[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#مینجایی

3378 posts

TOP POSTS

😍بنازم دوور لر😍
لرها شاهنامه نمی‌خوانند✋
لرها با شاهنامه زندگی‌ می‌کنند👊
کسانی که می‌خواهند لر و شاهنامه را از یکدیگر جدا کنند،آرزویشان را به گور خواهند برد💪
تاربرگ شیر دختر لربختیاری:
@anisa_nozarpour

#ایذه #باغملک #هفتکل #لر #لری #لر_بختیاری #لر_فیلی #لر_پهلی #لر_لک #لک #فیلی #بختیاری #مینجایی #زند #کوروش #کوروش_کبیر #کوروش_بزرگ #هفت_آبان #لطفعلی_خان #شاهنامه #شاهنامه_خوانی #فردوسی #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #ابوالقاسم_فردوسی #کیخسرو_دهقانی
#bakhtiari #persian #persianimmortals #persian_immortals #iran

#دورود_پایتخت_طبیعت_ایران
#لرستان
. ✅نمایی از پارک جنگلی دورود
.
Photo : @farzinyar
.
با نگاهی، تبسمی، حرفی،
دربیاور مرا از این تردید 
ای نگاهت محصل شیطان!
اخم‌هایت معلم دینی!
«غلامرضاطریقی»
.
#ایران #لرستان #لر #لرجنوبی #لربختیاری #لرفیلی #لرمینجایی #لرلک #لک #مینجایی #بختیاری #خوزستان #اهواز #بوشهر #یاسوج #شیراز #فارس #ممسنی #دلفان #کوهدشت #الشتر #تهران #فیلم #رقص #دخترلر
#iran #lor #film #dance

🔴به نام خدا

همانطور که باخبر شدید امشب بیست وششم شهریور ماه در برنامه خندوانه لرتباران بختیاری دعوت هست و برنامه ای لری خواهیم داشت
اما من زیاد خوشبین هم نیستم و دلیلم این میباشد که چرا باید اقوام لر را تک به تک دعوت کنند نه کلی
یک روز فقط لکها یک روز فقط بختیاری ها
من هنوز این برنامه را ندیدیم اما باز هم میگویم باید همه لرها باهم دعوت شوند نه تک به تک
چرا در یک برنامه همه کردها را دعوت میکنند و حتی در این برنامه به سرزمین #ترک ها و #لرها هم دست درازی میکنند و تمامیت #ایلام و #کرمانشاه را کرد معرفی میکنند
ملتی که به گواهی تاریخ قدمت مهاجرتشان به شهرهای لرنشین و ترک نشین صد سال هم نمیشود و امروز با قدرت گرفتنشان در عراق پا را از حد فراتر گذاشته و به خاک همسایگانش تجاوز میکنند
ما لرها هم خواستار این میباشیم در برنامه ایلات ما همگی بنام لر دعوت شوند نه تک ب تک
🔴هاویر لرستانی
#زبان_لری#زبان_لوری#زوون_لوری#لرستان_پشتکوه#لور #لورستان_العراق#لورستان_الغربیه#لورستان#لک#کلهر#کرمانشاه#ایلام#مینجایی#بختیاری#ثلاثی#بویراحمدی#بهمیی#بدر#خانقین#لر#ثلاثی#فیلی#لیراوی#ملکشاهی#ممسنی#جنبش_بیداری_جوانان_لر#لرفیلی#لربختیاری#لرجنوبی

پیشکش وه دتیل هم تبارم
پایاربوین دالکیل اینده لرسون کلین
سپاس ئه دَدَم @zarii.lor

#لک#لکی#مینجایی#بختیاری#لرجنوبی

_______📝______
L O R E S T A N .

کدام زبان به اندازه زبان لری مهرواژه برای ابراز محبت به معنی عزیرم دارد؟؟؟؟؟ .
. ✔#عاشقانه_مینجایی .

