#نارفیق🎯

MOST RECENT

حقِّت باشه!!🎯
از قدیم میگن:🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
چَهْ مکن بهر کسی؛اول خودت آخر کسی.🎯
بیچاره‌ها نمی‌دانند چه نقشه‌ای داشته.🎯
#بیل #دسته_بیل #ضربه_خوردن🎯
#ضربه #اذیت #نامردی #نارفیق🎯

Most Popular Instagram Hashtags