#مینافام

124 posts

TOP POSTS

💠💥🚧⚜️ كار كن ،تا وقتيكه كه ديگه نيازى
نباشه خودت رو معرفى كنى .💥 ‏‎#علی #دبیری🔴

۱- #مدیر #بازرگانی #صنایع#چوب #مینافام
۲- مدیر #روابط_عمومی #تبلیغات •( #پژهان )• #فرودگاه_هاشمی_نژاد #مشهد
۳- مدیر #تحقیق و #توسعه #نشریه#ارتباط_برتر
٤- مدیر شرکت #طراحی و #تامین #متریال
#ساختمانی _ AD.group
٥- مدير تبليغات و توسعه _ #بازرگاني_موحد : • #فيات _ #هيوندايي _ راين _ #بنز
٦- مدير تبليغات و توسعه #آژانس#سيدونيا
٧- #عامليت #هبلكس #رضوي (٢١٣) • مشهد و بيرجند • ‏Instagram : behtariina ♻️____ ٠٩١٢٨٨٨٥٠٥٨ ____♻️

⭐️#خدا يا به اميد تو ... 🙏🏽
⬜️◻️◽️▫️♻️▫️◽️◻️⬜️
#‎علی #دبیری🔴

۱- #مدیر #بازرگانی #صنایع#چوب #مینافام
۲- مدیر #روابط_عمومی #تبلیغات •( #پژهان )• #فرودگاه #هاشمی_نژاد #مشهد
۳- مدیر #تحقیق و #توسعه #نشریه#ارتباط_برتر
٤- مدیر #شرکت #طراحی و #تامین #متریال
#ساختمانی _ AD.group
٥- مدير تبليغات و توسعه _ #بازرگاني_موحد : • #ولوو _ #هيوندايي _ راين _ بنز •
٦- مدير تبليغات و توسعه #آژانس#سيدونيا
٧- #عامليت #هبلكس #رضوي (٢١٣) • مشهد و بيرجند • ‏Instagram : @behtariina ♻️____ ٠٩١٢٨٨٨٥٠٥٨ ____♻️

MOST RECENT

💠💥🚧⚜️ كار كن ،تا وقتيكه كه ديگه نيازى
نباشه خودت رو معرفى كنى .💥 ‏‎#علی #دبیری🔴

۱- #مدیر #بازرگانی #صنایع#چوب #مینافام
۲- مدیر #روابط_عمومی #تبلیغات •( #پژهان )• #فرودگاه_هاشمی_نژاد #مشهد
۳- مدیر #تحقیق و #توسعه #نشریه#ارتباط_برتر
٤- مدیر شرکت #طراحی و #تامین #متریال
#ساختمانی _ AD.group
٥- مدير تبليغات و توسعه _ #بازرگاني_موحد : • #فيات _ #هيوندايي _ راين _ #بنز
٦- مدير تبليغات و توسعه #آژانس#سيدونيا
٧- #عامليت #هبلكس #رضوي (٢١٣) • مشهد و بيرجند • ‏Instagram : behtariina ♻️____ ٠٩١٢٨٨٨٥٠٥٨ ____♻️

⭐️#خدا يا به اميد تو ... 🙏🏽
⬜️◻️◽️▫️♻️▫️◽️◻️⬜️
#‎علی #دبیری🔴

۱- #مدیر #بازرگانی #صنایع#چوب #مینافام
۲- مدیر #روابط_عمومی #تبلیغات •( #پژهان )• #فرودگاه #هاشمی_نژاد #مشهد
۳- مدیر #تحقیق و #توسعه #نشریه#ارتباط_برتر
٤- مدیر #شرکت #طراحی و #تامین #متریال
#ساختمانی _ AD.group
٥- مدير تبليغات و توسعه _ #بازرگاني_موحد : • #ولوو _ #هيوندايي _ راين _ بنز •
٦- مدير تبليغات و توسعه #آژانس#سيدونيا
٧- #عامليت #هبلكس #رضوي (٢١٣) • مشهد و بيرجند • ‏Instagram : @behtariina ♻️____ ٠٩١٢٨٨٨٥٠٥٨ ____♻️

طراحی اجرا و نظارت
نمونه اجرا شده #مینافام
#مهندس_محمودیان #مشهد #اجرا #نظارت #طراحی

طراحی اجرا و نظارت
نمونه اجرا شده
#مهندس_محمودیان #مینافام #طراحی #اجرا #نظارت #مشهد#وکیل_آباد

‎علی دبیری🔴

۱- 🚪مدیر بازرگانی صنایع • چوب مینافام •
۲- 🛫🚦مدیر روابط عمومی تبلیغات • فرودگاه • هاشمی نژاد مشهد •( پژهان )•
۳- 📃مدیر تحقیق و توسعه نشریه • ارتباط برتر •
۴- 🚞تبلیغات کل • راه آهن • خراسان رضوی
۵- 📝مدیر شرکت طراحی و تامین متریال
ساختمانی _ AD.group
٦- 🚘مدير تبليغات و توسعه • ولوو _ هيوندايي _ راين •
٧- ✈️مدير تبليغات و توسعه آژانس • صفا سير توس •( سيدو نيا ) •
٨- 🔳عامليت فروش هبلكس رضوي (٢١٣) • مشهد و بيرجند •

Instagram : behtariina 🔴🔴🔴♻️____ ٠٩١٢٨٨٨٥٠٥٨ ____♻️🔴
⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⚜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️
#علي#دبيري#مدير#بازرگانی#چوب#مینافام#تبليغات#روابط#عمومی#فرودگاه#هاشمی_نژاد#مشهد#پژهان# تحقیق#توسعه#نشریه#ارتباط برتر#طراحی#ولوو#هيوندايي#راين#آژانس#صفا_سير_توس#سيدو نيا#عامليت#هبلكس#رضوي#

Most Popular Instagram Hashtags