1_روشناییم 2_ سِتینم
3_مالَکَم 4_بَن جیئِرِم
5_بن بن سِخونِم 6_حونِمونِم
7_تیام 8_کُل کَسونم
9_هِرِنگمِ 10_ آسام
11_گِلارَکمَ 12_ نازارِم
13_حونمَ 14_هِناسیم
15_زونیام 16_ آز دس و پام
17_گیونِم 18_ باوُونِم
19_تژگام 20_ گِلاکِم
21_جاسِرِم 22_ زِنِئیم
23_بَرد قورِم 24_ بَن دِلم
25_چال تِشنیم 26_ دین و دنیام .. . .
#عاشقانه_لکی :

1_دردت ار چال تینیم. 2_ آزای گیون
3_بومه خرت. 4_منه خرت
5_گلارم. 6_هناسی می
7_دردت ار کولم. 8_لیوه تم
9_شیرین شمامه. 10_مال و مالداریم
11_زنیم و خرت. 12_دوما تو آسمون آساره نیری

13_نازارمی. 14 _ هرنگ دلم
15_مالکم کول کس. 16_خه رت قلبم
17_نذری سرت. 18_قووت دلم
19باساک دلم. 20_امید دلم
21_کول کسمی. 22_داری دلم
23_ برامین. 24_هرچه درم
25_چملم. 26_درتر ازای 27_سوخونم 28_پژاره شوم
29_ستین دلم. 30_باوه دامه خرت

31_منه نزرت. 32_سرم اه سات
33_بومه صدقت. 34_بومه نذرت.
35_سرمه نذرت. 36_چه مه له کم
37_دین ودنیاکم. 38_باوانم
39زندگیم و نذر چمل رنگینت
40ستوین دلم. 41_گلیله کم

این است محبت مردمان لر
.تدوین :سامان بیرانوند
. ➖➖➖➖➖➖➖➖ #زوون_لری#لر#اتحاد_لرها #زبان_لری_هویت_ماست #زبان_مادری#هویت#لکی#مینجایی #بختیاری#روله#دالکه#دا #کاسیت#تمدن#لرستان_لند#لرستان #لرستان_را_باید_دید

نماد همبستگی مردم لر
به همراه
#گلونی_لری
ارسالی از هم تبار گرامی از ترکیه بهروز رحمتی
#لک#مینجایی#بختیاری#جاکی

MOST RECENT

#دورود_پایتخت_طبیعت_ایران
#لرستان
. ✅نمایی از پارک جنگلی دورود
.
Photo : @farzinyar
.
با نگاهی، تبسمی، حرفی،
دربیاور مرا از این تردید 
ای نگاهت محصل شیطان!
اخم‌هایت معلم دینی!
«غلامرضاطریقی»
.
#ایران #لرستان #لر #لرجنوبی #لربختیاری #لرفیلی #لرمینجایی #لرلک #لک #مینجایی #بختیاری #خوزستان #اهواز #بوشهر #یاسوج #شیراز #فارس #ممسنی #دلفان #کوهدشت #الشتر #تهران #فیلم #رقص #دخترلر
#iran #lor #film #dance

_______📝________
L O R E S T A N
لغت نامه لُری (مینجایی)
یِ وارکی :یک مرتبه، به یکباره و غیر منتظره
یِ گرَ :لجوج
یَکایَک :مداوای بسیار عالی برای دردی را گویند
هُوش :حیاط، خانه و ساختمان
هِنا :کسی را صدا زدن
هُم بَر :شریک
هُمال :هم چشم، رقیب
هَلگِ هَلگ :فعالیت و سعی فراوان
هَپ :قرص
هِرپِلَ :کابوس، خواب آشفته
هَردِک :هر دو
ویر :جهت، سمت، یاد، ذهن
مِلَّ :گردنه، جای بلند جاده ها
ماز :تپه
لیسک :تیغ آفتاب، زبانه آفتاب
لَپ :دامنه ی تپه
گُرج :چالاک، سرحال
گال راوُ :شایعه، هیاهوی اجتماعی
کِلیک :انگشت
کِچی :عمه
کُت :نصف، نیم
کِپِسَ ؛از پا افتاده
کاکیله :دندان های آسیاب
غاپوره :سرگرمی، اوقات را گذراندن
صُو زی :صبح زود
صیقَ :تصدق، فدا
شَکَتی :خستگی
شَق :نصف، نیم
شَجو :آدم لارژ و دست و دل باز
شِر :پاره و کهنه، مندرس
سیک :گوشه، کُنج
سِق :غُصه و غم
ستین :ستون
دَشتکی :مصنوعی
زیق :دِغ، غصه و غم فراوان
زی :زمان، دور، گذشته
زَلَ :ترس
رِزگ :ردیف
راق :حالت ایستادن به صورت عمودی
دیاری :معلوم، مشخص
دُولَمن :ثروتمند، مالدار
دُورِمِکی :به شدت
دَنگ :صدا، آواز
دَسلات :سلیقه داشتن
خِلاص :تمام، پایان
چٌولو :سخن چین
چِفت :قفل، بسته
چالی :گودال
جَلد :فوری، زود
جُرس :سماجت کردن، لج کردن
جَرّ :پیچ و تاب
تیچ :حالت پراکندگی .
نوهلمونه :ناگهانی
دَشتکی :مصنوعی
لابردنگ :کنایه
گری:لحظه
ایواره:هنگام غروب
بَرد :سنگ .
تدوین :سامان بیرانوند .
. #زبان_لری_هویت_ما_است #زوون_لری #زبان_مادری #لری#لری_مینجایی #دالکه #زوون_دالکه #لکی #مینجایی #بختیاری #اتحاد_لرها #لرستان #لرستان_لند #لغت_نامه_لری

