#میمیریم

MOST RECENT

زندگی تون را سخت نگیرید☺
کتابی خوندم به نام #قانون70درصد
70 درصد کل درآمد #طول عمرمان برای دیگران باقی می ماند
70درصد یک قفسه پرلباس به ندرت پوشیده می شود
70درصدبرنامه های #آخرین مدل گوشی ها بدون استفاده می ماند
70درصدسرعت یک #ماشین گرانقیمت نیازنیست
70درصد فضای یک #ویلای لوکس بدون استفاده می ماند
70درصد #استعدادهایمان استفاده نمیشودو به هدر می رود
70 درصد #محبت وعشقمان ابراز نمیشود
روزهایمان میگذرد و پولهایمان دربانک ها و #عشق ها در#سینه می ماند
وقتی #زنده ایم فکر میکنیم پول کافی برای خرج کردن نداریم ،اما وقتی #میمیریم پول زیادی داریم که هنوز خرج نشده است
وخیلی از 70 درصدهای دیگه!!!!!!!!
#سونیاافشاری❤

وقتی که نیکوتین در رگ هایت جارست و خودت با دست خودت خودت را خواموش کرده ای
لعنت بر خودت
مثل سگ چنگ میکشد درون گلویت و میخواهد تو را از خیلی چیز ها دور کند
دور میشوی و بوی گندت در میاد.
نزدیکانت به تو میگویند چه بوی بد و زننده ای میدهی . تو از نزدیکانت دور شدی.
نیکوتین بیا مرا با خودت ببر بوی گند بدهم بهتر است که بوی.گند آنها را تحمل کنم.
مرا با خودت ببر
#میمیریم#نمیدانیم
#مرده_ایم

اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست.

#فهرست شیندلر#

#ما هرروز داریم #میمیریم
که یک روز #زندگی کنیم .
.
# هَر_ چه-ِ پیش- آیَد- خوش- آیَد -ما - کِه- خَندان- میرَویم.

#ظلم یعنی: 🔸برای #شهید شدن آفریده شده ایم...
ولی #میمیریم... 🇮🇷

اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست.

#😐منی م هم ها و جمعتو اضافه بوم
@abnabat_ch0obi

اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست.

اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست.

اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب جوش بياندازيد،بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی شعله بگذاريد و به تدريج دمای آب را افزايش دهيد، تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود‌،قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه حرارت، قورباغه سست تر و سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد‌همانجا می ماند تا در نهايت بپزد و بميرد. این حکایت وضع ما در ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست.

گاهی دلت فقط یک "جانم "میخواهد
یک جانم ساده ...حتی بی بهانه... فقط یک جانم ...😍
صدایت که کرد...اسمت را که با عشق به زبان آورد.... بله نگو...در بله هیچ حس و حالی نیست 😊😍 اصلا جانم مثل آغوش است ....😍
از یاد نمی رود
هیچ جانمی از یاد هیچ زنی نمیرود 😍

زن که باشی با یک جانم ساده قرار میگیری
آرام میشوی
قرارش می شوی😍😘
آرامش می کند😍

همین یک جانم قوت قلبش می شود
حواست باشد ؛جانم را که گفتی یواشکی نگاهش کنی تا برق چشمانش را ببینی قرارش را ببینی...☺😊😍😘 ببینی چ میکند همین یک "جانم "ساده 😍😘 عشق تو هوس نیست که باشد یا نباشد
نفس است....تاباشی..... تا باشم 😍😊☺️ بی #مهابا دوستت دارم ❤
دوستت دارم قد تمام #خنده هامون گریه هامون💟
شادی و غم هامون، قهر ها و آشتی ها💕
منت#کشیدن ها،ناز کردن ها ❤️
#حساسیت ها
که
اگر اینها #نبودند هیچ گاه نمی فهمیدیم
که
بی هم #میمیریم
که
بدون هم نمی توانیم 💋
که
بدون #تو میمیرم ❤
که
بدون #من میمیری
بی هیچ قید و #شرطی دوستت دارم ب یقین بیشتر از دیروز 💜
کمتر از فردا 💟💏💟
خواهری جونم عزیز دلم مرهم دردام رفیق شادی هام یکی یه دونه قلبم ❤تک مروارید جهان 💎عاشقتم یعنی خیلی دوستت دارم بیشتر از آنچه که تو فکرش میکنی 😉امیدوارم عشق جان من همیشه لبخند بر رو لبانت باشه غم رو هیچوقت ب دل مهربونت راه ندی 😊😊😊😍
امیدوارم ب ..... برسی خواهری تا ابد عشقتون پایدار باشه 😍😍😍😍@_zahra_24_26_ 😍😍😍😍😍😍 A؛Z # paydar تا آخر عمر عشقتون همیشه تازه باشه
بهترین خواهرررررررررر دنیا بهترین رفیققققققق دنیا خوشبختیت آرزو هم هست
ایشالا تا چند ماه دیگه عروسیت عسل بانو 😉😉😉

اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست.

