[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#م_ارپناهی

7 posts

MOST RECENT

#م_ارپناهی
#علف #هرز #زندگی عجیبی دارد،
مانند خیلی از #ادم های اطرافمان،#نگاهشان میکنیم #سرمان را تکان میدهیم و #قدم هایمان دورمان میکند...خیلی #ساده قضاوت میکنیم
تمام #سنگ های سر راه ما #مزاحم میشوند شاید ما #اشتباه راه رفته ایم جای ان ها باید همانجا باشد،#سال هاست که انجا مانده اند...با #لگد از جایشان #پرتشان میکنیم لحظه ای درنگ شاید #دلبسته باشد به جایش...
فکرمیکنیم هرچه #خلاف #میل ما باشد باید تغییر کند،میلی که #عصیانگر تر از هر #پادشاه #شکم باره ای شده...
علف های هرز زندگی عجیبی دارند،
#اب شان میدهند،#نوازششان میکنند بزرگ که شدند به نام #هرز چیده میشوند...چقدر #زندگی آشنایی دارد، #دوست داشتن هایی که هرز میشوند...

دلنوشته

#اتش فلاش های دوربین، اتش نشان های اتش گرفته را نشانه گرفته بود واین صحنه تنها #صحنه ای است که هیچ #اتش نشانی برایش اموزش ندیده است,کسی به ان ها نگفت #سوختن دوبعد دارد درون وبیرون
وهردو عامل خارجی دارند و اتش درون درددارد و اتش بیرون #احساس #سوزش!!
کسی اموزش نداده بود #سوژه سوخته شدن خودشان از سوختن مال و#جان مردم #جذاب تر است...
و صیاد شکار صید میشود...
انسانیت هنوز زنده است اما مجازی شده است ، تپش #قلب بجای حرکت پاها انگشت شصت را تکان میدهد ،
#برادر #شهادتت لایک گرفت!!
وزندگی و خانوادت کامنت #تسلیت باد!
شاید اگر گاوصندوق هایشان را باز کنند و پول هایشان را سالم ببینند وجدانشان بیدار شود!
برادر امشب با #فرزندت #همدرد میشوم وجای #گرمای #اغوش سوخته ات را با حرارت اشک هایم برای فرزندت خالی میکنم.
برادر، شهادتت #گوارای #جسم #خاکستری ات باد.

#م_ارپناهی
@sokhanan_bozorgan

اتش فلاش های دوربین، اتش نشان های اتش گرفته را نشانه گرفته بود واین صحنه تنها صحنه ای است که هیچ اتش نشانی برایش اموزش ندیده است,کسی به ان ها نگفت سوختن دوبعد دارد درون وبیرون
وهردو عامل خارجی دارند و اتش درون درددارد و اتش بیرون احساس سوزش!!
کسی اموزش نداده بود سوژه سوخته شدن خودشان از سوختن مال وجان مردم جذاب تر است...
و صیاد شکار صید میشود...
انسانیت هنوز زنده است اما مجازی شده است ، تپش قلب بجای حرکت پاها انگشت شصت را تکان میدهد ،
برادر شهادتت لایک گرفت!!
وزندگی و خانوادت کامنت تسلیت باد!
شاید اگر گاوصندوق هایشان را باز کنند و پول هایشان را سالم ببینند وجدانشان بیدار شود!
برادر امشب با فرزندت همدرد میشوم وجای گرمای اغوش سوخته ات را با حرارت اشک هایم برای فرزندت خالی میکنم.
برادر، شهادتت گوارای جسم خاکستری ات باد.

#م_ارپناهی

‌‌
بنظرم ادم باید نداشته هاشو در یه جعبه بگذاره ودرش رو قفل کنه...قدرنداشته هارو باید دونست چون بخاطر خوبیشونه که نیستن، نیستن تا ما خوشحالتر باشیم...
‌‌
#م_ارپناهی

بنظرم ادم باید نداشته هاشو در یه جعبه بگذاره ودرش رو قفل کنه...قدرنداشته هارو باید دونست چون بخاطر خوبیشونه که نیستن، نیستن تا ما خوشحالتر باشیم... #م_ارپناهی

Most Popular Instagram Hashtags