[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ناتوانند

8 posts

TOP POSTS

.
اگر روزی #تهدیدت کردند، بدان در برابرت #ناتوانند ...! اگر روزی #خیانت دیدی، بدان #قیمتت بالاست ...! اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن #لیاقت می خواهد ... #دکتر_علی_شریعتی

#اگر روزی #تهدیدت کردند بدان در #برابرت# #ناتوانند! #
#اگر روزی# خیانت دیدی بدان قیمتت# بالاست! #
#اگر روزی #ترکت کردند،# بدان با تو #بودن لیاقت# #می خواهد ####

اگر روزی #تهدیدت کردند، بدان در برابرت #ناتوانند!
اگر روزی #خیانت دیدی، بدان #قیمتت بالاست!
اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن #لیاقت می خواهد .... 👀

از #گناه #تنفر داشته باش
نه از #گناهکار !
اگر #روزی #دشمن #پیدا کردی، بدان که؛
در #رسیدن به #هدفت #موفق بوده ایی،
اگر روزی #تهدیدت نمودند،
بدان که در برابرت #ناتوانند،
اگر روزی #خیانت دیدی،بدان که؛
#قیمتت #بالاست،
اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن،
#لیاقت می خواهد...! #مهاتما_گاندی

‍ ٣ نوع سواستفاده احساسى والدينِ خود #شيفته از فرزندانشان: ⛔️ ⛔️ پس زدن
والدين و افراد خود شيفته اى كه از كودك سرپرستى مى كنند به شيوه هاى متفاوت ( گاه دانسته و يا ندانسته) به كودك اين حس را القاء مى كنند كه كسى او را نمى خواهد.
پايين آوردن #ارزش و يا #تحقير كودك، خواستن اينكه از جلوى چشم شما دور شود و يا مكان را ترك كند، او را با القاب بد صدا كردن و يا بى ارزش خطاب كردن او، او را سپر بلا كردن و يا بدتر، او را باعث و بانى مسائل و مشكلات خانوادگى دانستن ، ممانعت از حرف زدن و يا در آغوش گرفتن فرزند خود نمونه هايى از اين شيوه رفتار است. ⛔️ ⛔️ بى اعتنايى
والدين و افرادى كه به تمام نيازهاى احساسى آنها پاسخ داده نشده است نمى توانند به نيازهاى كودك جواب #مثبت دهند. آنها در ابراز تعلق خاطر و نشان دادن احساسات به شكل مثبت و سالم #ناتوانند. آنها ممكن است كودك را ناديده گرفته و يا نتوانند ابراز علاقه گرم و صميمى نسبت به او از خود بروز دهند. در بسيارى از مواقع، والدين كودك از نظر جسمى در كنار كودك حضور دارند ولى از لحاظ روحى و حسى نه. عدم تمايل به تعامل با كودك به صورت دائم نمونه ديگر سواستفاده احساسى است. ⛔️⛔️ ايجاد ترس
والدينى كه دائم در حال #داد زدن، ناسزا گفتن و تهديد كردن كودك هستند، آسيب هاي زيادى به او وارد مى كنند. از جمع خارج كردن او براى انتقاد، تمسخر و يا تنبيه به دليل ابراز احساسات طبيعى سواستفاده محسوب مى شود. #تهديد كودك با استفاده از الفاظ ركيك، تنبيه فيزيكى و تنها گذاشتن او رفتار قابل قبولى نيست. ايجاد رعب و #وحشت در كودك با تهديد و رفتارهاى خشونت آميز از بدترين نمونه هاى سواستفاده احساسى است.
#مشاوره_تخصصى_پونا
#خودشیفتگی
#کودک

.
از #گناه تنفر داشته باش
نه از #گناهکار... اگر روزی #دشمن پیدا کردی
بدان که در #رسیدن به هدفت #موفق بوده ایی !

اگر روزی #تهدیدت کردند
بدان که در #برابر شما #ناتوانند،

اگر روزی از کسی #خیانت دیدی،
بدان #قیمتت_بالاست!

اگر روزی #ترکت کردند،
بدان با تو بودن #لیاقت میخواهد ... #مهاتما_گاندی

MOST RECENT

اگر روزی #تهدیدت کردند، بدان در برابرت #ناتوانند!
اگر روزی #خیانت دیدی، بدان #قیمتت بالاست!
اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن #لیاقت می خواهد .... 👀