Kasi kara شاه صنم
🎹🎤🎻🎼📺🎺🎥🎸🎧📻📼
🔝TOP✪USER_X7🔝👑PESAR✪SHOMALI👑
✍دوستاتونو تگ کنید تا از پستهای ما دیدن کنند😘😍
✍متن زیر رو از دست ندید حتما خوشتون میاد😉😚🙋☟☟☟
📲ارتباط با ادمین📡نظرات خود را با ما درمیان بگذارید🙏 🌸🌼
👇👇FOLLOW_KON🔙
🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴
Admin👉@askari.x7🔙🌹💯💑
Admin👉@askari.x7🔙🌹💯🙋
Admin👉@askari.x7🔙🌹💯🙌
Admin👉@askari.x7🔙🌹💯💏
☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫
اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست.

مرگ‌برآمریکا_مرگ براسرائیل؛
وای به حالت ترامپ اگه این شیرهای خفته😨🦁🦁 بیداربشن...🦁🦁
😂😂😂😂😂😢😢😉😉😁🦁🦁😁😨😨🦁🦁🦁🦁🦁دُم شیرخطرداره ترامپ...
بخونیدقشنگه؛
اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست....😨😉😁

...
وقتی #میمیریم، ما را به اسم صدا نمیکنند
و درباره ما میگویند: #جسد کجاست ؟
و بعد از #غسل دادن میگویند: #جنازه کجاست؟
و بعد از خاک سپاری میگویند: #قبر میت کجاست؟
همه #لقب ها و پُست هایی که در دنیا داشتیم،
بعد از #مرگ فراموش ميشه؛
مدير، مهندس، مسؤول، دکتر، بازرس...
پس #فروتن و #متواضع باشیم...
نه #مغرور و #متكبر!
عارفی گفت : آنچه از سر گذشت ؛شد سرگذشت!!!
حیف بی دقت گذشت؛ اما #گذشت!!!
تا که خواستیم یک «دو روزی» فکر کنیم!!!
بر در خانه نوشتند؛ #درگذشت...! ✌

اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست.

. اگر شما يک قورباغه را در ظرفی از آب #جوش بياندازيد٬ بلافاصله تلاش می کند تا از داخل آن به بيرون بجهد؛ اما اگر آنرا در ظرف آبی با حرارت معمولی بياندازيد در آن باقی می ماند. حال اگر ظرف آب را بر روی #شعله بگذاريد و به #تدريج دمای آب را افزايش دهيد٬‌ تا زمانی که درجه حرارت آب تا حدود ۳۰ درجه سانتيگراد بالا می رود٬‌قورباغه هيچ عملی انجام نمی دهد و تمامی نشانه ها مبنی بر اين است که او از وضعيت خود بسيار هم راضی است.
با افزايش تدريجی درجه #حرارت٬‌ #قورباغه سست تر  و #سست تر می شود تا آنجا که ديگر قادر به به #بيرون آمدن از ظرف نمی باشد و علی رغم اينکه هيچ مانعی برای خروج از ظرف وجود ندارد٬‌ همانجا می ماند تا در نهايت #بپزد و بميرد. این #حکایت #وضع ما در #ایران هست که کم کم داریم #میمیریم حواسمون نیست. #صبر هم حدی دارد.

.
تمامی پیام ها توسط اشخاص مختلف ارسال میگردد و توییتما مسئولیتی در قبال آن ندارد!
.
#‏ما #کرمانشاهیا #آخرش #نه از #زلزله #میمیریم #نه #از
تصادف #نه از #مریضی #صعب العلاج #! از #استرس #میمیریم با #چاشنی #تپش #قلب #! (- _ -) #leila74 #توییت_آنلاین #توییتر_فارسی #توئیت #twitterirani #twitters

Most Popular Instagram Hashtags