتما نتش قطع شده یا گوشیش هنگ کرده
نه #داداش ، نه #آبجی خودتو گول نزن
اون نمیخوادت، یعنی برو
فقط روش نمیشه بهت بگه
شایدم براش #منفعت داری
اینارو دیدی...
ول کن برو...
هر چقدم سخت باشه...
اگه خودتو گول بزنی"قید زندگیتو زدی"
#خیانت #نامردی #لیاقت #حماقت #پستی #دلنوشته #عشق #عاشق #بی_وجدان #چاپلوسان #نامردان #خود_فروشی #بازیچه #بازی_کثیف #خجالت #پاکی #نجابت #تاوان #روزگار #ماهشهر

بشر گر چه آری ز#حیوان بر است
ولی سگ ز #نامردان بهتر است
وفایی که ایزد به #سگ داده است
چه کسی دیده در #آدمی زاده است
طارق خراسانی
#بشر
#وفا
#سگ
#آدمی
#نامردان
#طارق_خراسانی

.
از ریسمان #کهنه محکم بگیر!!
اما دست #نامرد را نگیر!!! بگذار #شیر شکارت کند!!
اما به #شغال پناه نبر!! به دریا #غرق نشو!!
اما از پل #نامردان عبور مکن!! **********

ماشالله بچه های اهواز
اهوازی یعنی همین تو زمینتون براتون خط و نشون میکشن
@foad.a.h.w
@football_ahwaz
@fooladkhozestan31 #آبادان_شلم_بلم#فولاد
@mahmuodsayahi
@mohamad_ahwaziiii @mrs.esmi
#اهواز#آبادان#نامردان

#پاییز بهاری است که#عاشق شده است.

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی

گه #فصل_خزان و گه #بهار آوردی

مردان جهان را همه بردی به #زمین

#نامردان را به روی کار آوردی

#پادشاه زنده گيت باش 😏
#نامردان را غلامت #حساب كن ❌

به مرديه مردان قسم خوردم كه نامردي كنم در حق #نامردان#

#فيلم نقاب#چه حقيقت تلخ#كلاه برداري #نامردان #سبحان الله#چه دوره وحشتناكي#خدا عاقبت دختران وخانمها رو بخير كنه🙏🏻🙏🏻🙏🏻

🌀غم مــردان جهان وجود #نامردان است🌀

از پلِ نامردان عبور نکن
بگذار تو را آب ببرد ؛
از ترسِ شیر بہ روباه پناه نبر
بگذار شیر تو را بدرد ؛
ببر باش و درنده ،
ولے از کنارِ آهوے بےپناه
بہ آرامے گذر کن
#عبور #آب #ترس ⁧‫#سخن_مرموز‬⁩ ⁧‫#شیر #آهو #ببر #درنده #گذر #بی_پناه #آرامی #جملات_ناب #جملات_زیبا #انسانها #آدمها #احساسی#جملات_به_یاد_ماندنی #تکست #زندگی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن#نوشته_خاص #حرف_دل#زیبا #نامردان #پل #بزرگداشت #کوروش #کوروش_کبیر #کوروش_بزرگ
⁦‪#rune‬⁩

#گیتار #زندگی ات را به #دست #نامردان نده!
#چون آنان آهنگ #جدایی را #خوب بلد اند.💕❤💔🎸🎻🎶〽

ضــامـن ما بیکسان چاقوی ضامن دار است،اولش گوشه ی #زندان آخر. چوبه ی دار است،
تکیه بردیوارکردم خاک برپشتم نشست
#دوستی باهرکه کردم عاقبت قلبم شکست.
#دوستی باهرکه کردم زدبه قلبم خنجری،
#عاشقی باهرکه کردم شدنصیب دیگری.
دربیابان گرصدسال سرگردان شوم،بهتراست اندر. #وطن #محتاج #نامردان شوم...

من نمي گويم مرا اي چرخ،سرگردان مكن هر چه خواهي بكن ، محتاج #نامردان مكن!

خماری نبودنت رو میکشم رفیق#اما تن به نعشگی#نامردان نمی دهم...

Most Popular Instagram Hashtags