#ناتالى_بابيت

MOST RECENT

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت
#dadokola

.
از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت
#تلنگر
#زندگی
#زیبا
#ماسوله
#شهر_پلکانی
#پله_پله
#عکاسی
#_mahshid1996_

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت

.
.
از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى .. #ناتالى_بابيت

97.1.5

.
از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى،
فقط بايد زندگى كنى ...
#ناتالى_بابيت
.
#earth
٩٦/٧/٨ماسوله

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى،
فقط بايد زندگى كنى . . .!! #ناتالى_بابيت

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى،
فقط بايد زندگى كنى . . .!! #ناتالى_بابيت

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى،
فقط بايد زندگى كنى . . .!! #ناتالى_بابيت

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت

#beautiful#wondefull#landscape
#منظره#زیبا

از مرگ نترس.
از نزيستن بترس.

نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ...
.
#ناتالى_بابيت

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد اکنون را زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت
#vidmod

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت

#zahra_gholizadeh *
از #مرگ نترس، از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد #زندگى كنى،
فقط بايد #زندگى كنى.🌱🍃🍂
*
#ناتالى_بابيت

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت

از #مرگ#نترس،
از نزيستن #بترس؛
#نيازى #نيست تا ابد#زندگى كنى، #فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت

⁣از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت
#سفر به ۵ بهشت ایران در خنکای شهریور
۱۵ تا ۲۰ شهریور ۹۶
حریری۰۹۱۷۷۳۸۷۳۱۱

از مرگ نترس،
از نزيستن بترس؛
نيازى نيست تا ابد زندگى كنى، فقط بايد زندگى كنى ... #ناتالى_بابيت
#برج
#بلندی
#پرش
#تهران
#ایران

Most Popular Instagram Hashtags