‍ ٣ نوع سواستفاده احساسى والدينِ خود #شيفته از فرزندانشان: ⛔️ ⛔️ پس زدن
والدين و افراد خود شيفته اى كه از كودك سرپرستى مى كنند به شيوه هاى متفاوت ( گاه دانسته و يا ندانسته) به كودك اين حس را القاء مى كنند كه كسى او را نمى خواهد.
پايين آوردن #ارزش و يا #تحقير كودك، خواستن اينكه از جلوى چشم شما دور شود و يا مكان را ترك كند، او را با القاب بد صدا كردن و يا بى ارزش خطاب كردن او، او را سپر بلا كردن و يا بدتر، او را باعث و بانى مسائل و مشكلات خانوادگى دانستن ، ممانعت از حرف زدن و يا در آغوش گرفتن فرزند خود نمونه هايى از اين شيوه رفتار است. ⛔️ ⛔️ بى اعتنايى
والدين و افرادى كه به تمام نيازهاى احساسى آنها پاسخ داده نشده است نمى توانند به نيازهاى كودك جواب #مثبت دهند. آنها در ابراز تعلق خاطر و نشان دادن احساسات به شكل مثبت و سالم #ناتوانند. آنها ممكن است كودك را ناديده گرفته و يا نتوانند ابراز علاقه گرم و صميمى نسبت به او از خود بروز دهند. در بسيارى از مواقع، والدين كودك از نظر جسمى در كنار كودك حضور دارند ولى از لحاظ روحى و حسى نه. عدم تمايل به تعامل با كودك به صورت دائم نمونه ديگر سواستفاده احساسى است. ⛔️⛔️ ايجاد ترس
والدينى كه دائم در حال #داد زدن، ناسزا گفتن و تهديد كردن كودك هستند، آسيب هاي زيادى به او وارد مى كنند. از جمع خارج كردن او براى انتقاد، تمسخر و يا تنبيه به دليل ابراز احساسات طبيعى سواستفاده محسوب مى شود. #تهديد كودك با استفاده از الفاظ ركيك، تنبيه فيزيكى و تنها گذاشتن او رفتار قابل قبولى نيست. ايجاد رعب و #وحشت در كودك با تهديد و رفتارهاى خشونت آميز از بدترين نمونه هاى سواستفاده احساسى است.
#مشاوره_تخصصى_پونا
#خودشیفتگی
#کودک

.
اگر روزی #تهدیدت کردند، بدان در برابرت #ناتوانند ...! اگر روزی #خیانت دیدی، بدان #قیمتت بالاست ...! اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن #لیاقت می خواهد ... #دکتر_علی_شریعتی

#اگر روزی #تهدیدت کردند بدان در #برابرت# #ناتوانند! #
#اگر روزی# خیانت دیدی بدان قیمتت# بالاست! #
#اگر روزی #ترکت کردند،# بدان با تو #بودن لیاقت# #می خواهد ####

اگر روزی #دشمن پیدا کردی، بدان در رسیدن به #هدفت موفق بودی !
اگر روزی #تهدیدت کردند، بدان در برابرت #ناتوانند !
اگر روزی روزی #خیانت کردند، بدان #قیمتت بالاست !
اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن #لیاقت می خواهد !

@varagh_pareh
#varagh_pareh
#ورق_پاره
#دست_نوشته
#دست_نویس
#دستخط

.
کلمات و تصاویر چرا

#ناتوانند

از #تو سخن بگویند

#قایق ها به #ساحل شان باز می گردند

من به #بازگشتن_از_تو

چرا ناتوانم.

صندوق ها چرا

به #سالیان_دراز

با سرّ ِ سیاهشان خاموشند

#رازِ من از حفرهٔ قفل ها بیرون می تراود.

#گل #آفتاب_گردان تا #غروب پلک بر هم نمی گذارد

پلک من به #هوای_خوابت چرا سنگین است

مگر از #زندگی چه باقی مانده است

که من از #دیدار بمانم.
.
.
#شمس_لنگرودی
@shamselangeroodi
.
پی نوشت: و این عکس #زیبا از بانوی خوش ذوق
خانم دکتر
#فضه_سادات_حسيني
@fshosseini
.
.
.
#شعرسپید #عاشقان_پاییز🍁☔#حضرت_پاییز🍁
#پادشاه_فصلها🍁
#غزل #عشق #عاشق #فتوغزل #غزل_عاشقانه #شعر_زیبا #شعرعاشقانه

.
از #گناه تنفر داشته باش
نه از #گناهکار... اگر روزی #دشمن پیدا کردی
بدان که در #رسیدن به هدفت #موفق بوده ایی !

اگر روزی #تهدیدت کردند
بدان که در #برابر شما #ناتوانند،

اگر روزی از کسی #خیانت دیدی،
بدان #قیمتت_بالاست!

اگر روزی #ترکت کردند،
بدان با تو بودن #لیاقت میخواهد ... #مهاتما_گاندی

از #گناه #تنفر داشته باش
نه از #گناهکار !
اگر #روزی #دشمن #پیدا کردی، بدان که؛
در #رسیدن به #هدفت #موفق بوده ایی،
اگر روزی #تهدیدت نمودند،
بدان که در برابرت #ناتوانند،
اگر روزی #خیانت دیدی،بدان که؛
#قیمتت #بالاست،
اگر روزی #ترکت کردند، بدان با تو بودن،
#لیاقت می خواهد...! #مهاتما_گاندی

Most Popular Instagram Hashtags