#ناتوانند

MOST RECENT

.
💢سوزان مالوني معاون برنامه #خاورميانه در انديشکده بروکينگز: مقامات #آمريکايي در پيش‌بيني وقايع سياسي #ايران #ناتوانند
@Taqribnews

اگر روزی #تهدیدت کردند، بدان در برابرت #ناتوانند!
اگر روزی #خیانت دیدی، بدان #قیمتت بالاست!
اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن #لیاقت می خواهد .... 👀

‍ ٣ نوع سواستفاده احساسى والدينِ خود #شيفته از فرزندانشان: ⛔️ ⛔️ پس زدن
والدين و افراد خود شيفته اى كه از كودك سرپرستى مى كنند به شيوه هاى متفاوت ( گاه دانسته و يا ندانسته) به كودك اين حس را القاء مى كنند كه كسى او را نمى خواهد.
پايين آوردن #ارزش و يا #تحقير كودك، خواستن اينكه از جلوى چشم شما دور شود و يا مكان را ترك كند، او را با القاب بد صدا كردن و يا بى ارزش خطاب كردن او، او را سپر بلا كردن و يا بدتر، او را باعث و بانى مسائل و مشكلات خانوادگى دانستن ، ممانعت از حرف زدن و يا در آغوش گرفتن فرزند خود نمونه هايى از اين شيوه رفتار است. ⛔️ ⛔️ بى اعتنايى
والدين و افرادى كه به تمام نيازهاى احساسى آنها پاسخ داده نشده است نمى توانند به نيازهاى كودك جواب #مثبت دهند. آنها در ابراز تعلق خاطر و نشان دادن احساسات به شكل مثبت و سالم #ناتوانند. آنها ممكن است كودك را ناديده گرفته و يا نتوانند ابراز علاقه گرم و صميمى نسبت به او از خود بروز دهند. در بسيارى از مواقع، والدين كودك از نظر جسمى در كنار كودك حضور دارند ولى از لحاظ روحى و حسى نه. عدم تمايل به تعامل با كودك به صورت دائم نمونه ديگر سواستفاده احساسى است. ⛔️⛔️ ايجاد ترس
والدينى كه دائم در حال #داد زدن، ناسزا گفتن و تهديد كردن كودك هستند، آسيب هاي زيادى به او وارد مى كنند. از جمع خارج كردن او براى انتقاد، تمسخر و يا تنبيه به دليل ابراز احساسات طبيعى سواستفاده محسوب مى شود. #تهديد كودك با استفاده از الفاظ ركيك، تنبيه فيزيكى و تنها گذاشتن او رفتار قابل قبولى نيست. ايجاد رعب و #وحشت در كودك با تهديد و رفتارهاى خشونت آميز از بدترين نمونه هاى سواستفاده احساسى است.
#مشاوره_تخصصى_پونا
#خودشیفتگی
#کودک

هیچگاه نا امید نشو.
اگر روزی #دشمن پیدا کردی، بدان ک در رسیدن به #هدفت موفق بوده یی .
اگر روزی #تهدیدت نمودند ، بدان ک در برابرت #ناتوانند.
اگر روزی #خیانت دیدی ، بدان #قیمتت بالاست.
اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن #لیاقت میخواهد.

#مهاتما_گاندی

#اگر روزی #تهدیدت کردند بدان در #برابرت# #ناتوانند! #
#اگر روزی# خیانت دیدی بدان قیمتت# بالاست! #
#اگر روزی #ترکت کردند،# بدان با تو #بودن لیاقت# #می خواهد ####

.
از #گناه تنفر داشته باش
نه از #گناهکار... اگر روزی #دشمن پیدا کردی
بدان که در #رسیدن به هدفت #موفق بوده ایی !

اگر روزی #تهدیدت کردند
بدان که در #برابر شما #ناتوانند،

اگر روزی از کسی #خیانت دیدی،
بدان #قیمتت_بالاست!

اگر روزی #ترکت کردند،
بدان با تو بودن #لیاقت میخواهد ... #مهاتما_گاندی

#Eyes shout what lips #fear to #say
#چشمها فریاد میزنند چیزیو که لب ها از گفتنش #ناتوانند
وای بخاطر این غیبت طولانی شرمنده...
خیلی درس داریم عصن وقت نمیکنیم بیایم اینستاگرم واقعا معذرت میخاییم 😔
کلی دوستون داریم😍

Most Popular Instagram Hashtags