‍ ‍ غزل کلوس

کلوسُم کے ز مینه زرده چیته
گِرهده اِز شوامونورِ ریته
دیه من باغِ ویرُم بو نیاهه
بگو کینه زِریشه وَرکشیته

گودی تادل نَفَس داره مو تِیتُم
گُلُم کی وا فِریو از مو دزیته؟

میر تو سول تیکالُم نویدی؟
په سیچه ریم اِبندی هر دو تیته؟

هنی هم بوکلوسِ میت ایاهه
پَرِ شالم هنیزه تاله میته

دله تنگم همس غم وِس دیاره
و کارس روز و شو ویدن بپیته

شاعر:#بهنام_ناصری

#شعربختیاری
@sherebakhteyari
@sherebakhteyari
#شعر #شعرلری #خوزستان#چهارمحال_وبختیاری #بختیاری #لر #لک #بهمئی #مینجایی #فیلی # ثلاثی #چهارلنگ #هفت_لنگ #اهواز #مسجدسلیمان #ایذه #لالی #اندیکا #اصفهان #شهرکرد # دزفول #اندیمشک #الیگودرز #درود #اردل #کوهرنگ #یاسوج

ویران کردن بردشیرهای(شیرهای سنگی) گورستان ثبت #ملی شده #شهسوار ایذه کهن ترین گورستان تاریخی #لرهای بختیاری
#مینجایی#بختیاری#ثلاثی#لک#بویری#بهمئی#ممسنی#لرستان#خوزستان#نهاوند#ملایر#بروجرد#شهرکرد#الشتر#کوهدشت#شمالی#جنوبی#پارس #همبستگی با ایران و ایرانی
پ ن :در زبان لری برد به معنی صخره یا سنگ میباشد (bard)
@zagroslor

همیشه وه افتخاره موشم لکم لک لورسونی✌
#گراون #لک#مینجایی #بختیاری #جنوبی #لورسونه_گپ

😍بنازم دوور لر😍
لرها شاهنامه نمی‌خوانند✋
لرها با شاهنامه زندگی‌ می‌کنند👊
کسانی که می‌خواهند لر و شاهنامه را از یکدیگر جدا کنند،آرزویشان را به گور خواهند برد💪
تاربرگ شیر دختر لربختیاری:
@anisa_nozarpour

#ایذه #باغملک #هفتکل #لر #لری #لر_بختیاری #لر_فیلی #لر_پهلی #لر_لک #لک #فیلی #بختیاری #مینجایی #زند #کوروش #کوروش_کبیر #کوروش_بزرگ #هفت_آبان #لطفعلی_خان #شاهنامه #شاهنامه_خوانی #فردوسی #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #ابوالقاسم_فردوسی #کیخسرو_دهقانی
#bakhtiari #persian #persianimmortals #persian_immortals #iran

......
.
اول مهر ! روزی که زبان مادری ام پشت در های مدرسه جا ماند ... اصل 15 قانون اساسی : تدریس زبان های بومی و استفاده در رسانه های جمعی .

#لرستانات_بزرگ #لر_بختیاری#زبان_لری #زوون_لری #لک#مینجایی #بختیاری #بروهی_لرسون_گپ #بروهی_لر #اتحاد_لرها #دالکه #زبان_مادری #هویت_لر#یاسوج #شهرکرد #بوشهر #تنگستانی #ایلام#خوزستان #نورآباد_ممسنی #نهاوند #خرم_آباد

Most Popular Instagram Hashtags