[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#م_ارپناهی

5 posts

MOST RECENT

دلنوشته

#اتش فلاش های دوربین، اتش نشان های اتش گرفته را نشانه گرفته بود واین صحنه تنها #صحنه ای است که هیچ #اتش نشانی برایش اموزش ندیده است,کسی به ان ها نگفت #سوختن دوبعد دارد درون وبیرون
وهردو عامل خارجی دارند و اتش درون درددارد و اتش بیرون #احساس #سوزش!!
کسی اموزش نداده بود #سوژه سوخته شدن خودشان از سوختن مال و#جان مردم #جذاب تر است...
و صیاد شکار صید میشود...
انسانیت هنوز زنده است اما مجازی شده است ، تپش #قلب بجای حرکت پاها انگشت شصت را تکان میدهد ،
#برادر #شهادتت لایک گرفت!!
وزندگی و خانوادت کامنت #تسلیت باد!
شاید اگر گاوصندوق هایشان را باز کنند و پول هایشان را سالم ببینند وجدانشان بیدار شود!
برادر امشب با #فرزندت #همدرد میشوم وجای #گرمای #اغوش سوخته ات را با حرارت اشک هایم برای فرزندت خالی میکنم.
برادر، شهادتت #گوارای #جسم #خاکستری ات باد.

#م_ارپناهی
@sokhanan_bozorgan

اتش فلاش های دوربین، اتش نشان های اتش گرفته را نشانه گرفته بود واین صحنه تنها صحنه ای است که هیچ اتش نشانی برایش اموزش ندیده است,کسی به ان ها نگفت سوختن دوبعد دارد درون وبیرون
وهردو عامل خارجی دارند و اتش درون درددارد و اتش بیرون احساس سوزش!!
کسی اموزش نداده بود سوژه سوخته شدن خودشان از سوختن مال وجان مردم جذاب تر است...
و صیاد شکار صید میشود...
انسانیت هنوز زنده است اما مجازی شده است ، تپش قلب بجای حرکت پاها انگشت شصت را تکان میدهد ،
برادر شهادتت لایک گرفت!!
وزندگی و خانوادت کامنت تسلیت باد!
شاید اگر گاوصندوق هایشان را باز کنند و پول هایشان را سالم ببینند وجدانشان بیدار شود!
برادر امشب با فرزندت همدرد میشوم وجای گرمای اغوش سوخته ات را با حرارت اشک هایم برای فرزندت خالی میکنم.
برادر، شهادتت گوارای جسم خاکستری ات باد.

#م_ارپناهی

‌‌
بنظرم ادم باید نداشته هاشو در یه جعبه بگذاره ودرش رو قفل کنه...قدرنداشته هارو باید دونست چون بخاطر خوبیشونه که نیستن، نیستن تا ما خوشحالتر باشیم...
‌‌
#م_ارپناهی

بنظرم ادم باید نداشته هاشو در یه جعبه بگذاره ودرش رو قفل کنه...قدرنداشته هارو باید دونست چون بخاطر خوبیشونه که نیستن، نیستن تا ما خوشحالتر باشیم... #م_ارپناهی

‌‍ ♥‌‌‌‌ میدونی چرا وقتی بهم ضربه زدی از خدا نترسیدی...
چون همیشه بجای خداحافظ میگفتی بای...
تقاص نمیخوام...
همین واسم کافیه که خدا از زندگیت حذف شده... #م_ارپناهی

@sense72

Most Popular Instagram Hashtags